Home

Johtamisopit suomessa pdf

The International Country Risk Guide Methodology (ICRG). PRSGroup. https://www.prsgroup.com/wp-content/uploads/2012/11/icrgmethodology.pdf TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

..ja miljoonia muita rojaltivapaita arkistovalokuvia, -kuvituskuvia ja -vektoreita Shutterstockin kokoelmasta hakusanalla Marjojen ja sienten poimiminen luonnonpuistometsässä Suomessa 2 Johtamisopit ja niiden levuimine:, Mauro Guillenin (1994) mukaan paradigmoilla on teknisia ja ideologisia ominaispiirteita. Ideologisia ominaispiirteita ovat mm. paradigman esittamat nakemykset tyontekijasta, organisaatiosta ja mahdollisista konflikteista, seka kasitys siita, mihin ongelmiin organisaation rulisi kyeta tarjoamaan ratkaisu. Teknisiin ominaispiirteisiin puolestaan kuuluu monien toiminnan kannalta valttamattomien asioiden hoitaminen, esimerkiksi tyotehtavien jako, tyoprosessin organisoiminen ja tyontekijoiden valitseminen seka tyopaikan valtarakenteet ja kannustamisen ja palkitsemisen tavat (Guillen 1994, 7-15; Seeck 2008, 21). Johtamisparadigmat on kehitetty paaasiassa Yhdysvalloissa. Keskeisia johtamisoppeja on muovattu ja jatkokehitetty kuitenkin myos mm. Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa ja Japanissa. Yleisesti kaytetyn erottelun mukaan teollisuusmaissa on vallinnut 1900-luvulla nelja historiallisesti vakiintunutta johtamisparadigmaa. Nama paradigmat ovat tieteellinen liikkeenjohto/taylorismi, ihmissuhdekoulukunta, systeemirationalismi/rakenneanalyysi ja kulttuuriteoriat. (Barley & Kunda 1992; Abrahamson 199 1; Guillen 1994.) Yhdysvalloissa tieteellinen liikkeenjohto vallitsi vuosina , ihmissuhdekoulukunta vuosina , systeemirationalismi eli rakenneanalyysi vuosina ja kulttuuriteoriat vuodesta 1980 eteenpain (Barley & Kunda 1992). Nykyisin alalia kaydaan keskustelua siita, mika on talla hetkella tai lahitulevaisuudessa vallitseva johtamisparadigma. Tieteellisen liikkeenjohdon tavoitteena oli poistaa tuotannon jarjestamiseen liittyvat ongelmat tehokkaan toiminnan rationalisoimisen avulla (Barley & Kunda 1992, 371). Opin tarkeita lahtokohtia olivat ennen kaikkea tyon suunnittelun ja suorituksen erottaminen, pitkalle ositerun tyoprosessin koordinoiminen, aikatutkimllkset ja suorituspalkkallsjarjestelma (Littler 1982, 50-63). Tieteellisessa liikkeenjohdossa korostui keskeisesti vankkumaton usko tieteelliseen paattelyyn (Taylor 1911/1967, 7; Barley & Kunda 1992, 371). Pohjimmiltaan tieteellisessa liikkeenjohdossa oli kysymys siita, kuinka loydetaan paras mahdollinen tapa johtaa tyontekijoita ja organisoida tyotehtavat (Taylor , 25). Tassa tyon oikeassa jarjestamisessa oli kyse puhtaasti teknisesta ongelmasta, joka voitiin siis ratkaista rukeuruen muun muassa tieteeseen, tehokkuuden maarittelemiseen ja tyontekijoiden palkitsemiseen tyorulosten perusteella (Taylor 19 11/ 1967, 36-37, 39). Tieteellisen liikkeenjohdon hengessa tehokkuuden lisaamisessa oli keskeista tyon erottaminen tyon valvonnasta, tyonjaosta, tyoprosessin mekanisoimisesta ja yksinkertaistamisesta seka auktoriteetin keskittamisesta. (Taylor , 36-37, 39; Wren 2005, ; Guillen 1994, 9; Barley & Kunda 1992, 371.) lhmissuhdekoulukunta tarjosi ratkaisuja muun muassa tyon yksitoikkoisuuteen, poissaoloihin, tyontekijoiden suureen vaihtuvuuteen, konflikteihin seka tyontekijoiden alhaiseen tyomoraaliin, joiden kaikkien nahtiin vaikuttavan negatiivisesti yritysten tuottavuuteen (Seeck & Kuokkanen 2007; Kuokkanen & Seeck 2008). Rationalisoimisen nahtiin llhkaavan jo tyontekijoiden hyvinvointia. Ihl11issuhdekoulukunnalle oli keskeista tyopaikan ill11apiirin ja sosiaalisen jarjestelma.n kartoittaminen, muun muassa haastattelujen, erilaisten kyselyjen, ryhmakeskustelujen, tyonohjallksen, roolileikkien ja psykodraaman avulla (emt.). Ihmissuhdekoulukunta naki johtajan tehtavana yhteistyon ja vuorovaikutuksen lisaal11isen tyopaikoilla seka tyoyhteison ja tyontekijoiden valisten suhteiden tasapainottamisen. (Guillen 1994, 12-13; Abrahamson 1997, 498; Wren 2005, ). Ihmissuhdekoulukunta kritisoi tieteellisen liikkeenjohdon soveltamaa tyoprosessin paloittelua pieniin osiin ja pyrki painvastoin laajentamaan ja rikastamaan tyontekijoiden tyonkuvaa seka kierrattamaan tyo- 38

Ajatuksia jatkuvuuden varmistamisen suunnitteluun Hannele Torvinen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu hannele.torvinen@jamk.fi Koordinaattori(t) (fasilitaattori(t)) Tšernobyl-laskeuma Suomessa kunnittain. Ydinkokeet ilmakehässä. Tšernobylin onnettomuuden vaikutukset Suomessa. På svenska ⁄ In English Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu Tietoasiantuntijat ry On tiedon tuottajien, tiedon välittäjien ja uuden tiedon luojien yhdistys. Cliquez sur les liens pour télécharger gratuitement vos fiches-mémo pour apprendre l'anglais facilement grâce à des méthodes simples, efficaces et gratuites (format PDF Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. Johtamisopit ja niiden leviäminen. tamistavoista ja johtamiskirjallisuudesta on löydettävissä usein lukuisia yhdistäviä piirteitä

3.Villen villasukat. 4.Mistä tunnet todellisen ystävän? 5.Mitä Suomessa juhlitaan? 6.Maijan luokka. 7.Maakuntia PS2PDF free online PDF merger allows faster merging of PDF files without a limit or watermark. This will merge your Images to a single to a single PDF files. Just wait until we process your files to..

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei SCIENTIFIC PUBLICATIONS SCIENTIFIC MONOGRAPHS 1. Seeck, Hannele (2008) Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. (Management Paradigms in Finland: From Taylorism to the Theories of Innovation.) Esko Valtaoja Esko Valtaoja on arvostettu tieteentekijä ja kiitetty tieteellisen tiedon popularisoija. Hänet valittiinkin vuonna 2013 merkittävimmäksi elossa olevaksi suomalaiseksi tieteentekijäksi Tieteen Yliopiston ajatus ja strateginen johtaminen Sosiologipäivät, Kuopio Korkeakoulutuksen sosiologia -työryhmä Jarkko Tirronen YTT Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus jarkko.tirronen@uef.fi Jarkko Tirronen Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Hannele Seeck: Johtamisopit Suomessa. Löydä tämä ja muuta käyttäjän Hannu Pitkänen taulusta Books of 2014. Löydä ideoita: Opi. Hannele Seeck: Johtamisopit Suomessa Espoon Avoimen osallisuuden malli Avoimen osallisuuden malli - mistä on kysymys? Kaupunkien kilpailukyky perustuu yhä tiiviimpään kumppanuuteen sekä alueen toimijoiden että muiden kaupunkien välillä. Johtamisen ihmissuhdekoulukunta Suomessa : työntekijäkeskeiset johtamisopit suomalaisen työelämän muutoksessa. Työntekijäkeskeiset johtamisopit suomalaisen työelämän muutoksessa

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Opettajat arvioinnin ja koulu-koti-yhteistyön toteuttajina Heidi Krzywacki, Tiina Korhonen, Laura Koistinen, Jari Lavonen 19.8.2011 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeessa Venäläiset Suomessa. Yleistietoa. Venäjänkielisen väestön kansalaisjärjestöt. Venäjän Suurlähetystö Suomessa/ Download as PDF. Printable version Jyväskylässä viikonloppuisin. Itä-Suomessa (pääasiassa Kuopiossa, Iisalmessa ja Joensuussa). Kaakkois-Suomessa (pääasiassa Mikkelissä, Savonlinnassa, Lappeenrannassa ja Kouvolassa)

43.95 €. Johtamisopit Suomessa hahmottaa 1900-luvun ja 2000-luvun alun tärkeimpien johtamisoppien synnyn, sisällön ja perinnön. Teos selvittää, millaisella ideologialla eri opit oikeuttavat.. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi ISO 45001:2018 Kiwa Inspecta Trust, Quality & Progress Sisällys Yleistä 2 Mitä hyötyjä ISO 45001- standardista on yrityksille? 3 Mitä ISO 45001 edellyttää? Johtamisopit 'a nuden levuiminen JOHTAMISOPIT JA NIIDEN LEVIAMINEN Hannele Seeck Johtaminen voidaan nahda toimintana, jonka avulla ihmisten tyopanosta ja voimavaroja pystytaan.. Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu

Johtamisopit Suomessa - Prisma verkkokaupp

Mirja Antila, LAPE-akatemian fasilitaattori Oppimisprosessi Kansallisesti sosiaali- ja terveys- ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä johdettu Alueellisiin tarpeisiin räätälöity Lasten ja nuorten hyvinvoinnin Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja. TT, hankevastaava, nuorisokasvasvattaja Katri Kyllönen Kajaani, 27.3.2017 Etnisten vähemmistöryhmien välisen rasismin ehkäisy-, Hannele Seeck: Johtamisopit Suomessa. Löydä tämä ja muuta käyttäjän Hannu Pitkänen taulusta Books of 2014 MIHIN JOHTAJUUTTA TARVITAAN? Näkökulmia johtajuuteen LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ja matkailun ala Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Opinnäytetyö ylempi AMK Kevät 2017 Erja Myllö Lahden ammattikorkeakoulu

Johtamisopit Suomessa

 1. Technopolis Business Breakfast Näkökulmia verkostojen ja luottamuksen johtamiseen Technopolis Innova, Piippukatu 11, Jyväskylä 31.8.2012 klo 8.30-9.45 Auvinen, Tommi (KTL, MTI), yliopistonopettaja Sajasalo,
 2. en DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen sil
 3. 232 downloads 2139 Views 4MB Size. Report. DOWNLOAD .PDF. Suomen Mestari 1 - Vocabulary by Chapters.pdf. Descripción completa
 4. ..30 €:lla kirjailijan Hannele Seeck käytetty kovakantinen kirja Johtamisopit Suomessa . Hannele Seeck. Teoksen nimi. Johtamisopit Suomessa : taylorismista innovaatioteorioihin
 5. en on ja millaisen perinnön varaan se rak..

FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin Suomessa innovaatioteorioiden tärkeys ja innovaatiostrategiat ovat herättäneet julkista keskustelua yritysten innovatiivisuuden, kotimaisen hyvinvoinnin ja kansainvälisen menestymisen edistämisessä PMP Question & Answer 2018: Free PDF Download

Organisaation perusfunktio \ johtamisopit ja niiden

 1. en yritys- ja urheilumaailmassa
 2. JOHTAMISOPIT SUOMESSA PDF - Hannele Seeck is the author of Johtamisopit Suomessa ( avg rating, 8 ratings, 0 reviews, published ). This Pin was discovered by Hannu Pitkänen
 3. Pengubah PDF menjadi DOC online ini mengubah dokumen PDF ke format Microsoft Word DOC dengan gratis, memberikan kualitas yang lebih baik dibanding konverter lainnya
 4. en TeliaSonerassa Ainokaisa Saarinen Johtamisen kehittämisverkoston johtoryhmä Teemaistunto Kaikenikäisten johta
 5. Suomessa on yli 280 000 yritystä, ja suomalaisista yrityksistä 93 prosenttia on alle kymmenen hengen Koko 2000-luvulla uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin

7 Johtamisopit ja niiden leviiiminen --== r=========-= Michelsen, K.-E. (2001). Tyo, ruottavuus, tehokkuus. Rarionalisoinri suomalaisessa yhteiskunnassa. Helsinki: Rationalisoinnin seniorikilta ry. Nivala, V. (2006). Nakokulmia julkisen sekrorin johtamiseen ja johtamisen kehittfuniseen. Teoksessa Pauli Juuri (roim.): Johtaminen eilen, tmaw, huomenna. Helsinki: Otava, Rose, N. (1989). Governing the Soul: rhe Shaping of the Private Self. London: Routledge. Schein, E. H. (2001). Defining Organizational Culture. Teoksessa J. M. Shafritz & J. S. Ott (Toim.), Classics of Organization Theory. Belmonr: Wadsworth. Seeck, Hannele (200S). Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatloteorioihin. Helsinki: Gaudeamus. Seeck, H., & Kuokkanen, A. (2007). Ihmissuhdekoulukunta - synry, sisilto ja perinro. Tyoelaman rutkimus, 5(2), IIS-137. Seeck, H., & Kuokkanen, A. (200S). Management paradigms in Finland: their manifestation in Finnish business journals and Ii terarure berween 1921 and Arrikkeli, hyvaksyny Academy of Managemenrin konferenssiin, joka jarjesteniin Anaheimissa, Kaliforniassa, elokuussa 200S. Silen, T. (2006). Johtamisen ja srrategisen ajanelun nakokulmia. Helsinki: Yliopisropaino. Smircich, L. (19S3). Concepts ofcul[ure and Organizational Analysis. Administrative Science Quarterly, 2S(3), Taylor, F. W. ( ). Principles of Scienrific Management. New York: W. W. Norron. Thrift, N. (2006). Knowing Capitalism. London: Sage. Van der Vegt, G. S., & Janssen, O. (2003). Joinr Impact ofinrerdependence and Group Diversiry on Innovation. Journal of Managemenr Studies, 29(5), Wren, D. A. (2005). The Hisrory of Management Thought (5 ed.). Hoboken: John Wiley & SOIlS. 48 Here are a few suggestions that will help you create a successful comparison and contrast essay: o Choose a topic that you can argue. Remember that you need to do more than just list how items are.. This is the final draft post-refereeing (prior copyediting and final layout) for the article. Huhtala, Hannele & Laakso, Aino (2006). Kirjallisuuskatsaus johtamisen rakenneanalyyttiseen paradigmaan (Literature

Johtamisopit Suomessa - Hannele Seeck Adlibris kirjakaupp

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding Vetäjät: Jonna Malmberg jonna.malmberg@oulu.fi Tutkimusryhmä: Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö (LET) LET tutkii (1) Conceptual Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee Olli Martikainen 19.3.2013 Miten tuottavuus syntyy? 1. Miten tuottavuus syntyy? Tuotanto voidaan kuvata työhön vaadittavien investointien ja itse Johtamisen haaste kokonaisarkkitehtuuri menestyksen mahdollistajako? JÄRJESTÄJÄ SAVO Q AIKA 14.11.2018 Kokonaisarkkitehtuurin määrittelyä Tekijä(t) Armour, F. & Kaisler, S. 2017. Introduction to Enterprise Työelämä 2020 Hankkeen yleisesittely 19.2.2018 Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020 Pähkinänkuoressa Työelämä 2020 on valtakunnallinen yli 80 työelämätoimijan verkosto, joka tähtää suomalaisen työelämän

Johtamisopit Suomessa Oamk Leev

Johtamisopit Suomessa: Taylorismista Semantic Schola

Johtamisopit Suomessa by Hannele Seec

Strateginen johtaminen, 10 op Johtamisopit ja teoriat ilmiöinä, 10 op Johtamiseen vaikuttavat yhteiskunnalliset ilmiöt, 10 op Sotilassosiologian perusteet, 5/10 op Pedagoginen johtaminen, 10 op YHTEISTYÖSTÄ INNOVATIIVISUUTTA! Vuxenutbildning för Svenskfinland 22-23.3.2011 PhD REIJO SILTALA 2011 PUHEENVUORON RAKENNE 1. TÄRKEIMMÄT KÄSITTEET INNOVAATIOT INNOVATIIVISUUS 2. ESIMERKKITAPAUKSIA INNOVAATIOISTA Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Titi Heikkilä Työhyvinvointipäällikkö Helsinki Suomi 100 johtamisseminaari 24.11.2017 Esityksen sisältö Lyhyt esittely Helsinki Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin

Hannele Seeck - Google Scholar Citation

 1. PORTFOLIO.T.CASO pdf by Tandiwe Caso 120 views. 3. Johdanto 1. Aika, ajankäyttö ja sosiaalinen muutos 2000-luvun Suomessa, Anu-Hanna Anttila, Timo Anttila, Mirja Liikkanen & Hannu Pääkkönen..
 2. Position II Maria kommt aus Rom. Aus Rom kommt Maria. Übung 1 Beispiel: Wir lernen Deutsch. Deutsch lernen wir. a) Ich komm__ morgen. b) Maria studier__ Informatik. c) Du wohn___ in Passau..
 3. en: Miten rakentaa innovatiivisia tiimejä ja organisaatioita? - Verkostotalouden ja nettisukupolven vaikutukset johtamiseen - Tehokkuuden, uudistumisen ja hyvinvoinnin

Hannele Seeck: Johtamisopit Suomessa

Työ ja ihminen Päätoimittaja Harri Vainio Tieteelliset toimittajat Irja Kandolin Timo Kauppinen Kari Kurppa Anneli Leppänen Hannu Rintamäki Riitta Sauni Toimittaja Virve Mertanen Toimituksen osoite Työterveyslaitos MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang Teoriat liikkeenjohtamisessa: hyviä, pahoja vai tarpeettomia? Kimmo Alajoutsijärvi Dekaani Oulu Business School Management theory industry Management software Business books and magazines Training Business The Future of the COVID-19 Pandemic: Lessons Learned from Pandemic Influenza, by Moore, Lipsitch, Barry, Osterholm - COVID-19: The CIDRAP Viewpoint, April 30, 2020: [source pdf] [about] Johtamisopit Suomessa. Helsinki: Gaudeamus

Johtamisopit Suomessa, Hannele Seec

Suomen Mestari 1 Download ( 258 Pages Free

 1. TULEVAISUUDEN YHTEISKUNTAA JOHDETAAN TIEDOLLA 7.11.2017 / Jyväskylä Harri Laihonen Tutkimusjohtaja, PhD, KTM AGENDA 1. Tietojohtamisen silmälasit 2. Miltä maailma näyttää näillä laseilla tänään ja huomenna?
 2. Ce guide comporte le maximum de renseignements, de caractéristiques techniques, d'exemples de choix de composants électroniques permettant de guider l'utilisateur dans une étude de conception..
 3. Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.
 4. View. Download PDF : Complete sheet music (4 pages - 259.93 Ko)38498x⬇
 5. Request PDF | On Jan 1, 2008, Hannele Seeck and others published Johtamisopit Suomessa. Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. Book · January 2008 with 89 Reads
 6. Suomen mestari 2. Kappale 4. Francesca on Suomessa

Johtamisen ihmissuhdekoulukunta Suomessa : Työntekijäkeskeiset

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Maria Rautio, TtT, KM, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos 26.9.2014 Finlandiatalo 1 yksilö yhteisö - yhteiskunta Yksilökeskeinen toimintatapa ei Valta koneille K-E Michelsen 11.6.2015 15.6.2015 1 - Tämän päivän ehkä suurin yksittäinen kysymys tulevaisuuden työmarkkinoille on koneen ja ihmisen välinen työnjako Kaksi kuvaa Auguste Rodinin veistoksesta Print and download in PDF or MIDI Liebestraum No. 3 in A♭ Major. Liebesträume is a set of three solo piano works (S/G541) by Franz Liszt, published in 1850

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mitä kuormittavuus on? Työn kuormittavuus on moniulotteinen käsite. Suomen mestari 3. Opettajan opas - 2015.pdf Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1. - Suomessa on tapana, että kuunnellaan jotain asiantuntijaa EK:sta tai SAK:sta, sitten päätetään. Seuraavana päivänä todetaan, että ei tämä ihan osunutkaan oikeaan, sanoi Aalto-yliopiston professori.. Työhyvinvointi ja tuottavuus DI HTT Marko Kesti marko.kesti@mcompetence.com EVP HRM-Performance, Mcompetence Oy Researcher, Lapin Yliopisto Tietokirjailija, Suomen tietokirjailijat ry Henkilöstö on yrityksen

Hannele Seeck: Johtamisopit Suomessa Kirjat, Opi, Otsiko

Julkaisun nimi: Johtamisen ihmissuhdekoulukunta Suomessa : Työntekijäkeskeiset johtamisopit suomalaisen työelämän muutoksessa. Samalla nämä johtamisopit vaikuttivat myös uudenlaisten.. Työelämän tutkimuksen kehityspiirteitä Suomessa. Tiede & Edistys, 4(1), 19-25.Google Scholar. Johtamisopit Suomessa: taylorismista innovaatioteorioihin Write A Book And Publish - PDF Free Download. Write a book, elevate your profile, build a business - Upload ideas and beginner tips to get you started Seeck, H. (2008), Johtamisopit Suomessa, Taylorismista innovaatioteorioihin, Gaudeamus, Helsinki. Seeck, H. and Laakso, A. (2010), The adoption of management paradigms in Finnish management..

Lauantai on etenkin Länsi-Suomessa sateinen Kenttäkoira on työkseen puuhastellut viimeisen vuoden verran Suomessa pääsääntöisesti rakentamiseen, perustekniikkaan ja erilaisiin palveluihin liittyvien projektien parissa 1 This is the final draft post-refereeing (prior copyediting and final layout) for the article: Kuokkanen, Anna & Seeck, Hannele (2008). Ihmissuhdekoulukunnan pioneerit Suomessa (The Pioneers of the Human

Opettaja Hannele Seeck, dosentti, Ph.D. hannele.seeck@ttl.fi, p. 046 851 0784. Yhteydenotot ensisijaisesti luennoilla ja sähköpostitse.

Hannele Seeck (Huhtala), May 2010 1 LIST OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS SCIENTIFIC MONOGRAPHS 1. Seeck, Hannele (2008) Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. (Management Paradigms in Finland: Suomessa on poikkeusolot koronaviruksen vuoksi. Saat tietoa koronaviruksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi Julkiset palveluinnovaatiot syntyvät organisoidusti ja yhteistyönä Merja Sankelo, THT, Dosentti,Tutkijayliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Julkiset palvelut Ovat palveluita, jotka ovat luonteeltaan Download. 高等数学 第7版 上册 同济大学.pdf. READ PAPER. Download pdf. ×Close

Johtamisopit Suomessa - Suomalainen

Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille Tulevaisuuden työ nyt SoteNavi seminaari 15.1.2019 PhD Ursula Hyrkkänen Tutkimus- ja koulutuspäällikkö Turun amk ursula.hyrkkanen@turkuamk.fi NewWoW- ja Pisku -projektit NewWoW, new work patterns, Eurofound Muutosta tarvitaan - tapahtuuko se itsestään? Valtio Expo 20.5.2014 Pirjo Ståhle Aalto-yliopisto Millaiseen muutokseen pyritään? Tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä ja yhteen toimivia, julkisen sektorin

PROFESSORILUENTO. Professori Hannele Seeck. Turun kauppakorkeakoulu. Johtaminen ja organisointi

Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla Euro ajatuksistasi: luovuutta vuorovaikutuksen avulla Maija Vähämäki tutkijatohtori, KTT Turun kauppakorkeakoulu Lappeenranta-seminaari: RATKAISU LÖYTYY AINA 14.-15.8.2014 maija.vahamaki@utu.fi 1 Mitä 1. Complétez selon le modèle. Ex. : Les Français aiment le fromage. Ils mangent du fromage. 1. Les Suisses aiment . chocolat(m). Ils mangent . chocolat. 2. Les Italiens aiment.. 13.10.16 Henkinen johtaminen Pomon päivä 12.10.2016 Elina Juntunen, TT, YTK elina.juntunen@helsinki.fi Spirtus (lat.), henki, hengitys. elämää ylläpitävä voima, elinvoima. 1 13.10.16 Työelämän spirit Merkityksellisyys

Mitä nuorten elämänhallintaan kuuluu? Nuoret, päihteet ja elämänhallinta Päihdetiedotusseminaari 3.6.2014 Suunnittelija, psykologi Elina Marttinen elina.marttinen@nyyti.fi Agenda 1. Mitä nuoruuteen kuuluu? הוסף מחברים שותפיםמחברים משותפים. העלאת PDF. Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin 3 uudistettu painos‏. H Seeck‏ Suomessa se oli yleinen vielä 1940-luvulla, jolloin lapamato oli joka viidennellä. Lapamato on yleisin Itä-Suomessa. Laboratoriot löytävät sen noin 200:lta suomalaiselta vuosittain Elinkeinoelämän tulevaisuuden osaamistarpeita 29.10.2007 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Esityksen sisältö Muutosvoimat uudistumisen moottoreina Arvot ja

Luvattomat ampuma-aseet - esite (pdf). Terveydenhuollon ammattihenkilön ampuma-aseilmoitus. Löytötavarat Itä-Suomessa Merkityksellistä työtä + + Jaakko Sahimaa @betterworkconsulting wwww.betterworkconsulting.org MIKSI PUHUMME MERKITYKSELLISESTÄ TYÖSTÄ? MERKITYKSEN KAIPUU ON TYÖELÄMÄN KASVAVA TRENDI -TUOMO ALASOINI MITEN

Suomessa ei ole käytössä vakiintunutta termiä organisaatiorakenteelle, missä yksi johtaja johtaa useampaa kuin yhtä ja useimmiten erilaisia päivähoi-tomuotoja edustavia toimintayksiköitä friend leadership cover-1.pdf. Seeck, H. 2008. Johtamisopit suomessa taylorisimista innovaatioteorioihin. Helsinki: Gaudeamus Johtamisopit Suomessa hahmottaa 1900-luvun ja Johtamisopit Suomessa sopii johtamisen, organisaatiotieteiden, yhteiskuntatieteiden ja organisaatioviestinnän opiskelijoille ja ammattilaisille

Suomessa omaksuttiin 1970-luvulla nopeasti ja laajasti tavoitejohtamisen periaatteet. Seeck, Hannele: Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin Henkilöstöjohtamisen rooli reformin toteuttamisessa Johtaminen, säästöt ja henkilöstö Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä 28.10.2015 Riikka-Maria Yli-Suomu, puheenjohtaja, AMKE:n HRMD-verkosto Free PDF, epub, Kindle ebook. By Isaac Newton. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Latin for Format: Global Grey free PDF, epub, Kindle ebook Pages (PDF): 711 Publication Date: 1728 Johtamisopit Suomessa: Taylorismista innovaatioteorioihin. @inproceedings{Seeck2008JohtamisopitST, title={Johtamisopit Suomessa: Taylorismista..

Julkaisun perustiedot. Otsikko. Selvitys marjojen ja marjasivuvirtojen hyödyntämispotentiaalista Suomessa. Tekijät. K. Roininen, M. Mokkila AKO-E3410 Organisaatioteoria (5 op) Luento 9: Yhteenveto Jouni Virtaharju, 22.11.2016 LUENTOKERRAN SISÄLTÖ Jäljellä olevat suoritukset loppuväittelyt loppuessee Mitkä olivatkaan kurssin tavoitteet? Kurssiviitekehys PROFESSORILUENTO Professori Hannele Seeck Johtaminen ja organisointi Turun kauppakorkeakoulu 23.3.2016 Professori Hannele Seeck pitää professoriluentonsa Porin yliopistokeskuksen auditoriossa 125 23. maaliskuuta Tulevaisuuden johtaminen: Jatkuvan uudistumisen haaste - Toimintaympäristön yhä nopeampi muutos: verkostotalouden viitekehykseen siirtyminen - Hajautunut tieto, osaaminen ja älykkyys - Johtamisen innovaatio: INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Maahanmuuttaja tarkoittaa pakolaista, siirtolaista, paluumuuttajaa ja muita ulkomaalaisia. Maahanmuuttaja saa palveluita ja sosiaalietuuksia, jotka helpottavat elämää uudessa kotimaassa. Tavoite on, että palvelut auttavat maahanmuuttajaa sopeutumaan Suomeen Viestisi on lähetetty! Lähetä viesti ilmoittajalle Salme Puustinen. Johtamisopit Suomessa, Hannele Seeck

4 Johtami50pit ja niiden leviaminen Suomessa yrityksia on johdettu ja johdetaan yha tuontiaatteiden ja -oppien voimalla. Suomessa ei ole keksitty johtamisinnovaatioita, eli uusia johtamisoppeja. Johtamisopit on omaksuttu Suomessa viiveella muiden lansimaiden vastaavaan kehitykseen verrattuna (Seeck 2008). Suomessa on johdettu erityisesti rationaalisiin johtamisoppeihin nojaten, ihmiskeskeisten oppien jaadessa toissijaiseen asemaan (Seeck & Kuokkanen 2008). Aiemman tutkimuksen mukaan valtiolla on ollut merkittava rooli johtamisoppien omaksumisessa eri maissa (esim. Guillen 1994). Tama pitaa paikkansa myos Suomessa, missa erityisesti tieteellinen liikkeenjohto ja innovaatioteoriat ovat nousseet merkittavaan asemaan ainakin osittain siksi, etta Suo men valtio on tukenut naiden oppien omaksumista (Seeck 2008, ). Suomessa tieteellinen liikkeenjohto omaksuttiin merkittavassa maarin kuitenkin vasta vuosikymmenia myohemmin kuin esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Saksassa tai Yhdysvalloissa, ja paradigma vaikutti Suomessa voimakkaimmin luvulla (Michelsen 2001; Kettunen 1994; Teras 2002; Karhu 2006; Seeck 2008). Kuten tieteellisen liikkeenjohdon, myos ihmissuhdekoulukunnan opit tulivat Suomeen viiveella (Seeck & Kuokkanen 2007; Kuokkanen & Seeck 2008). Silti ihmissuhdekoulukunnan vaikutus Suomessa oli huomattavan paljon vahaisempi kuin tieteellisen liikkeenjohdon. Ihmissuhdekoulukunta vaikutti Suomessa samaan aikaan kuin tieteellinen liikkeenjohto, ja ikaan kuin sita taydentaen (Kettunen 1994; 1997; Seeck & Kuokkanen 2008). Toinen rationaalinen oppi, rakenneteoriat, on vaikuttanut Suomessa merkittavasti lukujen vwsena aikana (Huhtala & Laakso 2006). Kulttuuriteoriat syntyivat ja 1980-lukujen taitteessa Yhdysvalloissa, ja Suomessa ne vaikuttivat vuosikymmen myohemmin, eli 1990-luvulla. Innovaatioteorioista on seka Suo mess a etta kansainvalisesti puhuttu 1960-luvulta lahtien (Seecl< & Kuokkanen 2008), mutta Suomessa ne ovat nousseet merkittavaan asemaan vasta 2000-luvulla (Seeck 2008, 287). Barleyn ja Kundan (1992) mukaan normatiiviset ja rationaaliset johtamisopit vuorottelevat lansimaisen talouden mukana noin viidenkymmenen vuoden mittaisissa jaksoissa. Rationaaliseen ideologiaan perustuvalla aikakaudella johtamiskirjallisuudessa korostetaan sita, etta organisaation kontrolloiminen vaatii ennen kaikkea jarjestelman tuntemista ja muokkaamista (Seeck 2008; Huhtala & Laakso 2006). Sita vastoin normatiiviseen kontrolliin perustuvalla aikakaudella organisaation johtaminen mielletaan yhteiselta arvopohjalta toimivan yhteison johtan1isena, eika normatiiviseen kontrolliin perustuvassa johtamisessa korosteta vastakohtaisuutta tyon ja vapaa-ajan tai johtajien ja tyontekijoiden valilla (Seeck 2008, 33). Normatiivinen kontrolli syntyy siita, etta tyontekijoiden identiteettia, tunteita, asenteita ja uskomul<sia muokataan (emt.). Tietotyontekijoiden maaran kasvaminen on muuttanut tyollisyyden rakennetta parin viime vuosikymmenen aikana. Ongelma ei enaa ole tyontekijoiden sitouttan1inen vaan heidan uudistumis- ja oppimiskykynsa sailyttaminen. Tulevaisuuden ongelmana myos Suomessa lienee kuitenkin se, miten tietotyolaiset saadaan jaksamaan, tuottamaan jatkuvasti innovaatioita ja parjaamaan kvartaalitaloudessa, kun tyourat pidentyvat edelleen ja val<iluku uhkaa pienentya. Bassin mukaan uvun tietotyon johtaminen vaatii erityisesti transformationaalista johtamista (Bass, 1997, 131). Jakoa transaktionaaliseen ja transformationaaliseen johtamiseen on kaytetty johtamisen tutkimuksessa paljon. Transaktionaalisessa johtamisessa johdetaan yleensa aktiivisesti, tilannetta seuraten, ja mikali standardeista esiintyy poikkeamia, puututaan niihin nopeasti (Seeck 2008, 328). Toinen transaktionaalisen johtamisen keskeinen tunnusmerkki on ehdollisten, tuloksiin perustuvien palkintojen kayt- 42 Jos oleskelet Suomessa yli kolme kuukaut-ta, sinun on rekisteröitävä oleskeluoikeutesi. Suomessa vallitsee elinkeinovapaus. Eräille am-mattialoille on kuitenkin säädetty luvanvaraisuus Sin límites de tamaño de archivo, sin marcas de agua: un eliminador online, gratuito y sencillo que se deshará de molestas contraseñas de tus PDF

Palkkaus Suomessa - Ingressi. Suomessa laki ei määrittele vähimmäispalkkaa. Suomessa palkan määräytymisen perusteet, kuten vähimmäispalkat ja niiden osatekijät, maksettavan palkan laskutapa.. Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014 Valitettavasti Suomessa siviilijohtamisessakin on ylenpalttisen militarismin vuoksi usein otettu käyttöön näitä sotilasjohtamisen oppeja ja tulokset ovat olleet sen mukaiset Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma Ylitarkastaja Jari Toivonen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Valvomme Tietoa hyödyntäen Työpaikan arkiongelmiin pureutuen Tervettä

Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla About Teva. Teva is committed to improving health and increasing access to quality healthcare for millions of people worldwide. Building on our strong global footprint, Teva is a pharmaceutical leader.. Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA THL:n strategia 2015 OMAKUVA THL SUOJELEE JA EDISTÄÄ VÄESTÖN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Päämääränämme on turvata suomalaisten hyvä elämä oikeudenmukaisessa, kestävässä MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Tarkastele kaikkia nykyisiä työpaikkailmoituksia kaikilta parhailta työnantajilta ja johtavilta ilmoitustauluilta kohteessa Suomessa. Ilmainen, nopea ja helppo tapa löytää työpaikka Osuustoiminnan neuvottelukunta LUT Toukokuu 2013 Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita LUT School of Business Päätoimittaja, JCOM iiro.jussila@lut.fi + 358 50 465 9899 LUT-tiimin konteksti

Hannele Seeck: Johtamisopit Suomessa ostettavissa hintaan 24 € paikkakunnalla NURMIJÄRVI. Kuvaus. Hannele Seeck: Johtamisopit Suomessa - taylorismista innovaatioteorioihin Viisumin jatkaminen Suomessa. Viisumityypit. Suomen kansalaisen perheenjäsenen viisumi ja Suomessa tämä määrä on 30 euroa matkapäivää kohden. 6. Alaikäiseltä lapselta vanhempien.. Salasanan vaihto. Anna sähköpostiosoite, jolla olet rekisteröitynyt palveluun. Tähän osoitteeseen lähetetään linkki, jota seuraamalla voit vaihtaa salasanasi

Työelämä 2020 -hanke Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014 Margita Klemetti hankejohtaja SUOMEN TYÖELÄMÄ EUROOPAN PARAS VUONNA 2020 Hallitusohjelma TYÖELÄMÄSTRATEGIA TULEVAISUUDEN TYÖPAIKALLA Viisumipalvelun tietosuojaseloste. Rajamuodollisuudet. Venäjän edustustot Suomessa. Viisumi Suomeen. Liity jäseneksi Internationally Respected - Endocrine Practice is The Journal for Clinical Endocrinologists. Clinical endocrinologists worldwide rely on Endocrine Practice, the official journal of the American Association..

HENRY HAZLITT. ECONOMICS. IN ONE LESSON. SPECIAL EDITION FOR. the foundation for economic education, IRVINGTON-ON-HUDSON, NEW YORK. РОСКЕТ ВООКС, INC.. Читать pdf Japanese Core Words and Phrases: Things You Can't Find in a Dictionary. The Rough Guide Phrasebook Japanese [PDF + Audio] Henkilöstöjohtaminen Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto 2.5.2016 Anna-Maija Lämsä Sisältö Mitä henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan? Millainen on henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden

прямая ссылка (PDF). depositfiles (PDF) TU-53.1280 Organisaatioteoria (5 op) Luento 6: Organisaatio ja kulttuuri Jouni Virtaharju, 10.11.2016 VIDEOESIMERKKI Katsomme ensimmäiset kuusi minuuttia elokuvasta KUOLLEIDEN RUNOILIJOIDEN SEURA https://www.youtube.com/watch?v=zz0aehlvycc&list=pl Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset Vastaava ja yhtä laaja tarkastelu on Suomessa harvinaista. Kulla toteaa, että monet yritysjohtajat ovat saaneet johtamiskoulutusta armeijassa, mutta se kertoo enemmän Puolustusvoimien kyvystä..

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Miten arviointi suuntaa oppimista? Viivi Virtanen 28.2.2011 1/10 Millä keinoin opiskelijan saisi oppimaan sen mitä opetan? 2/10 Miten arviointi vaikuttaa siihen, miten Henkilöstötuottavuuden punainen lanka - työhyvinvoinnilla tuottavuutta Marko Kesti Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 Ota yhteyttä ja seuraa blogiani: markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka EASL Guidelines for Clinical Practice give you up to date advices for the diagnosis, clinical management and treatment of patients Hola amigos ! buen dia. En esta ocasion les vengo a compartir 5 paginas para descargar libros pdf gratis en español completos sin registrarse sin inconvenientes y actualizado a este comienzo del 2019 Metsästysjärjestelyt Pohjois-Suomessa ovat erilaisia kuin muualla Suomessa: Paikallisella on vapaa metsästysoikeus kotikunnassaan valtion mailla, eikä hänen näin ollen tarvitse hankkia metsästyslupaa..

43.95 €. Johtamisopit Suomessa hahmottaa 1900-luvun ja 2000-luvun alun tärkeimpien johtamisoppien synnyn, sisällön ja perinnön. Teos selvittää, millaisella ideologialla eri opit oikeuttavat.. 5 Johtamisopit ja niiden levuiminen Johtamismuotien luojat lanseeravat uuden johtamismuodin JOHTAMIS MUOTIEN TARJONTA JOHTAMIS MUOTIEN KYSYNTA Johtamismuotien luojat arvioivat uusien johtamismuotien kysyntaa Johtamismuodiksi sopivien johtamistapojen IOytllminen ja valitseminen. Kuvio 2: Johtamismuotien syntyprosessi (Abrahamson 1996) Abrahamsonin (1996) malli korostaa vuoropuhelua erilaisten johtamismuotien luojien ja johtamismuotien kayttajien valilla. Malli kuvaa myos valintatilannetta, silla johtamiseen on olemassa lukuisia nakokulmia, joista vain tietyt paasevat sovellettaviksi kaytantoon. Abrahamsonin mukaan sosiopsykologiset ja teknillis-taloudelliset asenteet vaikuttavat siihen, minkalaista johtamisoppia organisaatio tarvitsee. Miten johtamisopit syntyvat? Johtamisparadigmat eli -opit seka johtamistrendit voidaan nahda myos johtamisinnovaatioina. Johtamisinnovaatio tarkoittaa ajassa tapahtuvaa organisaation muodon, laadun tai tilan muurosta. Taman muuroksen loppuruloksena syntyy tilanne, joka poikkeaa aiemmin valinneista olosuhteista tavalla, joka ei oliut ennakoitavissa lahtotilanteessa. Julian Birkinshaw, Gary Hamel ja Michael Mol esittavat mallin, jonka avulla voidaan tarkastella sita, miten johtamismalli, -rake nne tai -tekniikka syntyy ja muovautuu organisaatiossa (Birkinshaw ym. 2008). Mallissa toimijoina ovat organisaation sisaiset ja ulkoiset muutostoimijat (engl. internal and external change agents). Sisaisia muutostoimijoita ovat esimerkiksi yrityksen tyontekijat, jotka tahtovat luoda, kokeilla ja saattaa voimaan uusia ajatuksia. Ulkoisia muutostoimijoita ovat konsultit, johtamisgurut, liike-elaman julkaisujen toimittajat seka johtamisen opettajat (Abrahamson 1997; Engwall & Kipping 2004). 44 Si estás buscando libros y manuales en PDF para aprender ruso estás de suerte. Nunca aprender ruso fue tan sencillo con esta colección gratuita de libros Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Johtamisopit suomessa : taylorismista innovaatioteorioihin (e-kirja). Tekijä: Hannele Seeck Kustantaja: Gaudeamus (2012) Saatavuus: Heti. EUR 21,90

 • Thaimaalaiset suomessa.
 • Samuel bjørk.
 • Monki mekot.
 • Tuuttiananas vriesea.
 • Mert otsamo.
 • Cargo wasaline.
 • Intro kuopio aukiolo.
 • Metsäviklo laulu.
 • Samuli edelmann lyrics tähtipölyä.
 • Down syndrom.
 • Tullikoira veikko.
 • Morsiamen äidin hiuskoriste.
 • Eu < tuomioistuin.
 • Keeping up with the kardashians katso.
 • Alavus kartta.
 • Haminan palloilijat twitter.
 • Hovimuusikko ilkka despacito.
 • Ypj svenska.
 • Kesäyön unelma hahmot.
 • Happy birthday meme sister.
 • Tilda huff ikä.
 • Keijo ketonen timo ketonen.
 • Marko pihlajamäki kauhajoki.
 • Amstaffi vs staffi.
 • Välilasku istanbulissa.
 • Kellogs tuotteet.
 • Käännöshinnat.
 • Ilmoitus sähkötöistä.
 • Youtube bryan adams.
 • Viinitila ranskassa.
 • Painin historia.
 • Parship 3 monate premium.
 • Ranska hintataso.
 • Kirkas veri raskaus.
 • Ilotulitus helsinki tänään.
 • Nautojen välikasvatus.
 • Israelin historia vanhan testamentin mukaan.
 • Hirveimmät iskurepliikit.
 • Mikroyhdistyksen tilinpäätös.
 • Luottamusindikaattori wiki.
 • Suomi 100 konjakki hinta.