Home

Kapitaloseeni

WIRED: Mikä on kapitaloseeni, jota ehdotat? Jason Moore: Capitalocene on eräänlainen kriittinen provokaatio tähän antroposeenin herkkyyteen, joka on: Olemme tavanneet vihollisen ja hän on meitä Olisiko parempi nimitys ihmisen ajalle esimerkiksi kapitaloseeni? Yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksessa on kuitenkin epäselvää muuttaisiko tai purkaisiko vallan tasaisempi.. Kapitaloseeni tavoittaa keskeisen yhteyden kasvupakkoisen talousjärjestelmän ja toimeliaisuuden välillä. Ihan partaveitsenterävä nimitys sekään ei tosin ole, koska kokemus reaalisosialismista osoittaa, että myös suunnitelmatalous olisi pystynyt ja osin pystyi saman mittakaavan myllerrykseen. Ja jos näin on, sortuvatko vaikkapa kapitaloseeni-keskustelut ihmiskeskeisyyteen eli juuri siihen asiaan, jota ne yrittävät paeta väittämällä, että lajitason analyysi on keskustelun kannalta..

ongelmaistaminen (on toisintietämisen mahdollisuuksien tunnustelua ja edistämistä, sellaista tietämistä, joka tarkkaavaisesti kyseenalaistaen avautuu omien perustojensa työstämiselle.) Kapitaloseeni-lukupiiri (Jason W. Moore & Raj Patel) Helsinki 6.6. · Helsinki (Myhki / HYMY) Tervetuloa keskiviikkona 6.6. klo 17-19 Pauligin huvilalle (Mechelininkatu 36 B)..

Jos pyrimme käyttämään vain yhtä nimitystä tästä ajasta, oikean kertomuksen kertoisi Harawayn mukaan kapitaloseeni. Se kuvaa kaikkia prosesseja, joista Maan nykytila johtuu.. Ihmisen toiminnan vaikutus maapalloon on geologisesti tarkastellen samassa mittaluokassa asteroidien törmäysten, tulivuorenpurkausten ja mannerlaattojen liikkeiden kanssa. Siksi on ehdotettu, että elämme ajanjaksoa nimeltä antroposeeni (kr. anthropos, mies, ihminen), erotuksena edellisestä geologisesta aikakaudesta nimeltään holoseeni, joka alkoi noin 9600 eaa.

Tässä on toinen unenomainen piirre: ihminen (tarkemmin: teollinen sivilisaatio) laskee antroposeeni-nimityksessä ansiokseen asioita (maapallon geologisen mittakaavan muokkaus), johon hän ei olisi pystynyt ilman tiettyjä, jopa täsmällisesti määriteltävissä olevia luonnonantimia. Jos fossiilisia polttoaineita ei olisi ollut maan kuoren sisällä, antroposeeni ei olisi ollut mahdollinen.Termillä on ongelmansa. On selvää, että tälläkään hetkellä kaikki ihmiset eivät elä tavalla, joka jättää geologisen mittakaavan jälkiä. Kaikki eivät elä edes tavalla, joka pahentaa ilmastonmuutosta. Antroposeenin ”antropos” ei olekaan kaikki, ei välttämättä edes enemmistö tällä hetkellä elävistä ihmisistä. Toisaalta filosofi Timothy Morton on korostanut nimenomaan yleispätevän ”antropos”-luokittelun hyviä puolia: ihmisinä olemme vastussa ihmisyydestä, joten kellään ei pitäisi olla pakotietä syyllisyydestä antroposeeniin.

Kapitalismi kätkeytyy puolihuolimattomasti antropoksen sisään nimessä antroposeeni. Fossiiliset polttoaineet puolestaan kätkeytyvät samaan tapaan kapitalismin (tai reaalisosialismin) sisään. Luonnon muokkaaminen geologisessa mittakaavassa olisi kenties periaatteessa mahdollista jonkin muunkin energialähteen varassa, mutta tosiasiassa antroposeeni on syntynyt hiiltä ja öljyä polttamalla ja ”jalostamalla”. Vesivoima-kapitalismi tai ydinvoima-sosialismi ovat ajatusrakennelmina mahdollisia, mutta tällä maapallolla antroposeeni on naftoseeni (kr. naphtha, öljy), öljyn käytöstä seurannut tila. Mikään muu tunnettu energialähde ei ole kietoutunut yhtä tiukasti teolliseen sivilisaatioomme. Esimerkiksi kapitaloseeni ja muut käsitteen toisinnot ovat reaktioita antroposeenin tapahtumaan ja antroposeeni-viittauksissaan uusintavat antroposkeneä Olisiko sitten parempi kapitaloseeni tai oligantroposeeni, koska talouskasvu ja vallan keskittyminen ovat antroposeenin historian sydänverta

kapitaloseeni

31.5.2017 Tere Vadén Kolumnit Peruste Antroposeeni Fossiiliset polttoaineet Geologiset aikakaudet Hypnoseeni Kapitaloseeni Luontoriippuvaisuus Naftoseeni Plutoseeni Teollinen sivilisaatio Öljy Artikkeli on täynnä hyvin monitahoisia lauseita, joita makustellassa ei tule hullua hurskaammaksi. Kun nuo lauseet kerätään artikkeliin kokonaisuudeksi, lopputulos on lähes käsittämätön sekamelska.

Antroposeeni, kapitaloseeni, naftoseen

18 Useaan otteeseen on myös esitetty, että ihmisvaikutusten tarkastelussa erityishuomion ansaitsee sosiaalisilta ja ekologisilta mullistuksiltaan poikkeuksellinen kapitalismin aikakausi, kapitaloseeni Tuomo Alhojärven artikkeli Yllättymisiä: antroposkenen paranoia ja tiedon tilanteinen ongelma ei ole helppoa luettavaa. Aluksi muutamia peruskäsitteitä.Antroposeenin transkontekstuaalinen hedelmällisyys on eittämättä siihen sisältyvän nerokkaan yksinkertaisen abstraktion ja etäännyttämisen ansiota.

Antroposeenin ihminen kulkee uness

 1. Jason W. Moore & Raj Patel: Vakiintunut maatalous, kaupungit, kaupunkivaltiot, informaatioteknologia ja kaikki muut modernin maailmanihmeet ovat syntyneet pitkäaikaisen..
 2. ..globalisaation ja internetin hyödyntämisen kautta, on annettu useita toisistaan poikkeavia nimityksiä: tietoyhteiskunta, tietotalous, kapitalistisen realismi, globaali talous, semiokapitalismi ja kapitaloseeni
 3. Artikkelin lauseet ovat kuin postmodernin tieteen puppulausegeneraattorista repäistyjä. Teksti tuo väistämättä mieleen Sokal-huijauksen, jossa käsittämätön hölynpöly meni lävitse uskottavana tieteenä.  Oli miten oli, en näe järkeä liian vaikean tieteellisen tekstin tuottamisessa, jota ei pysty edes sosiologian maisteri lukemaan.

(PDF) Ammattisivistyksen lupaus antroposeenin/kapitaloseenin

Nimityksen helppoa omaksuttavuutta selittää se, että se perustuu luonnontieteelliseen havaintoon. Geologit näkevät ihmistoiminnan muutokset kivikehässä, siis elämme antroposeenissä. Tällaisena havaintona antroposeeni ei velvoita mihinkään tiettyyn poliittiseen tai ekologiseen kantaan. Antroposeenin voi tulkita tarkoittavan, että ihmisen on rajoitettava toimintaansa, tai yhtä hyvin, että ihmisen on muokattava maapalloa entistä voimaperäisemmin ja suunnitelmallisemmin. Nimitykseen sisältyvä epäpoliittisuus kiteytyy filosofi Bruno Latourin tokaisussa, että antroposeeni näkee ihmisen kivenä, aktiivisena mineraalina. Antroposeeni epäpolitisoi luonnon muokkaamista, ikään kuin luonnon muokkaus olisi jotenkin ihmiselle – ihmisluonnolle – ominaista.Koulu ja menneisyys on vuodesta 1935 Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran (ent. Suomen Kouluhistoriallinen Seura) julkaisema vuosikirja.Vesivoima-kapitalismi tai ydinvoima-sosialismi ovat ajatusrakennelmina mahdollisia, mutta tällä maapallolla antroposeeni on naftoseeni (kr. naphtha, öljy), öljyn käytöstä seurannut tila.

Alhojärven teksti on erittäin haastavaa luettavaa sosiologian maisterillekin. Vähemmän koulutetuille tai luonnontieteilijöille se lienee vaikeudessa liki ufoluokkaa. Mitä antroposeeni, kapitaloseeni, chtulucene ja plutoseeni tarkoittavat? Kapitaloseeni: kapitalismin aika Chtulucene: muiden lajien tunnistamisen ja huomiomisen aika Plutoseeni: rikkaiden vallan aika antroposeeni (anthropocene). ihminen ylivoimaisesti suurin ympäristöä muokkaava tekijä. kapitaloseeni (capitalocene). kapitalismin aika. chtulucene Toisin sanoen hyvässä ja pahassa antroposeeni on vähemmän ihmisen ansiota kuin hän kuvittelee. Antroposeenin käsitteeseen sisältyy edelleen luontoriippuvaisuuden tunnistamattomuus. Ajatus antroposeenistä kätkee sen, mikä ihmisen toimeliaisuudessa on ihmis-luontoa, mikä sosiaalista; mikä kulttuuria, mikä ei-inhimillistä luontoa. Antroposeenin ihminen kulkee edelleen unessa, hypnoseenin (kr. hypnos, uni) ajassa ja paikassa. print

Nimenä ja käsitteellistyksenä termi ”antroposeeni” on selvästi toimiva. Se on muutamassa vuodessa levinnyt sangen rajoittuneesta ympäristöstä – Kansainvälisen stratigrafiakomission työskentelystä – aina sanomalehtien pääkirjoituksiin asti. On tarvittu nimi havainnolle, että ihmistoimien vaikutukset ovat peruuttamattomia ja kaikkialla. Koko meidän ajanjaksosta on käytetty nimeä kapitaloseeni. Tällä tarkoitetaan aikaa, jolloin brittiläinen pääoma aloitti 1700-luvulla fossiilisten energialähteiden hyödyntämisen teollistamisen muodossa ja.. on tamperelainen filosofi. Hän on julkaissut teoksia muun muassa paikallisesta ajattelusta, poliittisesta filosofiasta, sosiaalisesta mediasta ja energian merkityksestä modernin kokemukselle. BIOS Antroposeeni, kapitaloseeni, naftoseeni - miten ajatella sitä, mikä loppuu ja sitä, mikä alkaa 9. BIOS Naftoseeni 2 • ontologisesti eri kategoriassa kuin antroposeeni ja kapitaloseeni • myös opetus.. Kapitaloseeni-lukupiiri (Jason W. Moore & Raj Patel) Helsinki 6.6. · Helsinki (Myhki / HYMY) Tervetuloa keskiviikkona 6.6. klo 17-19 Pauligin huvilalle (Mechelininkatu 36 B)..

Ammattisivistyksen lupaus antroposeenin/kapitaloseenin aikakaudell

Antroposeeni, kapitaloseeni, naftoseeni -- slaidit kulttuurintutkimuksen päiviltä #ympäristöt https://www.slideshare.net/tereensio/antroposeeni-kapitaloseeni-naftoseeni WIRED: Mikä on kapitaloseeni, jota ehdotat? Jason Moore: Capitalocene on eräänlainen kriittinen provokaatio tähän antroposeenin herkkyyteen, joka on: Olemme tavanneet vihollisen ja hän on meitä Antroposeenia Haraway kritisoi siitä, että termi sisältää oletuk-sen ihmiskeskeisyydestä ja vaikka kapitaloseeni on hänen mielestään parempi sana, myös se unoh-taa monilajiset kytkökset.. Mielenkiintoista antroposeeni-termissä on, että se tunnistaa nimenomaan ihmistoiminnan jäljet maapallolla. Juurikin jäljet – ei suinkaan tarkoituksella tehdyt tulokset saati teokset, esimerkiksi taideteosten tai muiden taidokkaiden luomusten mielessä. Antroposeeniin herätään jälkikäteen, kun antroposeeniä on jo eletty pitkän aikaa. Suuri osa jäljistä, kuten vaikkapa hiilidioksidipäästöt, ydinlaskeumat ja muovimeret, ovat tahattomia. Antroposeeni on teollisten sivilisaatioiden jälkiä, jätteitä, mutta ei niiden teoksia, tietoisia tuotoksia. Tämä jälki-keskeisyys viittoilee antroposeenin unenomaiseen laatuun.

Kapitaloseeni on Jason Mooren esittelemä ajatus, joka haastaa antroposeenin käsitteen. Kapitaloseeni - ja siihen liittyvä fossiilikapitalismi - on siis eräänlainen mahdollistava rakenne Siksi ne eivät myöskään voisi johtaa kestäviin ratkaisuihin. Tarjolle onkin annettu kokonaan uusia nimiä koittaneelle aikakaudelle. Ehkä sen pitäisikin olla vaikkapa kapitaloseeni tai angloseeni Antroposeenia tarkentavan kapitaloseeni-argumentin perusteella kriittinen työhön ja ammattiin kasvatuksen tutkimus voisi osaltaan avata mahdollisuuksia sivistyksen käsitteen uudelleen muotoiluun Artikkelissa siteerataan useita feministisiä ajattelijoita ja käytetään vaikeaa kieltä:

Ehkä sen pitäisikin olla vaikkapa kapitaloseeni tai angloseeni? Mistä siis uudessa aikakaudessa on kyse? Mistä se kertoo ja mikä on sen merkitys 13.25-13.50 Ammattisivistys antroposeeni/kapitaloseeni-perspektiivistä tarkasteltuna, Anja Heikkinen. 13.50-14.15 Sivistystä työväelle: Työväen sivistystyön sivistyskäsite osana pohjoismaisen mallin.. Perinteisessä länsimaisessa kasvatushistoriassa työhön orientoiva ja ammattikasvatus on jäänyt vallitsevien sivistyskäsitysten tai -diskurssien marginaaliin, ellei ole asettunut täysin niille vastakkaiseksi. Maatieteilijät (earth scientists) ovat todenneet ihmislajin ratkaisevan vaikutuksen, kun maaplaneetta on siirtynyt antroposeeniksi kutsuttuun aikakauteen. Tämä asettaa ihmiskeskeisen sivistysajattelun ja sen motivoiman kasvatuksen radikaalisti uuteen valoon. Ihmisyyden täydellistämistä oikeuttaessaan ne ovat jättäneet vähälle huomiolle niin aineelliset ja taloudelliset kuin ei-ihmiselliset ehtonsa. Ihmiskeskeisen sivistyksen ja sen seurausten tarkastelu ei-ihmisellisestä perspektiivistä johtaa myös kasvatushistorian uudistamiseen. Antroposeenia tarkentavan kapitaloseeni-argumentin perusteella kriittinen työhön ja ammattiin kasvatuksen tutkimus voisi osaltaan avata mahdollisuuksia sivistyksen käsitteen uudelleen muotoiluun.

Planeettapolitiikka - Politiikast

Olisiko parempi nimi pikemminkin kapitaloseeni tai oligantroposeeni, koska talouskasvu ja vallan keskittyminen ovat antroposeenin historian sydänverta Eivätkä teollisuusmaissakaan ihmiset osallistu antroposeeniin yksinä ja yhtäläisinä ihmisinä. Marxilaisuutta ja ekologista ajattelua yhdistelevä filosofi Jason W. Moore painottaa, että antroposeeni on täsmällisemmin kapitaloseeni. Kaikissa luokka-asemissa ei ole päätetty eikä edelleenkään päätetä luonnonvarojen käytöstä yhtä lailla – ei varsinkaan nykyään, taloudellisen epätasa-arvon uudella kultakaudella. Koska esimerkiksi kotitalouksien kasvihuonepäästöt korreloivat käytännössä yksi-yhteen tulotason kanssa, voi antroposeeniä kutsua myös plutoseeniksi, rahatalouden vallan geologiseksi ajaksi.

Kapitaloseeni, oligoantroposeeni, angloseen

 1. Pohjoinen polku kapitalismin ympäristöhistoriaan
 2. Anna pääkaupunki: Kuinka ilmastonmuutos tuhoaa kapitalismi
 3. Tiedeykkönen: Antroposeeni, uusi geologinen aikakausi Areena yle
 4. Хэштег #ympäristöt в Твиттер
 5. Antroposkenen paranoi
 6. Ihminen on kuin asteroidin törmäys - Antroposkene - Mediu

Sosiaalityön tulevaisuuden etiikka epävarmuuden ja Quizle

 1. Kirjasymposium 6.6.2018 UE
 2. Väkivalta ihmisen aikakaudella - Kestävä eläm
 3. Mikä haastaa sosialidemokratian
 4. IHME-festivaalin kymmenen vuotta taiteen syntymisen ja kokemisen

Menneet tapahtumat Maan ystävä

 1. Noidankehä Uusi Suomi Puheenvuor
 2. This is the webpage of ilpo heikkine
 3. Signaaleja tulevaisuuden eläinsuhteista Tulevaisuuden
 4. Piirros/pv 8118 - 81118 - 037 - beBee Produce

Artikkeli 3, sosiaalityö Flashcards Quizle

 1. Ohjelma UE
 2. Ihminen on kuin asteroidin törmäys Helsingin yliopist
 3. Kestävä elämä - Kestävän nykyisyyden puolest
 4. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen blogi Finland Futures Research
 5. Ajattelun mahdollinen talous - Mustekala
 6. IHME 2018: Henrik Håkansson - THE BEETLE by IHME - Issu
 7. Antroposeeni, uusi geologinen aikakausi, on alkanut PodcastFinde

Blogi: Henry Laasanen, la 03

 1. Onko artikkelissa mitään järkeä?
 2. Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan
 3. Mitä termi "vihervasemmisto" tarkoittaa?
 4. Mikä Tapio Puolimatkan kirjoituksessa raivostutti suvaitsevaiston?
 5. "Syrjäytyneet miehet romuttavat syntyvyyden" -narratiivi
 6. Sukupuolineutraali muoti - mitä se on?
 7. Feminististä ei ole miesliikkeen johtoon
 • Emla voide ilman reseptiä.
 • Tetrasykliini voide.
 • Yahoo fr mail ouverture de session.
 • Super mario flash 4.
 • Suzuki rm specifications.
 • Liverpool kokemuksia.
 • Osittainen perinnönjako kiinteistön.
 • Lean 5s.
 • Icc n markkinointisäännöt 2011.
 • Olipa kerran planeetta maa ääninäyttelijät.
 • Kristiinankaupunki tapahtumat.
 • Cavalry tanks.
 • Ray pelaamo helsinki.
 • Fin duck vene.
 • Grown ups 2 netflix.
 • Näytös16.
 • Moottorisahan bensansuodatin.
 • Puolalanmäen lukio keskiarvo 2017.
 • Myytävät asunnot korfu.
 • D rengas 20mm.
 • Lumene meikkivoide.
 • Ocean beach club makrigialos.
 • Calvin klein euphoria.
 • Scandic lahjakortti koodi.
 • Saksan hirvi.
 • Ida paul poikaystävä.
 • Fiskars hard face optiheat.
 • Mtv uutiset lifestyle.
 • Sattuuko napakoru.
 • Nivelen rakenne ja toiminta.
 • Antti ketonen olisitpa sylissäni mp3.
 • Nuorisokulttuuri 1990 luvulla.
 • Landkreis ravensburg.
 • Savjz decks.
 • Pesukoneventtiili tasoon.
 • Aseita ja ampumatarvikkeita oulu.
 • Linux käyttäjän oikeudet.
 • Minimalistinen koti.
 • Mtb marathon erndtebrück 2018.
 • Vandra i fjällen nybörjare.
 • Laboratoriokokeet turku.