Home

Psyykkinen terveys liikunta

Mikäli henkilöllä, jolla on opioidiriippuvuus, mutta joka on korvaushoidon ulkopuolella, on hengenvaarallinen somaattinen sairaus, jonka ennustetta voisi parantaa potilaan saaminen kiireisesti korvaushoidon piiriin, voidaan potilaalle aloittaa arvion pohjalta viiveettä haittoja vähentävä korvaushoito. Tällaisia hengenvaarallisia opioidien suonensisäiseen käyttöön liittyviä infektioita ovat esimerkiksi endokardiitti tai keuhkoinfektiot. Kotiutuessa suunnitellaan korvaushoidon jatkuminen.​ 4.11.2015 Liikkuva koulu seminaari Hämeenlinna Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto Vähän liikkuville liikuntatunnit merkityksellisiä: Vapaa-ajallaan fyysisesti

Työväsymys ja ikääntyminen heijastuvat liikunnan

Työhyvinvointi aikuiskoulutusorganisaatiossa : näkökulmina liikunta

Psyykkinen valmentaja -koulutus antaa sinulle käytännönläheiset valmiudet toimia sekä vähän liikkuvan tai ylipainoisen henkilön muutosprosessin ohjaajana osana liikunta- ja terveysneuvontaa sekä esimerkiksi urheilijoiden psyykkisenä valmentajana. Koulutusohjelman kaksi tärkeintä sovellusaluetta ovat liikunnan ja terveyden edistäminen sekä urheilupsykologia. Kuka koulun liikunnallistaa ja miten? Näkemys koululiikunnan ajankohtaisiin kysymyksiin Liikkuva koulu -ohjelman näkökulmasta Liikkuva koulu -ohjelman strateginen tavoite Tavoite luoda rakenteelliset edellytykset 22 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikuntasuosituksen mukaan liikkuvien 11-, 13- ja 15-vuotiaiden tyttöjen osuudet Pohjoismaissa v. 2009/2010 Tytöt *** *** *** ns ***

Käytämme sivuillamme evästeitä parantaakseemme käyttäjäkokemustasi, näyttääkseen personoitua sisältöä ja kohdistettuja mainoksia, sekä sivustoliikenteen analysointiin. LIIKKUMISESTA KANSALAISTAITO Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon koululaisten fyysinen aktiivisuus ja liikuntakäyttäytyminen Tutkimustulokset 2013 5 9 luokat Vuokatti 30.5.2013 Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset Tukilääkitys voidaan aloittaa, kun on varmistunut, että potilas kärsii juuri opioidien vieroitusoireista ja päihteiden käyttö on kartoitettu edeltävän kuukauden ajalta mahdollisimman luotettavasti. Tukilääkitys lopetetaan potilaan sairaalahoidon päättyessä. Lopetus on syytä suunnitella asteittaiseksi, jos kotiutumispäivä tiedetään, mutta sen voi lopettaa myös kerralla. Potilaalle suositellaan korvaushoidon tarpeen arviointia. Se kannattaa aloittaa jo somaattisen sairaalajakson aikana.

Täydentävät hoidot – Liikuntaterapia | Terveyskirjat

Pysyvätkö suomalaiset lapset pinnalla eli onko koulujen uimaopetuksella merkitystä? Matti Pietilä Opetushallitus OPS2016_SUH 11.1.2017 Haasteenamme ISTUVA ELÄMÄNTAPA 07/01/2017 Opetushallitus Liikuntasuosituksen Pelkästään yhteen lajiin keskittyvän harjoituksen aikana on tärkeää tehdä monipuolisia harjoitteita ja kuormittaa kaikkia elinjärjestelmiä. Näin vältytään yhden elinjärjestelmän ylikuormittumiselta ja siitä aiheutuvilta rasitusvammoilta. Iän lisääntyessä ja harjoitusmäärien kasvaessa puutteet yhdellä osa-alueella voivat rajoittaa muiden osa-alueiden kehitystä.

Näyttöön perustuvia havaintoja liikuntakulttuurin tilasta ja haasteista

Psyykkinen valmentaja on syventävä koulutus, joka antaa käytännönläheiset valmiudet tukea esim. painonpudottajia ja urheilijoita tavoitteissaan onnistumisessa. Lue lisää 7 Koululiikunta voi olla reitti koulussa viihtymiseen yläkoulun oppilaat suhtautuvat koululiikuntaan selvästi myönteisemmin kuin kouluun yleensä. Koulunkäynnistä pojista pitää vain 25 %, sen sijaan peräti 78 % kertoo pitävänsä koululiikunnasta. Erityisesti pojille liikunta näyttää olevan merkittävä kouluviihtyvyyttä lisäävä tekijä. (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011) Liikkuva koulu -kiertue 2012 terveysliikunta. liikuntaharrastus. työn kuormittavuus. psyykkinen kuormittavuus. Cite this

Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori Sisällys 1. Liikkuva koulu -ohjelman laajeneminen valtakunnalliseksi 2. Oppilaiden fyysinen aktiivisuus 3. Aktiivisempia Seuraavassa esitetään vielä julkaisemattomat, päivitetyt tulokset kirjan artikkeliin: Tynjälä, J. & Kannas, L. (2004). Koululaisten nukkumistottumukset, unen laatu ja väsyneisyys vuosina 1984-2002. Kirjassa: 14 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikunta-aktiivisuuden väheneminen murrosiässä Drop-off-ilmiö WHO-Koululaistutkimuksen aineistoissa Tuula Aira, Sami Kokko, Jorma Tynjälä, Jari Villberg ja Lasse Kannas Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU- tutkimuksen tuloksia 16 Sami Kokko TtT, yliopistotutkija, dosentti Jyväskylän yliopisto LIITU -tutkimus Laajan tutkijajoukon yhteistyö, mukana tutkijoita 26 Ylipainoiset 15-vuotiaat pojat ja tytöt (IOTF:n raja-arvojen mukaan, jotka vastaavat aikuisten BMI>25) WHO-Koululaistutkimus

Fyysinen & psyykkinen terveys

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Psyykkinen valmentaja -koulutus? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.Heikko fyysinen kunto, huono terveydentila tai esimerkiksi lihavuus saattavat heikentää liikkumisintoa, mikä edelleen heikentää terveyttä ja kuntoa aiheuttaen ns. liikkumattomuuden noidankehän. Muutokset fyysisessä aktiivisuudessa kouluikäisenä ja yhteydet työmarkkinatulemiin aikuisena Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja Jaana Kari, tutkija LIKES-tutkimuskeskus & Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ Miksi koulun toimintakulttuuria pitää liikunnallistaa? Koko koulun toimintakulttuurin kehittyminen liikunnallisemmaksi Oppilashuollollinen näkökulma nuoren urheilijan tukemiseen

Opioidivieroitus voidaan tehdä myös oireenmukaisella lääkityksellä. Tällöin käytetään oireiden mukaan mm. NSAID-valmistetta, metoklopramidia, loperamidia, klonidiinia, lofeksidiinia, hydroksitsiinia, propranololia tai neurolepteja pienillä annoksilla. Mahdolliset bentsodiatsepiinivieroitusoireet saattavat usein jäädä hoitamatta somaattisen hoidon yhteydessä, mikä voi aiheuttaa ongelmia. Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisen tukena 2010 2015 Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus Sisältö Tausta ja tavoitteet Tuloksia Mitä nyt tiedetään enemmän kuin 2010? Terveysliikunta lähellä sijaintiasi. Löydä 'Terveysliikunta' lähistöllä jakamalla sijainti tai syöttämällä osoite, paikka, lääni tai postinumero. Jaa sijaintisi Ajan trendit suomalaisessa liikuntapolitiikassa jatkuuko Liikkuvan koulun menestystarina? Tiina Kivisaari, johtaja Yhdessä innostuen liikkuva koulu verkostotapaaminen 6.10.2017 2 Ajankohtaista Valtionavustusuudistus-

ADHD:n hoitovastetta suositellaan seurattavaksi kyselylomakkein sekä objektiivisesti arvioimalla. Stimulanttilääkkeiden vasta-aiheita ovat mm. stimulanttien oheiskäyttö sekä psykoottinen oireilu. nukahtaminen helpottuu   Psyykkinen hyvinvointi enemmän myönteisiä fyysisiä kokemuksia terveempi itsetunto myönteisempi minäkuva tunteiden ilmaisu on helpompaa matalampi stressitaso vähemmän masennusoireita vähemmän ahdistuneisuutta   Sosiaalinen hyvinvointi paremmat vuorovaikutustaidot oppii ottamaan toiset huomioon oppii noudattamaan sääntöjä oppii myötätunnon merkityksen   Oppiminen parempi tarkkaavaisuus parempi keskittymiskyky parempi muisti paremmat aistitoiminnot ja kyky yhdistellä eri aistien kautta tulevaa informaatiota parempi hahmottamiskyky paremmat kielelliset ja matemaattiset valmiudet Taulukko: TEKOn faktalaatikko liikkumisen hyödyistä. Liikunnan merkitys oppimiselle? Heidi Syväoja, tutkija LIKES tutkimuskeskus, Jyväskylä Elämäntapa on viime vuosikymmenten aikana muuttunut yhä enemmän istuvaksi. Kuva: Josh Schreiber Shalem 2012: www.discover-yourself.com Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu ohjelman kehittämisen tukena 2010 2015 Tampere 17.3.2015 Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Sisältö Tausta ja tavoitteet Tuloksia Mitä nyt tiedetään

LIITU 2018 -kyselyn tuloksia Sami Kokko apulaisprofessori, vastaava tutkija Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta Sami Kokko Leena Martin Anette Mehtälä Jari Villberg Kwok Ng Riikka Hämylä Ilmoittaudu koulutukseen hyvissä ajoin ennen alkamispäivää! Saat edullisemman early bird hinnan ja voit jakaa maksun jopa 24 erään joustavalla Svea erämaksulla. Liikunta on keskeinen elintapamuoto useiden kansanterveydellisesti tärkeiden pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Terveille aikuisille suositellaan kohtuukuormitteista.. Näyttöön perustuvia havaintoja liikuntakulttuurin tilasta ja haasteista Miksi koulun liikunnasta ei Lasse Kannas Dekaani Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Säätytalo 11.4.2013 kannata

Psyykkinen tai henkinen terveys kuvaillaan yleiseksi psykologiseksi

Koulutusohjelma lisää ammatillista osaamistasi liikunnan, terveyden, hyvinvoinnin ja suorituskyvyn edistämisessä. Koulutuksessa opit tukemaan asiakkaan motivaatiota kohti käyttäytymisen pysyvää muutosta. Lisäksi opit käytännön työkaluja ja harjoitteita, jotka vahvistavat asiakkaan psyykkisiä taitoja liikunnan, terveyden, hyvinvoinnin ja suorituskyvyn parantamiseksi. Psyykkinen valmentaja -koulutuksessa huomioidaan psyykkisten taitojen ohjaaminen erilaisille kohderyhmille elämänkaaren eri vaiheissa. THL KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOKSIA 4-5. lk 1 24.4.2018 Anne Leppälä-Hast Lapset ja perheet muutosohjelma (LAPE) Kansallinen hallituksen kärkihanke 2017-2018 Kaikki maakunnat mukana, lla kaikki 30 kuntaa PSYYKKINEN TERVEYS, yo-opiskelijat 2000 - 2012 (%) Ei tilastollisesti merkitseviä eroja yo- ja amk-opiskelijoiden välillä Psyykkisiä ongelmia GHQ12 Runsas stressi 3p. tai yli Erittäin runsas stressi 5 p.. Elintapavalmennus, psyykkinen valmennus sekä liikunnanohjaus. Asahi-terveysliikunta on kehitetty Suomessa ja sen monipuoliset harjoitukset on.. LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu Ry Juha Virtanen Koululiikunnan kehittäjä Juha.virtanen@liiku.fi 0440-595204 LIIKUNTA ON ENEMMÄN KUIN

Miksi koulun liikunta- ja terveyskasvatuksesta ei - PDF Ilmainen latau

Terveysliikunta. Deeana Lehtinen Virhe:

Terveysliikunta - YouTub

17 Prosentuaalinen ero 11-v. ja 15-v. poikien ja tyttöjen liikuntaaktiivisuudessa, HBSC 2010 (liikuntaa 7pv/vko) POJAT TYTÖT Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Miksi koulun liikunnasta ei

Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Esityksen sisältö Tuorein tieto lasten ja nuorten liikunnan tilasta Havaintoja lasten ja nuorten liikunnan Perheet eriarvoistuvat ja koulu lohkoutuu miten tukea lasten ja nuorten hyvinvointia Lasten hyvinvointi Suomessa 29.3.2017 Kimmo Jokinen Perhetutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto PISA-tulokset kertovat:

Psyykkinen valmentaja -koulutus, Trainer4Yo

 1. nallisuus Mielekkyys Käsityö Elämyksellisyys Kouluyhteisö sosiaalisena pääomana Luottamus - Vuorovaikutus - Osallisuus - Turvallisuus
 2. Liikunnan opettajan roolin muutos hyvinvoinnin edistäjä Liikuntapedagogiikan professori Mirja Hirvensalo Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto Minkälainen opettaja olet? Estradiartisti Tutor
 3. nanjohtaja Saija Sippola SAKU ry 10.11.2016 MIKSI TARVITAAN LUPA LIIKKEELLE? Lisää liikettä ja terveystiedon lukutaitoa
 4. en kysymyksestä MITÄ opitaan,

8 Koulun liikunnan perustelu ja näkökulmat Liikunnallinen elämäntapa ja hyvinvointi Psykososiaalinen näkökulma Kognitiivinen näkökulma Vireys ja oppiminen Fyysis-motorinen näkökulma Liikuntataidot (perusliikuntataidot, lajitaidot) Fyysinen aktiivisuus Fyysinen kunto, toimintakyky, painon hallinta Liikkuva koulu -kiertue 2012 Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

KOULUTERVEYSKYSELY 2017 TULOSTEN TARKASTELUA KOULUTERVEYSKYSELY Vastaajat Porvoo: Perusopetuksen 4.-5. luokat vastannut 894 kattavuus 72 % 8.-9. luokat vastannut 770 kattavuus 63 % Lukio vastannut 173 Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Liikunta terveys työpaikat - 250 Liikunta terveys nykyistä Joobl

112 parasta kuvaa: Terveys ja liikunta - 2020 Liikunta, Terveys ja

 1. Korvaushoidon aikana kannattaa seurata mahdollisien toistuvien psykoosioireiden tai -jaksojen esiintyvyyttä etenkin korkeassa psykoosiriskissä olevin henkilöiden tunnistamiseksi. Esimerkkinä mainittakoon ne, joilla on psykoosioireita opioidi- tai bentsovieroitusten yhteydessä tai kannabiksen tai stimulanttien käyttöön liittyen.
 2. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Suomalaisnuorten elämäntaidot ja terveystottumukset Lasse Kannas Terveyskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos Educa 2015, Helsinki Perusopetuksen opetussuunnitelman
 3. Neuropsykiatriset häiriöt saatetaan voida diagnostisoida vasta korvaushoidon aikana, kun riippuvuuden oireet ja vieroitusoireet ovat helpottaneet. Eräiden suositusten mukaan ADHD tulisi seuloa kaikilta riippuvuushäiriöisiltä potilailta. Mikäli ADHD-diagnoosi varmistuu, tulee myös sen hoitomuodot suunnitella. Korvaushoidossa olevan henkilön ADHD-oireilua tulee hoitaa asianmukaisesti sekä lääkkeellisillä että lääkkeettömillä lääkehoidoilla. ADHD:n Käypä hoito -suosituksen mukaan atomoksetiini on päihderiippuvaisen ADHD-potilaan ensisijainen lääkevalinta. Mikäli atomoksetiinihoito ei ole tehokas, voidaan ADHD:ta hoitaa stimulanteilla, joilla on matalampi väärinkäyttöpotentiaali, esim. metyylifenidaatilla. On suositeltavaa käyttää stimulanttien depot-valmisteita. Samaten kannattaa harkita, olisiko ADHD:n lääkehoito parasta järjestää annosjakeluna korvaushoitolääkityksen tavoin.
 4. Tykätäänkö koululiikunnasta ja Move!- mittauksista? Tutkimustietoa koululiikuntamotivaatiosta Säätytalo 31.1.2019 Timo Jaakkola, LitT, dosentti, Jyväskylän yliopisto Mikko Huhtiniemi, LitM, Jyväskylän
 5. takyky ja hyvinvointi Pääjohtaja Timo Lankinen 17.3.2011 Liikunta -oppiaineen päämäärä peruskoulussa Vaikuttaa myönteisesti oppilaan Fyysiseen Psyykkiseen toi
 6. Koulukokemusten kansainvälistä vertailua sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994- WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Professori Lasse Kannas, Jyväskylän yliopisto Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus

Liikunnan vaikutukset - Terve koululaine

Matti Pietillä Opetushallitus Liikkuva koulu_turku 12.4.2016 ja sisäinen liikuntamotivaatio Työikäisten määrä vähenee Suomessa 2050: 27,9 % 2014: 42,9 % Lähde: Valtiovarainministeriö Haasteenamme ISTUVA Liikunta-ala -kategoriasta löydät liikunta-alan koulutuksia; sekä lyhyitä kursseja että Liikunta-alan koulutukset. Jaa liikunnan riemusanomaa. Liikunta-alalta löytyy töitä laidasta laitaan 21 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikuntasuosituksen mukaan liikkuvien 11-, 13- ja 15-vuotiaiden poikien osuudet Pohjoismaissa v. 2009/2010 *** *** *** ns *** Terveys ja liikunta. Piika & Sisar Oy. 5 видео

Liikunta ja terveyshyödyt (Psyykkinen (Vähentää stressiä kortisol

Lapsilla on oikeus hyvään ruokaan! Maria Kaisa Aula Lasten ruokakasvatus -seminaarin avaus, Jyväskylä 11.2.2014 1 Lapsiasiavaltuutettu Ottaa selvää lasten mielipiteistä ja kertoo niistä aikuisille. Selvittää, PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon 13 Koulutuntien ulkopuolella vähintään 4 kertaa viikossa hengästyen ja hikoillen liikkuvat pojat, WHO-Koululaistutkimus JY ***Korvaushoitopotilaiden fyysistä terveyttä on hoidettava huolella. Haittojen ehkäisemiseksi potilaille on annettava tietoa myös fyysiseen terveyteen liittyvistä asioista. Käytön jatkuessa tavoitteena voi olla pistosten harventaminen, välineiden yhteiskäytön vähentäminen ja siten huumeiden käyttöön liittyvien sairauksien ilmaantuvuuden pienentäminen (esim. HIV ja hepatiitit) sekä kuolleisuuden vähentäminen. Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen 8. ja 9. lk. tuloksia Nuoren hyvinvointiin ja opiskelun sujumiseen vaikuttavat keskeisesti kokemus elämänhallinnasta, omien voimien ja kykyjen riittävyydestä sekä

Pääjohtaja Timo Lankinen Opetushallitus 24.3.2010 Perusopetuksen liikunta Liikunta -oppiaineen päämäärä peruskoulussa Vaikuttaa myönteisesti oppilaan v Fyysiseen v Psyykkiseen v Sosiaaliseen toimintakykyyn Liikunnan merkitys osallisuudessa Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 4.-5.6.2019 Toni Piispanen, Valtion liikuntaneuvosto Rakenne henkilökohtaisia havaintoja 8 valtakunnallista havaintoa Toiminnallinen Matkalla Liikkuvaksi kouluksi Yhteyspäällikkö Kirsi Räty, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus kirsi.raty@oph.fi, www.liikkuvakoulu.fi Liikkuva koulu -ohjelman vaiheet Valtakunnallinen ohjelma, osa Lääkärin tulee arvioida potilaan ajoterveys ja tarvittaessa antaa ensin suullinen ajokielto, kunnes asia saadaan tarkemmin arvioitua. Ajankohtainen oheiskäyttö on este ajo-oikeudelle. Ajantasaiset ohjeet lomakkeineen voi tarkistaa www.trafi.fi. Näissä lääkärille tarkoitetuissa ajoterveysohjeissa on erikseen ohje korvaushoitopotilaiden ajoterveydestä. HYKS Ajoterveyden osaamiskeskus (Ajopoli) tarjoaa lääkäreille konsultaatioapua.​

KYKYVIISARIkeskeiset käsitteet KYKYVIISARI-keskeiset käsitteet Mitä on työkyky? Mitä on toimintakyky? Mitä on sosiaalinen osallisuus? Työterveyslaitos SOLMU www.ttl.fi 2 Mitä työkyky on? Työkyky rakentuu 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.211 Pauliina Husu TtT, tutkija UKK-instituutti, Terveysliikuntayksikkö 16.5.211 1 Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikunnan riittävyys. Suomalaisten 9 Koululiikunnan kehittämisen kognitiivinen näkökulma Motorinen oppiminen tukee kognitiivista oppimista motoriset ja kognitiiviset taidot opitaan samaan aikaan ja ne perustuvat samoihin aivomekanismeihin (Vickers 2007) Säännöllinen liikunta parantaa aivojen verenkiertoa ja lisää hermoverkon tiheyttä. Se antaa siten oppimispotentiaalia, tukee keskittymistä ja tarkkaavaisuutta sekä tiedonkäsittelyä ja muistitoimintoja. (Hillman ym 2005; Trudeau & Shephard 2008) Liikunta on kasvuympäristön tarjoama oppimisen väylä Monien oppimisvaikeuksien taustalla on motorisia ongelmia kun harjoitellaanmotorisia tehtäviä, voidaan samalla tukea muutakin oppimista (Ahonen ym. 2005) Liikkuva koulu -kiertue 2012 Liikunta on yksi tehokkaimmista (ja miellyttävimmistä) keinoista edistää terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä. Liikunta-asiantuntijat puhuvat usein fyysisestä kunnosta ja terveyskunnosta

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun erityistä tukea tarvitsevien nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk) Suomen C-hepatiittistrategia 2017–2019 on linjannut, että vuodesta 2018 alkaen hoidetaan korvaushoitopotilaiden C-hepatiitit. Oheiskäytön täytyy olla siinä määrin hallinnassa, että potilas pystyy käymään sovitusti hepatiittihoitoon liittyvillä kontrollikäynneillä, mutta vaatimuksia pistämisen tai muun oheiskäytön lopettamisesta ei ole. Kaikki C-hepatiittipositiiviset korvaushoitopotilaat on syytä ohjata C-hepatiitin hoitoarvioon. Hoidon jälkeen täytyy huolehtia testausmahdollisuuksista reinfektioiden havaitsemiseksi ja hoitamiseksi. Pitkän aikavälin tavoitteena on kaikkien HCV-kantajien hoito maksavaurion asteesta riippumatta ja näin myös uusien tartuntojen ehkäisy. URHEILLEN TERVEYTTÄ EDISTÄMÄÄN - OPAS URHEILUTOIMIJOILLE Hannu Itkonen, professori Sami Kokko, yliopistotutkija Liikuntatieteellinen tiedekunta, JY URHEILU TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ Miksi urheilu on hyvä kasvatuksen Korvaushoitopotilaiden psyykkistä terveyttä on hoidettava huolella. Jos henkilöllä on jo arviovaiheessa todettu samanaikainen häiriö, on tämän hoito suunniteltava ja toteutettava huolella. Jos arviojakson aikana jonkin häiriön tarkempi selvitys jäi vielä kesken, tutkimuksia tulee jatkaa korvaushoidon käynnistyttyä ja tilanteen vakiinnuttua. Diagnostiikan tarkentaminen ei siis saa hidastaa korvaushoidon aloittamista. Mikäli henkilö sairastuu korvaushoidon aikana, tulee hänen sairauttaan hoitaa Käypä hoito –suositusten mukaisesti näyttöön perustuen, kuten muidenkin henkilöiden. Kroonisesta kipuoireyhtymästä kärsivän potilaan kivunhoidosta vastaa pääsääntöisesti terveyskeskus. Korvaushoidossa on osattava antaa ohjausta ja tukea, jotta potilas pääsee hakeutumaan kiputilanteen tarkempaan arvioon. Korvaushoidossa olevat kipupotilaat täytyy tutkia huolellisesti, tarvittaessa esimerkiksi kuvantamista ja kliinisen neurofysiologian menetelmiä hyödyntäen. Kivunhoitoa voidaan toteuttaa korvaushoitoklinikalla yhteistyössä terveyskeskuksen tai kipuklinikan kanssa sovittujen linjausten mukaisesti, kun potilas on asianmukaisesti tutkittu ja kivunhoitosuunnitelma on tehty somaattisesta hoidosta vastaavassa yksikössä. Riippuvuutta aiheuttavia lääkityksiä on syytä välttää sellaisten henkilöiden kivunhoidossa, joilla on päihderiippuvuuksia.

Paljonko liikkuvissa kouluissa liikuttiin pilottivaiheessa? Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari, Mikkeli 17.4.2013 Työryhmä Annaleena Aira Henna Haapala Harto Kehon lämpötila, hormonit sekä fyysinen ja psyykkinen suorituskyky vaihtelevat säännöllisesti vuorokauden ajan mukaan. Ihmisen taipumus nukahtaa on suurimmillaan.. Sisällys Esipuhe...11 Johdanto... 15 Liikkuminen ja lapsen kokonais valtainen kasvu ja kehitys Fyysinen kasvu ja kehitys...25 Kehon koko...25 Kehon koon muutokset...26 Kehityksen tukeminen eri ikävaiheissa...28 Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Terveysneuvonnalla ehkäistään HIV:n ja hepatiittien tarttumista. Puhtaiden pistosvälineiden vaihto vähentää HIV:n ilmaantuvuutta. Puhtaiden pistosvälineiden vaihto yhdistettynä korvaushoitoon ilmeisesti vähentää hepatiitti- ja HIV-infektioiden ilmaantuvuutta paremmin kuin pelkkä puhtaiden pistosvälineiden vaihto. Sami Kokko apulaisprofessori, dosentti, TtT Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta Laajan tutkijajoukon yhteistyö (2018: 43 tutkijaa / yhteensä: 64) Sami Kokko Leena Martin Anette Mehtälä Korvaushoidossa olevien henkilöiden ehkäisystä täytyy kysyä ja antaa ehkäisyneuvontaa hoidon kaikissa vaiheissa. Heille täytyy tarjota aktiivisesti pitkäaikaista ja luotettavaa ehkäisyä esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuus saada ehkäisykapseli korvaushoitoklinikalta. Ehkäisyneuvoloiden ja päihdeklinikoiden paikallista yhteistyötä on syytä lisätä tämän mahdollistamiseksi. Myös kumppanit ja puolisot pyritään saamaan mukaan. Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille Koulutuksen hinta sisältää kirjapaketin: Motivointi ja käyttäytymisen muutos, Valmennuksella voittoon, Liikuntafysiologian perusteet ja Uusi treenipäiväkirja. Kirjapaketti postitetaan heti ilmoittautumisen jälkeen.

Mielenterveystalon ammattilaisosiossa on verkkoku​rssi:​ Mielenterveys- ja päihdepotilaiden tupakoinnin lopettamisen tuki​, joka tarjoaa kattavasti tietoa ja työkaluja savuttomuuden edistämisen tueksi. Liikunnan vaikutukset. Liikunta vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti. nukahtaminen helpottuu. Psyykkinen hyvinvointi. enemmän myönteisiä fyysisiä kokemuksia Liikunta ja lapsen kokonaisvaltainen kehitys Lassi-Pekka Risteelä & Virpi Louhela on PoP Liikkua POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY yksi Suomen 15:sta liikunnan aluejärjestöstä kouluttaa liikuttaa palvelee Tervetuloa webinaariin! Esitysdiat ja tallennelinkit löytyvät kunkin webinaarin jälkeen osoitteesta http://bit.ly/liitu-webinaarit Itsearvioitu liikunta-aktiivisuus, ruutuaika ja sosiaalinen media LIITU

Video: Terveys & Liikunta & Luonto - Home Faceboo

HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY OSANA UUTTA OPETUSSUUNNITELMAA Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos TOIMINTAKYVYN MERKITYS IHMISEN ELÄMÄNKULUSSA Aikuisuuden toimintakyvyn ja työkyvyn tulevaisuuden Fyysinen & psyykkinen terveys. Page Content. Fyysinen terveys. Korvaushoitopotilaiden fyysistä terveyttä on hoidettava huolella Liikkuva koulu hanke Kaksivuotinen kokeilutoiminta valituilla pilottikouluilla vuosina 2010-2012 koulupäivän liikunnallistamiseksi Liikunnan ja liikkumattomuuden merkitykset laajasti esillä myös mediassa

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus Miksi koulun liikunnasta ei kannata tinkiä? Miksi koulun liikunnasta ei Mirja Hirvensalo Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto kannata tinkiä? Professori Mirja Hirvensalo Jyväskylän yliopisto 12 Koulutuntien ulkopuolella vähintään 4 kertaa viikossa hengästyen ja hikoillen liikkuvat tytöt WHO-Koululaistutkimus/JY *** Suomalaisen liikuntapolitiikan aallonharjat ja -pohjat tutkitun tiedon valossa Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Lähde: Ennakkomateriaali, Kansallinen liikuntafoorumi 2013 1 Miten hyvin Hyvä psyykkinen terveys ei ole vain henkisten terveysongelmien poissaoloa. Liikunta vahvistaa sydäntä ja keuhkoja ja saa lisäksi kehon vapauttamaan endorfiineja, jotka ovat vahvoja hormoneja

Terveysliikunta - kuntoa, terveyttä ja elämänlaatu

 1. Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016
 2. en Tutkimustulokset 2014 5 9 luokat Vuokatti 20.5.2014 Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria
 3. Liikuntatutkimuksen suuntaviivat 27.5.2009 Helsinki Mitä lasten ja nuorten liikkumisesta tiedetään? Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Esityksen sisältöä Mitä lasten ja nuorten

Henkilö, jolla on epävakaa persoonallisuus, saattaa hyötyä DKT-hoidosta, johon hän saattaa voida sitoutua vasta korvaushoidon aikana. Henkilö, jolla on antisosiaalinen persoonallisuus saattaa hyötyä esim. suuttumuksen hallintaan keskittyvästä hoidosta tai sosiaalisten taitojen opettelusta. Antisosiaalisen persoonallisuuden omaavat henkilöt voivat hyötyä päihdehoidosta siinä missä muutkin. Joskus selkeä, strukturoitu hoitomalli, jossa potilas saa lääkehoidon ja neuvontaa sekä apua käytännön ongelmiinsa, osoittautuu hyödylliseksi. Myös muiden persoonallisuushäiriöiden hoito on korvaushoidossa olevalla henkilöllä sama kuin muillakin. Motoriset taidot ja oppiminen Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Perusopetuslaki (21.8.1998/628, 2 ): Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea Psyykkinen valmentaja -koulutuskokonaisuus pohjautuu tieteellisen tutkimusnäyttöön ja niin kutsuttuun arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan. Käytännön harjoitteet ja työkalut perustuvat näyttöön pohjautuvaan psykologisen joustavuuden malliin ja käyttäytymisanalyysiin. Suun terveydestä huolehtimiseen annetaan ohjausta. Potilaita ohjataan aktiivisesti hakeutumaan hammaslääkäriin. Liikunta lapsena ja nuorena avain koulutus- ja työurilla menestymiseen? Jaana Kari Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Kysymykset 1. Miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita liikunnan yhteiskunnallisista

Usein etenkin metadonikorvaushoidossa olevat miehet saattavat huolestua mahdollisesta alentuneesta testosteronitasostaan. Kaikki opioidit alentavat miehillä testosteronipitoisuutta, myös buprenorfiini ja kipulääkekäytössä olevat opioidit. Selvää yhteyttä opioidiannoksen ja testosteronipitoisuuden välillä ei ole osoitettu. Hyvin korvaushoitoon sitoutunut ja seurannassa pysyvä mies voidaan hoitaa testosteronihoidolla, mikäli alhainen testosteronipitoisuus aiheuttaa oireita. Testosteronihoidon aloituspäätös kuuluu aina erikoissairaanhoitoon. Kouluterveyskysely 2017 - Vantaan kaupungin tulokset 4. 5.-luokkalaisten tulokset HYVINVOINTI JA YSTÄVÄT Lähes kaikki (90 %) ovat tyytyväisiä elämäänsä, pojat useammin kuin tytöt. Suuri osa (86 %) kokee

LAPSET JA LIIKUNTA Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari 20.11.2007 Teemu Japisson Lasten ja nuorten osalta terveyttä edistävä liikunta kiteytyy päivittäisen liikunnan Mikäli henkilön psykoosidiagnoosi on arvion aikana jäänyt tarkentamatta, tulee se tarkentaa korvaushoidon aikana seurannan myötä ja suunnitella jatkohoito sen mukaisesti. Henkilöt, joilla on sekä skitsofrenia että päihdehäiriö, näyttävät tutkimusten mukaan hyötyvän psykoterapioista vähemmän kuin sellaiset, joilla on vain skitsofrenia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei heille tule tarjota kuntouttavaa hoitoa. Esim. perheenjäsenten psykoedukaatiota ja motivoivaa neuvontaa sisältävä kognitiivinen integroitu terapia todennäköisesti kohentaa tällaisten potilaiden toimintakykyä ja vähentää sairaalajaksoja. Injektiolääkitys saattaa olla monelle sopivin lääkitysmuoto. Korvaushoito ei saa olla este skitsofrenian kuntoutuspalveluiden saamiselle. Kynnys psykoosipotilaan korvaushoidon lopettamiseen tulee olla korkea. Riippuvuuspsykiatristen ja kuntoutuspsykiatristen yksiköiden yhteistyön tulee tukea tällaisten potilaiden palveluiden saamista.

1Lotta Lehtikari: ”Äiti edusti minulle pahaa” | Me Naiset

Koska korvaushoito on monilla hyvin pitkäaikaista tai loppuelämän jatkuvaa hoitoa, jatkossa täytyy kiinnittää huomiota entistä enemmän korvaushoitopotilaiden ikääntymiseen ja siihen liittyviin terveydentilan muutoksiin. Jatkossa on syytä kehittää esimerkiksi kotisairaanhoidon valmiuksia hoitaa myös korvaushoitopotilaita. Runsas päihdekäyttö saattaa nopeuttaa ikääntymisen vaikutuksia, jolloin ikääntymiseen liittyvät sairaudet voivat ilmetä muita nuorempina. Useamman lajin harrastaminen ei välttämättä aina takaa liikunnan monipuolisuutta: Aktiivisesti hiihtoa ja pyöräilyä harrastava, saa kyllä hyvää harjoitusta hengitys- ja verenkiertoelimistölle, mutta tuki- ja liikuntaelimistön lihasvoima ja liikkuvuus sekä monet liikehallintakyvyt jäävät helposti paitsioon. Vastaavasti tennistä ja jalkapalloa harrastava harjoittaa liikehallintakykyjään monipuolisesti ja myös maksimaalinen kestävyys kehittyy, mutta peruskestävyysharjoittelu voi jäädä puutteelliseksi. Vuoden 20 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Nuoren hyvinvointiin ja opiskelun sujumiseen vaikuttavat keskeisesti kokemus elämänhallinnasta, omien voimien ja kykyjen riittävyydestä sekä sosiaalisesta

AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen 1 Miksi koulun liikunta- ja terveyskasvatuksesta ei kannata tinkiä? Miksi koulun liikunnasta ei Professori Lasse Kannas Dekaani Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto kannata tinkiä? Professori Mirja Hirvensalo Jyväskylän yliopisto Liikkuva koulu -kiertue 2012 Liikunta ja terveyshyödyt (Psyykkinen (Vähentää stressiä kortisoli: Liikunta ja terveyshyödyt..

PSYYKKINEN TERVEYS, yo-o

 1. Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Kärkihankkeen avustusresurssi 21miljoona kolmen vuoden ajan (7 miljoonaa/vuosi) Seuraava haku aukeaa kunnille 23.1-10.3.2017 Antti Blom
 2. Nuori Suomi liikunnasta syrjäytyneet asiantuntijaryhmä tij - työkokous k 1.12.200912 2009 Vantaa Miten lapset ja nuoret liikkuvat suhteessa suosituksiin? Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus
 3. en 3kk ennen koulutusta).Koulutuksen ovh hinta 1590 euroa.

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun kehitysvammaisten nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk) nuoren ja 4 Liikunta, metabolinen oireyhtymä ja työstressi aikuisiässä (Laseri-tutkimus, 30- vuotinen seurantatutkimus lasten ja nuorten sydäntautien riskitekijöistä) Kouluiässä intensiivisesti liikuntaan osallistuneilla on aikuisiässä pienempi metabolisen oireyhtymän riski kuin liikuntaan osallistumattomilla, myös työstressi on alhaisempi (Yang, Telama, Hirvensalo, Viikari, Raitakari 2009; 2010) Liikkuva koulu -kiertue 2012 Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Lihavuus laskuun seminaari 26.10.2012 Jukka Karvinen, Nuori Suomi ry www.nuorisuomi.fi Miksi liikuntaa? Liikkumaan oppiminen on 29 Terveysliikunta Nykyinen määrittely kapea terveyden edistämistä tarkastellaan liikunnan näkökulmasta Sosiaaliset terveysvaikutukset Fyysinen aktiivisuus Fyysiset terveysvaikutukset Psyykkiset terveysvaikutukset Pekka Puska Pääjohtaja THL Liikkuva koululainen investointi kansalliseen hyvinvointiin? FTS - Tiedotustilaisuus 17.3.2011 THL suojelee ja edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia Kansanterveys suomessa

Liikunta-alalle vaihtajan -opas | Trainer4You

Myös korvaushoitopotilailla merkittävimmät syyt seksuaaliterveyden vaikutuksiin, joihin voi itse vaikuttaa, ovat alkoholi, tupakka, muiden päihteiden käyttö ja terveelliset elämäntavat. Seksuaaliterveydellä voi olla merkitystä myös päihdekuntoutumisen edistäjänä. Seksuaaliterveys kannattaa ottaa puheeksi, jos potilas niin toivoo, ja antaa neuvontaa ja tarvittaessa ohjausta jatkoselvittelyihin. Miten lapset ja nuoret liikkuvat liikunnallisuuden edut tulevaisuudessa Liikkuva koulu -seminaari 24.3.2010 Tommi Vasankari Prof., LT UKK-instituutti & THL Sisältö Lasten ja nuorten liikunta Lasten ja 28 Suomalaisnuorten käsitykset painostaan WHO-Koululaistutkimus 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 Pitää itseään liian lihavana (%) POJAT TYTÖT WHO-Koululaistutkimus20 Liikunta vähintään 60 min päivässä, viitenä edeltävän viikon päivänä vähintään tunnin päivässä (%) WHO-Koululaistutkimus/JY *** *** *** Ilmiölähtöinen opiskelu liikunnanopettajakoulutuksessa PEDAFORUM Jyväskylä 2016 Nelli Lyyra Pilvikki Heikinaro-Johansson Liikuntakasvatuksen laitos Sisältö Taustaa Liikunnan- ja terveystiedon opettajakoulutus

Liikunta - Wikipedi

 1. en, joka tuottaa terveyshyötyjä mutta ei lisää kovasta liikunnasta terveydelle mahdollisesti koituvia..
 2. en osana urheilua Sami Kokko, TtT yliopistotutkija Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, JY Nykypäivän haasteita liikunnalle ja urheilulle o Yhteiskunnallinen kehitys = Liikunnan näkökulmasta
 3. LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE 2012 2015 LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 25 OP (TUNNISTE 61640) Biämnesstudier i fysisk fostrans didaktik
 4. ENNUSTAVATKO MOTORISET TAIDOT JA LIIKUNNALLISET LEIKIT LAPSUUDESSA LIIKUNTA-AKTIIVISUUTTA JA KESTÄVYYSKUNTOA NUORUUDESSA? Soveli Messut 2011 Jarno Purtsi esittäjänä Marko Kantomaan tutkimus Liiku, opi,
 5. Liikunta tarkoittaa kaikkea pepputreenin ja rivakan haravoinnin väliltä. Liikunta edistää terveyttä ja hyvinvointia. Virallisen määritelmän mukaan liikunta on on paitsi urheilua, myös arkiliikuntaa
 6. en Osallisuuden lisää

Jos henkilöllä on bipolaarihäiriö, voidaan lääkehoidon lisäksi suunnitella psykoedukaatiota, ryhmäpsykoterapiaa, kognitiivista käyttäytymisterapiaa tai kognitiivista kuntoutusta. Masennustilaan tulee saada terapeuttista ja lääkehoitoa. Liikunta on tarkoituksellista fyysistä aktiivisuutta, jonka tarkoituksena on esimerkiksi kunnon kohottaminen, terveyden parantaminen tai pelkästään liikunnan tuottama ilo ja mielihyvä. Liikunta on kokoava käsite.. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen, 30 Terveysliikunta Laajempi näkökulma liikuntaa tarkastellaan terveyden edistämisen näkökulmasta Sosiaalisuus *Sosiaaliset verkostot *Vuorovaikutus *yhteisöllisyys *Osallistuminen Sosiaalinen pääoma Sosiaalinen terveys Fyysisyys *Fyysinen aktiivisuus *Kesto *Intensiteetti Terveyskunto Fyysinen terveys Psyykkisyys *Elämykset *Onnistumisen kokemukset *Mielekkyys *Ilo Psyykkiset voimavarat Psyykkinen terveys3 Lapsuuden liikunnan yhteys kansanterveyteen Liikunta kouluiässä Terveys kouluiässä Liikunta aikuisena Terveys aikuisena Blair et al. 1989; Malina 2001; Tammelin & Telama 2008 Liikkuva koulu -kiertue 2012

Kun liikkumattomuus jatkuu pitkään, on vaarana syrjäytyä liikunnasta kokonaan. Liikunnasta syrjäytymiselle voi olla monia syitä, mm. epäterveelliset ravintotottumukset ja ylipaino, päihteiden käyttö, tupakointi, istuva elämäntapa ja liikunnallisen mallin puuttuminen perheessä ja kaveripiirissä.Vuonna 2017 20–84-vuotiaista miehistä 13% ja naisista 10% tupakoi päivittäin. Psykiatriset sairaudet ovat keskeisiä tupakkariippuvuuden komorbiditeetteja. Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät tupakoivat henkilöt ovat kuitenkin yhtä halukkaita ja motivoituneita lopettamaan tupakoinnin kuin muukin väestö. Tupakoinnin lopettaminen vähentää potilaiden fyysistä ja psyykkistä sairastavuutta, pidentää elinikää sekä kaventaa väestöryhmien terveyseroja. Tupakointi on tärkein estettävissä ja poistettavissa oleva sairastuvuutta ja kuolleisuutta aiheuttava riskitekijä. OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys Kaikki liikkeelle yhdessä Miksi HYKKI HERÄÄ? Liikunta ja fyysinen aktiivisuus parantaa / kehittää / lisää muisti, tarkkaavaisuus, tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaidot Kansallinen näkökulma toimintakyvyn seuraamiseen ja visioita tulevaan Kristiina Mukala, lääkintöneuvos STM Mitä toimintakyky on? Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä

TE1: Terveyden perusteet

Ahdistuneisuus- ja paniikkihäiriön hoidossa lääkkeettömien ahdistuksenhallintakeinojen opettelu on ensisijaista, tarvittaessa potilaita hoidetaan myös pitkäaikaiskäyttöön soveltuvilla lääkkeillä. Bentsodiatsepiinien käyttöä ahdistuneisuusoireilun hoidossa on syytä välttää, mahdollista lyhytaikaista hoidon aloitusvaihetta lukuun ottamatta. Toimintakyky Toimiva kotihoito Lappiin 10.4.2018, 19.4.2018 Mitä toimintakyky on? Mitä ajatuksia toimintakyky käsite herättää? Mitä toimintakyky on? Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä Trainer4You on suomalainen personal training -osaamisen uranuurtajayritys, joka kouluttaa uusia valmentajia liikunta- ja hyvinvointialalle. Lisäksi yritys tarjoaa monipuolisia erikoistumisopintoja alan ammattilaisille. Trainer4You:n koulutuksia ovat: Personal trainer -koulutus Ravintovalmentaja Monipuoliset Online-koulutukset Voimavalmentaja Psyykkinen valmentaja Terveysvalmentaja Voit lukea lisää yrityksen tarjoamista koulutuksista... Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi. Terveysliikunta/liikuntalääketiede. Työ- ja organisaatiopsykologia. Urheilujohtaminen

2 Koulun ja opetussuunnitelmien kehittämisen determinantit FILOSOFISET arvokysymykset Mikä on arvokasta tekemistä, tietoa, osaamista ja kokemista ja mistä syystä? YHTEISKUNNALLISET kysymykset Minkälaisen yhteiskunnan, elämänpiirin, elinympäristön haluamme? Millaisilla inhimillisillä voimavaroilla synnytetään yhteiskunnallista hyvää? Kulttuuriset erityispiirteet Oppimisen ja opetuksen teoriat ja käytännöt Toteutuva koulupäivä ja opetussuunnitelma (Kannas 2000)10 Kunto ja koulumenestys (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011) Liikkuva koulu -kiertue 2012 Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena Liikunta ja oppiminen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsinki Eero Haapala, FT Childhood Health & Active Living Reserach Group Biolääketieteen

Sydänvaivat – oireet ja hoito | Hyvä Terveys

Mikäli henkilö, jolla on opioidiriippuvuus, mutta joka on korvaushoidon ulkopuolella, sairastuu somaattisesti ja vieroitusoireet pahentavat potilaan kliinistä tilannetta ja vaikeuttavat sairaalahoitoa, hänelle voidaan aloittaa tukihoitona opioidilääkitys. Korvaushoitoasetusta ei tällöin sovelleta. Ihmisen psyykkinen kehitys. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet. Persoonallisuus ja mielenterveys. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

Kohti kuntouttavaa arkea Toimintakykyajattelu OPSissa ja HOJKSissa Oppimisen ja kasvun tuen päivät Jyväskylä 22.9.2016 Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri VALTERI on Opetushallituksen toimialaan kuuluva valtakunnallinen Psyykkinen kehitys jatkuu läpi elämän. Eri ikävaiheet tuovat mukanaan erilaisia psyykkisiä kehitystehtäviä. Tiedoksi: Ainakin osa tämän artikkelin videoista ja audioista on julkaistu alunperin.. Korvaushoitoklinikalla tulee osata potilaiden oikea-aikainen hoitoonohjaus. Monet tarvitsevat neuvonnan lisäksi tukea esimerkiksi terveyskeskukseen hakeutumiseen.

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus, Liikunta vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti. Sen vaikutukset näkyvät fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa.

Yläkouluseminaari Joni Kuokkanen, Åbo Akademi Helsinki 14-15.3.2019 Seurantatutkimuksen kulku Mixed-methods pitkittäistutkimus Seuranta-aika syksy 2017 kevät 2021 Määrällinen: Webropol-kyselylomakkeet ESIOPETUSTA LÄHILUONNOSSA TAPAUSESIMERKKINÄ HÄMEENLINNA Mari Parikka-Nihti 26.11.2015 KÄSITTEISTÄ Luonnossa liikkuen Ympäristökasvatusta Kestävän kehityksen näkökulmasta MIKSI? Luonto lähelle ja terveydeksi 6 % Tiedosta hyvinvointia Päivittäinen väsymys psyykkisten työolojen mukaan 8. ja 9. lk. tytöt 8. ja 9. lk. pojat 1. ja 2. vk. tytöt 1. ja 2. vk. pojat Kuulluksi tuleminen Työilmapiiri Kavereiden kanssa toimeen tuleminen Vaikeudet opiskelussa Koulukiusaaminen tai 5 Psyykkiset työolot Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus ikääntyneet henkinen hyvinvointi liikunta terveysliikunta tyytyväisyys minäkuva Nappulat kaakkoon mitä tutkimukset kertovat lasten ja nuorten liikkumisesta? Tommi Vasankari, Dos., LT; UKK-instituutti Sisältö Faktaa lasten/nuorten liikkumisesta? Liikunta Entä liikkumattomuus Ylipaino

 • Oulun musiikkijuhlat 2018.
 • St georges day.
 • Finnejä tatuoinnissa.
 • Moda bronco helsinki.
 • Justice league elokuva.
 • Koira pitää häntää alhaalla.
 • Aix en provence.
 • Ukulelen viritys.
 • Punasipuli appelsiinisalaatti.
 • Peltsa.
 • Keräilykamerat.
 • Nettipoliisi facebook.
 • Chorale retroperjantai.
 • Ikääntyneen toimintakyky.
 • Digitoidut sanomalehdet.
 • Pituus ja paino taulukko.
 • Gulf öljy valitsin.
 • Ps4 alatili päätiliksi.
 • Misfits netflix.
 • 8 hengen ruokailuryhmä.
 • Netflix lahjakortti gigantti.
 • Hotelli heimari mikkeli.
 • Misfits serie.
 • Huoltosuhde ennuste.
 • Töitä alaikäiselle opiskelijalle.
 • Koivulahden lento onnettomuus.
 • Fingerpori kouvolan sanomat.
 • Päivämäärä amerikkalaisittain.
 • Essence matta päällyslakka.
 • Lichttherapie psoriasis guttata.
 • Black fish.
 • Virsi 22.
 • Sää imatra 25 vrk.
 • Prisma zeppelin posti.
 • Fortnite weapon grades.
 • Ruoveden seurakunta.
 • Silmäsuojat yöksi.
 • Toshiba arctic.
 • Blanket jackson mother.
 • Tiger of sweden slender farkut.
 • Transsukupuolisuus tautiluokitus.