Home

Preliminär antagning gymnasiet 2021 göteborg

I antagningen prövas du på dina val i den ordning som du har placerat dem; val 1, val 2, val 3 osv. Om ditt meritvärde räcker till flera av de utbildningar du söker, blir du antagen till det alternativ som ligger överst.Är du inte erbjuden någon plats? Om du inte kommer in på någon av de utbildningar du sökt ska du kontakta din SYV. Då kan du få hjälp med att söka andra utbildningar, exempelvis introduktionsprogram.

PRELIMINÄRANTAGNING                                                                                                                                             Preliminärantagningen görs på våren och grundar sig på höstterminsbetyget för elever i årskurs nio och på slutbetyget för äldre sökande. Den preliminära antagningen ger dig en uppfattning om hur du ligger till i konkurrens med andra sökande.och ansvarig för utbildningen bedömer att du har möjlighet att klara studierna på programmet du sökt. Antagning och villkor. Besked om antagning lämnas på YH-antagning.se några dagar efter antagningsprov. Information om studiestart skickas via YH-antagning efter sista svarsdagen. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig via balettakademiengbg@folkuniversitetet.se Överklaga antagningsbesked Du kan inte överklaga beslut om antagning. Om du ändå tycker att ditt gymnasieval har behandlats felaktigt kan du skriva till Gymnasieantagningen. Om det har begåtts något fel kommer det att rättas till. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.  

De nationella programmen har samma innehåll oavsett vilken skola du går på. Programmen innehåller gymnasiesärskolegemensamma ämnen programgemensamma ämnen. Utbildningen innehåller 2500 poäng där det ingår 22 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). TEKNIKPROGRAMMETS FJÄRDE ÅR - GYMNASIEINGENJÖRSEXAMEN Teknikprogrammets fjärde år varvar studier med arbetsplatsförlagt lärande, APL, under minst 10 veckor. Utbildningen är både yrkesförberedande och högskoleförberedande och efter utbildningen blir du gymnasieingenjör. För att vara behörig behöver du ha en gymnasieexamen från Teknikprogrammet eller likvärdig utbildning. Teknikprogrammets fjärde år är riksrekryterande vilket innebär att elever från hela landet söker på lika villkor.  Du som är folkbokförd i Sverige kan ansöka till en gymnasieutbildning från och med det år du avslutar årskurs nio på grundskolan och senast det år du fyller 19 år. Du får inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.Skanna (format PDF) och mejla ansökan (om du inte gjort den på webben) och betyg till gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se.

Publicerad: 2018-03-14. De flesta av dem gick på gymnasiet. Samtidigt var det 66 procent av kvinnorna och 57 procent av männen i åldersgruppen som även fick lön från Något fler ungdomar i Stockholm och Göteborg arbetade jämfört med genomsnittet för Sverige, 64 respektive 62 procent Blir du folkbokförd i Sverige innan du får ditt antagningsbesked kan du inte prövas som nordisk sökande och blir därmed obehörig om du saknar slutbetyg i svenska/svenska som andraspråk. Slutantagningsbesked Resultatet av slutantagningen presenteras här på ansökningswebben. Vid slutantagningen måste du svara på ditt antagningsbesked. Du måste svara på alla dina val där svar krävs, tacka ja till eller avstå val.

Du hittar Göteborgsregionens samverkansavtal på www.goteborgsregionen.se/gymnasieantagningen under rubriken Användbara länkar.ha godkända betyg i engelska eller matematik och minst fyra andra ämnen eller godkända betyg i engelska och matematik och i minst tre andra ämnen

Tänk på att Ta del av informationen här på elevsidan. Tidsplan för ansökan och antagning finns på startsidans tidslinje. Vissa datum kan skilja sig åt om du söker med utländska betyg. Entertainment news, film reviews, awards, film festivals, box office, entertainment industry conferences.. Du som är folkbokförd i någon av kommunerna Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala eller Östhammar ska söka genom gymnasieantagningen i Uppsala.Språk Inom gymnasieskolan kan du studera olika språk. Vanliga språk inom kursen Moderna språk är franska, italienska, spanska och tyska men utbudet och nivåer på språket varierar mellan gymnasieskolorna. Moderna språk kallas också för språkval och kan läsas både på grund- och gymnasieskolan. Nivåerna består av steg 1-7. Om du börjar läsa ett språk i grundskolan kan du fortsätta med det språket på gymnasieskolan. Du kan också välja att börja med ett nytt språk. När du gör ditt gymnasieval känner systemet av om du läst språket tidigare och vilket steg du nått. Om skolan inte erbjuder önskat språkval på din nivå visas det inte i urvalsmenyn för sökt utbildning. Därmed kan du inte välja fel steg.

Inloggning och lösenord

Det är mottagande rektor som beslutar om dispens. Skicka ansökan till mottagande rektor senast 15 maj.Modersmål Du som har annat modersmål än svenska kan välja att läsa ditt modersmål i gymnasieskolan om språket talas i din familj och det finns tillgång till behöriga lärare. Du kan läsa kursen Modersmål som ett individuellt val. Du kan också läsa modersmålsspråket som kursen Moderna språk om skolan erbjuder detta. Om du väljer att läsa modersmålet som kursen Moderna språk kan det ge meritpoäng om du vill läsa högre utbildning senare. Undervisningen ordnas antingen på din gymnasieskola eller inom det Gemensamma gymnasiet. Последние твиты от IT-Gymnasiet (@ITGymnasiet). IT-Gymnasiet är alternativet för dig som söker en IT-profilerad gymnasieutbildning, som blir språngbrädan till en framgångsrik karriär Skanna (format PDF) och mejla ansökan, betyg och bilagor till gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se. Gymnasieantagningen laddar upp handlingarna till antagningssystemet så att mottagande gymnasieskola får tillgång till dem.Förutom att i ditt gymnasieval välja utbildning med idrott måste du för RIG och NIU också göra en ansökan inom din idrott till specialidrottsförbundet. Idrott är inte tvingande att välja. Du hittar mer information på Riksidrottsförbundets webbplats, www.rf.se

Folkbokföring Ta kontakt med Skatteverket i inflyttningskommunen för att få information om vilka regler som gäller för folkbokföring. Gymnasieantagningen är ansluten till befolkningsregistret och kommer bli meddelad när du får ändrad folkbokföring och tillhör Göteborgsregionen. Om du vet att flytten kommer ske nära inpå den 1 augusti kan det vara bra att skicka oss ett personbevis där det framgår att du är folkbokförd i Göteborgsregionen.  Estetiska programmet De skolor som har estetiska programmet kan välja att ha färdighetsprov som användas i antagningen till gymnasiet. Färdighetsprovet innebär att du under en dag får visa vad du kan i ämnet och blir poängsatt därefter. Det är inget krav att elever ska ha gjort färdighetsprov för att vara med antagningen men det kan vara en fördel i konkurrensen med övriga sökande. Elever som inte har gjort färdighetsprov prövas endast på sina betyg.Om dina personliga förhållanden motiverar studier på annan ort kan du ange särskilda skäl för förstahandsmottagande. Det krävs starka skäl för att få en sådan ansökan godkänd.

Amerikanska Gymnasiet Göteborg в Instagram: «Preliminär

 1. Om du har påbörjat en utbildning i din hemkommun och sedan flyttar har du rätt att fullfölja din påbörjade utbildning i den nya hemkommunen/samverkansområdet.  
 2. är antagning: 7 apr Omval: 22 apr - 7 maj Slutlig antagning: Visas 26 jun. Vilket program du väljer kommer påverka det du gör efter gymnasiet. Därför är det viktigt att verkligen tänka igenom ditt val och välja ett program som du är intresserad av
 3. en det år du fyller 20 år och går i gymnasieskolan. Du får bara studiehjälp om du läser på heltid och du måste vara med på lektionerna. Om du inte är svensk medborgare gäller särskilda regler. Du kan också i vissa fall få studiehjälp på gymnasieskola utomlands. Centrala studiestödsnämnden (CSN) heter den myndighet som ansvarar för dessa frågor.
 4. Information om ditt gymnasieval och din flyttanmälan ska vara Göteborgsregionens gymnasieantagning tillhanda senast den 1 juni.

Antagningspoäng ALLT OM ANTAGNING TILL GYMNASIET

UHR ansvarar bland annat för antagning och studieinformation - Studera.nu för den som vill veta mer om högskolestudier och Dessa ska utvärderas efter läsåret 2018/19. I avsnitt 8.1 Examination (prov) och betygssättning har SLU:s regler om Inlämning av preliminär version till handledare Så ansöker du till gymnasiet. Fjärde året på teknikprogrammet - ansökan och antagning. Antagning - så går det till! Om dina val. Särskilt stöd

Programgemensamma karaktärsämnen Programgemensamma karaktärsämnen är de ämnen som ger varje program dess speciella innehåll, dvs karaktär. Exempelvis kan du på El- och energiprogrammet läsa mekatronik och energiteknik och på Samhällsvetenskapsprogrammet filosofi och moderna språk. Ämnena är därför olika beroende på vilket gymnasieprogram du studerar på.Behörighet och antagning Gymnasieantagningen gör en samlad fri bedömning av elevens behörighet. Därefter prövas eleven för antagning till sökt utbildning i fri kvot. Gymnasieantagningen gör antagning till de kommunala skolorna inom Göteborgsregionen och de fristående skolorna ansvarar för sin egen antagning. Antagningsbesked lämnas via Indra i slutantagningen. Du som söker med utländska betyg prövas inte i preliminärantagningen. Val och antagning. Så här går antagningen till. Du har rätt att påbörja en gymnasieutbildning till och med vårterminen det år du fyller 20. Om du redan har gått ett nationellt program på gymnasiet, läst en likvärdig utbildning eller avlagt International Baccalaureate är du inte behörig att söka ett nationellt..

Sweden. Göteborg. Helsingborg. Jönköping Göteborg fristående. IT-Gymnasiet. Vecka 1 Du kan även titta på Västtrafiks skolkortswebb, www.vasttrafik.se/biljetter/andra-biljetter/skolkort/ Stanna hemma när du är sjuk och sedan två dagar till. Det gäller även om du bara har lindriga symtom, som en lätt förkylning. Symtomen kan bero på covid-19. Undvik också sociala kontakter. Då riskerar du inte att smitta andra, som kan bli allvarligt sjuka. Vid lindriga symtom kan en lugn promenad hjälpa dig.. Sista dag att göra mitt gymnasieval Alla datum för gymnasievalet visas på tidslinjen som finns på startsidan. Utbildningarna är uppdaterade när ansökan öppnar i början av december. Innan dess finns årets utbildningsutbud i gymnasiekatalogen Vad ska jag välja? som du hittar på www.goteborgsregionen.se/vsjv

Sökande från Norden

Få hjälp av studie- och yrkesvägledare Din studie-och yrkesvägledare på skolan eller i kommunen vägleder dig inför ditt gymnasieval. Du hittar vem det är under Mitt gymnasieval när du har loggat in.  Det var Göteborg Direkt som var först med att rapportera om Amerikanska gymnasiet som kommer införa ett skolsystem med tre terminer. Högst ovanligt, med svenska ögon sett. - Det här är helt taget ur forskning som visar på bättre lärande med tre terminer

Sökande från utlandet

Introduktionsprogram Om du inte är behörig till nationella program kan du söka till ett introduktionsprogram. Vilket introduktionsprogram du ska söka till beror bland annat på hur många ämnen du saknar betyg i och vilket nationellt program du vill komma in på. För att vara behörig till programinriktat val (IMV) ska du: Här hittar du information om anmälan och antagning till våra kurser och program. Anmälan. Antagning

Sökande i Göteborgsregionen

Preliminär antagning till gymnasiet. I mitten av april görs en preliminär antagning till gymnasiet på grundval av höstterminsbetyget i årskurs nio. Observera att detta bara är en preliminär antagning som inte garanterar dig en plats på valt gymnasieprogram. Slutgiltig antagning till gymnasietÄndrade planer Om du får ändrade planer och inte längre ska flytta till Göteborgsregionen ska du meddela oss det. Ta kontakt med oss eller återkalla din flyttanmälan här på ansökningswebben. www.facebook.com/RealPerGessle (Source) March 15, 2018. Good news for European fans of Swedish super group and classic hit makers Roxette—the duo's songwriter Per Gessle is embarking on a European tour focusing on the mighty Roxette song catalogue this autumn KONTAKTA SKOLAN: 010-33 10 262, goteborg(at)yrkesgymnasiet.se, Ranängsgatan 9 (7-11), 416 64 Göteborg. VT 20 Start: 7/1 Sportlov: v.7 Påsklov: v.15 Student: 3/6 Avslutning: 5/6. Elev för en dag. Går du i nian och är intresserad av att gå gymnasiet på Yrkesgymnasiet

Ösym 2018 Yılı Sınav ve Sonuç Takvimi Tarihleri

För att se ditt gymnasieval, dina betyg, göra val och lägga till favoriter behöver du vara inloggad på ansökningswebben. NTI-Gymnasiet Media Göteborg - Reklamfilm. Pelle Boström. Загрузка... Повторите попытку позже. Опубликовано: 27 окт. 2010 г. En helt vanlig dag på NTI-Gymnasiet Media i Göteborg For us, 2018 was a big step ahead: - Atte Palokangas officially joined the band on drums - We SOLD OUT our very first headline shows in Jyvaskyla 17 December 2018to top. Will be back on the road very soon, presenting our new album From Hell With Love for you! Check out our new tour trailer.. Det som föreslås i denna namninsamling är att de som valde IT-gymnasiet Göteborg under 2016 och 2017 kommer att få behålla sin plats hos IT-GYMNASIET, och ej behöva byta namn på sin gymnasieskola till NTI. Detta är för att man med stolthet skall kunna sätta ITG på sitt CV och sin..

PRELIMINÄR ANTAGNING 2017 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 0 212,8 Bygg- oc I de fall det finns ett samarbete mellan kommunala skolor inom samma provgrupp (utbildningar med likadana program och inriktningar) kallas elever endast till ett provtillfälle. Eleven gör provet på den utbildning som sökts som förstahandsval och resultatet gäller då även vid antagning till lägre val.Sökande som gjort sent omval, efter sista ansökningsdag i juni, placeras i andra urvalsgruppen. Plats erbjuds efter meritvärdesordning men först efter att behöriga elever som gjort ansökan i tid har erbjudits plats.

Video: Gymnasieantagningen Ansökan och antagning

LT_Slutgiltig antagning gymnasiet HT 2018 by Stockholm - Infogra

CPAC Systems Göteborg Energi är sedan 2018 vår samarbetspartner Rapporten studerar gymnasiebetyg och komvuxbetyg för personer som gick ut gymnasiet 1997-2001 och det övergripande syftet är att kartlägga vilka som utbyteskompletterar och att analysera deras kompletteringar. Vad kännetecknar de personer som utbyteskompletterar och vilka..

Gymnasieantagningen Storsthlm - Posts Faceboo

Om du går på ett introduktionsprogram och får godkända betyg i grundskoleämnena kommer du få ett nytt slutbetyg. Då räknas ditt meritvärde utifrån detta istället för ditt slutbetyg från grundskolan.Upprop Information om skolstart med uppropsdag, tid och plats hittar du under rubriken Upprop på skolan vid ditt slutantagningsbesked. Appen finns för både iOS och Android. Med appen startar och avslutar du snabbt och enkelt din parkering. Du anger en preliminär sluttid som ett skydd mot att du inte skall glömma bort att du startat en parkering. I appen kan du även se dina tidigare gjorda parkeringar

Det är samma ämnen för alla program men det varierar mellan programmen hur mycket av de olika ämnena du läser.Extra meritpoäng för moderna språk Om du läst moderna språk som språkval räknas det betyget in i ditt meritvärde. Du räknar ihop värdena för både dina 16 bästa betyg och ditt betyg i moderna språk som språkval. Ditt meritvärde = värdet av dina 16 bästa betyg + värdet för ditt betyg i modernt språk som språkval om du läst det Färdighetsprov Om du söker en utbildning som har färdighetsprov som en del av ansökan räknas provpoängen också in i ditt meritvärde.Ett samverkansavtal innebär att ett antal kommuner tillsammans erbjuder elever utbildning på sina gymnasieskolor. Inom Göteborgsregionen finns ett sådant avtal för alla elever som bor i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn samt Öckerö.Individuella val På alla gymnasieprogram finns individuella val. Inom valet kan du välja olika kurser som just din gymnasieskola erbjuder. Det kan vara språk, matematik, engelska, idrott, servering eller djurhållning, det beror på vad skolan erbjuder. Du får betyg i de kurser du läser inom ramen för individuellt val och de kommer att finnas med på ditt slutbetyg. Oftast väljer du individuella val inför år 2 eller 3. Vissa gymnasieskolor låter dig redan nu ange om du vill läsa ex specialidrott eller ytterligare språkval. Individuella val är inte tvingande att välja.

Video: Sök till gymnasiet - Uppsala kommun Slutlig antagning 2018

Skicka med en skriftlig motivering tillsammans med din ansökan om du vill att vi ska göra en individuell bedömning. Du kan också skicka med intyg från din tidigare skola eller läkarintyg.  Göteborg79 procent av eleverna som sökt till gymnasiet i höst har kommit in på sina förstahandsval vad gäller skola och program, enligt Göteborgsregionens preliminära antagning. Flest sökande har samhällsvetenskapsprogrammet. Yrkesprogrammen ökar i popularitet

Preliminär antagning: Vecka 15, senast 12 april

Ansökan görs senast 130215 i hemkommunen Preliminär antagning presenteras 130412 Omvalsperiod 130422 - 130515 Slutlig antagning presenteras 130702 Information till styrelsen 2013-03-21 - . tidsplan 2013. ansökan görs senast 130215 i hemkommunen preliminär antagning Du som läser gymnasiet har fram till nu haft en egen urvalsgrupp, (BIEX). Den användes för sista gången för antagning till vårterminen 2017. Urvalsgruppen behövdes under införandet av ett nytt betygssystem. Nu när betygssystemet är inarbetat finns inte behovet och urvalsgruppen har tagits bort Antagning till naturvetenskapligt basår görs en gång om året till höstterminen (15 april är sista ansökningsdag). Förkunskarav: Grundläggande behörighet och matematik C Folkbokföring Det är din hemkommun (den kommun som du är folkbokförd i) eller det samverkansområde som du tillhör som i första hand ska erbjuda dig gymnasieutbildning. Var du ska göra din ansökan till gymnasiet avgörs därför av vilken kommun du är folkbokförd i och vilken antagningsregion som du tillhör. För elever som är bosatta i kommun inom Göteborgsregionen ska ansökan göras via Göteborgsregionens antagningskansli. Detta gäller även om du vill söka skolor utanför Göteborgsregionen.

gymnasium antagning - Bin

Bio- och miljövetenskapliga fakultetens antagning via öppna universitetsleden. Preliminär information om antagningsgrunderna. Du kan söka i antagningen via öppna universitetsleden om du har genomfört öppna universitetsstudier som motsvarar examensfordringarna vid ett finländskt universitet.. 2. Preliminär antagning. I många län är den första preliminära antagningen klar i april. En plats då är ingen garanti för vidare studier.

Sök utbildning på alla Sveriges universitet och högskolor - Antagning

 1. För elever som får betyg senare än 5 juni kan plats reserveras, meddela Gymnasieantagningen före 1 juni.
 2. Odds Melodifestivalen 2020. Eurovision 2020 more. Winner 1: Linköping 2: Göteborg 3: Luleå 4: Malmö Second Chance. Eurovision Song Contest 2018 (closed)
 3. Övriga regioner > Fyrbodal visar alla gymnasieutbildningar i antagningsregionen Fyrbodal som består av kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Dessa utbildningar kan du själv söka till via webbplatsen.

Antagningspoäng 2018 Chalmer

Antagning till gymnasiet 2012. Published on Jun 29, 2012. Gymnasieantagning OBSERVERA! Om du får ett nytt antagningsbesked under reservantagningen gäller inte det gamla beskedet längre.  

I övrigt ska nordiska sökande likställas med sökande från den kommun där den sökta gymnasieutbildningen anordnas.Om du fortfarande är reserv när uppropet har varit kontaktar Gymnasieantagningen dig via mejl och telefon när det finns ledig plats. Du behöver då vara beredd på att tacka ja eller nej till platsen. Om du har gjort sent val/omval efter slutantagningen placeras du i omvalskö utifrån dina betyg. Det innebär att du kommer att tas in om det finns ledig plats, så snart det är din tur och förutsatt att det inte finns några reserver till utbildningen.Ju högre betyg, desto lättare är det att komma in. Antagningen till gymnasieskolan görs på elevens meritvärde, vilket är betygspoängen för de 16 bästa betygen. Om hon eller han har betyg i moderna språk räknas det betyget som ett 17:e betyg. Antagning.se är sajten för anmälan till universitet och högskolor. Klicka på skylten här under så guidar vi dig genom en anmälan.

Antagningen till gymnasiet klar Göteborgs-Posten - Göteborg

Låst konto Om du skriver fel lösenord 3 gånger låser sig ditt konto. Kontot kommer att låsas upp automatiskt efter 2 timmar och du kan då försöka att logga in igen.Engelskspråkiga utbildningar Den internationella utbildningen IB, International Baccalaureate, finns på IHGR och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg och på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka. På IHGR (International High School of the Gothenburg Region) i Göteborg finns också utbildningar på engelska. Särskild variant Särskild variant innebär att hela eller delar av utbildningen avviker från det nationella programmet. Avvikelsen ska omfatta minst 300 gymnasiepoäng eller 300 gymnasiesärskolepoäng.På Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet läser du inte ämnet Naturkunskap eftersom andra naturvetenskapliga ämnen istället ingår i programmen.Är du nöjd med din ansökan behöver du inte göra något under omvalet.Omvalet är bara för dig som vill lägga till val eller ändra prioriteringsordningen.Flytta inom Göteborgsregionen Om du ska flytta mellan kommunerna i Göteborgsregionen behöver du inte göra någonting. Du har samma rätt som tidigare och prövas på samma villkor som övriga elever inom Göteborgsregionen. Undantaget är vissa introduktionsprogram där det kan krävas särskilda skäl för att bli mottagen som sökande. Tala med din SYV om du har frågor om detta. När du flyttar kommer din folkbokföringskommun att uppdateras per automatik.

Vecka 15 Preliminär antagning

Kontakta din nuvarande skola för mer information och hur du gör en ansökan. Det ska bifogas ett omdöme för ämnet engelska tillsammans med din ansökan.För att kunna bli erbjuden en plats på ett gymnasieprogram måste du vara behörig till programmet. Det betyder att du behöver uppfylla vissa krav för att vara med och konkurrera om en plats. Det finns 18 nationella program, sex högskoleförberedande och tolv yrkesprogram. Behörighetskraven ser olika ut för de nationella programmen.Till vissa högskoleförberedande program behöver du ha godkända betyg i speciella ämnen för att vara behörig att söka.Om du har fått plats på ett introduktionsprogram men under sommaren kompletterar dina betyg och blir obehörig till det programmet, får du inte behålla den platsen. Erbjudandet om platsen gäller bara så länge du har den behörighet som krävs för just det introduktionsprogrammet. By popularity Antagning.se ranked 21 634th in the World, 162th place in Sweden, 43th place in category Science and Education / Social Sciences. Has weak negative dynamics in attracting traffic. In the period from may'19 to october'19 the attendance of this site decreased from 1 990 476 to 1 872..

Göteborg Gymnasieval: 10 dec 2019 - 3 feb Preliminär antagning

 1. Logga in och kontrollera ditt gymnasieval. Kontakta Gymnasieantagningen senast den 4 maj 2020 kl 16.00 för eventuella justeringar inför slutantagningen.
 2. ärt antagningsbesked Resultatet av preli
 3. Göteborgsregionens (GR)GymnasieantagningenBox 5073, 402 22 Göteborgwww.goteborgsregionen.se/gymnasieantagningenGymnasieantagningen sköter antagningen till gymnasieskolan för Göteborgsregionens 13 medlemskommuner.De kommuner som ingår ser du nedan:
 4. st en är svensk medborgare. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att också annan ska anses som utlandssvensk elev.
 5. Ansökan till gymnasiesärskolan Alla gymnasiesärskolans nationella program ingår i ett samverkansavtal, det innebär att du kan söka till vilken gymnasiesärskola du vill oavsett vilken av kommunerna inom Göteborgsregionen du bor i. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för information om hur du gör en ansökan.

Preliminär antagning - Svaneskola

Majoriteten av eleverna på gymnasiet arbeta

The 14-day weather forecast for the US, hourly weather forecast and current conditions. Weather forecast for more than 200.000 cities around the world Hitta utbildningar utanför Göteborgsregionen På startsidan kan du välja Utanför Göteborgsregionen och menyalternativet Riksrekryterande utbildningar för att se utbildningar utanför Göteborgsregionen som finns upplagda på webbplatsen.Många skolor erbjuder en kombination av regelrätta gymnasieutbildningar tillsammans med estetiska program som exempelvis musik. Studiebidrag Studiebidrag behöver du inte ansöka om för studier i Sverige som svensk medborgare. Det fungerar som en förlängning av barnbidraget. Du får det när du har fyllt 16 år och studerar på heltid.Elever som söker utbildning med särskilt antagningsförfarande t ex  Fri kvot utländska betyg prövas inte vid preliminärantagningen utan får sitt besked i samband med slutantagningen. Detsamma gäller elever som söker introduktionsprogram för enskild elev.

Naturbruksutbildningar i Västra Götalands län visar de gymnasieskolor inom länet (men utanför Göteborgsregionens kommuner) som erbjuder naturbruksprogram. Dessa utbildningar kan du själv söka till på webbplatsen.Information om när gymnasieskolorna har sitt öppet hus finns under respektive utbildning och gymnasieskola här på webbplatsen. En samlad lista över alla gymnasieskolors öppet hus finns på www.gymnasiedagarna.se/oppet-hus/Behörighet och antagning Gymnasieantagningen gör en samlad fri bedömning av elevens behörighet. Därefter prövas eleven för antagning till sökt utbildning i fri kvot. Gymnasieantagningen gör antagning till kommunala skolor inom Göteborgsregionen och fristående skolor ansvarar för sin egen antagning. Antagningsbesked lämnas via Indra i slutantagningen. Du som söker med utländska betyg prövas inte i preliminärantagningen.

Komvux Stockholm Komvux Göteborg Komvux Malmö. Om du fortfarande går kvar på gymnasiet får du göra prövning om du inte uppnått godkänt betyg på kursen. Har man kompletterat sina gymnasiebetyg genom prövning kan man hamna i en annan urvalsgrupp vid antagning till högskolan Göteborg Landvetter Airport yh-antagning.se stödjer hela processen från ansökan till färdig klasslista. Underlättar alla aspekter av arbetet med antagning! yh-antagning.se är förberett med förordningens behörighetskrav. Anordnaren kompletterar med särskilda förkunskaper och urvalsgrunder När du gör ditt gymnasieval kan du på vissa program göra extraval, exempelvis i idrott, individuellt val, instrument och språk. Läs mer under Frågor och svar - Extraval.

54 отметок «Нравится», 6 комментариев — Amerikanska Gymnasiet Göteborg (@amerikanskagbg) в Instagram: «Preliminär antagning till gymnasiet är nu publicerad. För er som fått ett negativt besked idag - Gymnasieantagningen skickar vidare information om din flytt och ditt gymnasieval till den kommun/det antagningskansli som du planerar att flytta till. Du bör även själv ta kontakt med antagningskansliet för att få reda på hur ditt gymnasieval kommer att hanteras där.Man kan maximalt ha 320 poäng utan moderna språk. Med betyg i moderna språk är max 340 poäng. Har du fler betyg än 16 (17 med moderna språk) får du stryka de sämsta. Antagning och ansökan. Här kan du läsa mer om hur antagningen till Yrkeshögskolan går till och hur du ansöker via webben. Till ansökan bifogar du inscannade eller fotograferade betyg från gymnasiet, högskola eller universitet. Ditt namn och personnummer måste vara väl synligt samt betyg i kurserna Intyg om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Bidrag från CSN för studier på gymnasiet, svenska. för dig som är utländsk medborgare - informationsblad

NTI-Gymnasiet Media Göteborg - Reklamfilm - YouTub

Alla elever får sitt antagningsbesked på ansökningswebben. Du som får det hemskickat med post kan välja om du vill markera ditt svar på beskedet och skicka det till oss eller om vill svara på webben. Ansökan och antagning. Ska du börja gymnasiet hösten 2020? Missa inte att besöka oss på bäckängsgymnasiet.se ! Regionfinalen i ILC - International Language Competition i engelska avgjordes på Schillerska i Göteborg

Meritvärden Helsingborg

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Ditt mål med utbildningen påverkar hur den individuella studieplanen kommer att se ut.Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram som till mer än hälften genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Utbildningen ska vara ett alternativ till skolförlagd yrkesutbildning på alla yrkesprogram med samma behörighetskrav, ämnesplaner, examensmål och yrkesexamen. Lärlingsutbildningen kan börja första, andra eller tredje läsåret.Tänk på att Ta del av informationen här på elevsidan. Tidsplan för ansökan och antagning finns på startsidans tidslinje.Räkna ut ditt meritvärde Varje bokstav (A-F) är värt ett visst antal poäng: A = 20 poäng B = 17,5 poäng C = 15 poäng D = 12,5 poäng E = 10 poäng F = 0 poäng Du räknar ut ditt meritvärde genom att lägga ihop värdena av de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg från grundskolan.Urvalsgrupper Behöriga sökande som har gjort sitt gymnasieval i tid placeras i första urvalsgruppen och erbjuds plats efter meritvärdesordning. Exempel: Om en utbildning har 30 platser och 32 behöriga sökande, antas de 30 behöriga sökande som har högst meritvärde. De övriga två eleverna blir reserver.

Antagningspoäng Lunds universite

Andra datum för Torsås Korrespondensgymnasium, Kalmarsunds gymnasieförbund och Naturbruksgymnasiet Kalmar.Reservantagningsbesked Du som får förändrat antagningsbesked under reservantagningen kommer att meddelas via e-post och via ansökningswebben.Det betyder att de sökande måste genomföra ett inträdesprov som betygssätts. För att exempelvis komma in på Östra gymnasiets variant med musik görs ett inträdesprov i tre delar som betygssätts från A till F, där A ger 20 poäng, multiplicerat med 16. Det betyder att maxpoängen är 640 poäng, 660 om den sökande har A i moderna språk. Du kan överklaga beslut om mottagande till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Du kan också överklaga beslut om tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan.Särskilda varianter inom det estetiska området får bara finnas för högskoleförberedande program. Sådana utbildningar ska ha förkunskarav för att säkerställa att de elever som blir antagna till utbildningen har särskilda färdigheter inom det estetiska området. Skolan ska använda prov som kompletterande urval av de sökande. Utbildningarna kan ha särskilda förkunskarav och skolan får använda antagningsprov för urval av de sökande.

Söka till gymnasiet - Karlskrona

Engelska Gymnasiet Göteborg - Gothenburg, Swede

NTI Gymnasiet Göteborg - Wikipedi

OBSERVERA! Om du avstår en plats där du är antagen finns det risk att du inte har någon gymnasieplats när skolan startar. Du ska däremot avstå andra val som du inte längre är intresserad av så att du inte riskerar att tas in där under reservantagningen. Blir det en ledig plats på utbildningen som du står i kö till kommer du tas in där och förlorar då den plats där du var antagen tidigare.KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, KOMVUX På kommunal vuxenutbildning kan du börja studera tidigast höstterminen det år du fyller 20 år. Om du har gått ett nationellt program och har en gymnasieexamen eller ett studiebevis kan du börja även om du inte har fyllt 20 år. Utbildningen kan motsvara grundskolan eller gymnasieskolan, särskilt rikta sig till personer med utvecklingsstörning eller vara en gymnasial yrkesutbildning. Mer information hittar du på din kommuns hemsida. But the sun shines after all #heavymetal #powermetal #metal #guitar #guitars #guitarist #guitarplayer #guitarhero #metaldude #metalguy #finnish #finland #finnishguitarist #juhaleikkainenofficial #inked #tattooed #greybeard #beard #göteborg #sweden #camping #caravan #gothenburg #barbeque.. Du hittar gymnasieskolans egen information om utbildningar med tester/färdighetsprov på gymnasieskolans egen webbplats.ANSTÅND Om du har blivit slutligt antagen till en utbildning men vill ha uppehåll från dina studier i ett år kan du ansöka om anstånd. Om du beviljas anstånd får du lov att börja utbildningen nästa höst istället förutsatt att du fortfarande är folkbokförd inom Göteborgsregionen.

 • Flunssa kutina.
 • Dmitri šostakovitš puoliso.
 • Valorauta virosta.
 • Samsung galaxy j5 2016 hintaseuranta.
 • Iphone underground.
 • Baby jogger city mini 4.
 • Plague inc online.
 • Sydämen vajaatoiminta ja liikunta.
 • Kiilto vesieriste kuivumisaika.
 • Omenapore historia.
 • Glo sello lounas.
 • Yököttävää.
 • Raja jooseppi rajanylitys.
 • Lohikeitto purjo.
 • Riku nieminen.
 • Väitöskirjat verkossa.
 • Pewdiepie remix.
 • Start of the first world war.
 • Verkkokauppa tv.
 • Kiisla laiva.
 • Krapula pois nopeasti.
 • Mac os sierra installer app.
 • Päiväkodit rovaniemi.
 • Kuollut mummo unessa.
 • Kauan pitää olla liitossa että saa rahaa.
 • Oreo muna kalorit.
 • Stadt mannheim telefon.
 • Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista.
 • Tanssikurssit keski suomi.
 • Käytettyjä polkupyöriä pori.
 • Noora karma pituus.
 • Trajanus.
 • Airbus a333.
 • Hyfs akuthink.
 • Närpiö suomen kartalla.
 • Kuljetusliike r. lindell kokkola.
 • Wanhojen jatkot kaivohuone.
 • Kreikan matkat syyskuussa.
 • Teatteri forum liput.
 • Neste ristiina aukioloajat.
 • Neptunus lämpötila.