Home

Kvalitatiiviset tutkimusmetodit

Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Kvalitatiiviset haastattelut - Lomakkeiden testaus ja kehittäminen -tiimi antaa organisoidut puitteet kvalitatiivisille haastatteluille ja ryhmähaastatteluille sekä kognitiivisille testauksille Samsungin mukaan Hauserin tutkimusmetodit eivät ole järkeviä. Myös Hauser myönsi, että verkkokysely ei vielä mittaa varsinaista maksuvalmiutta Aina joku tutkii ja saa eri tuloksen tai sit joku muu tutkijaryhmä haukkuu tehdyt tutkimusmetodit suohon. Eikös kreatiinistakin ole tutkimuksia suuntaan ja toiseen vaikka yleisesti jo hyödyt ovat.. Etnometodologia ja muut kvalitatiiviset menetelmät. Lehtinen, Esa (2005)

Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmetodit komppanian

1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson Laadullisen tutkimuksen yhdistettyihin menetelmiinKäytetään "mystery shopper" -menetelmää, jota käytetään usein analysoimaan asiakaspalvelun tasoa ja laatua eri myyntipisteissä. Tämä puutteiden havaitsemismenetelmä toteutetaan useimmiten verkonhallinnan hyväksynnällä. Tässä työssä yhdistin kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmetodit. Analysoin Jüngerin propagandistisluonteista kirjoittelua sisällönanalyysillä ja sain tulokseksi, että kirjailijan ja hänen.. Solatie, Jim. Focusryhmät -Kvalitatiiviset ryhmäkeskustelut strategisen markkinointitutkimuksen apuna Huolella suunnitellut ja hyvin toteutetut markkinointitutkimukset ovat aina kannattava ja viestinnän.. LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

19 Oppimistavat a. Lähiopetusta b. Harjoitustehtäviä c. Lopputehtävä Vastuuopettaja(t) Veijo Vänttinen, Porvoo Oppimateriaalit Tunnilla jaettava materiaali 04TUT603/1 kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 3 op. Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät: Kvalitatiivinen lähestymistapa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa 25 Sisältö Kaikille pakollinen työharjoittelu on oleellinen osa liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmien opintoja. Työharjoitteluksi hyväksytään koulutusohjelman opintoja tukeva kokopäiväinen tai vähintään 20 viikkotunnin osa-aikainen työ. Harjoittelun suorittamiseen kuuluu osallistuminen työharjoitteluinfoon ennen harjoittelun aloittamista, harjoittelu työpaikalla, harjoitteluraportin laatiminen ja harjoittelupalautteen antaminen harjoittelun jälkeen Harjoittelupaikka on hyväksytettävä etukäteen. Harjoittelupaikan hyväksyy työharjoittelukoordinaattori. Työharjoitteluohjeet ja työharjoitteluun liittyvät lomakkeet löytyvät opiskelijan MyNetistä. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi työharjoittelua suorittaessaan. Oppimistavat Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: a. Ennakkoon työharjoittelukoordinaattorin kanssa sovitun työharjoittelu suorittaminen reealiajassa TAI b. Aikaisemman soveltuvan työkokemuksen raportointoi Arviointitavat Opiskelija ei saa työharjoittelusta arvosanaa, ainoastaan hyväksytty-merkinnän. Työnantajan tulee kuitenkin toimittaa ohjaavalle opettajalle sanallinen arvio työharjoittelijan työstä. Opintojakso voidaan hylätä mikäli opiskelija ei noudata esimiehensä tai harjoittelukoordinaattorin tai ohjaavan opettajan ohjeita tai heidän kanssaan tekemiä sopimuksia tai mikäli työharjoittelun aikana opiskelijalle kertyy liikaa poissaoloja. Vastuuopettaja(t) Kullakin Porvoon koulutusohjelmalla on oma vastuuopettaja eli työharjoittelukoordinaattori: Tobba, Pobba, Tempo, Sampo, Abba: Leena Aitto-oja Pomo: Ulla Kuisma Liipo: Maria Ruohtula ViMa sekä kansainväliset ulkomailla tehtävät työharjoittelut: Liisa Wallenius Oppimateriaalit Kaikki työharjoitteluun liittyvä ohjeistus on MyNetissä: Opiskelu > Työharjoittelu > Porvoon työharjoittelu27 Sisältö Kaikille pakollinen työharjoittelu on oleellinen osa liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmien opintoja. Työharjoitteluksi hyväksytään koulutusohjelman opintoja tukeva kokopäiväinen tai vähintään 20 viikkotunnin osa-aikainen työ. Harjoittelun suorittamiseen kuuluu osallistuminen työharjoitteluinfoon ennen harjoittelun aloittamista, harjoittelu työpaikalla, harjoitteluraportin laatiminen ja harjoittelupalautteen antaminen harjoittelun jälkeen Harjoittelupaikka on hyväksytettävä etukäteen. Harjoittelupaikan hyväksyy työharjoittelukoordinaattori. Työharjoitteluohjeet ja työharjoitteluun liittyvät lomakkeet löytyvät opiskelijan MyNetistä. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi työharjoittelua suorittaessaan. Oppimistavat Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: a. Ennakkoon työharjoittelukoordinaattorin kanssa sovitun työharjoittelu suorittaminen reealiajassa TAI b. Aikaisemman soveltuvan työkokemuksen raportointoi Arviointitavat Opiskelija ei saa työharjoittelusta arvosanaa, ainoastaan hyväksytty-merkinnän. Työnantajan tulee kuitenkin toimittaa ohjaavalle opettajalle sanallinen arvio työharjoittelijan työstä. Opintojakso voidaan hylätä mikäli opiskelija ei noudata esimiehensä tai harjoittelukoordinaattorin tai ohjaavan opettajan ohjeita tai heidän kanssaan tekemiä sopimuksia tai mikäli työharjoittelun aikana opiskelijalle kertyy liikaa poissaoloja. Vastuuopettaja(t) Kullakin Porvoon koulutusohjelmalla on oma vastuuopettaja eli työharjoittelukoordinaattori: Tobba, Pobba, Tempo, Sampo, Abba: Leena Aitto-oja Pomo: Ulla Kuisma Liipo: Maria Ruohtula ViMa sekä kansainväliset ulkomailla tehtävät työharjoittelut: Liisa Wallenius Oppimateriaalit Kaikki työharjoitteluun liittyvä ohjeistus on MyNetissä: Opiskelu > Työharjoittelu > Porvoon työharjoittelu Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Laadullinen tutkimus - Wikipedi

 1. en AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää
 2. Prosessissa, jossa analysoidaan kvantitatiivisten tulosten tuloksetKäytettyjä tilastollisia menetelmiä vastaanotettujen tietojen käsittelyssä käytetään laskemaan ja arvioimaan tarjonnan ja kysynnän rakennetta. markkinoiden kapasiteetti; kehitysnäkymät yhden tuotteen, samoin kuin eri alueiden kehittämisen tuoteryhmän tai tuotevalikoimaa. Tämän lisäksi kvantitatiivisen tutkimuksen avulla arvioidaan tehokkuutta markkinointikampanjoita ja tehokkuutta mainonnan jälleenmyyjä- ja lasketaan kuluttajien reaktio mahdollisesti mahdollisen markkinoinnin liikkuu tuottaja.
 3. Työharjoittelu Tunnus: PLA6PO100 Laajuus: 30 op (100 päivää) Ajoitus: 2. lukukauden jälkeen Kieli: Riippuu työpaikalla käytetystä kielestä OPS: Kaikki Porvoon OPS:t Opintojakson taso: työharjoittelu Opintojakson
 4. Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmetodit komppanian taisteluharjoituksen analysoinnissa

tutkimusmetodit (fi); research method (en); eplorada metodo (eo); research method (en); kutatási módszertan (hu) procedimiento y técnica que sirve para aclarar cuestiones científicas (es).. Raportti perustuu yli 30 kvantitatiiviseen mittariin, joita täydentävät kvalitatiiviset näkemykset riippumattomista lähteistä. Raportin keskeiset kohda Kvalitatiiviset tutkimukset ovat vahvistaneen oletuksen, että useimmat pahoinpidellyt naiset eivät ole passiivisia uhreja, vaan he omaksuvat aktiivisia strategioita taatakseen oman ja lastensa.. Mediamarkkinoinnin analysointi. Markkinatutkimukset, kvalitatiiviset. analysointi,markkinatutkimukset, kvalitatiiviset,myynti-informaatiopalvelut, vienti,ulkoistuspalvelut.. 29 Learning methods Work placement lecture Independent work according to goals set Communication with the work placement advisor Assessment Work placement is assessed Pass or Fail. The employer/supervisor at the work placement evaluates the student s competence and gives a written evaluation/testimonial. Teachers responsible Work Placement Coordinator for International Placement: Liisa Wallenius, placement abroad Leena Aitto-oja, non-finnish students placement in Finland

Liiketoiminta-arvon mittaamisen opas - . asialista. sisällys. iii. kvantitatiiviset tutkimukset. ii. kvalitatiiviset Kvalitatiiviset- kriittisten tapahtumien arviointiin perustuva. Menetelmässä vastaajia arvioi tiettyä palvelua tai tilannetta, jossa palvelu on osa prosessin lopputulosta. Tämän jälkeen vastaaja kuvailee.. 1 (5) LASKENTATOIMI JA VEROTUS - AINEOPINNOT 60 OP Laskentatoimen tehtävänä on kerätä, rekisteröidä ja analysoida organisaation toimintaa kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja eri käyttötarkoituksia varten. Syvä haastattelu ja kohderyhmä, kutenlaadulliset tutkimusmenetelmät, paljastavat ostajan asenteen tavaroiden ulkonäköön, niiden pakkaamiseen, suunnitteluun jne. Tämän tutkimuksen avulla on mahdollista varmistaa, että esimerkiksi etiketti tai kuva siitä ei loukkaa ostajan uskonnollisia tunteita eikä aiheuta negatiivisia tunteita, jotka ovat luonteeltaan erilaisia. Kyse on kvalitatiivisesta tutkimuksesta, joka mahdollistaa tällaisten tekijöiden havaitsemisen ja niiden eliminoinnin kehitysvaiheessa, ennen kuin tuotetaan tietty tuote tuotantoon.

TU-C2030 Operations Management Project Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä Welcome to the course! Today s agenda Introduction to cases and schedule/ Timo Seppälä 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli Tutkimuksessa oli kaksi osaa: kvalitatiiviset haastattelut lasten ja nuorten parissa sekä kvantitatiivinen kyselytutkimus verkossa. Netflix Youtube

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen Taidehistoriaa opiskelemaan aikoville teos olisikin hyvää luettavaa: onko tämä juuri sitä, mitä haluan tehdä? Nämä tutkimusmetodit, maalausten taustojen merkintöjen etsiminen, arkistot, Pathosformelit

Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmetodit Finna

Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmä

Start studying Tutkimusmetodit. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine Hämeen ammattikorkeakoulu Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Sijoittuminen työelämään Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot [2] H. Eskelinen and J.Sormunen, Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmetodit komppanian taisteluharjoituksen analysoinnissa, Tutkimusraportti 88, LUT,Teknillinen tiedekunta, Lappeenranta..

Video: Saatavuustiedot: Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmetodit

21 Sisältö Kaikille pakollinen työharjoittelu on oleellinen osa liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmien opintoja. Työharjoitteluksi hyväksytään koulutusohjelman opintoja tukeva kokopäiväinen tai vähintään 20 viikkotunnin osa-aikainen työ. Harjoittelun suorittamiseen kuuluu osallistuminen työharjoitteluinfoon ennen harjoittelun aloittamista, harjoittelu työpaikalla, harjoitteluraportin laatiminen ja harjoittelupalautteen antaminen harjoittelun jälkeen Harjoittelupaikka on hyväksytettävä etukäteen. Harjoittelupaikan hyväksyy työharjoittelukoordinaattori. Työharjoitteluohjeet ja työharjoitteluun liittyvät lomakkeet löytyvät opiskelijan MyNetistä. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi työharjoittelua suorittaessaan. Oppimistavat Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: a. Ennakkoon työharjoittelukoordinaattorin kanssa sovitun työharjoittelu suorittaminen reealiajassa TAI b. Aikaisemman soveltuvan työkokemuksen raportointoi Arviointitavat Opiskelija ei saa työharjoittelusta arvosanaa, ainoastaan hyväksytty-merkinnän. Työnantajan tulee kuitenkin toimittaa ohjaavalle opettajalle sanallinen arvio työharjoittelijan työstä. Opintojakso voidaan hylätä mikäli opiskelija ei noudata esimiehensä tai harjoittelukoordinaattorin tai ohjaavan opettajan ohjeita tai heidän kanssaan tekemiä sopimuksia tai mikäli työharjoittelun aikana opiskelijalle kertyy liikaa poissaoloja. Vastuuopettaja(t) Kullakin Porvoon koulutusohjelmalla on oma vastuuopettaja eli työharjoittelukoordinaattori: Tobba, Pobba, Tempo, Sampo, Abba: Leena Aitto-oja Pomo: Ulla Kuisma Liipo: Maria Ruohtula ViMa sekä kansainväliset ulkomailla tehtävät työharjoittelut: Liisa Wallenius Oppimateriaalit Kaikki työharjoitteluun liittyvä ohjeistus on MyNetissä: Opiskelu > Työharjoittelu > Porvoon työharjoittelu Professori Jouko Paunio (1994, 19) on todennut, että parasta tulosten sepittämisen ennaltaehkäisyä onkin tutkijankoulutuksen kehittäminen niin, että tutkimusmetodit hallitaan paremmin ja.. Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve Kolmannessa luvussa esitellään tutkimuksessa käytetty tutkimusasetelma, käytetyt tutkimusmetodit sekä tutkimusaineistot ja tutkimuksessa tehdyt rajaukset

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät - PDF Free Downloa

POLVOS33: Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät Tampereen

Tutkimusmetodit ovat aineistolähtöinen sisällönanalyysi sekä teoriaohjaava pohdinta. Tutkimus tarkastelee 101 Suomen suurimman kunnan (asukkaita yli 10 000 tammikuussa 2015) kuntastrategioita OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen JOHTAMISEN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Opintojen tavoitteena on selkeyttää ja - AD 4, osa 1 Tutkimusmetodit ja opettajatutkielman aloitus, 4 op. Moduuli 3 (17 op). - Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset

kvalitatiiviset tutkimukset Yrityshak

13 Kansainvälisyys Opintojaksolla käsitellään kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön liittyviä asioita. Oppimistavat Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: a. Monimuotokurssi: alkutapaaminen + lähi- ja verkko-opetus + tehtävät + harjoitustyöt ja niiden esittely/purku TAI b. Itsenäinen opiskelu ja tentti TAI c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen) Opintojaksoon sisältyy lisäksi pakollisena oman oppimisen arviointi. Arviointitavat Tehtävät ja harjoitustyöt Tentti Vastuuopettaja(t) Anna Sivonen, Porvoo Oppimateriaalit Tomperi, S.: Kehittyvä kirjanpitotaito, Edita (soveltuvin osin) Muu opintojaksolla jaettava materiaali Turku University of Applied Sciences, Degree Program of Social Services Courses in English International Semester 2014 Contact person Tiina Laakso Study code ects contents term other campus Community work Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma Ennustamisen kvalitatiiviset menetelmät. Kvalitatiivisella ennustemenetelmällä tarkoitetaan laadullista, ei määrällistä menetelmää. Määrällinen eli kvantitaavinen menetelmä esitellään seuraavassa osassa

Kulutustutkimus ja asiakasarvon luomine

MAT-82200 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 21.05.2014 (Ulrich ja Eppinger, 2008) Huomionarvoista on, että investointipäätökseen vaikuttavat myös kvalitatiiviset tekijät, joita ei voida sisällyttää laskelmiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi.. Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Tutkimusmetodit Flashcards Quizle

 1. Tuotantotalouden aineopinnot Ville Tuomi 16.4.2018 Opintojakso / Course ECTS Basic Course in Logistics /Logistiikka, peruskurssi (TUTA2160) 5 Global Sourcing and Procurement /Kansainvälinen hankinta- ja
 2. OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 0 op TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 0 op Opintojen tavoitteena
 3. Virhe:
 4. taympäristö Tunnus: HOT2RH006 Laajuus: 9 op Ajoitus:
 5. en + lähi- ja verkko-opetus + tehtävät + harjoitustyöt ja niiden esittely/purku TAI b. Itsenäinen opiskelu ja tentti TAI c. Omassa työssä oppi
 6. nan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toi
 7. Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Laskentatoimen oppiaineen esittely kevät 2019 Sinikka Moilanen Laskentatoimi Mitä laskentatoimi on? Liiketaloustieteen alue, joka käsittelee yritystä koskevien arvo- ja määrälukujen tuottamista, analysointia monimenetelmälliset lähestymistavat, joissa yhdistyvät digitaalisten aineistojen tutkimus ja muut menetelmät (esim. tilastolliset ja kvalitatiiviset menetelmät) Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto Ruokaketjun kehittämisen koulutuksen opinnot on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat

Strateginen suunnittelu

Tarkastelun keskiöön nostamme erilaiset kulutukselliset prosessit ja kulutukseen liittyvät merkitykset. Työkaluinamme toimivat monipuoliset tieteelliset kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmetodit. Tarkastelumme jäsentyy kokeellisista tutkimusasetelmista etnografisiin aineistonhankinnan muotoihin. Haasteenamme näemme tuottaa tietoa, ymmärrystä ja soveltamisvälineitä liikkeenjohdon päätöksenteon tueksi.Ensinnäkin markkinointitutkimus auttaaymmärtää yleisön motivaatiota ostaessaan palvelua tai tuotetta. Toiseksi, kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien ansiosta voidaan tietää kuluttajan mielipiteet tavaroiden laadusta. Myös kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät mahdollistavat sen, että asiakkaat menettävät asiakkaitaan ja ymmärtävät sen, ja haluavat käyttää kilpailijoidensa palveluita. Suoritetut tutkimukset auttavat tekemään tarvittavia muutoksia tavaroihin tai palveluihin niin, että asiakas ostaa yhä enemmän ja suosittelisi yritystään ystävällisesti. Lyhyesti sanottuna kvantitatiiviset ja laadulliset menetelmät ja markkinoinnin tutkimuksen organisointi mahdollistavat kehityksen ja kilpailukyvyn. Tabula tarkoitettu ainoastaan opinnäytetyön toteutus, kvalitatiiviset metodiopinnot valinneille opiskelijoille (toteutus 7K00CJ53-3017, kevät 2018) 8 Osaa monipuolisesti käyttää strategisen suunnittelun malleja ja analysointi- ja kehittämistyökaluja työkaluja harjoitustehtävissä tai käytännön projekteissasekä osaa arvioida niiden käyttömahdollisuuksia ja saavutettua lopputulosta. Aikaansaa monipuolisen suunnitelman tai tuloksen harjoitustehtävissä tai käytännön projekteissa osaa arvioida saavutettua lopputulosta. On läsnä opetus- ja harjoitustilanteissa sekä palauttaa ja raportoi harjoitustehtävät ajoissa. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Mahdollisuudesta osoittaa osaaminen neuvotellaan erikseen opettajan kanssa. Työelämäyhteydet Mahdollisesti vieraileva luennoitsija Sisältö Strategisen suunnittelun käsitteet Strategisen suunnittelun mallit ja työkalut Strategian analysointi ja kehittäminen Strategian toteutus Oppimistavat Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät Yrityspeli Tentti Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. Arviointitavat Tentti ja harjoitustehtävien arviointi. Kurssin suorittaminen edellyttää tentin läpäisemistä ja kaikkien harjoitusten hyväksyttyä suorittamista. Tentin painoarvo arvosanaa annettaessa on 50 % ja oppimistehtävien 50 %. Minimiarvosana edellyttää 50 %:n tietotasoa tentissä ja harjoitustehtävien suorittamista hyväksytysti Vastuuopettaja(t) Johan Dromberg, Porvoo Oppimateriaalit Kamensky: Strateginen johtaminen Mantere, Hämäläinen, Aaltonen, Ikävalko, Teikari: Organisaation strategian toteuttaminen - Suunnitelmista käytäntöön Rope: Johdon markkinointiratkaisut strateginen markkinointi Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmetodit astelevat käsikynkkää yhteiskuntapolitiikan tutkijan säestäessä orrelta

Ranskalaisen koulun kvalitatiiviset hienoudet ovat olleet opetuksessani tärkeällä sijalla. Haapanen esiintyi etenkin 1960-70-luvuilla ahkerasti, vaikka hän kertookin kärsineensä esiintymisjännityksestä Kvalitatiiviset reaktiot kationeihin ja anioneihin. Hopean kationin määrittämiseksi on tehtävä reaktio jonkin verran kloridia. Ag (+): n ja Cl (-): n vuorovaikutus johtaa valkoiseen AgCl-sakkaan ↓.. Tieteen- ja tutkimusalan opinnot Tutkimusmetodit Tiedekuntien menetelmäopintoja. Oman tieteenalan tai tutkimusryhmän tutkijaseminaari. Muita tieteenalakohtaisia jatko-opintoja ja/tai jatkotutkimusta.. Sosiaalisen median analysointi ja dokumenttipohjainen tutkimus | Esitykseni @TampereUni-opintojaksolla Tutkimusmetodologia #tutkimusmetodit /cc @jjussila @RajapintaCo #oppimateriaali..

Serja Turunen Turun yliopist

Ks. kvalitatiiviset testit. Ristikontaminaatio. Vähintään 5 määritystä, joissa käytetään vuoro-tellen erittäin positiivisia näytteitä (joita tiedetään luonnollisesti esiin-tyvän) ja negatiivisia näytteitä Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle? Säljledning Kod: BSS4LB041 Omfattning: 6 (162h) Tidpunkt: Termin 3 Språk: Svenska Studiekursens nivå: yrkesstudier Studiekursens typ: alternativ Utgångsnivå och koppling till andra kurser Inga förkunskaper yfia200 kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät. Kvantitatiivinen osuus, luento Vaikka puhut vain kvantitatiivisista menetelmistä, huomautin jo edellisessä viestissä että myös kvalitatiiviset menetelmät kuuluvat tilastotieteen piiriin

Logistics customer service and effect of distribution decisions on this in

Advertising Code: MAR8PO006 Scope: 6 ECTS Timing: 3rd, 5th, 7th semester Language: English Curriculum: All Porvoo Curricula Level: Professional studies Type: Free-choice Starting level and linkage with Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT tutkimusmetodit. kehittämismetodit. tutkimus- ja kehittämisprosessi

Advertising Code: MAR8PO006 Scope: 6 ECTS Timing: 3rd, 5th, 7th semester Language: English Curriculum: All Porvoo Curricula Level: Professional studies Type: Elective Starting level and linkage with other Oppikirjoja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]. Alasuutari, Pertti: Laadullinen tutkimus. 3. uudistettu painos. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-055-4. Eskola, Jari & Suoranta, Juha: Johdatus.. Opiskelija valitsee opinnäytetyön aiheen ja perehtyy omaan aiheeseen valiten sopivan tutkimuksellisen lähestymistavan ja tutkimusmetodit. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa opinnäytetyönsä.. Työkaluinamme toimivat monipuoliset tieteelliset kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmetodit. Tarkastelumme jäsentyy kokeellisista tutkimusasetelmista etnografisiin aineistonhankinnan muotoihin

Työharjoittelu suoritetaan kiinteässä yhteydessä työelämään, yrityksessä, järjestössä tai yhteisössä.

Yritysviestinnän suunnittelu Tunnus: COM3LH002 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 4.-6. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta) Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Lähtötaso Tutkimusmetodit, tutkimuksen vertailuperusta ja tutkimusetiikka ovat kaikille samat riippumatta siitä, ollaanko tekemässä perustutkimusta vai soveltavaa tutkimusta Uusina tuotteina Mystery shopping sekä asiakas- ja henkilöstökokemuksen mittaukset. Käytössämme ovat sekä kvantitatiiviset että kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät

Kuudes в Instagram: «Tiedostava Kuluttaja -tutkimuksemme Suomen

Kvalitatiiviset Papers and Research , find free PDF download from the original PDF search engine. Dr Henrik Räsänen, HAMK 7 Kvalitatiiviset menetelmät -Historiallinen tarkastelu •Historiallisten.. 6 käsittelemme sijoituspalveluyrityksiä ja sijoitusneuvontaa koskevia yleisiä menettelytapoja, lisäksi käsittelemme sijoitusneuvontaan ja sijoitustuotteitten markkinointiin liittyviä määräyksiä ja finanssituotteitten myynti- ja markkinointikanavia. laadimme pitkän- ja lyhyenajan sijoitussuunnitelman laskemme tuotto-odotuksen etsimme tietoa alan kehitystä ja hankkia informaatiota Oppimistavat Monimuotokurssi: alkutapaaminen + vaihteleva määrä lähiopetusta + tehtävät / verkko + töiden purku ja esittely Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. Arviointitavat Läsnäolo aktiiviopetuksessa 70 % Oppimistehtävä ja aktiviteetti 30 % Vastuuopettaja(t) Kai Pietilä, Porvoo Oppimateriaalit Sijoitusoppaat ja sijoittamiseen liittyvä muu kirjallisuus. Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos kvalitatiiviset tutkimukset. Palvelu, yrityksen nimi tai hakusana

Kykyä kiteyttää kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset sisällölliset löydökset selkeästi. Ymmärrystä erilaisista viestinnän muodoista ja kanavista. Kykyä tuottaa ja räätälöidä sisältöjä erilaisiin viestinnällisiin.. Opiskelija oppii suunnittelemaan opinnäytetyönsä tutkimusprosessin ja osaa valita siihen sopivan tutkimuksellisen lähestymistavan ja tutkimusmetodit

Solumekaniikan tutkimusmetodit. January 2019. Project: Nuclear mechanical force transduction. Read more. Article. Solumekaniikan tutkimusmetodit. January 2019 Tutkimuksessa käytetyt kvalitatiiviset näkökannat ovat käännösvastineiden johdonmukaisuus (lexical consistency), käännösvastineiden sopivuus (lexical adequacy).. Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change 31 International dimension Work placement is performed in an international setting where the student works and communicates with other nationalities in an international setting outside Finland or his/her home country. Teaching and learning methods Working at the place of work and submitting reports. Recognition of prior learning (RPL) Recognition of prior learning (RPL) is observed on the course according to separate instructions. Teacher responsible Liisa Wallenius, Porvoo Campus Assessment Criteria Pass/Fail

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun Työharjoittelu Tunnus: PLA6PO100 Laajuus: 30 op (100 päivää) Ajoitus: 2. lukukauden jälkeen Kieli: Riippuu työpaikalla käytetystä kielestä Opintojakson taso: työharjoittelu Opintojakson tyyppi: pakollinen

Tällöin yksittäisen selityksen selitysvoima ei voi olla kattava ja uudet kvalitatiiviset havainnot (esim. nähtiin oranssi pallo) vaativat selityksen tarkentamista, jonka varmistaminen vaatisi hyvin paljon.. Quick Definitions Kvantitatiiviset tiedot ovat numeroita: korkeuksia; painot; nopeudet; lemmikkieläinten määrä; vuotta; Laadulliset tiedot eivät ole numeroita

Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät by Martti Grönfor

 1. en yksittäisten kvalitatiivisten menetelmien käyttöön; pro gradu -tutkielman suorittamista tukevat menetelmälliset valmiudet; kyky arvioida kriittisesti tutkimusaineistoja ja tutkimusmenetelmien soveltamista.
 2. en Oulun yliopisto, terveystieteet Prof. Maria Kääriäinen, lokakuu 2017 Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen
 3. He toteavat itsekriittisesti, että aino-astaan kvalitatiiviset tutkijat viime vuosiin asti kiinnittivät huomiota grounded theory -metodologian mahdollisuuksiin. Syyn he löytävät itsestään, koska he (Strauss 1987..
 4. hankitun osaamisen tunnista
 5. Yliopisto heidän ympärillään alkaa näyttäytyä ilmiöltä, jota vastaan niin kvalitatiiviset kuin kvantitatiivisetkin metodit ovat voimattomia.Reaalifantastinen teos on
 6. taympäristökartoitus) ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi suunnittelun tehtävämäärittelyyn. (Press & Cooper 2003, 204)
 7. OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op 2 (6) TILINTARKASTUSTYÖN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 30 op Opintojen

Jukka Huhtamäki в Твиттере: «Sosiaalisen median analysointi ja

 1. Markkinointiin käytetään markkinoiden kvantitatiivisia ja laadullisia tutkimusmenetelmiä. Mitä kysymyksiä markkinointitutkimus voi vastata?
 2. Tutkimusmetodit ja tulkinnat kirjailijakuvan rakentajina. MLA-viite. Tapaninen, Irma. Tutkimusmetodit Ja Tulkinnat Kirjailijakuvan Rakentajina
 3. 6.2 Tutkimusmetodit ja aineiston hankinta Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Grönfors, M. 1982. Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Helsinki: Wsoy Hamarus, P. 2006
 4. en (BES2LP0032). Osaamistavoitteet ja arviointi Arvosana 1 Opiskelija tietää konsernin käsitteen. Hän tunnistaa keskeiset konsernitilinpäätöksen eli
 5. Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

(PDF) Solumekaniikan tutkimusmetodit

COURSE PROGRAMME COURSE NAME: 21631120 Basic Course in Steel Structures GROUP: CREDITS: INRANU04A3 3 cr TEACHER: TIME: 01.09.2005-31.04.2006 OBJECTIVE: This bilingual course aims at providing students Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali- Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on menetelmäsuuntaus, jota käytetään ihmistieteissä määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen lisäksi. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä

PPT - Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät PowerPoint Presentation

 1. SIIRTYMÄSÄÄNNÖT MAISTERIN TUTKINNON KOULUTUSOHJELMAN OPINNOISSA LUKUVUONNA 2013 2014 KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJEN laajuus on 84 opintopistettä, josta syventävien opintojen laajuus on vähintään 66 opintopistettä,
 2. - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus
 3. Nauhoja litteroimassa ja kommentoimassa on komisario Malinen, jonka persoona ja tutkimusmetodit herättävät nekin kysymyksiä. On hyvin vaikea päättää, mitä usk Matti Kangaskosken ensimmäinen..
 4. Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Tutkimusongelman muotoiluun vaikuttavat osaltaan myös työssä käytetyt teoreet-tiset mallit, tutkimusmetodit sekä tutkimusote. Työhön valittu kriittinen tutkimusote on kiinnostunut ilmiöiden.. Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Toimintatutkimus tutkimusmenetelmana yleisesitys - YouTub

 1. Tänä keväänä kokeillaan laitoksen palautteen antamista sähköisenä seuraavilla kursseilla: -Tutkimusmenetelmät I PSYS201, -Henkilökohtaiset työskentelyedellytykset PSYS302 -Kvalitatiiviset..
 2. Laadulliset tutkimusmenetelmät jaetaansuosituimpiin perusteellisiin haastatteluihin ja kohderyhmään. Lisäksi analysointijärjestelmässä on sekamuotoisia menetelmiä, joiden avulla voit saada sekä laadullisia että kvantitatiivisia tietoja samanaikaisesti.
 3. Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät. Markkinointianalyysissä käytetään kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Mitä kysymyksiä markkinointitutkimus voi vastata
 4. nanohjaus Tunnus: BES2LP0024 Laajuus: 6 op Ajoitus: 5. lukukausi Kieli: suomi OPS: LIIPO11I Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin Taloushallinnon opintopolun kolmannen ja neljännen lukukauden opinnot. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna tai meneillään seuraaviin aiheisiin liittyviä opintoja: yrittäjyys ja yritystoi

All about Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät by Martti Grönfors. LibraryThing is a catag and social networking site for booklovers Activity Holidays Code: PRO8PO009 Extent: 3 cr (81 h) Timing: 1,3,5 semester Language: English Level: Free choice studies Type: Free choice Starting level and linkage with other courses No prerequisites 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli Digitaalisen markkinoinnin kannalta kvalitatiiviset tiedot pitävät käyttäjien käyttäytymistä. Kvalitatiivisten tietojen kerääminen on suhteellisen helppoa ja halpaa, ja on erittäin hyödyllistä valita..

Tutkijat ja tutkimusryhmät Tutkimus Helsingin yliopist

Tutkimusmetodit Nikula, kevät 2020. AGRA0725 Visuaalisen viestinnän suunnittelun tutkimusmetodit, 4 op. Opettaja: Silja Nikula. Click to enter this course Kvalitatiiviset haitat. Kvantitatiiviseen menetelmään verrattuna kvalitatiivinen tutkimus ei voi tutkia suurta määrää ihmisiä ja soveltuu vain pienille ryhmille

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät - SX00BN74-3098 - StuDoc

- University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time Tämä tuo kaikenlaiset 'kvalitatiiviset' tai 'vallankumoukselliset' muutosproses-sit uuteen valoon. Kun yhdistää kaukana tasapainotilasta olevia ja epälineaa-risia prosesseja käsittelevistä tutkimuksista.. 32. kvalitatiiviset haastattelut, nykytila-analyysit 18. käytettävyystutkimukset 13. itsearvioinnit (esim. ARVIOINTI SUUNNITTELUN & KEHITTÄMISEN POHJAKSI kvalitatiiviset haastattelut.. Helsingin yliopiston alkuperäiskansatutkimuksen painopistealueita ovat tutkimusmetodit ja -etiikka alkuperäiskansojen parissa, epistemoen moninaisuus, biokulttuurinen diversiteetti, oikeudet ja..

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät. Kurssi: Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät (SX00BN74-3098) 20 Työharjoittelu Tunnus: PLA6PO100 Laajuus: 30 op (100 päivää) Ajoitus: 2. lukukauden jälkeen Kieli: Riippuu työpaikalla käytetystä kielestä OPS: Kaikki Porvoon OPS:t Opintojakson taso: työharjoittelu Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin Opiskelija voi lähteä työharjoitteluun, kun hän on suorittanut vähintään 60 opintopistettä. Halutessaan voi opiskelija suorittaa työharjoittelun tämän 30 op:n opintojakson sijaan useammassa pienemmässä osassa (Työharjoittelu 1 PLA6PO101, 10 op; Työharjoittelu 2 PLA6PO102, 10 op; ja Työharjoittelu 3 PLA6PO103, 10 op). Osaamistavoitteet ja arviointi Opiskelija ymmärtää omien ammatillisten työtaitojen kehittämisen tärkeyden ja tunnistaa kehittämistarpeensa. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa työtään ja työympäristöään. Opiskelija ymmärtää yhteyden koulussa opitun ja työtehtvävien välillä. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Korvaaminen Työharjoittelu voidaan korvata aiempiin korkeakouluopintoihin sisältyneellä harjoittelulla, jos se vastaa koulutusohjelman harjoittelun tavoitteita. Harjoittelukoordinaattori päättää korvaamisesta. Näyttö Näytöllä työharjoittelun voivat suorittaa opiskelijat, jotka ovat ennen opintojen alkua hankkineet alan kokemusta ja jotka perustellusta syystä haluavat saada hyväksiluetuksi näin hankitun osaamisen. Opiskelija näyttää aiemmin hankittua osaamistaan näytöllä koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti. Näytöistä sovitaan koulutusohjelman työharjoittelukoordinaattorin kanssa. Työelämäyhteydet Työharjoittelu suoritetaan kiinteässä yhteydessä työelämään, yrityksessä, järjestössä tai yhteisössä. Kansainvälisyys Kansainvälisyys riippuu työharjoittelupaikasta ja työtehtävistä. Kokonaan kansainvälisen työharjoittelun suorittamiseen on oma opintojaksonsa.

2 Tutkimusprosessi- ja organisaatio. 2.1 Tutkimusmetodit. Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä. Junissa lomakkeiden jakamisesta huolehtivat Taloustutkimus Oy:n haastattelijat Kvalitatiiviset adjektiivit voivat tehdä sellaisia lauseita, jotka ilmaisevat merkin voimakkuuden: erittäin hiljainen, pelottava pimeä, erittäin hyvä. Ja lopuksi: näiden adjektiivien päinvastainen merkitys eli..

Ohjelmien kehittämisstudiot varmistavat laadukkaat ja linjakkaat maisteriohjelmat 18.8.2016 Maire Syrjäkari ja Riikka Rissanen Miksi ja miten studiot? Todellinen tarve: uudet maisteriohjelmat alkamassa Kvalitatiiviset aineistonhankintamenetelmät. Laadullinen tutkimus — Jyväskylän yliopiston Kopp. Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus.. 28 International Work Placement Code: PLA6PO110 Extent: 30 ECTS (completed as one or two to three shorter units) Timing: 4th semester or earlier if completed in smaller units Language: English Curriculum: All Porvoo Curricula Level: Work Placement Type: Compulsory Starting level and linkage with other courses The student has successfully completed the Basic Studies (= the two first semester courses) or 120 ECTS if wishing to do the 30 ECTS work placement. Tourism students might have their first placement after the 1st semester. Learning objectives and assessment The student learns to develop his/her professional skills and to link his/her academic studies with real-life work practices and is able to evaluate and develop his/her workplace environment. Work placement is assessed as pass (H=accepted) or fail. Please see MyNet for further information. Recognising and validating prior learning (RPL) If students have longer previous employment experience involving responsible tasks within the main study field, they can show the competence with a demonstration and progress faster through their studies. More information and instructions for recognising and validating prior learning (RPL) are available at MyNet. Internationality Work placement is performed in an international setting where the student works and communicates with other nationalities in an international setting outside Finland or his/her home country. Contents Work placement period is one uninterrupted period or several shorter ones. Work placement can be full-time or part-time work with a minimum of 20 h/week. A students submits a written work placement notification (application) to the work placement coordinator. Work placement comprises the following: Participation in a placement info meeting before work placement. Contact with the work placement advisor (lecturer) before and during the placement. Placement period in an approved company or organization. Keeping a learning log. Submitting a written or an oral placement report with the required attachments. OR Alternatively, writing HH work placement blog and submitting the required documents to the advisor. Giving feedback on the learning platform or submitting a Work Placement Abroad student report22 Työharjoittelu 1 Tunnus: PLA6PO101 Laajuus: 10 op (33 päivää, opintopistemäärä muokattavissa) Ajoitus: 2. lukukauden jälkeen Kieli: Riippuu työpaikalla käytetystä kielestä OPS: Kaikki Porvoon OPS:t Opintojakson taso: työharjoittelu Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin Opiskelija voi lähteä työharjoitteluun, kun hän on suorittanut vähintään 60 opintopistettä. Halutessaan voi opiskelija suorittaa työharjoittelun useammassa pienemmässä osassa, joista tämä Työharjoittelu 1 ensimmäinen, ja jonka opintopistemäärä on muokattavissa toteutuneen työn mukaan (27h työtä = 1op). Muut työharjoitteluopintojaksot ovat Työharjoittelu 2 PLA6PO102, 10 op (opintopistemäärä muokattavissa); ja Työharjoittelu 3 PLA6PO103, 10 op (opintopistemäärä muokattavissa). Erikseen suoritettujen työharjoitteluopintojaksojen yhteenlaskettu pistemäärä on 30 op (=800h). Osaamistavoitteet ja arviointi Opiskelija ymmärtää omien ammatillisten työtaitojen kehittämisen tärkeyden ja tunnistaa kehittämistarpeensa. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa työtään ja työympäristöään. Opiskelija ymmärtää yhteyden koulussa opitun ja työtehtvävien välillä. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Korvaaminen Työharjoittelu voidaan korvata aiempiin korkeakouluopintoihin sisältyneellä harjoittelulla, jos se vastaa koulutusohjelman harjoittelun tavoitteita. Harjoittelukoordinaattori päättää korvaamisesta. Näyttö Näytöllä työharjoittelun voivat suorittaa opiskelijat, jotka ovat ennen opintojen alkua hankkineet alan kokemusta ja jotka perustellusta syystä haluavat saada hyväksiluetuksi näin hankitun osaamisen. Opiskelija näyttää aiemmin hankittua osaamistaan näytöllä koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti. Näytöistä sovitaan koulutusohjelman työharjoittelukoordinaattorin kanssa. Työelämäyhteydet Työharjoittelu suoritetaan kiinteässä yhteydessä työelämään, yrityksessä, järjestössä tai yhteisössä. Kansainvälisyys Kansainvälisyys riippuu työharjoittelupaikasta ja työtehtävistä. Kokonaan kansainvälisen työharjoittelun suorittamiseen on oma opintojaksonsa.

Siirry sivulle Etusivu. Hakutulokset. Avoin yo, Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät, lv. 2019-2020 Alkukasvatus, holistinen taidekasvatus, kasvatusfilosofia, vuorovaikutus, kvalitatiiviset tutkimusmetodit 1 Kielen opintopolut- Courses and Levels 2018-8.6.2018 Kielikeskus/Language Centre, Saimaan amk ja LUT Saksa/German Languages of instruction: Finnish, English, German Taitotaso/ A1 A2 B1 Opintojakso/Course Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals tutkimusmetodit käännös sanakirjassa suomi - englanti Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä

Henrik Räsänen -Tekniikan tohtori. 2014. Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 4 Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Mahdollisuudesta osoittaa osaaminen neuvotellaan erikseen opettajan kanssa. Sisältö Opintojakson ajatuksellinen jäsennys ja keskeinen sisältö rakennetaan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Avainteemoja ovat: Myynnin johtaminen Liikeidea ja konsepti Markkinoinnin kilpailukeinot 5 P ja niiden käyttö Myynnin johtajan tehtäväkenttä Tavoitteiden asettaminen ja seuranta Myynnin mittarit Asiakkuuksien johtaminen Tuoteportfolion johtaminen Jakelukanavien valinta Myynnin tukijärjestelmät (CRM yms) Myyjien johtaminen Tavoitteen asettaminen ja seuranta Motivointi Rekrytointi Kehittäminen Myyntitaito Tuotetietous Oppimistavat Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät Tentti ja oppimistehtävä(t) Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. Arviointitavat Kirjallinen tentti 50 %, harjoitustehtävät 50 % Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin ja harjoitustehtävien hyväksyttyä suorittamista. Vastuuopettaja(t) Johan Dromberg, Porvoo Oppimateriaalit Nieminen, T. & Tomberi, S. Myynnin johtamisen uusi aika. Tikkanen, H. & Vassinen, A. StratMark: Strateginen markkinointiosaaminen. Tikkanen, H. Markkinoinnin johtamisen perusteet. Opettajan jakama materiaali7 Strateginen suunnittelu Tunnus: BES2LP0030 Laajuus: 6 op Ajoitus: 5. lukukausi Kieli: Suomi OPS: LIIPO10, LIIPO11I Opintojakson taso: Ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: Pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin Opintojakso on tarkoitettu tradenomiopintojen loppuvaiheessa suoritettavaksi, niin että opiskelijalla on jo kunnolliset tiedot yrityksen toiminnan keskeisistä osa-alueista. Osaamistavoitteet ja arviointi Opiskelija omaksuu kurssin aikana strategisen johtamisen peruskäsitteistön, tutustuu keskeisimpiin työkaluihin ja analyyseihin, sekä kehittää strategista ajattelua ja työkalujen soveltamista yritysesimerkkien avulla. Kurssi antaa valmiudet avustaa strategista päätöksentekoa ja osallistua yrityksen strategisessa suunnitteluryhmässä strategian suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin. Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla Arvosana 1 Osaa puutteellisesti luetella strategisen suunnittelun käsitteitä, malleja ja työkaluja ja analysointi- ja kehittämistyökaluja. Osaa puutteellisesti käyttää strategisen suunnittelun malleja ja työkaluja, analysointi- ja kehittämistyökaluja ja malleja ja työkaluja harjoitustehtävissä tai käytännön projekteissa. Osaa puutteellisesti käyttää strategisen suunnittelun analysointi- ja kehittämistyökaluja harjoitustehtävissä tai käytännön projekteissa. Aikaansaa puutteellisen suunnitelman tai tuloksen harjoitustehtävissä tai käytännön projekteissa ja/tai arvioi tulosta puutteellisesti. On heikosti läsnä opetus- ja harjoitustilanteissa sekä palauttaa ja raportoi harjoitustehtävät myöhässä. Arvosana 3 Osaa luetella joitakin strategisen suunnittelun käsitteistä, malleja ja työkaluja, analysointi- ja kehittämistyökaluja sekä kertoa pääsisällöt. Osaa käyttää joitakin strategisen suunnittelun ja kehittämisen malleja ja työkaluja. Osaa käyttää joitakin strategisen suunnittelun, analysoinnin ja kehittämisen malleja ja työkaluja harjoitustehtävissä tai käytännön projekteissa. Aikaansaa suunnitelman tai tuloksen harjoitustehtävissä tai käytännön projekteissa ja arvioi tulosta. On pääosin läsnä opetus- ja harjoitustilanteissa sekä palauttaa ja raportoi harjoitustehtävät pääosin ajoissa. Arvosana 5 Osaa kertoa laajasti strategisen suunnittelun käsitteistä, malleista, analysointi- ja kehittämistyökaluista sekä laajasti kertoa niiden käytöstä 12 Tutkimusmenetelmät Kvalitatiiviset menetelmät mahdollistavat syvemmän tulkinnan, mutta yleistäminen on haastavaa Teorian ja laadullisen aineiston yhdistäminen mahdollistaa uskottavan.. Otantatutkimus Oy on vuonna 1980 perustettu itsenäinen täyden palvelun tutkimusyritys. Toimintamme kulmakiviä ovat vankka kokemukseen ja koulutukseen perustuva ammattitaito, alan uusin tekniikka sekä ...

Lahden Ammattikorkeakoulu 2017-2018 12.01.2018 Liiketalouden koulutus, Kansainvälinen kauppa 18K Tunnus Nimi 1 v 2 v 3 v 4 v Op yht LIKVK19-1033 YDINOSAAMINEN 135 LIKVK19-1034 Yhteinen ydinosaaminen 25 15 Working life connections Possible company visits and guest lecturers. Internationality Possible company visits and guest lecturers. Contents Firstly, the course introduces managerial accounting reporting issues and financial statement analysis. This information will be used to analyse the financial statements of selected companies. Secondly, the course includes exercises how to report and communicate different financial reports to different interest groups. Basics of managerial and financial accounting Key financial ratios and analysis Communication and reporting methods for financial issues Learning methods Contact lessons Individual, pair and team assignments Independent studies The assessment of one s own learning Assessment Course assessment is based on an assignment and achievement portfolio created by each student. Course teacher(s) Kalle Räihä, Porvoo Learning materials Real financial statements of Finnish and foreign companies Materials provided by the teacher during the lessons Searching, finding and analysing the usefulness of information sources is part of the course programme.

OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden Ostotoiminnan mttaamisen perusteet. Erilaiset tavoite, säästö- ja mittarityypit. Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset mittarit. 26.5.2020 Osto osana logistiikkaa. Kansainvälisen toimitusketjun rakenne 34 International Work Placement 3 Code: PLA6PO113 Extent: 10 cr (33 days) Timing: 6th semester or as agreed Language: according to the country and organisation Level: Work Placement Type: Compulsory Starting level and linkage with other courses Completion of work placement 1 and 2, and 120 cr. Learning outcomes The student learns to develop his/her professional skills and to link his/her academic studies with real-life work practices is able to evaluate and develop his/her workplace environment Work placement is an integral part of polytechnic studies and students can apply for work placement 3 after they have completed 120 cr. The placement has to be approved in advance by the work placement co-ordinator. Students have to be registered as attendants during the work placement. Course contents Work placement period is normally uninterrupted. In case a student wants to complete his/her work placement in two parts. Work placement can be full-time or part-time work with a minimum of 20 h/week. A students has to make a written application (work placement notification) to the work placement coordinator. Work placement comprises the following: Participation in a placement info meeting before work placement. Contact with the work placement advisor (lecturer) before and during the placement. Placement period in an approved company or organization. Keeping a learning log. Submitting a written or an oral placement report with the required attachments. Alternatively, writing HH work placement blog and submitting the required documents to the advisor. Giving feedback on the learning platform or submitting a Work Placement Abroad student report Work placement information meetings are arranged twice a month and the dates are announced on MyNet and info TV. Cooperating with the business community The course is realized in work life within a business community.

 • Goat simulator apk.
 • Normaali ruumiinlämpö 35.
 • Oviaukko kantavaan betoniseinään.
 • Siemens torktumlare wt47w568dn.
 • Kukkakaalicurry yhteishyvä.
 • Mööblimasin köögid.
 • Punainen lanka sanonta.
 • Ihmeellinen rukousvastaus.
 • Linja autopysäkin pituus.
 • Pka gehalt.
 • Uudet kirjat kevät 2018.
 • Minikaivinkone.
 • Baikal mp 43 kh.
 • Typografia kirja.
 • Vegaani jälkiruoka.
 • Koirahoitola nurmijärvi perttula.
 • Stormtrooper meme.
 • Sairaanhoito teneriffalla.
 • Metanoldriven rc bil.
 • Sinä olet rokka.
 • Kirsi kaisa sinisalo syrjä.
 • Pöytäliinoja.
 • D day wikipedia.
 • Groops düsseldorf.
 • Chrysler 300c pituus.
 • Melatonin ratiopharm 1 mg pakkausseloste.
 • Apilaniitty aukioloajat.
 • Linkedin linkki cv.
 • Christopher nolan batman.
 • Dreamhair toimitusaika.
 • Leipomotyöntekijän tuntipalkka.
 • Gta v console.
 • Gta iv tank code.
 • Mpr rokote kokemuksia.
 • Riisimuro kakku.
 • Tunnista pilleri.
 • Softroi syöte.
 • Comanche 200cc kytkentäkaavio.
 • Polaris mönkijän polttimo.
 • Saksan viinilaaksot.
 • Chord hearing exercises.