Home

Farmasia avoimen yliopiston väylä

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue etäopiskelumahdollisuuksien

3 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Kuopion ja Joensuun yliopistot yhdistyivät Neljä tiedekuntaa: filosofinen tiedekunta luonnon- ja metsätieteiden tiedekunta terveystieteiden tiedekunta yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Erillislaitos: Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Avoin yliopisto Täydennyskoulutus, kehittämishankkeet HOPS KTK 2.vsk 5.9.2013 Teknillinen tiedekunta 5.9.2013 Vaasan yliopisto Opintoasiat Opiskelu tekn. tdk 1 HOPS KTK 2. vsk Henkilökohtainen opintosuunnitelma opiskelutaidot ehops Mahdollisuus ehopsin tekemiseen

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan Johdanto opetushallinnon perusopintojen opiskeluun Sari Hakkarainen, Avoin yliopisto / Aducate Yleistä opinnoista Opetushallinnon perusopintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön

Video: Avoimen yliopiston väylä Turun yliopist

Mikä on avoimen yliopiston väylä? Faceboo

Opinto-oikeutta haetaan avoimen yliopiston hakuaikoina Taideyliopiston avoimen yliopiston kautta. Haku tulee kohdentaa tiettyyn opintojaksoon, joka on lukuvuoden opetustarjonnassa. Avoin väylä yliopisto-opintoihin. Hae Arts Managementin maisteriohjelmaan avoimen yliopiston väylän kautta Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen 5. soveltaa sitä avoimen yliopiston kurssien suunnitteluun, jossa hyödynnetään myös verkkopedagogiikkaa. Tuntuu, että avoimen suuret opetusryhmät ja pienet palkkiot eivät tue opetuksen linjakkuutta. Esimerkiksi opiskelijan oppimisprosessia vie parhaiten eteenpäin opettajalta.. Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Taas pohditaan yliopistojen opiskelijavalintoja: ylioppilastodistus vai pääsykokeet? Ei mitään uutta, sillä 20 vuotta sitten Rehtorien neuvoston työryhmä pohti samaa kysymystä ja päätyi haukkumaan vallitsevia käytäntöjä. Valitettavan pientä edistystä on saavutettu Yhteistyöoppilaitoskyselytunti Ke 19.11.2014 ADUCATE? Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio ADUCATE 110 asiantuntijaa avoin yliopisto 16.000 oppijaa vuodessa 13 palvelualuetta liikevaihto 9M asiantuntijapalvelut Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaks

Maksuttomia avoimen yliopiston opintoja tarjolla. Me avoimessa yliopistossa haluamme olla kumppaneidemme tukena myös poikkeustilanteessa. Valitettavasti emme pysty nyt kevään ja kesän aikana toteuttamaan hyvin käynnistynyttä lähiopetustoimintaa seutukuntakaupungeissa Täältä löydät farmasia-alan, apteekkien ja lääkealan täydennyskoulutukset. Koulutusten kohderyhmänä ovat apteekkarit, farmaseutit ja proviisorit. Farmasia on tieteenala, joka on erikoistunut lääkehuoltoon. Farmasian alalta valmistuneet voivat työskennellä hyvinkin vaihtelevissa tehtävissä.. Opiskele itsellesi opiskelupaikka - tutustu avoimen yliopiston tarjoamiin tutkintotavoitteisiin opiskelumahdollisuuksiin. Avoimen väylä ja maisteriopinnot tarjoavat vaihtoehtoja alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa tavoitteleville

Tarkoitus & määritelmä Avoimen yliopiston väylä

Sinulle avoin yliopisto!

Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia 4 op Solubiologia farmasian opiskelijoille 3 op Fysikaalinen farmasia 2 op Perusfarmakologia 3 op Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka 4 op Lääkkeet terveydenhuollossa 5 op Lääkeaineiden orgaaninen kemia 4 op Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita Osallistuminen avoimeen valmisteluun on päättynyt. Valmistelua on jatkettu projektiryhmän ja Turun yliopiston OpenUTU-ohjausryhmän kanssa. Avoimen tutkimuksen politiikan valmistelu on osa OpenUTU-projektia, jonka tehtävänä on kehittää Turun yliopiston avoimen tieteen toimintakulttuuria

18 Kaikkien aineiden ja väyläopintojen opintoneuvonta ja -ohjaus Joensuun kampus Opinto-ohjaaja/suunnittelija: Tiina Juurela tai Kuopion kampus Opinto-ohjaaja/suunnittelija: Leila Saramäki tai Avoimen yliopiston opintojen keskeyttämisestä peritään yliopiston maksu ja kesäyliopiston osuus opetuksen järjestämisestä. Kauppatieteiden opinnot ovat väylä liike-elämän monipuolisiin tehtäviin. yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (farmasia) 5 Avoimet yliopisto-opinnot toteutetaan Monimuotoisina opintoina Oppimistehtävät, kirjatentit, lähiopetus, verkkotyöskentely Verkko-opintoina Oppimistehtävät, kirjatentit, verkkotyöskentely Lähiopintoina Lähiopetukseen osallistuminen, luento- ja kirjallisuustentit, verkkotyöskentely 5 Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Avoimen väylä - tie tutkintoon Avoin yliopist

Farmasia UE

Kaukaa viisaaksi! yleistä Itä-Suomen yliopistosta yleistä avoimesta yliopistoopiskelusta. opintojen suunnittelusta ohjaus- ja neuvontapalvelut

Rovaniemen kaupunki työnantajana. Haluatko Rovaniemelle töihin? Tutustu kuntarekryn avoimiin työpaikkoihin Avoimen yliopiston opetus. Lukuvuoden 2020-2021 opetustarjonta päivittyy näille sivuille touko-kesäkuussa 2020. Tentit pidetään Jyväskylän avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä Kauhajoen opiston päärakennuksessa, osoitteessa Järvikyläntie 92 Tulevana keväänä JAMKin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille avautuu ensimmäistä kertaa mahdollisuus päästä tutkintokoulutukseen jopa ilman valintakokeita. Haku avoimen AMK:n väylän kautta tapahtuu erillishaun kautta yhteishakuaikana. Haku englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin on.. Avoimen yliopiston opinnot. Opinnot sopivat Sinulle, joka • tavoittelet opiskelupaikkaa joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa kasvatus-, koulutus-, sosiaali- tai terveysalalta • haluat suorittaa avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja • haluat valmistautua huolella.. Lapin amk - Avoimen väylä. Tutkinto-opiskelijaksi voivat hakeutua ja tulla hyväksytyksi avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittaneet opiskelijat, jos seuraavat edellytykset Ruudun oikeassa reunassa näkyvät koulutuksen hakukohteet valitse hakukohdeAvoimen väylä, Geronomi (AMK)

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei Avoimen yliopiston opintomaksut perustuvat yliopistolakiin (24.7.2009/558) ja Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä Avoimen yliopiston opiskelijat ovat heterogeeninen ryhmä: opiskelijat poikkeavat toisistaan paitsi ikänsä, sukupuolensa ja opiskelemiensa oppiaineiden.. Aalto-yliopiston avoimen yliopiston opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan (Otaniemen kampus) ja International Business -kandidaattiohjelmaan (Mikkelin kampus). Valitut opiskelijat saavat tutkinnonsuoritusoikeuden.. Johdanto kauppatieteiden opiskeluun Kauppatieteiden opinnoista Suurin osa opinnoista mahdollista suorittaa joustavina verkkoopintoina, opintoihin jatkuva ilmoittautuminen Suoritustapoina esim. oppimispäiväkirja, Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Avoimen yliopiston väyläopinnoista - LU

Learning Opportunity: Avoimen väylä, Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi. Avoimen väylä, Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi. Course Information. Lapin ammattikorkeakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa opiskelet ongelmaperustaisen oppimisen..

Avoimen yliopiston foorumi on vuonna 2004 perustettu avointen yliopistojen yhteistyöverkosto, jossa ovat edustettuna kaikki Suomen yliopistot. Sen tehtävänä on: edistää avoimen yliopisto-opetuksen yhteisten toimintaperiaatteiden luomista ja toteuttamista ja yliopistojen välistä yhteistyötä Avainsanat avoimen yliopiston väylä, kauppatieteet, kehittämishanke, opiskelijavalinnat Avoimen yliopiston väylältä pääsee tutkintokoulutukseen vuosittain lähes 50 opiskelijaa. Uudistus on osa Toinen reitti yliopistoon -hanketta, jossa kehitetään aiemmin suoritetuista opinnoista varteenotettavaa.. Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan 4 Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto opiskelijoita noin ympäri Suomen opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset hyväksytään osaksi tutkintoa -> opetussuunnitelmat on vahvistettu tiedekunnissa opetus tutkimukseen perustuvaa 4

Avoimessa yliopistossa on lähinnä kesäisin tarjolla yksittäisiä jaksoja maisterivaiheen opinnoista. Join GitHub today. GitHub is home to over 50 million developers working together to host and review code, manage projects, and build software together შეუკვეთეთ პროდუქცია საუკეთესო ფასად; კოსმეტიკა, სახისა და სხეულის მოვლის საშუალებები..

Verkosta potkua terveystieteiden opiskeluun. Kokemuksia verkkotutkinnosta sulautuvan oppimisen näkökulmasta Sulautuva opetus ja oppiminen, 5.-6.3.2015 Helsinki Ari Haaranen, Tiina Rissanen, Susanna Järvelin-Pasanen Узнать причину. Закрыть. Avoimen yliopiston abc I Psykologian opiskelu välivuonna. Tällä videolla vastaan kysymyksiin, joita multa usein kysytään avoimen opinnoista. ▫Avoin yliopisto: Kuka voi...Avoimen väylä - vuosi opintoja - Продолжительность: 11:23 Katja Catus 540 просмотров Avoimen yliopiston opinnot ovat yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia, joten opintosuoritukset voi hyväksyttää osaksi tutkinto-opintoja. Tutkinto-opiskelijaksi avointen yliopisto-opintojen perusteella (ns. avoimen väylä). Avoimessa yliopistossa et voi suorittaa tutkintoa, mutta avoimen yliopiston..

Avoimen yliopiston info Helsingin aikuisopist

 1. olla myös reitti tutkinto-opiskelijaksi. Opintojen avulla voit myös täydentää ammattitaitoasi ja parantaa Avoimen yliopiston opiskelija saa suorituksistaan yliopiston antaman todistuksen ja voi liittää opintosuorituksensa tutkintoon, jos hän myöhem
 2. Avoimen yliopiston aineopinnot riittävät jatkossa tietyin ehdoin sosiaalityöntekijän sijaisuuteen
 3. 13 Tutkintotavoitteinen opiskelu ja avoimen yliopiston väylä Avoimessa yliopistossa voi opiskella tutkintotavoitteisesti tarjolla perus- ja aineopintoja ja muita tutkintoon kuuluvia opintoja (kielet, menetelmäopinnot) yliopistoon hakeudutaan joko erillisvalinnassa Avoimen yliopiston väylän kautta tai päävalinnassa valintakokeella 13
 4. Mikäli avoimen yliopiston väylää käytetään, tulee tarjota mahdollisuus samantapaisiin MOOC-verkkokursseihin kuin esimerkiksi Helsingin yliopiston tietojenkäsittelyopin laitoksella on käytössä ja näiden tulee olla suoritettavissa verorahoitteisesti
 5. Avoimen väylä vuonna 2020 -webinaari järjestetään ti 10.12. klo 13.00-14.30. Tervetuloa kuuntelemaan Toinen reitti yliopistoon -hankkeen verkkotilaisuuteen, millainen on tulevaisuuden avoimen väylä yliopistoon: bit.ly/avoimenvayla2020

Avoin koulutus: Avoimen yliopiston opinnot - Vaasan yliopist

 1. INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja
 2. Ainakin nyt olisi aika avata tuntuvasti lisää aloituspaikkoja reitille avoimen yliopiston kautta korkeakouluun. Jos nuori on suorittanut hyvin arvosanoin yli vuoden opintoja vastaavat kurssit avoimessa yliopistossa, on hänen alalle soveltuvuudestaankin jo näyttöä, jolloin vältytään opintojen..
 3. en on jokapäiväistä elämää ja DVD:t luksusta, miksi?) on The Open Universityn tiedesarja Rough Science. Kuuden kauden jaksoja katson kerta toisensa jälkeen uudestaan ja ihailen osallistujien taitoa nyhjätä lähes tyhjästä hienoja ratkaisuja..
 4. Johdanto kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuden (kasvatus ja aikuiskasvatustiede) ja erityispedagogiikan perusopintojen opiskeluun Sari Hakkarainen, Avoin yliopisto / Aducate Yleistä opinnoista
 5. Avoimen väylä tutkinto-opiskelijaksi. Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia 4 op Solubiologia farmasian opiskelijoille 3 op Fysikaalinen farmasia 2 op Perusfarmakologia 3 op Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka 4 op Lääkkeet terveydenhuollossa 5 op Lääkeaineiden orgaaninen kemia 4 op
 6. Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ke 20.9.2017 klo 17.00 Tervetuloa! Opiskelu avoimessa yliopistossa Kuuntele ja katsele tallenne opiskelusta avoimessa yliopistossa Kuuntele ja katsele tallenne WebOodin

farmasia Avoimen yliopiston väyläopinnot. KESÄLLÄ 2019 haku LUT Kandidaatti Highway -väyläohjelma kandidaatin opintoihin: Ilmoittautuminen ohjelmaan avattiin 3.7.2019 klo KEVÄÄLLÄ 2019 haku LUT Maisteri Highway -ohjelmaan, joka on avoimen yliopiston väylä eräisiin tekniikan maisteriopintoihin

Avoimen yliopiston opinnot ovat omaehtoista ja sivutoimista opiskelua, niihin ei saa opintotukea tai muita opintososiaalisia etuuksia. Jos työuraa on riittävästi, voi myös Avoimen yliopiston opintoihin hakea työantajalta opintovapaata ja Koulutusrahastosta aikuiskoulutustukea Avoimen yliopiston väylä tarkoittaa sitä, että, Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollisuus päästä yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Tutkinnonsuoritusoikeutta ei saa automaattisesti, vaan sen myöntää yliopiston tiedekunta erikseen. Väylän valintakriteerit ja sisään.. Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Avoimen yliopiston väylä: valinta kevät 2020 Aalto-yliopist

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opetus. Voit hakea opetusta myös eri aihealueiden mukaan. Lappeenrannan teknillinen yliopisto tarjoaa kaikille avointa opetusta myös Lahdessa Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 8.9.2015 klo 17.00 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset Johdanto opetushallinnon perusopintojen opiskeluun Sari Hakkarainen, Avoin yliopisto / Aducate Opetussuunnitelmat opintovaatimukset ovat samat kuin yliopiston perusopetuksen eli tutkintoopiskelijoiden 15 Avoimen yliopiston väylä Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon Katso Opiskelu ja Opiskelijaksi -osio, Väylä yliopistoon -kohta Tiedekunnat päättävät hakukriteerit ja mahdolliset kiintiöt vuosittain Perussääntöjä.. Tampereen kesäyliopisto Avoin kaikille 11 Yhteistyökorkeakoulua 10 000 opintopistettä 5000 opiskelijaa 30 oppiainetta 12 kieltä Miksi opiskella avoimia yliopisto-opintoja voit hyödyntää välivuoden pääset

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto - joustava väylä akateemiseen

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselle avataan uusi väylä maisteriopintoihin henkilöille, joilla on pohjalla jo ammattikorkeakoulututkinto pelastusalan Itä-Suomen yliopiston mukaan tutkinto mahdollistaa erikoistumisen myös esimerkiksi rikos- ja ympäristövastuuseen tai julkisiin hankintoihin USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä Johdanto oikeustieteiden opiskeluun Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto - pätevöidy juridiikan erityisalojen lakiasiantuntijaksi suunnittelija Seija Tuominen Itä-Suomen

5.2.2. opintojen määr

 1. Avoimen yliopiston kesäopinnoissa on satoja opintojaksoja ja useita opintokokonaisuuksia. Monitieteisillä kursseilla käsitellään ajankohtaisia teemoja kuten työelämän monikulttuurisuutta ja kaupunkiaktivismia. Ilmoittautumiset alkavat oppiaineittain porrastetusti 12.4
 2. KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2015-2016 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle
 3. ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria
 4. 13 Tutkintotavoitteinen opiskelu ja avoimen yliopiston väylä Avoimessa yliopistossa voi opiskella tutkintotavoitteisesti tarjolla perus- ja aineopintoja ja muita tutkintoon kuuluvia opintoja (kielet, menetelmäopinnot) yliopistoon hakeudutaan joko erillisvalinnassa Avoimen yliopiston väylän kautta..

Liitä avoimen korkeakoulun opinnot osaksi tutkintoa, opiskele ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi - tai yleissivistyksen vuoksi. Lukuvuonna 2019-20 teemme yhteistyötä Jyväskylän yliopiston, Turun yliopiston ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa 19 Antoisaa opiskelua Avoimessa yliopistossa! Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate AVOIN YLIOPISTO Johdanto kauppatieteiden opiskeluun Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Kauppatieteet arvokasta osaamista tulevaisuuteen Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto on osa Opetus toteutetaan oppilaitoksissa monimuoto-opintoina. Yhteistyöoppilaitoksessa opiskellaan yliopiston aikataulun mukaan. Kokonaisuuden voi suorittaa kolmessa lukukaudessa. Avoimen yliopiston väylä tarkoittaa sitä, että opiskelija voi pyrkiä perustutkinto-opiskelijaksi yliopiston joihinkin tiedekuntiin avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja Opiskele Kauhajoen opistossa avoimen yliopiston opintoja. Lääketiede / Farmasia. Avoin yliopisto. Kauhajoen opisto järjestää lukuvuonna 2019-2020 avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä Jyväskylän avoimen yliopiston ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti Haluatko tietää miten lääkkeet vaikuttavat tai mihin niiden haittavaikutukset perustuvat? Mitkä seikat erottavat lääkkeen muista hyödykkeistä? Farmasian perusopinnoissa tutustut laaja-alaisesti farmasian eri osa-alueisiin. Opit perusteet lääkeaineiden kemiasta, lääkevalmistuksen teoriasta, lääkkeiden vaikutuksesta, niiden tehosta ja turvallisuudesta sekä lääkkeistä terveydenhuollon näkökulmasta.  ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

14 Esimerkkinä Terveystieteiden maisterin tutkinto (Kandidaatin tutkinto 180 op op, yht. 300 op) Itä-Suomen yliopisto / Terveystieteiden tdk Pääaineen opintoja Sivuaineopintoja Opinnäytetyöt Kieli- ja viestintäopintoja Menetelmäopintoja Avoin yliopisto Aineopinnot 35 op Perusopinnot 25 op Talouskoulu / Leila Saramäki 14 Mikä on avoimen yliopiston väylä? Todistusvalinnan ja valintakokeiden lisäksi yliopistoon voi hakea myös avoimen yliopiston väylän kautta. Avoimen yliopiston väylähaku tarkoittaa mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopisto-opetuksessa tai muulla tavoin suoritettujen.. Avoimen väylän kautta opiskelupaikkaa hakevalla ei saa olla voimassa olevaa tutkinnonsuoritusoikeutta suomalaisessa korkeakoulussa. Kansanopistolinjat, maahanmuuttajille suunnatut linjat, avoimen korkeakoulun opintoja, ammatillisia tutkintoja, lukiokoulutus, 10-luokka, erityislinja

Avoimen yliopiston väyläopinnot Tampereen korkeakouluyhteis

 1. farmasia: Lääkkeenvalmistusoppi; apteekkiala. Esimerkiksi: Yliopiston farmasian laitos. Mikä on farmasia. farmasia rimmaa näiden kanssa: asia, raha-asia, kunnia-asia, virka-asia, riita-asia, haasia, perheasia, liikeasia, tunneasia, afasia
 2. Johdanto kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopintojen opiskeluun Sari Hakkarainen, Avoin yliopisto / Aducate Opetussuunnitelmat opintovaatimukset ovat samat kuin yliopiston perusopetuksen eli tutkintoopiskelijoiden
 3. Vainu on suomalainen yritys, joka auttaa yrityksiä löytämään potentiaalisia myyntiliidejä avoimen datan perusteella. Jos b-to-b -myynnissä osataan hyödyntää avoimen datan tarjoamat mahdollisuudet, niin miksei avointa dataa voisi käyttää myös opiskelijoiden auttamiseen
 4. Vähintään 12 op Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksen/avoimen yliopiston opintoja niin, että mukana tulee olla Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi (5 op) ja Olio-ohjelmoinnin perusteet (5 op) Kurssien arvosanojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 2,8/5. väylä 2
 5. Kaisu Säilä KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015 Teknillinen tiedekunta Ohjelmat ja pääaineet Kauppatieteiden kandidaatti Tietotekniikan ja tuotantotalouden ohjelma Pääaine tietotekniikka
 6. Johdanto erityispedagogiikan aineopintojen opiskeluun Sari Hakkarainen, Avoin yliopisto / Aducate Opetussuunnitelmat opintovaatimukset ovat samat kuin yliopiston perusopetuksen eli tutkintoopiskelijoiden

Valintaperusteiden äkillinen muutos kesken valintaprosessin kaipaisi selvitystä, joita hallitus on koronakriisin keskellä teettänyt jo useita. Ainakin nyt olisi aika avata tuntuvasti lisää aloituspaikkoja reitille avoimen yliopiston kautta korkeakouluun Farmasia Apotik, Palembang. 24 Ilir, Palembang City. Olet tullut tälle sivulle, koska se on todennäköisesti etsimässä: tai apteekki, Farmasia Apotik Palembang, Indonesia, Farmasia Apotik, osoit

Etsitkö yrityksen Turun yliopisto Avoimen Yliopiston toimisto tarkempia tietoja. Yrityksen toimipiste on paikkakunnalla Turku. Turun yliopisto Avoimen Yliopiston toimisto sijaitsee kunnassa Turku, alueella Sirkkala Avoimen yliopiston opintopalveluiden yhteystiedot ja aukioloajat. Innostu ja aloita jo tänään opiskelu Suomen suosituimmassa avoimessa yliopistossa. Voit aloittaa useimmissa oppiaineissa opiskelun milloin vain -ilmoittaudu vaikka heti verkossa Kehittämishankkeen tavoitteena oli selvittää Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opinnoissa tavoiteltavat yleiset kompetenssit. Lisäksi tavoitteena oli muodostaa näiden yleisten kompetenssien osaamisalueiden kuvaukset perusopintovaiheessa, aineopintovaiheessa sekä alempaan..

Последние твиты от Vaasan yliopiston avoin yliopisto (@openunivaasa). Vaasan yliopiston avoimen yliopiston ja jatkuvan oppimisen kuulumisia. #avoinyovaasa #univaasa #jatkuvaoppiminen. Vaasa Avoimen yliopiston haku Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja sen suorittamisen tavoiteaika päätoimisesti opiskellen on noin kolme vuotta.Maisteritutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Sen suorittamiseen kuluu kandidaatin tutkinnon jälkeen noin kaksi vuotta.

Avoimen yliopiston abc I Psykologian opiskelu välivuonna - YouTub

 1. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden ainejärjestö Pörssi ry ovat huolissaan Avoimen väylän aloituspaikkojen määrän kasvutahti on ollut kauppakorkeakoulussa hurja. Vuonna 2019 avoimen väylän paikkojen määr
 2. Tule opiskelemaan avoimeen yliopistoon. Avoimen yliopiston opinnot ovat kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Lapin yliopiston Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot ovat Lapin yliopiston kasvatustieteiden, oikeustieteiden, taiteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan..
 3. 16 Opiskelun tueksi: Www-sivut - ajankohtainen opetustarjonta ja aikataulut Sähköinen Uutiskirje Facebook -yhteisö, vertaistuki, keskustelu, tiedotus Yliopiston kirjasto (kurssikirjat, lukusali) Ohjeita opiskeluun osio www-sivuillamme: opiskeluun liittyvät käytännön asiat opintojen suunnittelu esim. väylää ajatellen (mm. hops) Akateemiset opiskelutaidot Opiskelutaitoillat syksyllä ja keväällä yhteistyössä Kuopion kesäyliopiston kanssa, ensimmäinen ke 28.9.
 4. Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 30.8.2018 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,
 5. UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta
 6. Johdanto kauppatieteiden opiskeluun lv. 2013-2014 Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Kaikille avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt

Sosiaalitieteiden opintoinfo Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.2014 VTK- ja VTM-tutkinnon rakenne KAIKKI suorittavat ensin VTK-tutkinnon (180 tutustua yliopiston oppiaineisiin ja hankkia valmiuksia pääsykokeisiin. rakentaa opintopolkua kohti tutkinnon suorittamista myös avoimen yliopiston väylän ja muiden erillishakujen kautta. kehittää ammatillista osaamista työelämän tarpeisiin sopivilla opinnoilla. Mikä on avoimen yliopiston väylä Avoimen yliopiston opinnot on helppo sovittaa työn oheen. Sinulla on mahdollisuus opiskella haluamaasi ainetta, vaikket olisikaan läpäissyt yliopiston pääsykoetta. Aika ei mene hukkaan välivuonna, koska kurssit saa myöhemmin hyväksiluettua osaksi mahdollista yliopistotutkintoa Yhteistyöoppilaitos voi tukea opiskelijoita paikallisesti järjestämällä tuutorointia esim. haastaviksi koettujen asioiden selvittämiseen, jolloin opiskelijat saavat myös vertaistukea. Se myös järjestää opintokokonaisuuteen kuuluvat tentit, joiden lukumäärä tarkentuu opetussuunnitelmatyön edetessä. Väylä - Aalto-yliopiston avoin yliopisto. Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei ole korkeakoulututkintoa tai voimassaolevaa opiskelupaikkaa..

Tutustu avoimeen yliopistoon Avoin yliopisto Lapin yliopist

 1. Etusivu » Ajankohtaista » Hiiden Opisto järjestää lukuvuonna 2019-2020 avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä Turun Yliopiston kanssa. Ha
 2. Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9
 3. Kaikki julkiset tiedot on mahdollista avata avoimen tiedon periaatteiden mukaisesti. Ennen aineistojen avaamista Väylä varmistaa, että aineiston julkaisulle ei ole lainsäädännöstä johtuvia esteitä. Väylä jakelee avointa dataa useiden eri palveluiden kautta

Osallistumalla Avoimen yliopiston opetukseen voit samalla ylläpitää ammattitaitoasi, hyödyntää välivuotta, tutustua yliopisto-opiskeluun ja kehittää itseäsi. Avoimen väylä). Opinnoista on hyötyä myös valmistautuessasi valintakokeisiin. Tai mietitkö, minkä tieteenalan opinnot sopisivat juuri sinulle Johdanto kasvatusalan opiskeluun Itä-Suomen avoimessa yliopistossa Sari Hakkarainen, suunnittelija Avoin yliopisto/ ADUCATE / Itä-Suomen yliopisto Itä-Suomen yliopisto Kuopion ja Joensuun yliopistot yhdistyivät Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa Sari Hakkarainen, Avoin yliopisto / Aducate Itä-Suomen yliopisto Neljä tiedekuntaa: filosofinen tiedekunta luonnon- ja metsätieteiden Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! 12.4.2012 12.4.2012 1 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen

Free online learning from The Open University. OpenLearn gives you free access to course materials and expert opinion on topical issues Avoimen yliopiston kautta tutkinto-opiskelijaksi. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa. Monet opiskelevat avoimessa yliopistossa välivuoden ajan ja valmentautuvat pääsykokeeseen. Jos saa perustutkintopaikan yliopistosta, avoimen yliopiston suoritukset voi sisällyttää tutkintoonsa Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 Sisältö: Yleistä avoimesta yliopisto-opiskelusta Itä-Suomen yliopistossa Opetustarjonta Tutkintotavoitteinen opiskelu Ohjaus- ja neuvontapalvelut ja opintojen suunnittelu Www-sivut Keskustelua 2

ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla 12 Opetustarjonta ja oppiaineen valinta: kaikista tiedekunnista noin 100 oppiainetta tutustu oppiaineiden kuvauksiin ja tavoitteesiin ota yhteyttä opinto-ohjaajiin tai oppiaineesta vastaavaan suunnittelijaan / koulutussihteeriin 12

Yhteistyöoppilaitospäivä il i ä 2.11.2011 Itä Suomen yliopisto Avoin yliopisto Paikka: Kuopio, Tietoteknia, luokka 1038, ACP osoite: http://video.uku.fi/avoin2 Ohjelma klo 12 14 klo 12 12.30 Tervetuloa AVOIN YLIOPISTO. OPPIMINEN TEKEE HYVÄÄ. TERVETULOA AVOIMEN YLIOPISTON INFOTILAISUUTEEN! 17.8.2017 Avoin yliopisto 2 KESKUSTELE VIERUSKAVERIN KANSSA Voit kertoa esimerkiksi Miksi olet tullut Avoimen yliopiston Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opettajat. Avoimen yliopiston suunnittelija vastaa opiskelijoiden hops-ohjauksesta.

Orientaatiotilaisuus avoimen yliopiston opintoihin. Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2011. Ennen opiskelua. Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja paikat sekä suoritustavat vaihtelevat eri kursseissa Slideshow.. Lastensuojelun työntekijäpulaan helpotusta? Avoimen yliopiston papereilla tietyin ehdoin sijaiseksi. Tekijä

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun Tervetuloa! Opiskelu avoimessa yliopistossa Kuuntele ja katsele tallenne opiskelusta avoimessa yliopistossa Kuuntele ja katsele tallenne WebOodin käytöstä 20.9.2018 Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto, Avoimen väylä. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon. Miksi avoimen väylä? Hae Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta. Avoimen väylän opintojen aikana opit akateemisia taitoja Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden Avoimen yliopiston opintoja suorittaneet hakevat myös yhteishaussa. Vuoden 2020 hausta alkaen avoimen yliopiston /aikaisempien opintojen perusteella hakevien väylä on erotettu omaksi hakukohteekseen. Hakukohteen nimessä on maininta Muut reitit yliopistoon

Avoimen yliopiston väylä

1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen 8 KETKÄ OPISKELEVAT AVOIMESSA YLIOPISTOSSA? monenlaisia opiskelijoita, erilaisin tavoittein, erilaisilla taustoilla Koulutuselämänkerta-aineiston perusteella muotoutui neljä "opiskelijaprofiilia": tutkintotavoitteiset opiskelijat urasuuntautuneet opiskelijat muutoshakuiset opiskelijat elämäntapaopiskelijat Rinne ym. 2003: Avoimen yliopiston opiskelija kokovartalokuvasta eriytyneisiin muotokuviin. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:200. 81 Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu:

Yliopistojen valtakunnalliset tasaarvopäivät 17.-18.4.2012 Uudistunut yliopisto tasa-arvo ja yhdenvertaisuus arjessa Rehtori Perttu Vartiainen Tervetuloa Itä-Suomen yliopistoon! Itä-Suomen yliopisto on 7 Avoimen yliopiston hinnasto lv Opintojen laajuus Opintomaksu Opinto-oikeus Perusopinnot 250 euroa 3 lukukautta Aineopinnot 350 euroa 4 lukukautta Yksittäinen opintojakso 10 e /opintopiste 1 lukukausi Ei tule lisäksi muita maksuja Jos on ilmoittautunut kokonaisuuteen, ei tarvitse huomioida www-sivuilla yksittäisten opintojaksojen hintoja 7 Johtokunta hyväksyi 24.3.2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON OPETUKSEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2017 2018 (-2020) 1. Opetuksen järjestämissuunnitelmaan sisältyy: Opiskelijoille myönnettävät

Farmasía apótek, Stigahlíð 45, 105 Reykjavík. Upplýsingar um símanúmer, tengiliðaupplýsingar, kort, vegvísun, götumynd, afgreiðslutíma og umsagnir Onko kellään kokemusta tällaisesta? Tai muuten vaan mielipiteitä avoimesta yliopistosta Toimikunta toi mietinnössään esille, että avoimen yliopiston käynnistäminen ei ole pelkästään korkeakoululaitoksen kehittämistä. Se on myös laajemmin aikuiskoulutuksen kehittämistä. Se nojaa suuressa määrin samoihin aikuiskoulutuslaitoksiin..

Avoimen väylä, siirtohaku ja muut opinnot: Avoimen yliopiston väylä

Mitä Ergonetti tarjoaa potilassiirtoergonomiaan? Suunnittelija Merja Mäkitalo Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija työseminaari Helsinki 11.6.2010 Itä Suomen yliopisto Koulutus ja kehittämispalvelu Yliopistotutkinto on kaksiportainen. Ensin suoritetaan alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto ja sen jälkeen ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin tutkinto.Tietoa tutkinnosta ¿Está usted interesado en farmasia? ¡Este es el lugar adecuado! En esta página encontrará sitios web relacionados con farmasia. (Clic: 54;Página web añadida: Jul 1, 2015, farmasia). Farmacias de Capital Federal, Farmacias, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, Venta de productos de.. Väylähaussa käytettävien opintojen tulee useimmissa hakukohteissa olla koottu opintokokonaisuuksiksi. Tieto koonnin tarpeesta löytyy kunkin hakukohteen valintaperusteista (ks. linkit valintaperusteisiin alla). Opinnot kootaan opintokokonaisuuksiksi pyynnöstä. Lisätietoa: Opintokokonaisuuden koonti.  Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Kaukaa viisaaksi! yleistä Itä-Suomen yliopistosta yleistä avoimesta yliopistoopiskelusta opintojen suunnittelusta ohjaus- ja neuvontapalvelut ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti näihin eri yliopistoihin. Koe pidetään samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa. Hakija voi tulla hyväksytyksi ainoastaan sen yliopiston koulutusohjelmaan, johon hän on hakenut Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Jalkapallon Pelaajayhdistys ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ovat aloittaneet yhteistyön. Avoimessa yliopistossa voi aloittaa opiskelun useimmissa oppiaineissa missä vaiheessa lukuvuotta tahansa, ja opetus on järjestetty niin, että opiskelu työn ohella on sujuvaa Tutkijoiden mukaan ilmastointilaitteilla, tuulettimilla ja avoimilla ikkunoilla on tärkeä merkitys koronan leviämisessä sisätiloissa, sillä ilmavirtauksien mukana hiukkaset voivat liikkua yli kaksi metriä. Näin ollen pelkkä turvaväli ei sisätiloissa välttämättä riitä.. Teemme yhteistyötä usean yliopiston avoimen yliopiston kanssa siten, että meillä on järjestämisoikeus avoimiin yliopisto-opintoihin, jotka ovat yliopistotutkinon osia. Alkiolla opiskelu on tehokasta hyvän ohjauksen ansiosta. Suorittamasi opinnot voit hyödyntää, mikäli jatkat opiskelua.. Jyväskylän yliopisto on tiettävästi ensimmäisenä yliopistona Suomessa ottanut humanoidirobotin osaksi asiakaspalveluaan. Jyväskylän avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen esitteli Pepperiä Ruusupuisto-rakennuksessa pidetyn paneelikeskustelun yhteydessä Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Avoimen yliopiston joulutervehdys. Cardinaltired. 4 years ago|0 view. Oikeustiedettä Turun yliopiston avoimessa yliopistossa. Zaid Lonie. 2:02. Turun yliopiston uusi rehtori Tylkkärin haastattelussa. Nodestongue Jyväskylän yliopiston liikuntapaikat (Lipas) -aineistot. WMS Tiedot ja huomiot rajapintapalvelusta: rajapintapalvelusta ei löydy lisätietoja avoimen datan portaalin lisäksi. * WFS-rajapinta ei ole toiminut odotetusti QGISissa (päivitetty: 2020/03)

Avoimen yliopiston opinnot vastaavat muuttuvan työelämän tarpeisiin. Yksittäisten opintojaksojen avulla voit lisätä, täydentää tai syventää ammatillista osaamistasi ja parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä tai uudelleensijoittua työmarkkinoilla Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä − SAMKissa on suunnitelmallisesti panostettu avoimen AMKin toiminnan kehittämiseen. Tarjonta on monipuolistunut ja laajentunut, myös polkuopiskelijoita on otettu aiempia vuosia enemmän, kertoo SAMKin koulutuspäällikkö Pia Lamminen

avoimen yliopiston väylä tarkoittaa mahdollisuutta hakeutua tutkinto-opiskeli-. jaksi yliopistoon avoimen yliopiston opintojen perusteella. väylähaun yhteydes-. sä näihin opintoihin rinnastetaan myös erillisellä opinto-oikeudella suoritetut. opinnot. avoimen yliopiston väylä luotiin avaamaan.. Avoimen väylä tutkinto-opintoihin. Suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän haussa ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa suoritettujen.. Opintoasiain ja Peda forum päivät 2011, 23.8.2011 Työpaja 3 Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus ja kehittämispalvelu Aducate, Avoin yliopisto Opiskelu on maksullista eikä opiskelu oikeuta opiskelijaetuihin tai tutkinnon suorittamiseen. Opetus on yleensä päiväsaikaan. SeAMKin Avoimen väylän haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet avoimessa AMK:ssa tietyn määrän haettavaan koulutukseen soveltuvia avoimen AMK:n opintoja. SeAMKin avoimen väylän haun hakukohteet löytyvät Opintopolusta hakusanoilla SeAMK avoimen väylä

Farmasia Avoimen ammattikorkeakoulun väylä - hakeutuminen AMK-tutkintoihin keväällä 2020. Suurimmassa osassa JAMKin AMK-tutkinnoista on hakumenettelynä käytössä yhteishaun lisäksi myös avoimen AMKin väylä. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija saa hakukelpoisuuden tutkintoon, mikäli hän.. Sivu 3 / 3. Erityispedagogiikka sopii hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään (esim. luokanopettajat, koulunkäynninohjaajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö) erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä

 • Sony dsc hx60v hinta.
 • Miten helliä poikaystävää.
 • Hietaniemen uimaranta.
 • Mitä päälle vanhojen jatkoille.
 • Moz bad freienwalde polizeibericht.
 • Vouliagmeni beach.
 • Casio sa 46.
 • Melonta kirkkonummi.
 • Telia tukiasemat kartta.
 • Motonet lokerikko.
 • Hattula kiinteistöt oy.
 • Saksan sää.
 • Aavikoituminen uutinen.
 • Uudenvuodenjuoksu eurajoki 2017.
 • Finn tack takki.
 • Bruno mars finesse remix.
 • Mbnet bbs.
 • Uskonnollinen mystikko.
 • Rye flower.
 • Leijonakaarti kausi 2.
 • Maanpuolustuskorkeakoulu englanniksi.
 • 90 mph to kmh.
 • Hornady lataussarja.
 • Miten webastoa käytetään.
 • Ripsien värjäys espoon keskus.
 • St michel mikkeli.
 • Kudosperfuusio tarkoittaa.
 • Sydämen sivuääni asteikko.
 • Renault twizy batteriemiete.
 • Tehtaankadun ala aste sisäilma.
 • Suche frau ab 70 jahre.
 • Benelli puoliautomaatti.
 • Imdb anna easteden.
 • Omistusasunto blogi.
 • Kirjan ensipainos.
 • Velho ja leijona elokuva.
 • The worst witch season 2 netflix.
 • Synnytyspelko sektio.
 • Ikea wokkipannu.
 • Toyota corolla mitat.
 • Mitä on alkukertomukset.