Home

Yliopiston luennot julkisia

Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiopetuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoihin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havainnollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.OPINTOJEN ALOITUSINFO JA ORIENTAATIO  * tiistaina 17.9.2019 klo 16.30 - 18.45, mukana tuutori Minna Miikki   Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan laitos / Pia Saarinen www.helsinki.fi/yliopisto 4.9.2013 1 Fysiikan perusopinnot, 25 op - kokonaisuutena tai yksittäisinä kursseina 530281 Vuorovaikutukset

Yliopistolaki 558/2009 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLE

 1. The high level of research of the Sant'Anna School is recognized by the results of the Quality Assessment Research (VQR) for 2004-2010 conducted by the ANVUR. The international magazine..
 2. mielipide Yliopiston luennot verkkoon... Tilaajille. Main ContentPlaceholder. mielipide Yliopiston luennot verkkoon kaikkien ulottuville. Matti Ihamuotila C 4 tätä mieltä Lapsen koti on koko maailman..
 3. 2 Fysiikan perusopinnot, 25 op - kokonaisuutena tai yksittäisinä kursseina Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op Vuorovaikutukset ja aine, 5 op Sähkömagnetismi, 5 op Säteilykentät ja fotonit, 5 op Perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op Fysiikan perusopintojen kurssilla käytettävä kirja R. Chabay ja B. Sherwood:Matter & Interactions, 3rd ed
 4. Luennot (syksy2013). tekijä: Juho Sakari Nuutinen — Viimeisin muutos tiistai 10. syyskuuta 2013, 00.12
 5. Johdatus tekoälyyn -kurssin luennot alkavat TY:ssa 8.1. klo 16. Luennot voi seurata myös Luennot voi seurata myös tallenteina verkossa ja tentin voi tehdä sähköisen tenttipalvelun tiloissa Turussa..
 6. Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas ledande universitetssjukhus. På hemsidan kan du som patient, närstående, vårdgivare, forskare, arbetssökande läsa mer om vår högspecialiserade..

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 1.9.2015 Pia Lahti Työpajan tavoite Työpajan jälkeen opiskelija: Tietää mikä on Into, mistä sen löytää ja mitä hyötyä siitä on Tietää Helsingin yliopiston ilmaiselta verkkokurssilta (siirryt toiseen palveluun) Linköpings universitet (LiU) är känt för innovativa utbildningar, gränsöverskridande forskning och nära samarbete med näringsliv och samhälle

2. Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5 op)    Ajankohta: Ac-välitteiset luennot kesäyliopistolla  (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)    Suoritustapa: ac-välitteiset luennot (16 tuntia) sekä oppimistehtävät verkossa    Oppimistehtävän palautus: joulukuussa 2020  (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)    Opettajat: professori Riitta Vornanen ja nuorempi tutkija Janissa Miettinen   * AY7021703 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä. Ajankohta:  jakson aikataulu ilmoitetaan myöhemmin Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) lv. 2018 2019 sivuaineopiskelijoiden info Kasvatustieteiden perusopintojen koordinaattori Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi JYU. Since 1863. 7.9.18 1 Infon rakenne Psykologian perusopinnoissa perehdyt psykologian peruskäsitteisiin ja tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin. Luennot ja seminaarit. Ikäihmisten asumispalvelut asukkaiden ja omaisten kertomana. Asumisyksiköiden asiakas- ja omaiskyselyjen vastaukset

5. Tutkiva sosiaalityö (5 op)    Ajankohta: kevät 2021  (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin), chat-ohjaus (yksi ilta), ajankohta ilmoitetaan myöhemmin    Suoritustapa: Seminaarit kesäyliopistolla, verkkotehtävät, tieteellinen essee     * Seminaari  (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)Aika ja paikka: Johdanto sosiaalityön perusopintoihin 3.9.2019 klo 17.00 - 19.00  Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila, Pohjolankatu 23 (Kimpisen koulu) - Tilaisuus on tarkoitettu opintoja aloittaville ja opinnoista kiinnostuneille (tilaisuuden jälkeen voi vielä ilmoittautua mukaan) - Opintojen suunnittelu ja käytännön asiat opintoja aloitettaessa, avoimen yliopiston opiskelukäytännöt - Mitä on sosiaalityön perusopintojen opiskelu? - Mukana tilaisuudessa Itä-Suomen avoimesta yliopistosta suunnittelija Sisko Piippo ja opinto-ohjaaja Leila Saramäki, sosiaalityön tuutor Tuija Nummela sekä kesäyliopiston henkilökuntaa. Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu VERSIO 3 Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma tbh 10.8.2011 F- ja LL-LAITOSTEN SYVENTÄVIEN KURSSIEN TENTTIJÄRJESTYS 2011-2012 TENTIT JÄRJESTETÄÄN

Johdatus tekoälyyn -kurssin luennot - Turun yliopiston Faceboo

 1. Osastolla on tavattavissa Turun yliopiston opintoneuvojia, jotka vastaavat sinulle henkilökohtaisesti ura- ja koulutusvalintaa sekä hakemista ja opiskelijavalintaa koskeviin kysymyksiisi!
 2. en ja tiedonhankinta 2 op, taltioidut verkkoluennot+oppimistehtävät tai 5311027 osallistu
 3. en, ajanhallinta, itsensä johta
 4. Sisältö Mikro- ja makrotaloustieteen perusteet. Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino, tuotanto ja tuotannontekijämarkkinat, julkisen sektorin rooli. Talouskasvu, työttömyys, inflaatio, suhdannevaihtelut, suhdannepolitiikka.

Yliopiston ulkopuolella pidetyt luennot ja webinaarit - YouTub

Kouluttajat: KM, opinto-ohjaaja Minna Miikki, YTM Arja Hämäläinen sekä avoimen yliopiston opettajat                                    Opiskeletko kurssia SOS5b Sosiaalitieteiden teoria, luennot koulussa Tampereen yliopisto? StuDocu :ssa löydät kaikki opiskeluoppaat, vanhat kokeet, ja luentomuistiinpanot tälle kurssille

Luennot ja ohjelma. TIISTAI 9.6.2020. 8.30-10.10 llmoittautuminen ja aamukahvi 10.10-10.15 Tervetuloa Erilaisia julkisia tukia on tarjolla enemmän kuin koskaan - mitä kannattaa hakea Tälle sivulle kerätään lukiolaisia varten yliopiston tarjonnasta luentoja, joille voi vapaasti osallistua. Sivulla on myös linkki Turun yliopiston podcasteihin, joissa Turun yliopiston tutkijat kertovat kiehtovista ja ajankohtaisista kysymyksistä. Osa lukioista hyväksyy yliopistoluentojen seurannan osaksi opo-kurssia (ns. vierailupassi). Keskustele luentojen seuraamisen hyväksymisestä oman opinto-ohjaajasi kanssa.HUOM! 1.8.2018 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op-opintojakson pakolliseksi edeltäväksi kurssiksi on tullut Oikeustieteen perusteet 1 op, joka suoritetaan tenttimällä yleisenä tenttipäivänä  Tentin voi suorittaa Etelä-Karjalan kesäyliopistossa.5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op   * Suoritustapa: oppimistehtävä verkossa (tai osallistuminen Joensuun kampuksen opetukseen+ tehtävät)   * Opettaja: Mervi Parviainen

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille - PDF Ilmainen latau

 1. OULUN YLIOPISTO Päivitys: 31. lokakuuta 2012 Maantieteen laitos Lukuvuoden 20122013 opetusohjelma Syksy 2012 Opintojaksot ja tentit HUOM: kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa! HUOM: opintojaksoja
 2. - Luennot 4 tuntia To 2.4. klo 16.30-20.30 Luennot toteutetaan etänä Zoom-ohjelman kautta.  - Moodletentti avoinna 14.5.2020 saakka. Koetta saa yrittää kaksi kertaa, mutta niiden välillä tulee olla vähintään viikko.
 3. Kirjallisuus:  Kiikeri, Mika: Tiede tutkimuskohteena - filosofinen johdatus tieteentutkimukseen.
 4. Viime vuosina on yleistynyt myös audiovisuaalinen opetus, jolloin luennot voidaan lähettää toisesta yliopistosta Psykonet-verkoston avulla. Psykologian opintojen rakenne

Tule tutustumaan yliopistoon Opiskelijaksi Helsingin yliopist

 1. Kesäyliopisto tukee opiskelijoita paikallisesti järjestämällä mahdollisuuden kuunnella opintojaksoihin kuuluvia mahdollisia etäluentoja, jolloin opiskelijat saavat myös vertaistukea. Se myös järjestää opintokokonaisuuteen kuuluvat tentit, joiden lukumäärä tarkentuu opetussuunnitelmatyön edetessä.
 2. en matriisien avulla. Matematiikan taloudelliset sovellukset: talouselämän funktiot, differentiaali- ja integraalilaskennan taloudelliset sovellukset, lineaarinen optimointi. Finanssimatematiikka: sarjat ja korkolaskut. Todennäköisyyslaskenta.
 3. en to 28.11.2019 klo 17.00 - 19.30

Video: Aalto-yliopiston avoin yliopisto Aalto-yliopist

Kun tekoäly kohtaa soten Keskiviikko 13.11. klo 12.00–15.45 Medisiina D, Laurén-sali 1 ja 2, Kiinamyllykatu 10, Turku Tekoälyakatemian ja Sote-akatemian yhteisessä seminaarissa tarkastellaan tekoälyn mahdollisuuksia, käytännön toteutuksia ja soveltamista muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon alalle. Ilmoittaudu mukaan 6.11. mennessä Konstassa. Ks. seminaarin ohjelma. Live statistics and coronavirus news tracking the number of confirmed cases, recovered patients, tests, and death toll due to the COVID-19 coronavirus from Wuhan, China. Coronavirus counter with new.. Yliopistolla järjestetään yleisölle avoimia luentoja, joita voi usein seurata myös verkon välityksellä.

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Valinnaiset opintojaksot                                       10 op Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot                      2 op Digiajan työelämä                                                     3 op Elinvoimainen organisaatio                                       3 op Eri-ikäiset työyhteisössä                                           2 op Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa               2 op Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä                3 op Oman osaamisen tunnistaminen                              3 op Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta                      2 op Työ- ja organisaatiopsykoen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi                                      2 op1. Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op)    Ajankohta: 9.9. - 15.11.2019     Suoritustapa: verkko-opintoina, oppimistehtävät verkossa ja kirjallisuustentti kesäyliopistolla, tutustumiskäynnit (8 h)     chat-ohjaus 26.9. ja 10.10. klo 18.00 - 20.00    Tentit loka-, marras- ja joulukuu (yleisinä tenttipäivinä ma 21.10., ma 11.11. ja ma 2.12. klo 16.00 - 20.00)    Tärkeää: Jaksolle tulee ilmoittautua/kirjautua viimeistään 15.9.2019 - sen jälkeen sinne ei enää oteta uusia opiskelijoita.    Opettaja: yliopisto-opettaja Mari Suonio

Avoin yliopisto-opetus Etelä-Karjalan kesäyliopist

Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu 2019-2020 Tästä löydät ohjeita opintojen ajoittamiseen ja suunnitteluun kandidaattiopintojen 2. ja 3. lukuvuodelle. Tutkinnon suorittamiseksi Energia- ja ympäristötekniikan mallilukujärjestys kevät-2014 III periodi 1. vuoden opiskelijalle viikot 2-8 (2-7) Ma Ti Ke To Pe 8.00 MS-A0206 Differentiaalija integraalilaskenta 2; 213a MS-A0206 Differentiaalija Tavoite Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää kuluttajan ja tuottajan optimointikäyttäytymisen perusteet ja näiden yhteydet markkinakysyntään ja -tarjontaan. Opiskelija osaa käyttää kuluttajan ja yrityksen teoriaa ja niihin perustuvia malleja yksinkertaistettujen päätöksenteko-ongelmien analysoimiseen ja ratkaisemiseen. Hän osaa luokitella markkinoiden kilpailun eri muotoja ja vertailla niiden tuottamia tuloksia toisiinsa. Hän osaa myös selittää kuinka strateginen toimintaympäristö vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon. Hän pystyy ratkaisemaan näitä asioita kuvaavia yksinkertaistettuja matemaattisia tehtäviä. Lisäksi hän pystyy arvioimaan markkinoiden toiminnan tehokkuutta yleisen tasapainoteorian näkökulmasta, ja ymmärtää milloin ja miten julkisen vallan toimet voivat parantaa tehokkuutta.

PSYP110 Kehityspsykologia I 5 op HOPS ja verkkokurssi PSYP121 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op; ryhmätapaamiset PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I 5 op Tentti PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op Tentti tai itsenäisesti suoritettavat tehtävät PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op ryhmätapaamiset 

luennot yle.f

Fysikaaliset tieteet. Minkälaisia opintokokonaisuuksia saa fysiikasta? Miksi ja miten tehdä fysiikasta sivuaine?

Sisältö Rahoitusmarkkinat, rahoitusinstrumentit, rahoitusbudjetit, investoinnit, kassanhallinta, tunnusluvut ja arvonmääritys FYSIIKAN/FOTONIIKAN OPETUSOHJELMA 2016-17 Joensuun kampus Syksy 2016, 1. periodi 1.9.-21.10. ja 2. periodi 24.10.-16.12. 1 Suurin osa ensimmäisessä periodissa alkavista kursseista alkaa viikolla 36 (ma   * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019: 01.10.2018 ma 16.00-20.00 14.12.2018 pe 08.00-12.00 15.02.2019 pe 08.00-12.00 26.04.2019 pe 08.00-12.00 14.06.2019 pe 08.00-12.00

Kohderyhmä:  Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveyden ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi / osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Luennot (syksy2013) — Jyväskylän yliopiston Kopp

AY7025106 ALAISEN JA ESIMIEHEN TYÖYHTEISÖTAIDOT, 2 OP Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työyhteisötaitoja, niiden tunnistamista ja ymmärtämisen merkitystä.  Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy siihen, mitä alais- ja esimiestaidoilla tarkoitetaan sekä hallitsee työyhteisötaitoihin liittyvän kokonaiskuvan. Opettaja: KTM Henna KokkonenNämä evästeet ovat välttämättömiä sivuston toimintojen ja palveluiden käyttämiselle (esimerkiksi kirjautumista vaativille sivuille). Koska nämä evästeet ovat välttämättömiä sivuston toimivuuden kannalta niitä ei voi estää ilman, että ne vaikuttavat sivuston käyttökokemukseen ja toimivuuteen. Keräämme myös anonymisoitua analytiikkatietoa parantaaksemme käyttökokemusta. Voit estää tai poistaa ne muuttamalla selaimesi asetuksia. Tarkemmat ohjeet löytyvät kohdasta "Evästeiden käytön estäminen” sivulla "Evästekäytäntö".Arviointi: Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä. MOODLE-tentti myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Matkailuyritysten toimintaympäristö Poliittinen ympäristö Muodostuu laeista, julkisesta vallasta ja erilaisista painostus-ryhmistä, jotka vaikuttavat organisaatioihin ja yksilöihin Kapitalismissakin..

Tutustu yliopistoon Turun yliopisto Syksyn 2019 luennot

Video: Avoin yo: Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op, syksy - Opintopolku

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua.. Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla nykyaikaisen markkinatalouden toiminnan perusperiaatteet. Hän osaa selittää mikro- ja makrotaloustieteen peruskäsitteet ja pystyy soveltamaan kuluttajan, yrityksen, markkinoiden ja koko kansantalouden malleja yksinkertaisissa esimerkkitapauksissa. Lisäksi opiskelija osaa analysoida raha- ja finanssipolitiikan roolia ja seurauksia. Virhe: Muutokset ovat mahdollisia myös kesän osalta: Ilmoittautuminen alkukesän 2020 kursseille on alkanut 15.4.2020 ja alkaa elokuun kursseille 9.6.2020. Valitse opintotarjonta-sivulla kaudeksi "kesä". Päivitämme mahdolliset muutokset kesän kurssikuvauksiin ennen ilmoittautumisajan alkua. Osalla kesän kursseista on maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Osassa kursseista saattaa olla maksuttomia paikkoja kaikille suomalaisten yliopistojen tutkinto-opiskelijoille. Voit kuunnella yksittäisen luennon tai osallistua koko luentosarjaan oman kiinnostuksesi mukaan. Tapahtumiin, näyttelyihin ja konsertteihin on vapaa pääsy ellei toisin mainita

Yliopiston johto Oulun yliopist

Video: IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON LUENNOT, kevät 0,00 € Saarijärven

Lähitapaamiset, tuutori Minna Miikki   * Orientaatio 3 tuntia   * Kokoontuminen tiistai 11.2.2020 klo 17.00 - 19.30  Oppimateriaali: 1) Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia. 1.–4. painos. 2) Helkama ym. (2015) Johdatus sosiaalipsykologiaan. 10. uudistettu painos. Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtäväesseen laatiminen yksilötyönä tai verkkotentti tai kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä. Arvostelu: hyväksytty/hylätty Opettaja: PsM Tiina ImmonenSosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Oppiaine kuuluu yhteiskuntatieteelliseen ja kauppatieteelliseen tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on ma.prof. Riitta Vornanen. Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina. Opinnot ovat Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja. RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 15.1.2013) Tärkeitä päivämääriä Opetus alkaa lukujärjestyksen mukaisesti maanantaina 7.1.2013, ellei toisin mainita. Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.  Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Avoin yliopisto - LUT LUT-yliopiston kampukse

Kasvatustieteet ovat avoimen yliopiston suosituimpia oppiaineita - tule sinäkin mukaan! Perusopinnot suorittamalla saat myös lisäpisteitä hakiessasi opettajakorkeakouluun ja hankit valmiuksia hakeutua yliopistoon kasvatusalan opintoihin. Ryhmänohjausmallin mukainen opiskelu on mielekästä ja opinnot etenevät hyvällä tahdilla. Valinnaiset opintojaksot  10 op Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot  2 op Digiajan työelämä  3 op Elinvoimainen organisaatio  3 op Eri-ikäiset työyhteisössä   2 op Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa  2 op Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä  3 op Oman osaamisen tunnistaminen  3 op Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta   2 op Työ- ja organisaatiopsykoen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi  2 op

mielipide Yliopiston luennot verkkoon - Kotimaa HS

Ilmoittautuminen viimeistään 1.9.2020 Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoin yliopisto -opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään. Aapo Heikkilän luennot olivat yliopiston suosituimpia, vaikka hänellä ei koskaan ollut opinto-oikeutta saati virallista asemaa. KUVA: Hilli Jorma. Heikkilä valittiin myös vuoden oululaiseksi vuonna 1987 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla nykyaikaisen markkinatalouden toiminnan perusperiaatteet. Hän osaa selittää mikro- ja makrotaloustieteen peruskäsitteet ja pystyy soveltamaan kuluttajan, yrityksen, markkinoiden ja koko kansantalouden malleja yksinkertaisissa esimerkkitapauksissa. Lisäksi opiskelija osaa analysoida raha- ja finanssipolitiikan roolia ja seurauksia.Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää kuluttajan ja tuottajan optimointikäyttäytymisen perusteet ja näiden yhteydet markkinakysyntään ja -tarjontaan. Opiskelija osaa käyttää kuluttajan ja yrityksen teoriaa ja niihin perustuvia malleja yksinkertaistettujen päätöksenteko-ongelmien analysoimiseen ja ratkaisemiseen. Hän osaa luokitella markkinoiden kilpailun eri muotoja ja vertailla niiden tuottamia tuloksia toisiinsa. Hän osaa myös selittää kuinka strateginen toimintaympäristö vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon. Hän pystyy ratkaisemaan näitä asioita kuvaavia yksinkertaistettuja matemaattisia tehtäviä. Lisäksi hän pystyy arvioimaan markkinoiden toiminnan tehokkuutta yleisen tasapainoteorian näkökulmasta, ja ymmärtää milloin ja miten julkisen vallan toimet voivat parantaa tehokkuutta.Aika Luennot pe-la 8.-9.11. ja 22.-23.11.2019 klo 9.30-16.30 Tentti ma 9.12. klo 16.30-20.30 1. uusinta ma 27.1.2020 klo 16.30-20.30 2. uusinta ma 9.3.2020 klo 16.30-20.30

Uutiset: Ikääntyvien yliopiston syksyn luentosarja alka

 1. Luentomoniste ja/tai kurssikirja(t): • Simon, C.P. ja Blume, L. (1994). Mathematics for Economists. W.W. Norton & Company. • Bradley, T. (2008). Essential Mathematics for Economics and Business, 3. (tai uudempi) painos. John Wiley & Sons.
 2. KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15 17.45
 3. en Opinnot järjestetään Etelä-Karjalan kesäyliopiston ja Päijät-Hämeen kesäyliopiston yhteistyönä LUT kauppakorkeakoulun opintovaatimusten mukaisesti. Lähiopetusta järjestetään vuorotellen molemmissa kaupungeissa, jolloin vuorotellen toisen kaupungin opintoryhmä seuraa opetusta verkon kautta välitettynä.

Yliopiston Apteekki Yrityksen tiedot - Taloussanoma

OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna 2019-2020 KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO (Varhaiskasvatuksen Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita Yle: Yliopiston lehtori lopetti perinteiset luennot ja taululta kopioimisen - On tullut tiensä päähän. Olet lukenut maksutonta artikkelia. Haluaisitko lukea lisää Snellman-instituutti ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka ylläpitää Snellman-kesäyliopisto, järjestää Kirjakantti-kirjallisuustapahtumaa sekä edistää yhteiskunnallista vuorovaikutusta 1 of 1 29.6.2017 14:44 Teknillisen fysiikan pääaineen 2. vuosikurssi Mallilukujärjestys I periodi / viikot 37-42 / 11.9.-20.10.2017 MUISTA, ETTÄ PERUSOPINTOJEN PAKOLLINEN, AALTO-OPINTOJEN VALINNAINEN 3-4 Ikääntyvien yliopiston luentosarjan etäluento videon välityksellä. Luennoitsijana Yliopistotutkija, PsT Katriina Hyvönen, Jyväskylän yliopisto ja Viestintäpäällikkö Tiina Hakkarainen, Metsähallitus

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opettajat. Avoimen yliopiston suunnittelija vastaa opiskelijoiden hops-ohjauksesta. Filosofian maisterin tutkinto ja opinnot Eija Heinonen-Özdemir opintopäällikkö 31.8.2015 Vaasan yliopisto Yliopistokollegio Yliopistonhallitus Rehtori ja vararehtori Tiedekunnat ja tiedekuntaneuvosto Yliopistopalvelut Avoimen yliopiston tarjonnassa on muutoksia Kevään 2020 kurssit muutettiin mahdollisuuksien mukaan etäopinnoiksi.Turun yliopiston hakijapalvelut järjestää infotilaisuuksia lukiolaisille tarpeen mukaan. Vuoden 2020 todistusvalintaa koskeva infotilaisuus pidettiin 21.5.2018. Katso tilaisuuden esitys tästä. Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

OULUN YLIOPISTO Päivitys: 24. syyskuuta 2013 Maantieteen laitos Syksy 2013 Opintojaksot ja tentit HUOM: kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa! HUOM: opintojaksojen tarkat aika-, sali- ja Ilmoittautuminen viimeistään 28.8.2019 Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Oikeus muutoksiin pidätetään.AY5513315 Sosiaalinen kuntoutus elämänkaaren eri vaiheissa, kevät 2021, 5 op    * Koulutuksen ajankohta: kevät 2021 (terkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)    * Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu    * Arviointi: 0 - 5.    * Opetuksen aika ja paikka    * Verkkotyöskentely keväällä 2021. Verkkotentit: kevään 2021 aikana (yksi varsinainen ja kaksi uusintaa).    * Opettaja: tutkijatohtori, YTT, FM Merja Tarvainen.                                                                Ortodoksiten joululaulujen perinne KP Metropoliitta Arsenin luento ikoneista Pappismunkin Damaskinoksen luennot

Vuorovaikutukset ja kappaleet

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille hallinto-oikeudesta kiinnostuneille. Sisältö: Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op Tilaisuudet on tarkoitettu kaikille opinnoista kiinnostuneille. Esittely- ja neuvontatilaisuuksia järjestetään Turussa ja netin kautta sekä lisäksi yhteistyöoppilaitosten paikkakunnilla. Netissä pidettäviin tilaisuuksiin voit osallistua omalta koneeltasi.

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä.  Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.5311003 Johdatus oikeusteoriaan 4 op,   * Suoritustapa: kirjalliset oppimistehtävät   * Opettaja: Toomas KotkasOpintojaksot ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op) ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op) ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op) ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op) ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015 2016 Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Biotekniikan opintosuunta Seuraavilla sivuilla on esitetty mallilukujärjestys Biotekniikan 1. vuosikurssin opiskelijoille. Oikeudellisen ajattelun lähtökohdatProfessori Janne Salminen 3.9. klo 10:15–11:45 ja 4.9. klo 10:15–11:45Opinnot aloitetaan PSYP110 jaksosta, jonka jälkeen opiskelija voi edetä haluamassaan järjestyksessä muihin opintojaksoihin

Ilmoittautuminen viimeistään 4.9.2020 osoitteessa www.kesyli.net Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään. Avoin yliopisto. Tutustu avoimen yliopiston monipuoliseen koulutustarjontaan! Avoimen yliopiston väyläopinnot mittaavat opiskelukykyä ja motivaatiota tutkinnon suorittamiseen Inarinsaamen kielen opetus 2019 2020 Anarâškielâ máttááttâs 2019 2020 Syksy 2019 / Čohčâ 2019 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Toteutus ja työtavat: Luennot, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, oppimistehtävät                Aika ja paikka: syksy 2018 - kevät 2020 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11, 3.krs Etelä-Karjalan kesäyliopistossa on avoimen yliopiston tarjonnassa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) ja ne ovat pakollisia opintoja hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa (180 op) suorittaville. Opinnot ovat kaikille avoimia, mutta erityisesti suositeltavia niille avoimen yliopiston opiskelijoille, joiden tähtäimessä on hakeutua avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi. Hallintotieteiden kandidaatin (ja maisterin) tutkinnon voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntätutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), siviilioikeus, tai ympäristöoikeus.Oppimispäiväkirjan palautuspäivä 25.3.2019 klo 9.00 mennessä. Oppimispäiväkirja on yksilötyö.

Suoritustapa Luentoja 24 h, harjoituksia 10 h, kurssimateriaaliin tutustuminen, harjoitustehtävien omaehtoinen suorittaminen ja valmistautuminen luennolle 61 h, tentti ja tenttiin valmistautuminen 65 h. Kokonaismitoitus 160 h. Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa. Stypendia dla Studentów i Doktorantów Szkół Doktorskich. Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä ja perehdytään työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaviin mekanismeihin.  Lähitapaamiset, tuutori Minna Miikki   * Opintopiirityöskentelyä 6 tuntia   * Kokoontumiset  Oppimateriaali: Erikseen määritelty oppimistehtäväkohtainen materiaali. Opetus ja suoritustavat Perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä. Arvostelu: hyväksytty/hylätty Opettaja: PsM Marianne OksanenOppiaineen koordinaattorina Avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija Marja-Liisa Niemi. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa (ellei opintojakson kohdalla ole toisin mainittu), jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2016-2017 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle 4. Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden ja tukemisen perusteet (5 op)    Ajankohta: Jakson suoritusaika 3.2. - 30.4.2020    Toteutustavat: Työskentely verkossa 30 tuntia, seminaarityö ja käytäntöön tutustuminen 30 tuntia. Oppimateriaalit:   - Strömberg-Jakka. M. & Karttunen, T. (toim.) 2012 Sosiaalityön haasteet. Tukea ammattilaisen arkeen. PS-kustannus.   - Kotiranta, T. & Niemi, P. & Haaki, R. (toim.): Sosiaalisen toiminnan perusta (2011).   -Lisäksi opintojakson aikana sovittava muu seminaaritöiden aihepiireihin kuuluva kirjallisuus. Arvosteluperusteet:  Kurssin arviointi: itsearviointi 20 %, seminaarityön arviointi 60 % ja seminaariesityksen arviointi 20 %. Arviointiperusteet tarkennetaan opintojaksolla.   Huom.; Sosionomi AMK, geronomi AMK tai yhteispedagogi AMK -tutkinto korvaa tämän opintojakson kokonaan.  Lisäksi Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet (5 op) -opintojaksosta hyväksilukua voi hakea myös lähialojen soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (kandidaatin- tai maisterintutkinto yhteiskunta-, kasvatus- ja terveystieteissä), johon liittyy vähintään 12 kuukauden mittainen työkokemus sosiaalialalta. Ensihoitotyö on luonteeltaan yhteisöllistä ja julkista. Ensihoitajana työskentelet osana ensihoitoketjua, tiiviissä yhteistyössä muun muassa hätäkeskuksen, pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestävät LUT kauppakorkeakoulun väyläopinnot alkaen syksyllä 2019.  Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuu 2019 – toukokuu 2021 välisenä aikana. Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä max 60 opiskelijaa. LUT kauppakorkeakoulun opiskelupaikan saa 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa, mikäli he ovat suorittaneet toukokuun 2021 loppuun mennessä 60 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3 (asteikolla 1-5). Jos kesäyliopistojen yhteisessä ryhmässä (Lappeenrannassa ja Lahdessa) hyväksytysti opintoja suorittaneita on yli 30 henkilöä, opintopaikan saa 30 parhaimman keskiarvon suorittanutta opiskelijaa.  OULUN YLIOPISTO Päivitys: 4. syyskuuta 2012 Maantieteen laitos Lukuvuoden 20122013 opetusohjelma Syksy 2012 Opintojaksot ja tentit HUOM: kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa! HUOM: opintojaksoja

  * Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun Johdantoluento: ajankohta ilmoitetaan myöhemmin Sisältö: Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen Opettaja: suunnittelija Marja-Liisa Niemi Lisätiedot: Luento välitetään yhteistyöoppilaitoksiinKirjallisuus Luentomoniste ja/tai kurssikirja(t): • Simon, C.P. ja Blume, L. (1994). Mathematics for Economists. W.W. Norton & Company. • Bradley, T. (2008). Essential Mathematics for Economics and Business, 3. (tai uudempi) painos. John Wiley & Sons. TERVETULOA OPISKELEMAAN! Tutkinnot Kaksi itsenäistä tutkintoa: alempi korkeakoulututkinto ja ylempi korkeakoulututkinto Luonnontieteiden kandidaatti (LuK), laajuus 180 op, 3 vuotta Filosofian maisteri AY7025108 ELINVOIMAINEN ORGANISAATIO, 3 OP Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä sekä kirjallisuudessa että käytännössä organisaation elinvoiman käsitteeseen. Opintojaksolla opiskelija arvioi kohdeorganisaation elinvoimaa, sen vahvuuksia ja kehityskohteita suhteessa organisaation elinvoiman käsitteeseen. Elinvoimaiset organisaatiot ylläpitävät yhteiskunnallista hyvinvointia ja siten elinvoiman elementtien tunnistaminen ja tiedostaminen on äärimmäisen tärkeää. Opiskelija oppii myös pohtimaan organisaation kehittämistä elinvoimaisemmaksi a) tunnistaen sen heikkoudet ja arvioiden niiden kehittämistä ja b) ennen kaikkea tunnistaen organisaation elinvoiman lähteet ja suunnitellen näiden elinvoimatekijöiden turvaamisen ja vahvistamisen. Opettaja: KTM Tiina TarvainenKohderyhmä Erityispedagogiikka sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita erityispedagogisista ilmiöistä, tarvitsevat erityispedagogista osaamista tai haluavat tulevaisuudessa erityiskasvatuksen ammattilaiseksi.   * varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen parissa työskenteleville   * aikuiskoulutuksen tehtävissä työskenteleville   * sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle   * kolmannen sektorin toimijoille   * em. aloille aikoville sekä eri alojen opiskelijoille sivuaineeksi Tavoite Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa   * määrittää erityispedagogiikan keskeisimmät käsitteet, lähitieteet sekä kehityslinjat   * hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä   * eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä eri näkökulmista   * kuvata erilaisia tukitarpeita, niiden arviointia ja interventioita

mitä avoimessa yliopistossa kannattaisi opiskella parantaaksesi valmiuksiasi valintakokeisiin osallistumiseenOpinnot aloitetaan PSYP110 jaksosta, jonka jälkeen opiskelija voi edetä haluamassaan järjestyksessä muihin opintojaksoihin. 

Tuoreen tutkimuksen mukaan julkisten alijäämien vähentäminen taantumassa aiheuttaa huomattavaa vahinkoa. Euroalueen valtiot toteuttivat 2010-luvun alkupuolella ison julkisten alijäämien.. CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 6.9.2016 Pia Lahti Työpajan tavoite Työpajan jälkeen opiskelija: Tietää mikä on Into, mistä sen löytää ja mitä hyötyä siitä on Tietää Opintokokonaisuus tarkastelee muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on oppia projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn kautta.Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään

HUOM.    Koronavirusmääräysten vuoksi kesäyliopiston lähitenttitilaisuuksia ei järjestetä keväällä 2020. Yliopistot ohjeistavat opiskelijoitaan korvaavista suoritustavoista.  Yritys: Yliopiston Apteekki, Helsinki - Katso yhteystiedot, taloustiedot sekä uutiset maksutta Taloussanomien yritystietopalvelusta KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus 5 op suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja tentti ajankohta: lähiryhmätyöskentely perinteinen tentti tai etätentti Kopassa tammi-, maalis- tai toukokuussa KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto 5 op suoritustapa: lähiryhmätyöskentelyä ja ryhmäsuoritus ajankohta: lähiryhmätyöskentely ja ryhmäsuoritusAY7025109 ERI-IKÄISET TYÖYHTEISÖSSÄ, 2 OP Sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään, tunnistamaan ja jäsentämään sukupolvieroja työelämäkokemuksissa. Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla eri-ikäisten kokemuksia ja yleisemmin työelämämuutoksia valottavaan kirjallisuuteen. Keskeisiä kysymyksiä tehtävävalinnasta riippuen ovat muun muassa: Miten eri sukupolvet suhtautuvat työelämään, erityisesti työelämän muutostilanteessa? Miten eri sukupolvien vahvuudet saadaan työpaikalla käyttöön? Mitä merkitystä sillä on esimerkiksi johtamisen, tiimityön, yhteistyön, työelämän muutosten jne. kannalta, että meillä on työpaikoilla ja työelämässä eri-ikäisiä ihmisiä erilaisine sukupolvikokemuksineen suhteessa työhön? Opettaja: HTM, KM Krista Sutinen

OULUN YLIOPISTO Kemian laitos 17.12.2010 OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA 2010/2011 KEVÄTLUKUKAUSI 2011 Lukujärjestys Lyhenteitä: dem = demonstraatio, lu = luento, r = ryhmä, s = sovellutus, sem = seminaari, * Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa Moodle-oppimisympäristössä. Opinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka aikovat suuntautua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksessä tai julkishallinnossa. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamustehtävissä toimiville. Kohderyhmä: Opinnot sopivat mm. vero-, oikeus- ja kunnallishallinnon, rajavartio-, tulli- ja poliisilaitoksen ja KELA:n asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä kaikille hallintotieteen kandidaatin tutkintoa tavoitteleville. Opintojaksot:  5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op   * Suoritustapa: Itsenäisesti opiskeltava kirjallisuus ja sen tenttiminen oikeustieteiden laitoksen yleisessä tentissä   * Opettaja: Jonna Kosonen   * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019: 1.10.2018 ma 16.00-20.00 3.12.2018 ma 16.00-20.00 4.3.2019 ma 16.00-20.00 3.6.2019 ma 16.00-20.00Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin –opintojakson johdantoluentoJaakko Suominen Luentotallenne Opintojakso tarjoaa monipuolisen yleiskatsauksen digitaalisiin ihmistieteisiin ja sen eri osa-alueisiin. Erityisesti tarkastellaan digitaalisuuden merkitystä ja vaikutusta humanistisessa tutkimuksessa, ja esitellään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä, joilla digitaalisuutta ja digitaalista aineistoa voidaan lähestyä. Käsiteltäviä teemoja, työvälineitä ja menetelmiä ovat esimerkiksi tekstinlouhinta, verkosto-analyysi, datan visualisointi, digitaalinen vuorovaikutus ja tietokoneavusteinen tekijäntunnistus. Katso luentotallenne tästä linkistä.3. Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op)    Ajankohta: Jakson suoritusaika 13.1. - 30.4.2020     Suoritustapa: Luennot (12 h) luentotallenteina ja yhdistetty luento- sekä kirjatentti suoritetaan verkkotenttinä.    Verkkotenttipäivät: ma 16.3.2020, ma 20.4.2020 ja ma 18.5.2020. Tentti alkaa kunakin tenttipäivänä klo 12 ja on avoinna 24 tuntia (eli seuraavaan päivään klo 12 saakka)    Jakson tuutortapaaminen tiistaina 14.4.2020 klo 16.30 - 18.45, Tuija Nummela    Opettaja: professori Timo Toikko    Tenttikirjallisuus:    1) Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä. 2. uud. laitos. Gaudeamus 2009 (tai uudempi painos);    2) Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino, 2005    3) Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009.

Suoritustapa - luennot 42 tuntia - laskuharjoitukset 14 tuntia - itsenäinen opiskelu Välikokeet ja/tai tenttiSosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Vastuuhenkilö: professori Timo Toikko.Koulutuksen sisältö:  Etiikan keskeisten kysymysten esittely, 1900-luvun analyyttinen etiikka.Unelmia ja tavoitteita - tunnistatko omasi? •    "Ehkäpä tie vie opettajaksi, lastentarhanopettajaksi, suunnittelijaksi, kouluttajaksi tai tutkijaksi." •    "Kaipaan uusia tuulia, tuoreita näkökulmia, teoriatietoakin työpäiviin. Ehkä haluan joskus jopa vaihtaa alaa..."  •    "Haluaisin ymmärtää paremmin tämän päivän lapsia, nuoria, koulua, yhteiskuntaa, työelämää ja kasvatusta." 

Julkisten palvelujen muotoilu - UPAMU1005. Julkisten palvelujen muotoilu - UPAMU1005. 1.9.2021 - 31.12.2021. Lue lisää ja ilmoittaudu> AY5513314 Sosiaalityön etiikka, 5 op    * Koulutuksen ajankohta: kevät 2021 (terkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)    * Opiskelumuoto: Verkko-opiskelu    * Suoritustapa: Työskentely koostuu pienryhmätapaamisesta, luento-osuuksista, työskentelystä verkossa ja seminaarityöstä. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista seminaariin    * Kirjallisuus:      * Banks, Sarah: Ethics and values in social work. Palgrave Macmillan, 2012.      * Kaarina Mönkkönen: Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali ja terveysalalla. Gaudeamus.      * Seminaarityössä hyödynnettävä oheislukemisto annetaan seminaarityön ohjeiden yhteydessä.    * Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.    * Opetuksen aika ja paikka: Verkko-opintojakso keväällä 2021 (terkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)    * Luennot: kevät 2021. Luennot tallennetaan.    * Opettaja: YTT Raija Väisänen    * Lisätietoja: Jos Sosiaalityön etiikka -opintojakso on suoritettu jo perusopinnoissa, jakson tilalla suoritetaan perusopintojen opintojakso Tutkiva sosiaalityö AY5513108 (5 op). Opintojakso alkaa 2.3.2020. Mikäli opiskelijalla on voimassa oleva opinto-oikeus aineopintojen kokonaisuuteen, jaksolle ei ole opintomaksua, koska se on korvaava jakso.Toteutus ja työtavat:  Luennot, verkkoluennot, verkkotentti, seminaari, oppimistehtävät, verkkokeskustelut, tieteellinen essee Kouluttajat:  Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opettajat                                  * Suoritustapa: kirjatentti yleisenä tenttipäivänä   * Opettaja: Katariina Särkänne   *  Luento pe - la 22.-23.3.2019, pe klo 16.00 - 20.00, la klo 9.00 - 15.00   * Vaihtoehtoiset tenttipäivät lukuvuonna 2018-2019: 21.09.2018 pe 08.00-12.00 05.11.2018 ma 16.00-20.00 04.02.2019 ma 16.00-20.00 01.04.2019 ma 16.00-20.00 03.06.2019 ma 16.00-20.00

Tasku- ja pöytäkalenterit. Yliopiston almanakka 2020 (pieni). Yliopiston almanakka 2020 (pieni). Default Title. Lehtivihko, moniste Tapahtumia edelsi kiivas väittely luennolla, jossa Khan esitti sekulaareja liberaaleja näkemyksiään. - Olen shokissa ja surullinen. Haluan saattaa tekijöiden tietoon, että valtio ei hyväksy sitä, että.. Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2017-2018 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Mihin kasvatustiedettä tarvitaan?yliopistotutkija Teija Koskela 11.9. klo 9–11 Luento on osa kasvatustieteen johdanto-opintoja.Aika - Johdantoluento Hanna Salojärvi, 18.9. (2 tuntia) - Opiskelutaidot ja ajanhallinta Mari Trinidad ja Johanna Naukkarinen, 27.9. (4 tuntia) - Akateeminen kirjoittaminen ja lähdeviitteet Sirpa Multaharju, 12.10. (2 tuntia) - Urasuunnittelu Elina Hannikainen-Himanen, alustavasti 12.10. (2 tuntia) Lisäksi korkeakoulukirjastoon tutustuminen 1 tunti (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin) Kone- ja rakennustekniikan 1. vuoden opiskelijoille suunnattu mallilukujärjestys 2016-2017 8.7.2016 Lisätietoa MyCourses ja weboodi (oodi.aalto.fi) Periodi I SYKSY 2016 ** Differentiaali- ja integraalilaskenta

Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan dekaanina hän toimi vuoden 2014. Vuosina 2000-2014 hän oli kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusryhmän johtajana. Niinimäki on väitellyt Oulun yliopistossa vuonna.. AY7025107 DIGIAJAN TYÖELÄMÄ, 3 OP Sisältö: Opintojaksolla pohditaan sitä, miten digitalisaatio muuttaa työelämää sekä millaista osaamista ja työelämätaitoja silloin tarvitaan. Opinnoissa tarkastellaan käytännön esimerkkien avulla työnmuutosta. Jaksolla harjoitellaan yhdessä digitalisoituvan työelämän taitoja ja välineitä tuottamalla monimediaisia sisältöjä. Tuotokset kootaan yhteen, yhteiseen digitaaliseen työympäristöön, jossa ne vertaisarvioidaan. Opettaja: FM Anne KarhapääToteutus ja työtavat: Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, tentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa oppimisympäristössä. Opintojen suorittamisen aikataulut noudattelevat tutkinto-opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden aikataulutusta. Yleiset oikeusjärjestysopinnot toteutetaan Lappeenrannassa verkkotuettuina lähiopintoina. Opintojaksoissa on useita vaihtoehtoisia suoritustapoja, jotka tukevat aikuisille soveltuvaa itsenäistä opiskelua (mm. oppimistehtävät, tentit, verkko-opiskelu, verkkoon tallennetut luennot). Lappeenrannassa järjestetään osasta opintojaksoista lähiopetusta ja verkkovideovälitteisiä luentoja, tutortapaamisia sekä ryhmätyöskentelymahdollisuus.Suoritustapa - Luentoja 12 tuntia - Harjoitustyön tekeminen ja kirjallisen raportin laatiminen - Tentti COVID-19 Student Relief Fund. The COVID-19 crisis has some students struggling with tuition, housing and even food. Lift them up with your critical support today. Help raise $100k and your gift is doubled

Tavoite Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä johtamisen ja yrittäjyyden peruskäsitteet ja tunnistaa nämä määritelmien perusteella. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan peruskäsitteiden välisistä yhteyksistä muodostuvat teoreettiset kokonaisuudet ja kertomaan niistä lyhyesti.Uni på väg -konseptissa Helsingin yliopiston opiskelijat ja tutkijat jalkautuvat ruotsinkielisiin lukioihin ympäri Suomea opettamaan yhden aamu- tai iltapäivän ajaksi. Tarkoituksena on näyttää lukiolaisille minkälaista on opiskelu yliopistossa sekä esitellä Helsingin yliopiston monipuolista koulutustarjontaa. Yliopiston Apteekki palvelee 13 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Sen tuotevalikoimaan kuuluvat mm. resepti-ja itsehoitolääkkeet sekä useita laadukkaita apteekkikosmetiikkasarjoja Kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija siirtyy suorittamaan kaksivuotista kauppatieteiden maisterin tutkintoa (120 op), jossa syvennetään kandidaattivaiheessa hankittua osaamista. LUT kauppakorkeakoulussa valittavana on kaksi suomenkielistä maisteriohjelmaa (Laskentatoimi ja Tietojohtaminen) sekä viisi englanninkielistä ohjelmaa (Strategic Finance and Analytics, International Marketing, Supply Management, International Business and Entrepreneurship ja Business Analytics).Sote-akatemia tarjoaa pitkin lukuvuotta 2019–2020 lukiolaisten seurattaviksi kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen aloitusluentoja. Lukiolaisille tarjolla olevat luennot päivitetään tälle sivulle vähitellen.

Aapo Heikkilän luennot olivat yliopiston suosituimpia, vaikka hänellä ei koskaan ollut opinto-oikeutta saati virallista asemaa. KUVA: Hilli Jorma. Heikkilä valittiin myös vuoden oululaiseksi vuonna 1987 Erityispedagogiikka on soveltava ja laaja-alainen tiede. Sen tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää vammaisten ja erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa yksilöllisyys, joustavuus, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä. Ikääntyvien yliopiston luennot järjestetään verkossa keskiviikkoisin kello 14.00. Lähetämme kaikille verkkoluennoille ilmoittautuneille viikoittain vaihtuvan verkkolinkin, jolla.. 4. Sosiaalityön käytäntö 1: toimijuuden ja tukemisen perusteet (5 op)    Ajankohta: kevät 2021  (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)    Toteutustavat: Työskentely verkossa 30 tuntia, seminaarityö ja käytäntöön tutustuminen 30 tuntia. Oppimateriaalit:   - Strömberg-Jakka. M. & Karttunen, T. (toim.) 2012 Sosiaalityön haasteet. Tukea ammattilaisen arkeen. PS-kustannus.   - Kotiranta, T. & Niemi, P. & Haaki, R. (toim.): Sosiaalisen toiminnan perusta (2011).   -Lisäksi opintojakson aikana sovittava muu seminaaritöiden aihepiireihin kuuluva kirjallisuus. Arvosteluperusteet:  Kurssin arviointi: itsearviointi 20 %, seminaarityön arviointi 60 % ja seminaariesityksen arviointi 20 %. Arviointiperusteet tarkennetaan opintojaksolla.   Huom.; Sosionomi AMK, geronomi AMK tai yhteispedagogi AMK -tutkinto korvaa tämän opintojakson kokonaan.  Lisäksi Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet (5 op) -opintojaksosta hyväksilukua voi hakea myös lähialojen soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (kandidaatin- tai maisterintutkinto yhteiskunta-, kasvatus- ja terveystieteissä), johon liittyy vähintään 12 kuukauden mittainen työkokemus sosiaalialalta. Itä-Suomen yliopiston kirjasto on julkinen tieteellinen kirjasto, jonka yliopiston tieteenaloille painottuvia palveluja, kokoelmia ja tiloja voivat käyttää kaikki tiedontarvitsijat Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu. Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään

 • Paperitähti valolla.
 • Helppo tonnikalarisotto.
 • Palmenparadies sinsheim.
 • Pyöräilykartta jyväskylä.
 • Pefletti prisma.
 • Riika vilna välimatka.
 • Kollageeni haitat.
 • Whiskynotes.
 • Vauvan hengitys rohisee flunssa.
 • Thalasso gloria san agustin.
 • Oktoberfest tarvikkeet.
 • Rurik finnish.
 • Läsa e tidning.
 • Barronin hoito.
 • Kona unit frame.
 • Asiakastyytyväisyyskysely esimerkki.
 • Miika kortekallio,pilvilinna.
 • Suurperheen kotiäiti.
 • Mäntyharju vuohijärvi.
 • Snsd former members.
 • Indiana jones ja viimeinen ristiretki rooleissa.
 • Ge bort prenumeration sköna hem.
 • Audi a4 2008.
 • Akuuttivastaanotto oulu.
 • Vanhat suomalaiset työkalut.
 • Luottoluokitus bisnode.
 • Vesimeloni turvottaa.
 • Julienne suikale.
 • Vbg mekanismin hinta.
 • Imodium vaikutusaika.
 • Fantasiaan taipuvainen persoonallisuus.
 • Juuso lehmusvyöry youtube.
 • Kankeus liikkeelle lähtiessä.
 • Glitter synttärit.
 • Rosso pizza.
 • Roblox online.
 • Koy järvenpään emalikukka.
 • Mahonia hinta.
 • Työkyvyttömyyseläke asuntolaina.
 • Clindoxyl ilman reseptiä.
 • Ihminen haluaa olla yksin.