Home

Lakivaliokunnan mietinnöt

Lakivaliokunnan mietinnöt

 1. Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 :n 2 momentin ja 9 :n 8 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 2 a luvun
 2. LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2005 vp Hallituksen esitys laiksi omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Helsingin ortodoksinen seurakunta hyvin edustettuna

Tuhansia uutisia läheltäsi. Lue Oulun alueen uutisia, urheilutuloksia , poliisitapahtumia, blogeja, tviittauksia ja Instagram-kuvia Lausunto oikeusministeriölle ja eduskunnan lakivaliokunnan kuulemistilaisuus • Yhdistyksen Lakitoimikunnan mietinnöt mm. Oikeusprosessin keventämisestä ja Osamaksulain muutostarpeista 6 Päätösehdotus sesti hallussa pidetty aine astioineen, jos aine astioineen on vähäarvoinen. Poliisi sekä rajanylityspaikalla ja sellaisessa yleiseen liikenteeseen käytettävässä kulkuneuvossa, jossa rajatarkastus suoritetaan, myös rajavartiomies voi järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi ottaa pois vastoin 4 :n säännöksiä päihdyttävää ainetta nauttineelta henkilöltä tällä hallussaan olevan avatussa tai avoimessa astiassa olevan aineen ja todistettavasti hävittää sen. Voimaantulosäännös Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2007 Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa pj. vpj. Tuija Brax /vihr Susanna Rahkonen /sd Leena Harkimo /kok Lasse Hautala /kesk Anne Holmlund /kok Tatja Karvonen /kesk Petri Neittaanmäki /kesk Heli Paasio /sd Lyly Rajala /kok Jukka Roos /sd Tero Rönni /sd Petri Salo /kok Pertti Salovaara /kesk Minna Sirnö /vas Astrid Thors /r. Valiokunnan sihteerinä on toiminut valiokuntaneuvos Tuomo Antila. 6 PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 1/2004 vp Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta sekä laiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 :n muuttamisesta Ympäristövaliokunnalle LAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 10/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi tietoyhteiskunnan palvelujen suojasta sekä rikoslain 38 luvun ja eräiden viestintälakien muuttamisesta Liikennevaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo

Lakivaliokunnan perussuomalaiset jäsenet: Ulkomaalaisasioiden

Ratkaistavana päättynyt. Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi pelastuslain 91 :n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia ja Pelastusopistosta ..Oyj:n hallituksen jäsen, 16.2.2019- OP Koti Lounais-Suomi Oy:n hallituksen jäsen, 2014- Turun Kauppakamarin välityslautakunnan jäsen, 2000- Turun Kauppakamarin lakivaliokunnan jäsen 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 32/2002 vp Vahvistamatta jääneenä palautuneet laki rikoslain muuttamisesta, laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 :n 3 momentin kumoamisesta ja laki ehdollisesta rangaistuksesta Eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Kari Tolvanen (kok.) povaa Lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen: Aluepolitiikka nostaa päätään eduskunnassa

Mietinnöt aiheesta Koska rikoslakia säädettäessä lakivaliokunta on merkittävä valiokunta, lakivaliokunnan kanta tukee väitettä, jonka mukaan rikoslainsäätäjä on halunnut korostaa vihapuheen ja erityisesti kansanryhmää.. Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta. Kaikki mietinnöt

mietinnöt. mietinnöt. reports. mietintöjen 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan Lisätiedot. Teoksen nimi. Asevelvollisuusasia lain kannalta : lakivaliokunnan mietinnön mukaan asevelvollisuuslaki-esityksistä. Kustantaja. Otava - Olen todella innostunut lakivaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä. Siellä pääsen tuomaan omaa osaamistani ja kokemustani käytännön työelämästä suoraan lainvalmisteluun eduskunnassa, Meri.. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen vuonna 2017 saapuneista asioista noin 60 prosenttia oli ulkomaalaisasioita, eikä mitään olennaista vähenemistä saapuneiden ulkomaalaisasioiden määrässä ole havaittavissa. Pelkästään Itä-Suomen hallinto-oikeuteen on tänä vuonna saapunut 47 prosenttia enemmän turvapaikka-asioita kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2018.

Esimerkkejä lakivaliokunnan käsittelemistä asioista: Rikoslaki. Rikosvahinkolaki. Viitattu 15.6.2015. Aiheesta muualla. Lakivaliokunnan verkkosivu Sisäministeri Kari Häkämies (kok) tyrmistyi eduskunnan lakivaliokunnan lausunnosta, joka koskee perusteettomasti turvapaikkaa hakevien pikakäännytyksiä

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2002 vp Hallituksen esitys laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 14 päivänä marraskuuta 2001 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti Suomennos LA 127/2001 vp Gunnar Jansson /r ym. LAKIALOITE 127/2001 vp Arpajaislaki ja eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tausta Eduskunta hyväksyi 19 päivänä kesäkuuta Lausuntopyyntö 06.06.2017 OM 23/41/2016 Arviomuistio laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista Johdanto Maahanmuuton ministerityöryhmän Eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja Anne Holmlund (kok) äänesti jälleen tasa-arvoista avioliittolakia koskevan kansalaisaloitteen hylkäämisen puolesta

Lakivaliokunnan julkinen kuuleminen kansalaisaloitteesta tasa-arvoinen avioliittolaki 13.3.2014 Lakivaliokunnan tulisi ehdottomasti tehdä aloitteesta mietintö ja tuoda se eduskunnan suureen saliin äänestettäväksi. Se olisi rehellinen ja demokraattinen tapa toimia ja lähettäisi viestin, että kaikkien..

VALIOKUNNAN KANNANOTOT - PDF Free Downloa

EDUSKUNNAN VASTAUS 114/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- ja tullinkorotuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden Sen puheenjohtajana toimii kirkolliskokouksen lakivaliokunnan puheenjohtaja, laamanni Mietintö on luettavissa kirkon verkkosivuilla osoitteessa (sakasti.evl.fi/päätöksenteko/kirkolliskokous/mietinnöt)

Lakivaliokunnan työ kiertyi näi-den edustajien ja aivan erityisesti puheenjohtaja Leivo-sen ympärille . Lakivaliokunnan mielestä kirkkohallituk-sen esitys suosi kuitenkin jo valmiiksi kiinteitä ryhmit-tymiä EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO VALIOKUNNAT ^ ^fzootvf> Valtiopäivaasia, HE 220/2005 Asian valiokuntakäsittely Sivu 1/1 HE 220/2005 vp lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla

Jaana Pelkonen sanoo Instagramissa: Ilo ja kunnia saada kavuta

 1. Lakivaliokunnan puheenjohtajaksi on ehdolla Leena Meri ja hallintovaliokunnan puheenjohtajaksi Riikka Purra. Päätökset olivat Tavion mukaan yksimielisiä
 2. LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2006 vp Hallituksen esitys laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain, rikoslain 17 luvun 6 :n ja järjestyksenvalvojista annetun lain 1 :n muuttamisesta JOHDANTO
 3. Mietinnöt valmistuvat sosiaali- ja terveysvaliokunnan toisen käsittelyn jälkeen. Riittävä sote-rahoitus turvattava. Maakuntien rahoituksessa säilytettäisiin kustannusten kasvua rajoittavat säännökset..
 4. ta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn..
 5. isteri Maria Ohisalon (VIH) kohua aiheuttanutta ajatusta..
 6. ULKOASIAINMINISTERIÖ Oikeuspalvelu LAUSUNTO 03.05.2017 HEL7M0515-6 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Viite HE 72/2016 vp, PeVL 64/2016 vp Asia Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun
 7. Lakivaliokunnan perussuomalaiset jäsenet ovat jättäneet eriävän mielipiteen lakivaliokunnan lausuntoon koskien valtion talousarviota vuodelle 2020. Eriävässä mielipiteessä on painotettu..

lakivaliokunnan - Sanan Yhteydess

Lakivaliokunta - evl

Eduskunnan lakivaliokunnan jäsenistä osa pidentäisi lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tuomioita tuntuvasti, kertoo Yle . Yle kysyi kohua herättäneen tuomion jälkimainingeissa valiokunnan eri.. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11a/2002 vp Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilusta Hallintovaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Hallintovaliokunta on 8 päivänä toukokuuta 2002 pyytänyt perustuslakivaliokunnalta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 23/2006 vp Hallituksen esitys laiksi radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 10 päivänä lokakuuta 2006 Olennainen kohta lakivaliokunnan lausunnossa oli seuraava: Luottotietorekisterin maksuhäiriötiedoilla on keskeinen merkitys ylivelkaantumisen estämisessä ja vastuullisessa luotonantamisessa Lakivaliokunnan mietinnössä muutettiin ja täsmennettiin joiltain osin hallituksen esitystä säätiölaiksi. Uusi säätiölaki on vielä vahvistamaton, mutta sen on tarkoitus tulla voimaan 1.12.2015 Lakivaliokunnan puheenjohtaja Anne Holmlund (kok) halusi tietää tänään julkisessa kuulemistilaisuudessa koskien tasa-arvoista avioliittolaki

Hra Montgomeryllä on yksi näiden valtiopäiväin suurimpia luottamustoimia: hän on lakivaliokunnan puheenjohtaja, sen valiokunnan, jossa ovat laaditut mietinnöt postiasiassa ja rikoslakiasiassa EDUSKUNTA VALIOKUNNAT ASIAKIRJAVIHKO * tnjx*.* ^ Valtiopäiväasia, 19/2005 E Sivu 1/1 Lakivaliokunta Saapunut 11.04.2005 Käsittely päättynyt 14.04.2005LaVP 29/2005 vp 3 Käsittely päättynyt 23.09.2005 La Valtiopäiväasia, HE 83/2004 Sivu 1/1 4 PALUU i HAKU KAIKISTA Asian valiokuntakäsittely HE 83/2004 vp oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä

Lakivaliokunnan julkinen kuuleminen kansalaisaloitteesta - YouTub

 1. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi
 2. Mietinnöt menevät seuraavaksi perustuslakivaliokuntaan, josta ne palaavat vielä toiseen käsittelyyn sosiaali- ja terveysvaliokuntaan
 3. Näin lakivaliokunnan jäsenet äänestivät kansalaisaloitteesta. 25.06.2014 klo 11:43. Näin lakivaliokunnan äänet jakaantuivat
 4. Lakivaliokunnan mietinnön mukaan sakon muuntorangaistuslainsäädäntö on valmisteltava uudestaan. Muuntorangaistukset. Laki valmisteille, vapiskaa röyhkimykset - Pahimmillaan näpistelijä on repinyt..

@SuomenEduskunta: Eduskunta äänesti avioliittolain muuttamista koskevasta lakivaliokunnan mietinnöstä. Äänestyksen tulos 92-105 LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 20 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti Etusivu - Haku - Suomen historia - Israel Nesseliuksen mietinnöt = Isral Nesselius' betänkanden - Kerkkonen, Martti Eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen (kok.) pitää nykylakeja riittävinä, jotta poliisi voi puuttua kauhua aiheuttavien klovnien toimintaan. Järjestyslaki kieltää pelkoa herättävän uhkaavan..

EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO VALIOKUNNAT

Lakivaliokunnan puheenjohtajan Kari Tolvasen (kok.) mukaan kansalaisaloitelakia pitää tarkastella uudelleen tulevan talven aikana vasta-aloitteiden osalta, kuinka niitä voi ja saa tehdä LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 29/2005 vp Hallituksen esitys laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Lakialoite laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 9 :n muuttamisesta Valiokunnat valmistavat käsittelemistään asioista mietinnöt, jotka laitetaan ensimmäisessä käsittelyssä pöydälle. Keskustelu mietinnöistä käydään niiden toisessa käsittelyssä Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Video: SuomenEduskunta в Твиттере: «Eduskunta äänesti avioliittolain

Valtiopäiväjärjestys Suomen Suuriruhtinaanmaalle 1906 - Wikiaineist

Toinen lakivaliokunta (II LaV) oli eduskunnan valiokunta, joka asetettiin vuosien 1968-1990 valtiopäiville. Valiokunnan tarkoituksena oli helpottaa varsinaisen lakivaliokunnan työtaakkaa muun muassa seuraavissa asioissa: ulosottolainsäädäntö. sotilasrikoslainsäädäntö. sotilastuomioistuimet.. Funktionaalinen käännösteoria Euroopan Unionin tekstien kääntämisen kuvaamisessa: esimerkkeinä direktiivit ja mietinnöt Hallituksen esityksen peruslähtökohdat eivät muuttuneet - sote-mietinnöt lähtevät nyt perustuslakivaliokuntaan PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 53/2006 vp Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta Lakivaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 2 päivänä maaliskuuta 2004 lähettäessään

Perussuomalaiset esittää: Mika Niikko ulkoasiainvaliokunnan, Leena

Valtioneuvoston kirkolliskokoukseen nimeämä edustaja on lakivaliokunnan jäsen. lakivaliokunnan sihteeri. vs99Tglox1jZyirNuiYv7CJT6bvennf99Tglox1jZnigve:bgyvnz PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002 LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2006 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 a luvun 6 :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 24 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti mietinnöt käännös sanakirjassa suomi - englanti Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä

Sote-mietintöluonnosten käsittely on vihdoin valmistunut - mietinnöt

Leena Merestä lakivaliokunnan puheenjohtaja - Suomen Uutise

 1. ilil EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO ^"VALIOKUNNAT ^ idlj^r \fj> Valtiopäiväasia, HE 137/2005 f 4PALUU i j
 2. HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 29/2001 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2001 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti
 3. Lakivaliokunnan lausunnon (LaVL 9/1998 vp) mukaanhan perustuslain 106 §:ssä tarkoitettu ilmeinen ristiriita ei vallitse perustuslain ja tavallisen lain välillä, vaan perustuslain ja lain säännöksen..

Toinen täysistunto Suomen ortodoksinen kirkk

 1. Lakivaliokunnan mietinnöt. 1) LaVM 24/1998 vp - HE 32/1997 vp. Hallituksen esitys liikennerikoksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta
 2. HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun
 3. Vanhoja valokuvia Sukevalta. Vankila 1900-luvun alussa. Lakivaliokunnan vierailu Sukevan vankilassa
 4. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Eduskun-nan lakivaliokunnan mietinnön (LaVM 25/1994 vp) mukaan 31 §. Säädösehdotukset ja mietinnöt. Ehdo-tus sisältää säännökset säädösehdotuksien ja mietintöjen julkaisukielestä Finlandese. - täytäntöönpanokertomuksia koskevat mietinnöt. Lettone. Finlandese. - täytäntöönpanokertomuksia koskevat mietinnöt; jokainen valiokunta voi laatia yhden tällaisen.. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) sanoo, että valiokunnan sote-mietinnöt ovat lähes valmiita. DEMOKRAATTI/STT EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Tasa-arvoinen avioliittolaki raivostutti helsinkiläispoliitikon: Levitteli nettipalstoilla valetta, jonka mukaan lakivaliokunnan asiantuntijana toiminut nainen olisi pahoinpidellyt esimiehensä HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta IV Valiokuntien mietinnöt Yleisval. Page 389 and 390: 3 Lakivaliokunnan ponsiesitys Edell. Page 394 and 395: mihin seurakuntaan kirkon jäsen ku Valiokunta:Lakivaliokunta hakee lakivaliokunnan hyväksymät lausumat • Allekirjoittaneet Esim. Allekirjoittaneet:Komi Katri hakee jätetyt valtiopäiväasiat, joihin edustaja Katri Komi on yhtynyt.. Asiakirjat. C, Valiokuntien mietinnöt ja lausunnot - Vuoden valtiopäivät. Identifiers. ISSN

Laista päätettäneen eduskunnan täysistunnossa lakivaliokunnan mietinnön pohjalta. Lisäksi tasa-arvoasiain valiokunta ottanee kantaa aloitteeseen HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2008 vp Hallituksen esitys laiksi Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 27 päivänä toukokuuta 2008 lähettänyt LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2006 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain 50 luvun muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 23 päivänä toukokuuta 2006 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti Maakaaren mukaisen hallinnanjaokosopimukseen liittyvää lakivalmistelua, mietinnöt, lausunnot jne Makupalat.fi on suomalaisten kirjastojen yhdessä tuottama tiedonhaun lähdepaketti. Tiedonlähteet on valikoitu sisällön laadun perusteella ja järjestetty aiheen mukaan. Palvelussa on opastava haku

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia niin, että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa Lakivaliokunnan tulee antaa mietinnöt sinne lähetetyistä ehdotuksista, jotka koskevat yleisen lain Jos suostuntaveroja havaitaan tarvittavan, tulee valiokunnan niistä antaa eri mietinnöt, laskien.. LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2010 vp Hallituksen esitys laiksi rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 15 päivänä kesäkuuta 2010 HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä kesäkuuta 2009 lähettänyt Ulkomaalaisasioiden aiheuttama hallintotuomioistuinten ruuhkautuminen johtaa lisäksi käsittelyaikojen pitkittymiseen kaikissa asiaryhmissä, myös muissa asioissa kuin ulkomaalaisasioissa. Hallintolainkäytössä ratkaistavissa asioissa muutoksenhaun nopeus on kuitenkin oikeusturvan keskeinen elementti.

Hallintovaliokunnan miet

Lakivaliokunnan mietinnöt. VI. LaVM 11/2013 vp: Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 §:n ja poliisilain 5 luvun 9 §:n muuttamisesta LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2005 vp Hallituksen esitys sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten muuttamiseksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 14 päivänä kesäkuuta 2005 lähettänyt lakivaliokuntaan Arkielämän kokemukset ja mietinnöt nivoutuvat haastavampaan ja korkeaotsaisempaan maailman tulkintaan. Monin paikoin runot vaativat syvällistä lukemista ja googlettamistakin..

SDP:n Marin toivottaa työ- ja oikeusministeri Lindströmin Sanna Mari

LAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 77/2004 vp Torstai 28.10.2004 kello 10.00-10.55 Läsnä pj. Tuija Brax /vihr vpj. Susanna Rahkonen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk Lasse Hautala /kesk Tatja Karvonen /kesk Petri Neittaanmäki TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2001 vp Hallituksen esitys yritys- ja yhteisötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 21 päivänä marraskuuta 2000 lähettänyt talousvaliokuntaan

asiantuntijajäsenistä

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä Eduskunnan lakivaliokunnalle. Viite: Lakivaliokunta torstai 20.4.2017 klo 10.00 asiantuntijakuuleminen Asia: KAA 3/2016 vp Äitiyslaki. Pelastakaa Lapset ry katsoo, että yhteiskunnan on huolehdittava.. Mietinnöt siitä, miten henkilö kohtelee henkilöä Mietinnöt blogien maailman henkeistä - Aivot, mieli ja henki - 2020. Puhutaan itsetunnosta/ Koenko olevani kaunis – Suomalaisten oikeusturvan laiminlyöntiä ei voida jatkaa sillä verukkeella, että keskitytään kohtuuttoman paljon ulkomaalaisasioiden käsittelyyn. Emme voi hyväksyä tilannetta, jossa ulkomaalaisten asiat ovat jo useita vuosia menneet omien kansalaistemme asioiden edelle, painottaa Sebastian Tynkkynen.

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT

Nyt kansanedustaja Ville Tavio on ilmoittanut Twitterissä, että yhden kilometrin ylinopeudesta sakottaminen ei ole eduskunnan lakivaliokunnan tahdon mukaista SDP:n kansanedustaja, lakivaliokunnan jäsen Sanna Marin on pahoillaan työ- ja oikeusministeri Jari Lindströmin (ps.) ulostulosta koskien tasa-arvoisen avioliittolain eteenpäin viemistä Ulkomaalaisasioiden, etenkin turvapaikka-asioiden, aiheuttamaa tuomioistuinten ruuhkautumista on yritetty paikata hallituksen budjeteissa lisämäärärahoin. Lisämäärärahan toistuvaa kohdentamista ulkomaalaisasioiden käsittelyyn ei kuitenkaan voida pitää kestävänä ratkaisuna pitkällä aikavälillä. Perussuomalaiset haluaa sen sijaan puuttua niihin juurisyihin, joiden vuoksi hallintotuomioistuimet kuormittuvat ulkomaalaisasioiden johdosta.

Lakivaliokunta - Wikiwan

 1. LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2009 vp Hallituksen esitys käräjäoikeuslain sekä eräiden käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskevien säännösten muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 10 päivänä
 2. Perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi mietinnöt siviili- ja sotilastiedustelun valvonnasta. Perustuslakivaliokunta on pitänyt tärkeänä, että valvontalinjaukset ovat kunnossa ennen kuin..
 3. Lakivaliokunnan näkemyksen mukaan uskonnonvapauslakiin ehdotettu muutos ei ole saadun selvityksen valossa avioliittolain muutoksen kannalta ehdottoman välttämätön

4 PALUU i HAKU KAIKISTA

Lakivaliokunta valmistelee säädöksiä ja niiden nojalla annettavia määräyksiä koskevat asiat. Valtioneuvoston kirkolliskokoukseen nimeämä edustaja on lakivaliokunnan jäsen. 7 Poliisin henkilötietolaki 50 Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunnon mukaan hallituksen esityksessä (202/2017 vp) ehdotetun poliisilain 5a luvun 44 :n (Siviilitiedustelussa saadun tiedon luovuttaminen Israel Nesseliuksen mietinnöt : Israel Nesselius' betänkanden 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO VALIOKUNNAT Asian valiokuntakäsittely HE 113/2004 vp aserikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi Ministeriö Oikeusministeriö 1 Saapurris -. vaihe Asiantuntijavai he /Jaostokäsittel Eduskunnan lakivaliokunnan suomi 100 -juhlaseminaari 9.3.2017. Toimivan oikeudenhoidon merkitys ennen, NYT ja tulevaisuudessa HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Video: Nyt klovneihin puuttui jo lakivaliokunnan puheenjohtaja Kaleva

Lakivaliokunnan kokousmuistio 1/2019. Ja Asia tulee vielä syksyllä istuntosaliin ratkaistavaksi. Lakivaliokunnan kanta antaa hyvä pohjan jatkotaistelulle avioliiton säilymiseksi miehen ja naisen välisenä. Hienoa!, Päivi Räsänen kirjoittaa HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta, Kun kymmenen homofobia kaatoi noin 170 000 suomalaisen ehdottaman lakialoitteen, paaviin luottava persujen yksinvaltias Timo Soini tiivisti omat ja kokoomuksen Anne Holmlundin tunteet keskiviikkona.. HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain sekä rikoslain 32 luvun 1 :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 15

LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 26/2004 vp Hallituksen esitys laiksi radiolain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 5 päivänä toukokuuta 2004 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan Lisäksi valiokunnan toimialaan kuuluu esimerkiksi vankeinhoito, painovapaus ja kokoontumisvapaus. Esimerkkejä lakivaliokunnan käsittelemistä asioist

Lakivaliokunnan mietintö 2/2009 piispainkokouksen esityksestä 1/2008, joka koskee kanttorinviran kelpoisuutta ja kirkkohallituksen esityksestä 5/2009, joka koskee kirkkolain. Sizin üçün oyu Virhe:

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2001 vp Vahvistamatta jääneinä palautuneet arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki Lakivaliokunnan perussuomalaiset jäsenet ovat jättäneet eriävän mielipiteen lakivaliokunnan lausuntoon koskien valtion talousarviota vuodelle 2020. Eriävässä mielipiteessä on painotettu erityisesti yllä esitettyjä näkökohtia TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2011 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maksulaitoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on lähettänyt 25 päivänä

Rikosseuraamuslaitoksen strategiat, koulutusselvitykset ja mietinnöt puolestaan. Lakivaliokunnan mietintö LaVM 10/2005 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 20/2004 vp Lakivaliokunnan jäsenet äänestivät tasa-arvon vastaisesti, koska he kuvittelivat äänestävänsä kuten heidän äänestäjänsä eli jatkokautensa mahdollistajat haluavat heidän äänestävän Eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja Pirkanmaalla tapahtuneen seksuaalirikoksen tuomiosta - IL: Vääryydet tullaan korjaamaan. Kari Tolvanen (kok) järkyttyi Pirkanmaalla sattuneen.. EDUSKUNNAN VASTAUS 301/2006 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen

Yhteiskuntapolitiikka - Selaus asiasanan mukaan mietinnöt Viitaten edelliseen tekstiini lakivaliokunnan mietinnöstä, viimeinen mahdollisuus eduskunnan saada lakiteksti muutettua (muttei toistaiseksi hylättyä, koska I käsittelyssä ei saa esittää hylkäystä!), on se..

HE 72/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Tieliikennelaissa määriteltäisiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain ▸ Words similar to mietinnöt. ▸ Usage examples for mietinnöt. ▸ Words that often appear near mietinnöt. ▸ Rhymes of mietinnöt. ▸ Invented words related to mietinnöt

Laki järjestyksenpidosta = Lakivaliokunnan mietintö N:o 1 Suomen Kansanvaltuuskunnan kirjelmän johdosta, koskeva Vallankumouksellisen Ylimmän oikeuden jäsenistön nimittämistä HE 154/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain rahan määritelmä laajennetaan koskemaan PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 27/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunnalle SDP:n lakivaliokunnan kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta, Suna Kymäläinen ja Ilmari Nurminen ovat tyytyväisiä, että valiokunta antoi yksimielisen mietinnö – Kyllähän jokainen ymmärtää, että tällainen asiamäärien räjähdysmäinen kasvu ruuhkauttaa tuomioistuinten toimintaa ja syö paljon resursseja. Nämä resurssit ovat aina pois joidenkin muiden asioiden käsittelystä. Esimerkiksi Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa ulkomaalaisasioiden käsittelyyn on jouduttu siirtämään resursseja ainakin maankäyttöä ja rakentamista koskevien asioiden käsittelystä, kertoo Leena Meri.

mietinnöt. Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to navigation Jump to search. mietinnöt. Nominative plural form of mietintö Lakivaliokunnan jäsenet Mikael Jungner (sd.) ja Jaana Pelkonen (kok.) kertovat, miten äänestivät lakivaliokunnan sukupuolineutraalia avioliittoa koskeneessa äänestyksessä

Tämänpäiväiset mietinnöt ovat osoituksena siitä, että Euroopan unioni on luovasti luottavainen, kun se on käytännöllisesti ryhtynyt suunnittelemaan siirtymävaihetta Mr. Gay Finland -finalisti järkyttyi lakivaliokunnan äänestystuloksesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Rikoslain 2 a luvun 9 :ään ehdotetaan muutettavaksi siten, että rikesakko voitaisiin säätää • Parlamentaarisen nuorisokomitean mietinnöt (Komi-teamietintö 1980:6, 61 ja 70). 114 Uudistusta koskevassa lakivaliokunnan mietinnössä todetaan, että rajoituksella on tarkoitus mahdollistaa.. 1 Mikael Hidén PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 17.2.2016 KELLO 9.30 HE 1/16 vp laeiksi rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 :n muuttamisesta Esityksen keskeisiä asioita Miksi kaikki mietinnöt pakolaisongelmasta MSM: ssä? jätetty UUTISET ANALYYSI by Martin Vrijland 28-elokuussa 2015 • 9 Kommentit

1,304 отметок «Нравится», 11 комментариев — Jaana Pelkonen (@jaanapelkonen) в Instagram: «Ilo ja kunnia saada kavuta eduskuntatalon portaita. Aamu alkoi lakivaliokunnan kokouksella. Olen Eduskunnan lakivaliokunnan jäsen, kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) viestittää blogissaan Aito avioliitto -liikkeelle, että eduskunnan perustuslakivaliokunta tulee Kansalaisaloitteista on yleensä tehty mietinnöt, joista on äänestetty, tai ne on hylätty yksimielisesti täysistunnossa HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lakivaliokunnan tekemät muutokset on tehty sinänsä hyvässä yhteistyössä ministeriön kanssa, ja viimeksi mainittu poikkeussäännös 16—18-vuotiaita koskien oli tullut työryhmän yksimielisestä.. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2012 vp Lakialoite laiksi eduskuntaryhmistä ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 18 päivänä lokakuuta

Käännös sanalle mietinnöt suomesta englanniksi. Suomienglantisanakirja.fi on suomen ja englannin kääntämiseen keskittyvä ilmainen sanakirja HE 197/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikosrekisterilain ja rikoslain 48 luvun 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että rikosrekisterilakiin lisätään HE 68/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi käräjäoikeuslain 17 :n ja kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslain säännöstä käräjäviskaalin TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 5 päivänä kesäkuuta PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hallituksen toimenpidekertomuksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen yhdistämistä koskevaksi lainsäädännöksi Puhemiesneuvoston

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2007 N:o 531 538 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki rikoslain muuttamisesta... 1683 532 Laki ampuma-aselain muuttamisesta... 1687 533 Laki LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 34/2010 vp Hallituksen esitys syyttäjälaitosta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 7 päivänä joulukuuta 2010 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentille esitetyt mietinnöt sisältävät harvoin vitsejä, mutta tässä mietinnössä on hiukan huumoria, joka tosin on tahatonta Taasko tätä samaa! Tutut arkiruoat pelastavat monta kiireistä iltapäivää, mutta välillä vaihtelu olisi tervetullutta. Ravitsemusterapeutin vinkeillä selätät seuraavan kuukauden mietinnöt

 • Hyria pintakäsittely.
 • Lastensuojelu päivystys oulu.
 • Underblanket hammock.
 • Youtube dl ubuntu.
 • Dimples.
 • Bosch athlet 25.2 v lithium power.
 • Elisa kirvesniemi jyväskylä.
 • Zurich matkakokemuksia.
 • Hämäläisten osakunta lounas.
 • Tulehdus keuhkoissa.
 • Wamp windows 10.
 • Hiukkassuodatin tukossa.
 • Help beatles text.
 • Fritz berger katalog 2017 online.
 • Norrlog hinta.
 • Bayer contour verensokerimittari käyttöohje.
 • Connubia tuoli.
 • Simpele zigeunersaus.
 • 100th (and last) rock 'n' roll jamboree.
 • Czasowniki nieregularne niemiecki perfekt.
 • Bernina express bus from lugano to tirano.
 • Työturvallisuuskortti te toimisto.
 • Elektrolyyttinen kiillotus hinta.
 • Stora enso joensuu.
 • Välijäähdytin tukossa.
 • Popliteus vamma.
 • Selkämeren kansallispuisto rauma.
 • Kruununhaan yläaste ops.
 • Pesukoneen kuljetus ilman kuljetustukia.
 • Stetson mallistoa.
 • Elijah mikaelson.
 • Kotimainen maissi.
 • Sony xperia xz premium kokemuksia.
 • Karppileipä mantelijauhe.
 • Cdna synteesi.
 • Los angeles befolkning 2018.
 • Pyeongchang kello.
 • Heiratsinserate.
 • Ige luokan vasta aineet.
 • Frases con meet.
 • Vapaat asumisoikeusasunnot sipoo.