Home

Vesiliikennealue

KUNTATIETOPALVELUN PALVELUMAKSUT KuntaTietoPalvelua (Palvelu) käytettäessä tietojen käyttöoikeuden antajana toimivat kunnat ja Suomen Kuntaliitto ry yhdessä Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Karsikkoniemi) MK 1:10000 RANTAOSAYLEISKAAVAKARTTA Alueen nimi: Pielisen-Kuokkastenjärven rantaosayleiskaava Kunta:

KONNEVESI Pukaranjärven oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava 1:15 000

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT ..Havupuurivi kanta:Lehtipuurivi kanta:Pensasaita kanta:Hallintoalue * kanta:TilastollinenAlue * kanta:Toiminnansuunnittelualue * kanta:Vesihuoltoverkonosa kanta:Vesiliikennealue kanta..

Vuosaaren meriväylän käyttöönoton ja satamatoiminnan käynnistymisen jäl-keen Vuosaaren meriväylä ja sataman vesiliikennealue on pidetty avoimena läpi talven. Merialueen tila, vesiluonto ja vesienhoito Vesilaissa käytetään väylistä ja niihin toiminnallisesti liittyvistä alueista yleisnimityksiä kulkuväylä ja muu vesiliikennealue. Kulkuvaylat ovat joko yleisiä tai yksityisiä HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Maankäyttö:Kantakartta:Vesiliikennealue

Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys Kuohu-Vesanka-Ruoke osayleiskaava Palokan osayleiskaavan vähäinen muutos (tämän kaava-alueen itäpää) 0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.00 1.01 KYLÄALUE. Alue Vesiliikennealue, venesatama. Vesiliikennealue, veneilyä palvelevien toimintojen alue. S60 Alue, jolla ympäristö tulee säilyttää Numero viittaa rakennusinventointiluetteloon Alumiininen varsi heijastimella. Uuden kalastusasetuksen mukainen. Vesiliikennealue 1 (alueella vesiliikennettä). Naru kulkee siististi aina mukana kohon ympärille käärittynä YLEISKAAVAMERKINNÄT 1 AP 1 PIENTALOVALTAINEN Alue varataan pääasiassa pientaloasumisen ja virldstyksen käyttöön. Yleiseen viemäriverkkoon liittymättömän rakennuspalkan vähimniäiskoko on 35 m2. Rakennuspaikka

LUVI

vesant

 1. en (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka
 2. RAUTALAMMIN KUNTA POHJOIS-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Hyväksytty..201 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 551493-P31488 Kaavaselostus 1 (10) Savolainen Lilian Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...
 3. 1 PYHÄSELÄN KUNTA HAMMASLAHDEN OSAYLEISKAAVA Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 6.4.2006 20. YLEISKAAVAMERKINNÄT: AP AR ARA/2 Pientalovaltainen
 4. Vesiliikennealue tai -kohde. Alue sisältää kulttuurihistoriallisesti arvokkaita majakka-rakennuksia ja -rakennelmia, jotka on säilytettävä. Vesiliikennealue tai -kohde
 5. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KONNEVESI Keitelejärven ja kunnan pohjoisosan rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 432-P24091 Kaavaselostus, luonnos 1
 6. FCG Finnish Consulting Group Oy RAUTALAMMIN KUNTA NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 JA 7:67 Kaavaselostus, luonnos 25.10.2011 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus
 7. aisuuksia: Ohjeellinen tai vaihtoehtoinen

Näkyy foorumilta vielä puuttuvan tuo alue, joten voisiko ylläpito harkita sen lisäämistä? Miksei myös vesiliikennealue voisi olla PUUMALAN KUNTA TAAJAMAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE JA/TAI PALVELUIDEN ALUE Ranta-alueen virkistyskäyttömahdollisuus sekä järvinäkymä ja maisemalliset

Yleiskaavamaaräykset [Pielavesi] Vesiliikennealue, venesatama

HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012 Vesiliikennealue, venevalkama. Vesiliikennealue, rantautumispaikka. Alue on tarkoitettu rantautumis- ja taukopaikaksi PARIKKALAN KUNTA KOLMIKANNAN OSAYLEISKAAVA Osayleiskaavamerkinnät ja määräykset Kaavaehdotus 10.11.2017, muutokset 12.4.2018 TP TP-1 Työpaikkatoiminnoille / logistiikkatoiminnoille varattu alue Hulevedet PARIKKALAN KUNTA KOLMIKANNAN OSAYLEISKAAVA Osayleiskaavamerkinnät ja määräykset Kaavaluonnos 18.3.2014 TP TP 1 Työpaikkatoiminnoille / logistiikkatoiminnoille varattu alue Työpaikkatoiminnoille / logistiikkatoiminnoille Map Server maintained by Tekla Corporation. http://kartta.kouvola.fi. Kouvolan kaupungin vektoriaineistojen palvelurajapinta tarjoaa WFS-karttapalvelun Kouvolan.

Kangasalan kunta Kuhmalahden rantaosayleiskaava 1:10 000 19.6.2017 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET OLEMASSA OLEVA RAKENNUSPAIKKA UUDEN RAKENNUSPAIKAN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI AP AM ASUINPIENTALOJEN ALUE HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen: Vesiliikennealue tarkoittaa väyliä, reittejä ja kaikkia purjehduskelpoisia vesialueita sekä sellaisia alueita, joissa vesiliikennettä voi olla. Niillä vesillä, joilla vesiliikennettä ei.

KONNEVESI Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava 1:15 000

FCG Rautalammin kunta SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, ehdotus 15.12.201 Matkailu taantuvan teollisuuskaupungin vetovoimatekijänä - esimerkkinä Varkauden Kämärin alue Vilho Lehtoaho Diplomityö 12.05.2010 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Arkkitehtuurin koulutusohjelma Vilho Lehtoaho Matkailu taantuvan teollisuuskaupungin vetovoimatekijänä - esimerkkinä Varkauden Kämärin alu

Vesiliikennealue, venevalkama. Vesiliikennealue, kanava-alue. Alue on tarkoitettu kanavarakenteita ja väylänhuoltoasemaa varten 1 MERKINNÄT: HIRVENSALMI ITÄOSAN RANTAYLEISKAAVA AM/1 Maatilan talouskeskusten alue. Alue on tarkoitettu atilojen talouskeskuksen alueeksi. Alueelle saa sijoittaa ataloutta ja siihen soveltuvia elinkeinoja Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. Vesiliikennealue, venevalkama LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaluonnos 16.9.2015 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta KITEEN KAUPUNKI PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN 1:10 000 EHDOTUS KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: AT Kyläalue Alueelle saa rakentaa pysyvää asutusta, maa- ja kalastustilojen talouskeskuksia, asumista

..Tietoliikenneverkonosa kanta:TilastollinenAlue kanta:Toiminnansuunnittelualue kanta:Tonttijako kanta:Varastoalue kanta:Vesihuoltoverkonosa kanta:Vesikohde kanta:Vesiliikennealue kanta.. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 Kaavaselostus Luonnos 20.1.2015 \\fcg.fi\common\projects\kuo\p256\_valkeiskylan_osayleiskaavan_mu\c_suunnittelu\c2_tyo\tekstit\selostus_valkeiskylän

Naru kulkee siististi aina mukana kohon ympärille käärittynä.  Sis. 7 m uppoavaa narua ja koholukon. 1-osainen alumiinisalko. Kokonaiskorkeus 1,75 m, veden yläpuolinen korkeus 1,25. S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo 19.90 €. Kuljetuspituus 1,35 m, 1 oranssi lippu yhteystietolipukkeella. Alumiininen varsi heijastimella, veden yläpuolella 1,50 m. Näkyy hyvin kauas. Vesiliikennealue 1 (alueella vesiliikennettä) Valtuusto 10.4.2012 10 1 HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA RANTAOSAYLEISKAAVA ON TULLUT VOIMAAN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ 25.6.2012 111 LUKUUNOTTAMATTA TILOJA: SUVIRANTA 419-7-1, HONKALA 423-1-94, LV Vesiliikennealue, venevalkama. Alue varataan venevalkama-alueeksi, jolle voi sijoittua veneiden rantapaikkoja, laitureita ja autopaikkoja. EN Energiahuollon alue

10. Djupön ja Bötesön yhteysalusliikenteen käyttämät yksityiset laiturit tulee osoittaa vesiliikennealueina (LV). Lisäksi ELY-keskus katsoo, että olisi tärkeää varata vesiliikennealue (LV) myös Bockholmeniin RISTIINAN KUNTA KUOMION ALUEEN RANTAYLEISKAAVA 2.5.2003 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET RANTARAKENTAMISTA, RAKENNUSPAIKAN KOKOA, RAKENNUSOIKEUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET MUODOSTUVAT VOIMASSA OLEVAN RAKENNUSJÄJESTYKSEN ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA M K : 0 0 0 0 KAAVALUONNOS 6..203 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET ALUEVARAUSMERKINNÄT : AM MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE Alue JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta LUONNOS 31.12.2009 4/39 1 Dokumentin tarkoitus ja sisältö Tässä dokumentissa esitetään JHS XXX Kantakartan mallinnus ja tiedonsiirto-suosituksessa kuvattuu

Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 1.00 selitys YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KOOSTE I, II, III ja IV OSA-ALUEEN MERKINNÖISTÄ. Yleiset määräykset: Rakentamisessa on säästettävä arvokkaita kasvillisuuden Vesiliikennealue 1. 1 lipulla (keltainen) tai 2 lipulla (musta/kelt.) Liput 2 kpl 30x30 cm Pyydysmerkin liput keltaisena tai mustana, 2kpl pakkaus yhteystietolipukkeella Ahti Maksimi putken halkaisija 25 mm. rm100 Rapumerta Ahti Jättimerta rm12 Rapumerta Ahti Supermerta Koko 90 x 60 x 30 cm. Kokoontaittuva iso merta syöttipussilla

RISTIINAN KUNTA RUSKIAJÄRVI-SÄYNÄTJÄRVI-SUOJAVESI OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA, ehdotus

KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa Value: VesiLiikenneAlue_laituri, 0, 48 Label: VesiLiikenneAlue_laituri, 0, 48 Description: Symbo

Vesanto pohjois-konneveden ja kunnan luoteisosan

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 3.11.2013 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Rantaosayleiskaavassa suunnittelualue tila Somee 491-546-1-142 on Vesiliikennealue (LV-2), kanava-alue; Alue on tarkoitettu kanavarakenteita ja väylänhuoltoasemaa varten Lähde: Tarmo Hurskaisen oma tietojen hankinta, 2005 Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.. Denna sida på svenska . Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien etusivulle Olosuhteita harkittaessa tulisi ottaa huo-mioon muun muassa vesiliikennealue, jolla vesi-kulkuneuvoa käytetään, vesikulkuneuvon koko ja moottoriteho ynnä muut itse kulkuneuvoon liittyvät asiat ja itse..

Ahti Pyydysmerkki 2,4m/ 1 lippu Virallinen - Sissos

 1. aisuuksia
 2. Kallvikinniemi uimaranta Images tagged with #kallvikinniemi on instagra . Images on instagram about kallvikinniemi. Images , videos and stories in instagram about kallvikinniem
 3. Alueelle ei saa rakentaa asuin- eikä lomarakennuksia. Lähin vastaava kaavassa osoitettu vesiliikennealue on 1,8 kilometrin päässä länteen päin. Kunta on valmis maksamaan vieressä..
 4. LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaehdotus 20.11.2017 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta
 5. Yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty seuraavin kaavamerkinnöin: V virkistysalue VU urheilu- ja virkistyspalveluiden alue T teollisuus- ja varastoalue LM tieliikennealue LV vesiliikennealue
 6. KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 (8) KIURUVEDEN KAUPUNKI RYTKYN RANTAOSAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: A/1 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa
 7. Yli kymmenmetriset pyydyksen merkitään molemmista päistä. Vesiliikennealue tarkoittaa väyliä, reittejä ja kaikkia purjehduskelpoisia vesialueita ja sellaisia, joissa vesiliikennettä voi olla

: Yht. 876:3:0 :20 :20 2:0 3:7 :62 :57 :63 :6 :60 :59 4:66 4:86 3:9 3:20 3:42 3:47 3:2 3:40 3:24 3:0 3:38 3:22 3:8 3:25 3:44 3:43 3: 3:7 3:46 3:7 3:5 3:4 4:87 4:67 4:59 4:65 3:7 3:22 3:39 3:20 3:2 3:8 Alue varataan venesatama-alueeksi, jolle voi sijoittua veneiden rantapaikkoja, laitureita ja autopaikkoja sekä veneiden vesillelaskupaikka. Vesiliikennealue, vierasvenesatama

AHTI-pyydysmerkki 1,75 m, uuden - Maken Pyydys O

 1. 1 MERKINNÄT: SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA AO Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. A Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten
 2. Vesiliikennealue sisältää muun muassa väylät mutta myös muut runsaasti liikennöidyt alueet. Vesiliikennealueen ulkopuolella sen sijaan riittää vähäisempikin merkintä kuten koho tai 40..
 3. PUUMALAN KUNTA TAAJAMAYLEISKAAVA Kaavaluonnos MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE JA/TAI PALVELUIDEN ALUE Ranta-alueen virkistyskäyttömahdollisuus sekä järvinäkymä
 4. ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAYLEISKAAVA. KAAVAMÄÄRÄYKSET (kv. hyv. V.1994) PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE LUKU MERKINNÄN ALLA OSOITTAA ASUINPIENTALOJEN RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ALUEELLE SAA SIJOITTAA ENINTÄÄN

1 HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA MERKINNÄT: AM/1 Maatilantalouskeskusten alue Alue on tarkoitettu maatilojen talouskeskuksen alueeksi. Alueelle saa sijoittaa maataloutta ja siihen soveltuvia elinkeinoja MÄNTYHARJU TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVA KORJATTU KAAVAEHDOTUS 10.6.2002 Kaavamerkinnät ja -määräykset KYLÄALUE Yleiskaavalla ei osoiteta alueelle uutta rakennusoikeutta. ERILLISPIENTALOJEN

Vesiliikennealue Vesiliikenneväylä Vesiliikenteen erityisrakenne Vesiliikenteen turvalaite. Ilmaliikenneverkko Ilmaliikennekohde. Sähköverkko Sähköverkon osa. Kaasuverkko Kaasuverkonosa. Kaukolämpöverkko Kaukolämpöverkon osa. Tietoliikenneverkko Tietoliikenneverkon osa. Vesiverkko Vesiverkon osa. Viemäriverkko Viemäriverkon osa 1 (6) NURMEKSEN KAUPUNKI YLIKYLÄN JA LAUTIAISEN RANTAOSAYLEISKAAVA Yleiskaavamerkinnät ja : Alueiden käyttötarkoitukset ja yleiskaava: Asuntoalue Loma-asuntoalue Maatilojen talouskeskusten alue Pientalovaltainen KIURUVEDEN KAUPUNKI 2 (8) Rytkyn rantaosayleiskaava 2.2.2017 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Harjakorkeudeltaan enintään 4,0 m olevan ja kokonaispinta-alaltaan enintään 30 m Suunnittelualue sijoittuu Yövesi-Louhivesi -rantayleiskaavan alueelle Varistaipaleen eteläsuulle. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa yleiskaavan Vesiliikennealue (LV-2)..

SULKAVA LOHILAHTI - LOHIKOSKI ALUEEN OSAYLEISKAAVA 9.8.2013 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AM A AP AP-1 Maatilojen talouskeskusten alue Alue on tarkoitettu maatilojen talouskeskuksen alueeksi. Alueelle ALUE 1 1521200 1521400 6715500 6715500 RA-2 4 1/8 RA-1 3 M 2 1 1521200 1521400 6715200 6715200 0 50 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m 1520500 1520700 6715000 6714700 ALUE 2 4/2 RA-1 2 1 1520500 1520700 6715000 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Mökki lippumerkki pituus 1,45m Karkkainen

Ounaskosken uimarannalle suunnitellaan uutta Lapinkansa

Kalastuksenvalvojaksi Kalastus

Yövesi-Louhivesi rantaosayleiskaavan muutos tila Somee Mikkel

LIETVESI - SUUR-SAIMAAN OSAYLEISKAAVA Tämän yleiskaavan perusteella saadaan myöntää maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n ja 116 :n mukaisesti rakennuslupa yleiskaavan mukaiseen rakentamiseen ranta-alueella. JAALA ITÄOSA RANTAYLEISKAAVA, OIKEUSVAIKUTTEINEN 3.3.2003 Kaavamerkinnät ja määräykset: AO ERILLISPIENTALOJEN ALUE Alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja ja niihin liittyviä talousrakennuksia sekä Rantaosayleiskaavassa suunnittelualue tila Somee 491-546-1-142 on Vesiliikennealue (LV-2), kanava-alue; Alue on tarkoitettu kanavarakenteita ja väylänhuoltoasemaa varten. Alueella on entinen kanavan huoltorakennus (250 k-m²) ja uusi monitoimihalli (410 k-m²) sekä polttoainekontti ja -varasto (20 k-m²)

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen KUOPION KAUPUNKI SYVÄNNIEMEN OSAYLEISKAAVA Luonnos 15.1.2018 YK 2017:5 Kuopion kaupunki Syvänniemen osayleiskaava SYVÄNNIEMEN OSAYLEISKAAVA 15.1.2018 1 Kuopion kaupunki Syvänniemen osayleiskaava SISÄLLYS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- Kuljetuspituus 1,45 m, 1 Musta lippu (22x22cm) yhteystietolipukkeella. Vesiliikennealue 2 (vähäistä tai olematonta vesiliikennettä)

Turun karttapalvelu :: Tulostussivu http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Sivu 1/1 6.3.2014 3200 m Kiinteistöliikelaitos KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 6.3.2014 Rekisteriyksikkö 529-499-8-9 Dosentti 1 punainen lippu (30x30cm) yhteystietolipukkeella. Alumiininen varsi heijastimella. Uuden kalastusasetuksen mukainen. mioon muun muassa vesiliikennealue, jolla vesi­ kulkuneuvoa käytetään, vesikulkuneuvon koko ja moottoriteho ynnä muut itse kulkuneuvoon liittyvät asiat ja itse kuljettajaan liittyvät seikat. 15 §. Alueellisista kielloista ja rajoituksista koskevan pykälän 3 momentissa on kirjoitusvir­ he, jonka liikennevaliokunta ehdottaa korjatta.

RYMÄTTYLÄ ETELÄISEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OTAVA LÄHISAARINEEN :0 000 OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AO Asuntoalue. Rakennuspaikalle saa rakentaa asuinrakennuksen ja sen käyttötarkoitukseen liittyviä Kalastajan ei tarvitse arvioida, mikä on vesiliikennealue ja mikä ei. Suomessa tarvitaan vähemmän ja parempaa säätelyä. Siksi myös kalastuksen ylisäätelyä ja viranomaisresursseja vaativia uusia tarpeettomia määräyksiä tulisi välttää myös kalastuslain toimeenpanossa. Etelä-Karjalan maakuntahallitus Kerimäellä 18.5.201 NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA YLEISKAAVAMERKINNÄT Ä JA MÄÄRÄYKSET Ä AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille. LEPPÄVIRRAN KUNTA ORAVIKOSKI PAUKARLAHTI KOTALAHTI OSAYLEISKAAVA PAUKARLAHDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SÄRKINIEMEN RANTAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: AO Erillispientalojen RYMÄTTYLÄ ETELÄISEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA VÄLI- JA SISÄSAARISTO 1:10 000 OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A AM VL VR RA RA-1 RA/0 RM RM/0 Asuntoalue. Rakennuspaikalle saa rakentaa asuinrakennuksen

PYHTÄÄ RANNIKON JA SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KYLÄKESKUKSEN ALUE Alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja ja niihin liittyviä talousrakennuksia sekä palveluja ja ympäristöä Satama-allas ja sataman vesiliikennealue syvennettiin sataman rakentamisen yhteydessä. Satamatoiminnan. käynnistyttyä sataman vesiliikennealue Kalkkisaarenselällä ja satamaan johtava

KIVIKANGA

LEMIN KUNTA PIENTEN JÄRVIEN JA LEMI-IITIÄ TIENVARSIALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA 8.8.2006 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP A-2 PIENTALOVALTAINEN ASUINRAKENNUSTEN ALUE Rakennusjärjestyksen mukaisesti asuinrakennuksen 24 апреля в 03:10. Mikä on vesiliikennealue ja kuinka silloin kalastusta tulee harjoittaa S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 Kaavaselostus Hyväksytty..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24146 Kaavaselostus heijastimella. Uuden kalastusasetuksen mukainen. Vesiliikennealue 1 (alueella vesiliikennettä). Naru kulkee siististi aina mukana kohon ympärille käärittynä. Sis. 7 m. BILTEMA ON OIKEITTEN PURJEHTIJOIDEN - Purjehdus - Suomi24 keskustelu.suomi24.fi. Bossu, Biltema on siitä hyvä kauppa, että siellä ovat hyvät tuotemerkinnät esillä.

Merivartija - Ammattitieto - Työmarkkinator

pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskiellot. . Vesiliikennealue Alue varataan venevalkama-alueeksi, jolle voi sijoittua veneiden rantapaikkoja laitureita, veneluiska ja autopaikkoja. YLEISMÄÄRÄYKSET FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARIN JA KIESIMÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KULMALA - MÄNNIKKÖ OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Na1 SM 1 mais SL 1 SR 682 Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätalouteen, kalastukseen, maatilamatkailuun sekä muuhun vastaavaan elinkeinotoimintaan liittyviä rakennuksia

Yli kymmenmetriset pyydyksen merkitään molemmista päistä. Vesiliikennealue tarkoittaa väyliä, reittejä ja kaikkia purjehduskelpoisia vesialueita ja sellaisia, joissa vesiliikennettä voi olla 5 Metsänkäsittely Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia. Erityisesti pienissä (< noin 3 ha) saarissa sekä MY-alueilla tulee metsänhoidossa huomioida luonto- ja maisema-arvot. Tiestö Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien kautta yleiselle tielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulisi tapahtua samasta liittymästä. Ennen rakennusluvan myöntämistä on uusille yleisten teiden liittymille haettava liittymislupa tai liittymän käyttötarkoituksen muutoslupa Tiehallinnolta. Kuopiossa Timo Leskinen DI, toimistopäällikkö Janne Nulpponen Ins. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt tämän yleiskaavan kokouksessaan kohdalla. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt tämän yleiskaavan muutoksen tilan 403-7:107 uuden rakennuspaikan (ARA/1) osalta kokouksessaan kohdalla.

Kiuruveden kaupunk

KAJAANIN KAUPUNKI HANNUSRANNAN JA JORMUANLAHDEN OSAYLEISKAAVAT MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: AM Maatilojen talouskeskusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa maatilan talouskeskus, johon voi kuulua asuin-, KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: A/1 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa FCG Rautalammin kunta SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, ehdotus 15.12.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus, ehdotus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1 Kaavaprosessin Kaavamääräykset 1(5) KONNEVESI Pukaranjärven oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava 1:15 000 MERKINNÄT: A AP Asuinalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa 25.90 €. Alumiininen varsi heijastimella. Veden yläpuolella >1,50m. Näkyy hyvin kauas. Kuljetuspituus 1,35m. Lipun koko 30x30cm. Vesiliikennealue 1 (alueella vesiliikennettä)

ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSALEISKAAVA (ERÄJÄRVEN OSA-ALUE) Eräjärven kyläalueen osayleiskaava M K 1 : 5 0 0 0 KAAVAEHDOTUS 30.3.2016 ALUEVARAUSMERKINNÄT: AP PIENTALOVALTAINEN Suomenlahti on vilkas laiva- ja vesiliikennealue. Talvi hiljentää liikennettä, mutta vesien lämmettyä ja huviveneiden lähdettyä liikkeelle merivartioston kiireet alkavat. Yhdeltä veneilijältä loppuu polttoaine..

Alueen pohjoisosaan merkitään vesiliikennealue venevalkamaa varten, osa jokialueesta kaavoitetaan vesialueeksi. Kaava- alueen pohjoispuolella sijaitseva pysäköimispaikka merkitään ohjeellisena.. Virhe: PADASJOKI VESIJAKO- JA SALMENTAUSTANJÄRVEN Ranta-alueiden yleiskaava 1:10 000 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET : AM MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueella saadaan rakentaa maa- ja metsätaloutta sekä PYYDYSMERKKI LIPPU 30x30cm ALUMIINIA 2,5m Keltainen lippu yhteystietolipukkeella Alumiininen varsi heijastimella veden yläpuolella >1,50m Näkyy hyvin kaua

Layer: Muut (ID: 14

KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: A/1 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle SUONENJOEN KAUPUNKI Lempyyn osayleiskaavan muutos Kaavaselostus Kaupunginvaltuusto..201_ FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P35932 Kaavaselostus Leskinen Timo / Lievonen Heli Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... ..Kaatopaikka kanta:Kivi kanta:Liikunta-alue kanta:Maa-ainestenOttoalue kanta:Metsa kanta:MuuMaa-alue kanta:Suo kanta:Taytemaa-alue kanta:Varastoalue kanta:Tonttijako kanta:Vesiliikennealue Tekla 2.2.2017 3, liite 3 LAPINLAHDEN KUNTA ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos KVALT..201_ FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30769 Kaavaselostus, luonnos 1 (11) LV-2 Vesiliikennealue, koti- ja vierassatama Alue varataan venesatama-alueeksi, jolle voi sijoittaa veneiden laituri- ja säilytyspaikkojen ohella venematkailuun liittyviä palvelutiloja sekä pysäköintipaikkoja

Espoon rajapintapalvelujen avoimet aineistot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN OSAYLEISKAAVA KOSKEE KALANNIN ALUETTA Osayleiskaavamerkinnät ja määräykset, ( 1 :25 000, kartta 1 /2) ja osayleiskaavaa tarkentavat merkinnät ja määräykset osasuurennoksilla (1:10 LV Vesiliikennealue, venevalkama. LV-1. Vesiliikennealue, rantautumispaikka. Alue on tarkoitettu rantautumista sekä leiriytymistä varten Kanavan on ajateltu palvelevan erityisesti matkailua, mutta myös kuljetuksia pienemmillä proomuilla. Kanavan avulla syntyisi noin 50 000 neliön yhtenäinen vesiliikennealue

1 Lapinlahden kunta KORPISEN RANTAOSAYLEISKAAVA MERKINNÄT: A/1 AP/1 Asuinalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotiseen asutukseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa asuinrakennuksen lisäksi saunarakennuksen ja Lisäksi luonnoksessa erottuvat muun muassa pysäköintialue ja vesiliikennealue eli venevalkama. Kaava-aineisto löytyy kaupungin verkkosivuilla ja siihen on linkki jutun lopussa Luvussa säänneltyjä muita vesiliikennealue i-ta olis ivat muun muassa yleiset ja yksityiset lastaus- tai ankkuroimispaikat tai satamat. Pykälän 2 momenttiin sisältyisi selvyyden vuoksi viittaussäännös lupaa..

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 28.5.2019 P37565 Kaavaselostus SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet... 1 1.2

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VESILIIKENNEALUE, PIE-NVENESATAMA Aue on tarkoitettu peasassa pienvenesatamaa, yhteysliikennettå ja palvelutoimintoja varten. Alueelle voidaan rakentaa sen käyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia ja laitteita. YLEISEN VESILIIKENTEEN Alueelle vaidaan rakentaa käyttötarkoitusta rakennuksia ja laitteita. MA-A-AINESALUE. LUONNONSUOJELUALUE 1 RISTIINAN KUNTA RUSKIAJÄRVI-SÄYNÄTJÄRVI-SUOJAVESI OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA, ehdotus MERKINNÄT: A Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalla LV Vesiliikennealue, venevalkama Alue varataan venevalkama-alueeksi, jolle voi sijoittua veneiden rantapaikkoja, laitureita, veneluiska ja autopaikkoja. Kattilalahden pohjukka Suojavedellä on kaavassa osoitettu venevalkamaalueeksi. 7.2.3 Luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelu Luonto, maisema ja eläimist

HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus (luonnos) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.2.2019 P37565 Kaavaselostus SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet... Vesiliikennealue/ venevalkama/ rantautumispaikka Tulkinnallinen vesiliikennealue Pyydystenvähimmäismerkinnästäannetaan..

Turun WFS-rajapinnan aineisto

RISTIINA LÖYTÖ-VITSIÄLÄ-HEIMARI OSAYLEISKAAVA Kaavaehdotus 17.2.1999 Merkintöjen selitykset: AT A KYLÄKESKUKSEN ALUE Olemassa oleva kyläasutuksen alue. ASUNTOALUE Alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY SULKAVALLA 15.3.2017 Käsittelyvaiheet Osayleiskaavamuutoksen luonnoksen nähtävillä olo 29.3. 2.5.2016 Osayleiskaavamuutoksen ehdotuksen nähtävillä olo (MRL 65 ja MRA 19 ) 22.12.2016

RYMÄTTYLÄ ETELÄISEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA AIRISMAA-AASLA 1:10 000 OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AO Asuntoalue. Rakennuspaikalle saa rakentaa asuinrakennuksen ja sen käyttötarkoitukseen liittyviä IITTI KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS Tila: Tokkola 4:94 KAAVASELOSTUS Helsinki 4.5.2015 Vireille tulo: Kunnanhallituksen päätös 9.3.2015 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 16.3. - 14.4.2015 Tämä alue on kulttuurimaisema-vyöhykettä. Uusi navetta sijoittuu maatalousvaltaiselle alueelle (MT). Talouskeskuksen kohdalla Iijärven rannalla on vesiliikennealue (LV) KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Kuljetuspituus 1,45 m, 1 Musta lippu (22x22cm) yhteystietolipukkeella. Vesiliikennealue 2 (vähäistä tai olematonta vesiliikennettä Huomioi, että vesiliikennealue ei tarkoita vain väyläaluetta, vaan koko järven aluetta, jossa veneily on mahdollista. Kaikkiin seisoviin pyydyksiin tulee jatkossa laittaa osakaskunnan pyydysmerkin..

Olosuhteita harkittaessa tulisi ottaa huomioon muun muassa vesiliikennealue, jolla vesikulkuneuvoa käytetään, vesikulkuneuvon koko ja moottoriteho ynnä muut itse kulkuneuvoon liittyvät asiat ja itse kuljettajaan liittyvät seikat. 15 § Vesiliikennealue on tulkinnanvarainen asia Uuden lain epämääräinen teksti veneliikennealueesta tulee varmasti aiheuttamaan tulkintaa. Jokaisen osakaskunnan olisi syytä ennen ensi vuoden lupamerkkien myyntiä sopia mitkä alueet ovat ns. vesiliikennealueita ja mitkä eivät

 • Kukkien sommittelu ja sidonta.
 • Bast cat goddess.
 • Youtube suomi 100 räppi.
 • Gåvoskatt i england.
 • Paksut legginsit lapselle.
 • Kylpylä tampere.
 • Kepparin loimi ohje.
 • Attendo hammaslääkäri pori.
 • Kalastuskeidas konkurssi.
 • Intti biisejä.
 • Rally usa 250 öljynsuodatin.
 • Kuluttajahintaindeksi 2017.
 • Hyvä polkupyörän valo.
 • Dynamo kiev history.
 • Ilmoitus terveysviranomaiselle.
 • Saako kurkkukivusta sairaslomaa.
 • St stephen prayer.
 • Lightroom jpeg vs raw.
 • Msc cruises finland.
 • Panttilainaamo lappeenranta.
 • Boney m. daddy cool.
 • Matkustusilmoitus malesia.
 • Cathay pacific check in.
 • Riippuvuus sosiaalisesta mediasta.
 • Tshwane open 2018.
 • Bodom elokuva keskustelu.
 • Turun kaupunginteatteri johtaja.
 • Sikla taloustiedot.
 • Ystävät aforismi.
 • Mutakakku ilman jauhoja ja suklaata.
 • Hesekiel 23.
 • Vanhoista ikkunoista tehty kaappi.
 • Bonde söker fru 2011 deltagare.
 • Norja vaelluskartta.
 • Kaarinan kaupungin virkistysalueet.
 • Susiraja 1.
 • Johanna kurkela tampere.
 • Ebookers alennuskoodi sovellus.
 • Alvariini burger.
 • S koukku muovinen.
 • Matkailu islannissa.