Home

Biokaasun valmistus

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä Ruotsi on ollut yksi biokaasun edelläkävijöistä, ja biokaasua tuotettiin Ruotsissa vuonna 2015 lähes kuusinkertaisesti Suomeen verrattuna. Ruotsissa yli 60 % tuotetusta biokaasusta jalostetaan ja käytetään pääosin liikennepolttoaineena yli 50 000 kaasuautossa.

Miten biokaasua tuotetaan? Gasum Biokaasun tuotannon vaihee

SETCOM-seminaari Biokaasuliikenne matkailualalla Ari Lampinen (etunimi.sukunimi at liikennebiokaasu. ) Uusiutuvan liikenne-energian projektipäällikkö, Joensuun Seudun Jätehuolto Oy (www.liikennebiokaasu. Saksassa tuotannon kasvu on ollut Euroopan suurin 2003–2006. Kasvu perustuu maanviljelijöiden sähkön syöttötariffiin ja 3 500 biokaasuyksikköön (2006) sähkön ja lämmön yhteistuotantona.[1] Saksan biokaasuyhdistyksen tavoite on nostaa kapasiteetti 1 000 MW:sta (2006) 9 500 MW:iin ja kymmenkertaistaa sähkömäärä 76 000 GWh:iin (2020), mikä olisi 1 % Saksan sähkönkulutuksesta. Sähköä tuotettiin biokaasusta 7 300 GWh (2006) Saksassa.[9] Määrästä noin puolet 3 600 GWh kerättiin kaatopaikoilta biokaasuna.[10] Gasum kehittää jatkuvasti polttoainetarjontaansa ja palvelujaan vastatakseen merenkulkualan tuleviin tarpeisiin. Yhtiö jatkaa investointeja LNG- ja LBG-toimitusketjuun ja rakentaa yhdessä merenkulkualan kumppaniensa kanssa puhtaampaa tulevaisuutta.

Valmistettu biokaasulla - biokaasumerkki Gasu

 1. Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %
 2. *Sähköverkkoon kytketty kesämökki jossa on ympärivuotinen peruslämpö 8 000 kWh/vuosi. Kesämökin keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat 2 992 kg/vuosi.Biokaasun kulutuksena on käytetty Skoda Octavian tehtaan ilmoittamaa kulutuslukemaa.
 3. Tämä artikkeli on tarkoitettu aloitusoppaaksi ensimmäisiä vaappujaan väkertäville. Todennäköisesti monet artikkelissani esittelemäni menetelmät herättävät jonkinlaista keskustelua konkareiden keskuudessa ja osa saattaa pitää niitä myös väärinä tapoina
 4. Lue myös: Kaasuauton kuolonkorina? Volkswagen-konserni hylkäämässä teknologian, johon meidänkin hallituksemme luotti
 5. Biokaasu tarjoaa myös monia ratkaisuja tulevaisuuden kiertotalousyhteiskuntaan. Se parantaa maaseudun energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Maatilakoon laitosta somman mittakaavan keskitetty biokaasulaitos voi tulevaisuudessa olla biojalostamo, joka hyödyntää jäte- ja sivuvirtoja ja tuottaa niistä biokemikaaleja, liikennepolttoainetta ja kierrätyslannoitteita. [6]

Biokaasu - uusiutuvaa kotimaista energiaa Gasu

Biokaasun tuotannossa käytettäisiin metsäpohjaista biomassaa, metsähaketta ja kuorta. Biokaasu on hiilidioksidineutraalia ja se voi olla jopa hiilidioksidinegatiivista. Tekniikka mahdollistaa sen, että hiilidioksidi voitaisiin ottaa talteen ja varastoida.Biokaasun tuottamiseksi tarvitsemme biohajoavia raaka-aineita: kaupan syömäkelvottomia biojätteitä, kasvitarhojen puutarhajätteitä tai vaikkapa oluen panemisessa syntyvää mäskiä. Nämä biohajoavat raaka-aineet toimitamme lähimmälle biokaasulaitoksellemme, jossa niistä tuotetaan ympäristölle ystävällistä uusiutuvaa energiaa – biokaasua. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO 2 -raja-arvoiksi U 67/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Liikenne- ja viestintävaliokunta TransEco -tutkimusohjelma 2009 2013 Vuosiseminaari Ari Juva RED dir. 2009/28/EC: EU polttoainedirektiivit ohjaavat kehitystä Uusiutuva energia (polttoaine + sähkö) liikenteessä min.10% 2020 Suomen tavoite Vähäpäästöisten ratkaisujen tuominen liikenteeseen on yksi keskeinen näkökulma biokaasutuotannossa. Suomen pohjoisimmat kaasutankkausasemat sijaitsevat tällä hetkellä Oulussa. Alueellinen biokaasutuotanto ja liikennekaasumarkkinan kehittyminen mahdollistavat tankkausasemaverkoston laajenemisen pohjoisemmaksi.

Miksi tankata biokaasua? Gasu

 1. Biokaasun valmistus kasvibiomassasta laboratoriomittakaavan biokaasureaktorilla. Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kemiantekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 29.4.2011
 2. Polttoaineen valmistus Viime vuosikymmenin pellettien valmistus ja jauheen Biodiesel Biokaasu Biojte. Kasviljyt Elinrasvat Lignoselluloosa Lignoselluloosa
 3. isteriö Tieliikenne on yhä lähes täysin riippuvaista
Sarjakuvat | BiokaasuautoKuvapankki | Biokaasuauto

Video: 3. Biokaasun valmistus on energiatehokasta Hele

Hallitusohjelmassa 2007 luvattiin jo syöttötariffi biokaasulaitoksille. Kaatopaikoilla muhii rahanarvoista kaasua 25 miljoonaa öljylitran verran. Kaasua voi käyttää lämmön- ja sähköntuotantoon ja ajoneuvojen polttoaineena. Suomen kaatopaikoilta muodostuu 200 miljoonaa kuutiometriä/a kaasua. 2005 sitä kerättiin 118 miljoonaa kuutiometriä, josta hyödynnettiin 70 miljoonaa kuutiometriä. Kaatopaikkakaasua muodostuu 20–25 vuotta. Sen energiasisältö on 6 kWh/kuutiometriä.[18] Biokaasun potentiaali on 20 % liikenteen polttoaineen tarpeesta, mikä auttaisi Suomea täyttämään biopolttoaineen lisäämissitoumuksensa. 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 5 2 SELVITYKSEN TAUSTA Liikennepolttoaineiden hintakehitys Biokaasun valmistus Kymenlaaksossa Ympäristövaikutukset 6 3 BIOKAASUN EDUT VERRATTUNA MUIHIN LIIKENNEPOLTTOAINEISIIN Liikenteen kehitys Kasvihuonekaasupäästöt elinkaarella mitattuna Huolto ja hyötysuhde Verotus 8 4 YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT Kaupunkien sitoumukset Hankintatoimi 9 5 UUDEN LAIN ASETTAMAT VAATIMUKSET HANKINTATOIMELLE Kilpailutusvaihtoehto Kilpailutusvaihtoehto Joustavuustekijät 11 6 ESIMERKKEJÄ BIOKAASUN KÄYTÖSTÄ KAUPUNKILIIKENTEESSÄ Biokaasun liikennekäytön edistämisesimerkkejä Saksan ympäristövyöhykkeet 14 7 TANKKAUSMAHDOLLISUUDET NYT JA TULEVAISUUDESSA Kaasuverkoston laajentamissuunnitelma 15 8 PAIKALLISET OLOSUHTEET Hamina Kotka Kouvola 18 9 KUSTANNUSVAIKUTUKSET Kustannusvertailu hybridiautoon Hankintakustannus Käyttökustannus Kustannuslaskelmat Kustannussäästö ajettua kilometriä kohti Konversiot Dual-fuel konversio ELINKAAREN AIKAISET HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT POTENTIAALISET AJONEUVOMALLIT 29 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden 13 6.1 Biokaasun liikennekäytön edistämisesimerkkejä Esimerkkejä muista biokaasua käyttävistä sidonnaisajoneuvoista ovat muut julkisen sektorin ajoneuvot, taksit, huoltoajoneuvot, postiautot, kuriiriyhtiöiden ajoneuvot ja muut paikallisesti liikkuvat yritysten ajoneuvot sekä paikallisjunat. Biokaasun liikennekäytön edistämisinstrumentteja on Ruotsin kunnissa käytössä runsaasti. Niihin kuuluvat: Biokaasuajoneuvojen priorisointi kuntien hankintasäännöstöissä ja kuntien yhteishankinnat Paikallisbussiliikenteen ja jäteautojen siirtäminen biokaasulle tekemällä kilpailutus ainoastaan biokaasukäyttöisiä busseja, ja jäterekkoja tarjoavien välillä Biokaasun tankkauspaikkojen toteuttaminen Ilmainen pysäköinti Taksi-, bussi- ja kimppakyytikaistojen käyttöoikeus yksinkin ajaessa Biopolttoainetakseille varattu kaupungin parhaimmat taksipysäkit ja oikeus ohittaa jonossa dieseltaksit Yrityksille ja yksityisille biokaasuajoneuvojen investointituki ja ilmaista kaasua aluksi Veroalennuksia yrityksille, jotka hankkivat työsuhdebiokaasuajoneuvoja Kunnallisverotuksessa verotusarvon alentaminen vastaavaan bensiiniautoon verrattuna Vapautus ruuhkamaksusta Laaja tiedotuspalvelu Liikennekaasu valmistetaan biojätteestä ja lietteestä. Se on siis sekä uusiutuvaa, paikallisesti tuotettua että hiilineutraalia. Lisäksi biokaasu aiheuttaa vähemmän..

Kaasuautoilijoiden kupit nurin: EU pakottaa - MTVuutiset

 1. Taiwanin onnistunut koronastrategia halutaan nostaa jalustalle – maan osallistumista Maailman terveyskokoukseen vaaditaan, Kiina vastustaa
 2. en vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa Motiva Oy 1 Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa ( 1509/2011)
 3. en
 4. ka, 25.9.2014 Sisältö Historia

1. Biokaasu on uusiutuvaa

Biokaasun tuotanto. Jätevedenkäsittelyssä syntyy puhdistamolietettä, joka tiivistetään ja kuivataan mekaanisesti tai termisesti. Joissain tapauksissa liete tiivistyksen jälkeen mädätetään BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA Jatkoselvitys bilika-projekti NELI hanke Mylläri Mikko Ahlberg Arto NELI - North European Logistics Institute on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun.. Pohjois-Savon liikenneseminaari 4.4.2019 Liikkumisen ja liikenteen tulevaisuus Jukka Haavikko 1. Mitä kauempana PK-seudusta ollaan Bussien osuus joukkoliikennemarkkinassa kasvaa. 2. Kaavoituksen merkitys BiKa-hanke Viitasaaren työpaja 27.3.2018 Uusiutuvan energian direktiivi REDII ehdotus Saija Rasi, Luonnonvarakeskus Biokaasuliiketoimintaa ja -verkostoja Keski-Suomeen, 1.3.2016 30.4.2018 29.3.201 RED

BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA - PDF Free

Vuoden hyötykäyttöteoksi valittiin lasivillan valmistus kierrätyslasista käyttäen biokaasua. Palkinnon sai Sain Gobain Rakennustuotteet Oy:n Forssan lasivillatehdas LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA GASUMIN PÄÄMÄÄRÄ Luomme monipuolisilla energiaratkaisuilla puhtaampaa hyvinvointia. PAIKALLISJAKELUN TUNNUSLUVUT 2008 Maakaasun myynti 452 GWh Verkoston pituus 550

Biokaasu - Wikipedi

 1. isteriö 1 EU:n päästövähennystavoitteet EU:n komissio antoi heinäkuussa 2016 ehdotuksensa
 2. Kaasun valmistus, logistiikka ja käyttö on hyvin energiatehokasta. Kaasun siirtoon tarvittava energiamäärä on Suomessa pieni, noin 0,4 prosenttia kaasuvirrasta. Vuosaaren kaasuvoimalaitoksen hyötysuhde on parhaimmillaan jopa 93 prosenttia. Lisäksi biokaasun valmistus on tehokkaampaa kuin esimerkiksi biodieselin.
 3. Biokaasu on myös metaania, jota varmasti vuotaa tuotannon ja käytön eri vaihessa yhtälailla kuin maakaasua. Muut fossiiliset polttoaineet Myös muiden fossiilisten..
 4. isteriö 1 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet Pariisin
 5. Biokaasu -koulutuksen luento-osuudet järjestetään Biokaasu -koulutuksessa järjestetään tilakohtaista neuvontaa biokaasun aihepiireistä
 6. 22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 1 BIOKAASUMARKKINOIDEN KEHITYS SUOMESSA BIOLAITOSYHDISTYKSEN JUHLASEMINAARI 21-22.10.2015 22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 2 Biokaasun tuotanto jäteraaka-aineista MÄKIKYLÄ,

Biokaasu -Luentovideo 2 - YouTub

biokaasu. Pääasiassa metaania sisältävä kaasu, jota syntyy bakteerien hajottaessa yks. nom. biokaasu, yks. gen. biokaasun, yks. part. biokaasua, yks. ill. biokaasuun, mon. gen.. Liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toimintasuunnitelma Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Jakeluinfradirektiivi (2014/94/EC) Direktiivi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin 1 BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA Jatkoselvitys bilika-projekti NELI hanke Mylläri Mikko Ahlberg ArtoRovaniemen, Ranuan ja Pellon kuntalaisten biojätteistä tuotetaan jatkossa kotimaista uusiutuvaa biokaasua ja kierrätysravinteita Gasumin Oulun biokaasulaitoksella. Energiayhtiö Gasumin ja kunnallisen jäteyhtiö Napapiirin Residuum Oy:n sopimus on uusi askel seudulliselle kiertotaloudelle Pohjois-Suomessa. Kuntalaisten biojätteet kierrätetään jatkossa polttoaineeksi kaasuautojen tankkiin.

“Olemme Gasumilla sitoutuneet toimimaan hiilineutraalin tulevaisuuden puolesta ja auttamaan asiakkaitamme vähentämään omaa hiilijalanjälkeään toimittamalla niille puhtaampaa energiaa. Olemme iloisia voidessamme tukea Preemiä sen pyrkiessä vihreämpiin merikuljetuksiin ja erityisesti yhtiön visioon johtaa siirtymistä kestävään yhteiskuntaan”, sanoo Gasumin meriliikenteen myyntijohtaja Jacob Granqvist.

Uusilla liesillä on myös muita hyötyjä: biokaasu tuotetaan karjan lannasta ja vessan jätteistä ja sitä varten rakennetut vessat parantavat hygieniaa kylissä Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron Many translated example sentences containing valmistus - English-Finnish dictionary and search engine for English translations

Biokaasu. Tätä asetusta sovelletaan myös biokaasun tekniseen käyttöön sekä biokaasun talteenottoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarkoitettuihin putkistoihin ja laitteisiin Aidosti kotimaisena tuotteena meillä on erinomainen toimintavarmuus, me kun valmistamme kaikki osat itse niin ei tarvitse odotella kiinankontteja Biokaasun puhdistus ja kuivaus. Laitoksen gPower-yksikössä biokaasua puhdistetaan ja kuivataan. Käsittelyn ja paineistuksen jälkeen biokaasu on valmista syötettäväksi generaattorille sähkön.. Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän väliraportti (syyskuu 2018) Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmä 12.4. 12.12.2018 Selvitetään ja arvioidaan keinoja, joilla liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekoen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

2. Biokaasu kulkee putkessa

Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Kaasuautojen Edellytykset Suomessa Kaasukäyttöiset autot muodostavat varteenotettavan vaihtoehdon. Päästöt ovat huomattavan LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 2 Gasum s year 2015 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 3 24.05.2016 Gasum Oy Jussi “Merikuljetukset ovat tärkeä osa Preemin toimintaa. Olemme erittäin tyytyväisiä, että saamme nyt käyttöömme myös uusiutuvaa nesteytettyä biokaasua. Tämä tukee tiukkoja kestävyysvaatimuksiamme”, sanoo Preemin Manager Trading Operations Anna Karin Klinthäll.

Uusiutuvista energiaa - Biokaasun raaka-aineet, valmistus ja käyttö

Jäte- ja peltopohjainen biokaasu syntyvät ohjatussa mädätysprosessissa, jossa biokaasua muodostuu mikrobien hajottaessa orgaanista ainesta. Hajoaminen tapahtuu mädäntymällä hapettomassa tilassa anaerobisten bakteerien vaikutuksesta. Näin syntyvä biokaasu sisältää metaania ja hiilidioksidia, noin 40–75 % metaania ja noin 30–45 % hiilidioksidia. Lisäksi biokaasu voi sisältää pieniä määriä muita yhdisteitä. Biokaasun lämpöarvo on noin 5,0–5,5 kWh/m3n.[5] Valmistus. Missä päin Suomea tuote on valmistettu? Miksi paikkakuntaa ei ole Hyvä tuotantohygienia leivän valmistuksessa on oleellista säilymisen kannalta

Biokaasun tankkausasema Kokkola - Posts Faceboo

Laulaja Alma ajatteli, että voisi puhua vain musiikista – ymmärtää myös sen, että ihmisiä kiinnostaa rakkaus: Näin suhde Natalia-tyttöystävän kanssa sai alkunsa Kilpailutus ja kuntien mahdollisuus vaikuttaa Ari Lampinen (etunimi.sukunimi()liikennebiokaasu.fi) Projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke Puheenjohtaja, Suomen biokaasuyhdistys Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100% Gasumin, Helsingin Energian ja Metsä Fibren yhteisprojekti synteettistä biokaasua tuottavan biojalostamon rakentamiseksi Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan yhteyteen etenee hyvää vauhtia. Projekti on edennyt investointipäätösten toiseen valmisteluvaiheeseen. Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.2009 Gasum Oy Myyntipäällikkö Jussi Vainikka jussi.vainikka@gasum.fi

Energiayhtiö St1 rakentaa Hämeenlinnaan biokaasulaitoksen

Lyhyt opas kaasuauton hankintaan Pohjois-Savon energianeuvonta Oppaan sisältö Perustietoa kaasuautosta 3 Kaasun tankkaus 4 Toimintasäde ja kaasun hinta.. 5 Kaasuauton huoltaminen 6 Kaasuauton hankinta. Suomessa biokaasulaitosten raaka-aineena käytetään nykyisin pääosin jätteitä, mutta suurin potentiaali on peltobiomassassa, jota Suomessa ei vielä juurikaan hyödynnetä.

Biopolttoaineissa on potentiaalia - Keskisuomalaine

Biokaasu Suomalainen maatilan biokaasulaitos Demeca O

Biokaasu-uunien avulla puun tarve ja sen myötä paine metsien käyttöön vähenee. Pramilan äiti Lanmi Chaudhary avustajineen on ryhtynyt valmistamaan sitä aamuyöstä Kaikki biokaasu, jonka valmistamme liikenteen käyttöön, on Joutsenmerkittyä, kertoo Gasumin Jani Arala. Olemme todella ylpeitä siitä, että biokaasumme sai Joutsenmerkin.. HE 184/2017 vp Hallituksen esitys laeiksi poltto-aineiden elinkaarenaikaisten KHK-päästöjen vähentämisestä ja biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 :n muuttamisesta Tarja Lahtinen Neuvotteleva Sähköautoilla yritetään ratkaista suurkaupunkien saasteongelmat ja pysäyttää ilmanmuutos. Mutta onko litiumioniakun varassa liikkuva sähköauto sittenkään riittävän.. Ympäristöystävällisyytensä ansiosta biokaasu on erinomainen valinta kantakaupungin alueella toimiville yrityksille. Biokaasu on hiilidioksidivapaata, mikä tarkoittaa, ettei..

Biokaasun tuotannossa mitään ei heitetä hukkaan – biokaasun sivutuotteena syntyvä orgaaninen aines on täynnä arvokkaita ravinteita. Tämä orgaaninen aines jatkaa matkaansa esimerkiksi ympäristöystävällisenä kierrätyslannoitteena suomalaisille pelloille. 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1 TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINTAA ON TEHTÄVÄ JO TÄNÄÄN ENERGIATEKNOLOGIOILLA PÄÄSTÖT ALAS TOMMY MATTILA 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 2 Gasumin vuosi 2013 Liikevaihto

Mitä on biokaasu? Myllyn Para

KAISU näkemyksiä MmV kuuleminen 10.11.2017 Hannes Tuohiniitty Yleisiä huomioita Tärkeää että Suomessa pyritään konkreettisiin toimiin jo kuluvan vaalikauden aikana 2015-2019, joilla uskottavasti edetään Salamasta alkanut tulipalo vei piharakennuksen ja uhkasi arvoautoja Vantaalla, katso kuvat liekkimerestä Biokaasua liikenteeseen Hiilineutraali liikenne Joensuuhun sanoista tekoihin 4.2.2019 Jukka Metsälä Vice President, Traffic Gasum GASUM KEHITTÄÄ POHJOISMAISTA KAASUEKOSYSTEEMIÄ JA EDISTÄÄ KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Biokaasu valmistetaan biohajoavista jätteistä. Biokaasu sopii polttoaineeksi energiantuotantoon, teollisuuteen ja liikenteeseen sekä kotitalouksien käyttöön Toimittaja lopetti alkoholin juomisen pandemian aikana – näin päätös vaikutti: "Hyötyjä, joita en odottanut" "Biojätteen tehokas kierrätys ja kiertotalouden edistäminen ovat meille tärkeitä edistettäviä teemoja, joihin biokaasun tuotanto tuo vastauksia", kommentoi Napapiiriin Residuumin toimitusjohtaja Juha Torvinen.

"Kunnat ja kunnalliset jäteyhtiöt ovat merkittävässä roolissa edistämässä kotimaisen biokaasun tuotantoa ja liikenteen päästövähennyksiä. Samalla biokaasun tuotanto mahdollistaa kunnille biojätteiden tehokkaan kierrätyksen", kertoo Gasumin Suomen kiertotalousliiketoiminnan johtaja Ari Suomilammi.EU:n tavoitteiden mukaan biopolttoaineiden osuus liikenteen polttoaineista tulisi olla vähintään 5,75 % vuonna 2010, 10 % vuonna 2020 ja jopa 25 % vuonna 2030.

Gasum rakentaa tulevaisuutta biokaasulle - Sitr

Biokaasu on uusiutuva polttoaine, joka pienentää merkittävästi yritysten ympäristöjalanjälkeä Jokimaan Biokaasu on jättänyt ympäristölupahakemuksen Lahden rakennus- ja ympäristölautakunnalle Lahden Jokimaan alueelle rakennettavasta biokaasulaitoksesta • Tankkausasema ei välttämättä tarvitse paikallista biokaasun tuotantoa, mutta tankkausaseman olemassaolo voi toimia pontimena paikallisen tuotannon käynnistämiselle

Biokaasun jalostusaseman valmistuminen venyy Mikkelissä yle

Tanskalaiselle jalkapalloilijalle 60 000 euron sakot – syy: vähät välitti koronamääräyksistä Kaasuautoilijat ry esittää tilanteen korjaamiseksi muun muassa kaasuautojen välitöntä luokittelemista vähäpäästöisiksi sekä päästöjen mittaustavan muuttamista elinkaaripäästöihin perustuvaksi. Kaasu tulee tehtaalle putkea pitkin suoraan Forssan alueella sijaitsevasta Envor Group Oy:n biokaasulaitoksesta. Saint-Gobainin ja Envorin kanssa yhteistyötä tekee myös.. Biokaasua voidaan tuottaa lähes kaikesta eloperäisestä materiaalista, kuten biojätteestä, jätevesilietteestä, jätevesistä, lannasta, teollisuuden sivutuotteista ja kasvibiomassasta. Ainoastaan puuperäinen aines ei sellaisenaan sovellu biokaasureaktoriin.

Biokaasu on kotimainen, uusiutuva polttoaine, jota valmistetaan biojätteestä, jätevesilietteistä, lannasta ja teollisuuden orgaanisista sivuvirroista TANKKAA AUTOOSI PUHTAAMPAA. VALITSE LUONNONKAASU. Edullisempi vaihtoehto luonnolle ja lompakolle. Suomessa asiat ovat hyvin. Voit valita autosi polttoaineeksi puhtaamman vaihtoehdon luonnonkaasun. Maakaasu

Kesä kaasulla: Kaasuautoilu hellii kukkaro

Biokaasu tulee Gasumin biokaasulaitokselta. Biokaasu valmistetaan mädättämällä biojätteestä, jätevesilietteistä ja teollisuuden sivuvirroista Nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttö merenkulun polttoaineena vähentää päästöjä merkittävästi verrattuna perinteisiin polttoaineisiin. Se parantaa paikallista ilmanlaatua ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 20 prosentilla perinteisiin polttoaineisiin verrattuna. LNG on ympäristöystävällisin meriliikenteen polttoaine ja täyttää kaikki nykyiset ja tulevat IMO:n ympäristövaatimukset. Luke Farmarissa 2015: ravinteiden kierrätys, metsähakkeen laatu, biokaasu, vihreä Ravinteiden kierrätyksellä voidaan esimerkiksi säästää lannoitteiden valmistuksessa..

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Kaasun käytön valvojien neuvottelupäivät Maakaasun käyttäjäpäivät 13.14.9.2011, Tallinna Gasum Oy, Liikennepalvelut, Liiketoimintayksikön päällikkö Jussi Energiaverotuksen muutokset HE 34/2015 Talousvaliokunta Energiaverotus Yhdenmukaistettu energiaverodirektiivillä (EVD) Biopolttonesteet veronalaisia EVD:ssä Turpeen verotukseen ei sovelleta EVD:tä Sähköllä – Biokaasun liikennekäytön voimakas edistäminen on välttämätön keino liikenteen sähköistämisen lisäksi, mikäli EU tosissaan aikoo vähentää liikenteen päästöjä, yhdistys paaluttaa maa- ja metsätalousvaliokunnalle lähettämässään lausunnossa.

Biokaasu - Ilta-Sanoma

Biokaasua tuotetaan kotien biojätteestä, kuten banaaninkuorista tai jääkaappiin unohtuneesta salaatista. Kierrättämällä biojätteet osallistut uusiutuvan polttoaineen tuotantoon. Gasum toimii putkikaasun lisäksi myös LNG:n ja biokaasun markkinoilla. Kasvua maantieliikenteessä ja merenkulussa. Lammisen mukaan putkikaasua käyttävä teollisuus sekä yhdistettyä sähkö- ja..

Biokaasu Lapinkansa

Sisältö-haun tulokset hakutermillä SUOMEN BIOKAASU. Haku termillä: 'Suomen' tai 'Biokaasu' kohdennettuna sisältöön Suomen vuoden 2011 hallitusohjelmaan sivulle 48 kirjattiin biokaasun liikennekäytön edistäminen.[16][17] Neuvottelutuloksessa on kirjattu mm, että liikennepolitiikassa kiinnitetään huomiota Suomen päästövähennystavoitteisiin liikennesektorilla. Lisäksi liikenteen päästöjä tullaan vähentämään muun muassa tukemalla joukkoliikennettä, autokannan uudistumista ja suosimalla vähäpäästöisiä ajoneuvoteknologioita. Biokaasun liikennekäyttöä edistetään. Biokaasu on biologisen hajoamisprosessin tulos. Luonnossa sitä muodostuu muun muassa hapettomissa järvien ja soiden poh-jasedimenteissä, märehtijöiden pötseissä ja..

Valio haluaa Suomeen lantaekosysteemin - lietelantaa voi hyödyntää esimerkiksi biokaasun valmistuksessa Videoita oluen valmistuksesta ja olutresepteistä. Lyhyesti hiivastartereista. Oluen valmistus olutuutteista

Lausunto 1 (6) viite: LVM048:00/2017 Liikenne- ja viestintäministeriölle kirjaamo@lvm.fi Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta Säästä rahaa ja ympäristöä vähäpäästöisellä autoilulla Pysäköintialennus vähäpäästöisille henkilöautoille Vähäpäästöisyyden kriteerit (voimassa alkaen 1.1.2017) Saat 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista BIOKAASU. Biokaasun tuotantoprosessi koostuu monista monimutkaisista vaiheista Kun biokaasu tuotetaan kahdessa vaiheessa, H2S-pitoisuutta voidaan pienentää ennen.. Jyväskylän halvin biokaasu löytyy Mustankorkealta. Metaanikaasussa on 1,56-kertaisesti energiaa bensaan nähden, ja vertailuhinta bensaan lasketaan jakamalla kaasukilon hinta.. Liikennejärjestelmät energiatehokkaiksi Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Liikenteen energiankulutus ja khk-päästöt Tieliikenteen energiankulutus 1990-2017 Liikenteen khk-päästöt 1990-2017

Biokaasu on uusiutuva liikenteen polttoaine ja helppo tapa vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 %. Biokaasun tuotantoon liittyy keskeisesti kiertotalous, sillä biokaasua tuotetaan muun muassa biojätteestä, joka on päätynyt kaatopaikalle tai jätteenpolttolaitokseen. Kiertotaloudessa toisen jäte on aina toisen raaka-ainetta. Biokaasun huomioiminen. Jakeluverkkoon syötetty biokaasu katsotaan edelleen vuonna 2020 kulutetuksi siinä kyseisessä jakeluver-kossa, johon se on syötetty. Verotuksessa sitä ei saa.. BIOKAASUN JA KAASUINFRAN HYÖDYNTÄMINEN KIERTOTALOUDESSA KAASUPÄIVÄ 12.11.2015 JUKKA METSÄLÄ 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 1 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 2 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 3 KULUTTAJAN

Infrapuna-anturi perustuu Vaisalan keskeiseen mittaustekniikkaan, ja anturin tärkeimmät komponentit valmistetaan Vaisalan puhdastiloissa Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Ilmansuojelupäivät 20.-21.8.2019 16.8.2019 1 Liikenteen kansalliset ilmastotavoitteet Suomen tulee

— Biokaasu liittyy tätä kautta tuotteiden valmistukseen. Biokaasua valmistetaan muun muassa erilaisista jätteistä ja sen suosio on jatkuvasti kasvanut Panimoravintola Bryggeri laski keskiviikkona myyntiin ensimmäisen biokaasu-IPAn. Jatkossa kaikki Bryggerin tuotteet valmistetaan biokaasun avulla Ekoautoseminaari 28.11.2015 Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI SISÄLTÖ 1. Ehdokkuuden vaatimukset 2. Ehdokkaat 3. Arviointi 4. BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja Säästä rahaa ja ympäristöä vähäpäästöisellä autoilulla Pysäköintialennus vähäpäästöisille henkilöautoille Saat 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista Helsingissä, jos omistat vähäpäästöisyyden kriteerit

Biokaasu on kotimaista | BiokaasuautoOsaamisfoorumi: Voittajavisioista kohti menestystarinoita

Volkswagen-, Audi-, Skoda- ja Seat-merkkisten kaasuautojen valmistus jatkuu toistaiseksi, mutta saksalaisen Handelsblatt-lehden tietojen mukaan konserni ei enää kehitä teknologiaa. Taustalla vaikuttavat erityisesti EU:n päästömääräykset. 12 tykkäystä, 0 kommenttia - Kikka (@kikkam) Instagramissa: #envitecpolis #ympäristöneuvojat #biokaasu #ympäristöneuvojat #ilmastoahdistus seminaari

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943, Kuva 2. Ferrosulfaatin liuotus- ja annostelualtaat Suomenojan jätevedenpuhdistamolla Ferrosulfaattiliuos pumpataan liuotusaltaasta annostelualtaisiin, joihin valmistetaan..

Autojen verotuksesta sähköautojen kannalta Sähköautodemonstraatioiden työpaja 24.5.2010 AUTO- JA AJONEUVOVERO Autoveron veroprosentti on 1.1.2008 alusta lukien määräytynyt auton ominaishiilidioksidipäästön 12 Uusi laki ja siihen liittyvät toimenpiteet ohjeistuksineen on selvitetty kilpailutusohjeessa kunnille: [9]. Kuva 1. Malli hankintatoimen rakenteesta. 6 ESIMERKKEJÄ BIOKAASUN KÄYTÖSTÄ KAUPUNKILIIKENTEESSÄ Esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa biokaasuliikennöinti on jo pitkällä verrattuna Suomeen. Suomessa kaasuautojen käyttö on lähtenyt hitaasti liikkeelle. Ruotsin kunnat ovat saaneet aikaan 50 liikennebiokaasun tuotantopaikkaa, 200 tankkausasemaa ja ajoneuvoa. Ensisijaisesti Ruotsin kunnat ovat siirtäneet biokaasulle kaupungin bussiliikenteen, jäterekkaliikenteen, kunnan yhtiöiden ajoneuvot ja kunnan omat ajoneuvot. Tämä on johtanut biokaasun käyttöönottoon muiden tahojen ajoneuvoissa, erityisesti sidonnaisajoneuvoissa, jotka kokonaan tai valtaosin liikennöivät yhden kunnan alueella tai muuten rajatulla alueella eivätkä siten edellytä biokaasun tankkausinfrastruktuuria muualla [12].

Panimoliitto huolissaan ravintoloiden avautumisen rajoittamisesta: ”Vie alan entistä syvempään ahdinkoon” 51.95 €. Kotikosmetiikan raaka-aineet ja valmistus on tuhti tietopaketti niin kotikosmetiikan harrastajille kuin myös kosmetiikan kuluttajille.Kosmetiikan.. Bensaa biokaasun hinnalla -kampanja on osa Gasum Oy:n Tulevaisuuden energia -teemaa. Teeman tavoitteena on lisätä tietoutta kaasuautoilusta ja biokaasusta polttoaineena.. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia Verotuksellisia näkökohtia 10.02.2017 Leo Parkkonen Eduskunnan valtiovarainvaliokunta Esityksen rakenne Nykyisen energia- ja liikenneverotuksen rakenne, tasot ja

Pakistanilainen perheenäiti Nabela Zainab luonnehtii biokaasun tuloa merkittäväksi elämänmuutokseksi. Biokaasu keventää naisten taakkaa Pakistanissa Biokaasun tuotannossa raaka-aineen ravinteet muuttuvat kasveille paremmin saatavaan muotoon. Siksi biokaasu on olennainen osa kiertotalousajattelua, jonka avulla biojätteiden ravinteet saadaan kierrätettyä takaisin luontoon. Lannoitekäytössä jäännöslietteen hygienia varmistetaan – Suomessa käyttöä valvoo Evira.

Biokaasusta tuotettiin Suomessa sähköä vain 22 GWh (2006). Biomassajakeista saatava teknis-taloudellinen energiapotentiaali on uusimman tiedon valossa yli 9 TWh/a, josta suuri osa, noin 5,9 TWh on saatavissa peltobiomassoista. Suomen koko energiankulutus on noin 402 TWh vuodessa (arvio 2010). Arvio perustuu peltoalueiden kestävään käyttöön ja vain ruokaketjun ulkopuolisiin jakeisiin. Kaasun lisäksi lopputuotteena saadaan kiinteää ja nestemäistä mädätysjäännöstä, jotka ovat arvokkaita ja ravinnepitoisia orgaanisia lannoitteita peltoviljelyyn. Biopohjaisten kaasujen yhteenlaskettu potentiaali Suomessa on ainakin 15 TWH, mikä on noin kolmannes nykyisen maakaasun käytöstä. Gasum Oy:n tavoitteena on saada 20 % maakaasun käytöstä biopohjaiseksi vuoteen 2020 mennessä.[11] Biokaasun tuotantoasemia pitäisi siis myös saada paljon lisää. Analyysi: Tutkijat esittävät uutta nyrkkiä valmistamaan Suomea poikkeusoloihin - pääministeri johtaisi, presidentin rooli jää.. 3. Biokaasun valmistus on energiatehokasta. Kaasun valmistus, logistiikka ja käyttö on hyvin energiatehokasta

 • Hiilareiden proteiinien ja rasvan suhde.
 • Hurtigruten npo.
 • Stödassistent utbildning stockholm.
 • Blue lagoon islanti wikipedia.
 • Hyvinkään vuokra asunnot oy.
 • Yö väistyy nuotit.
 • Wochenspiegel kontakt saarland.
 • Järvinen lapponia kokemuksia.
 • Helena rängman pituus.
 • Emmanuel macron lapset.
 • Schilthorn preise cumulus.
 • Rafaelin enkeli cover.
 • Dell käytetyt kannettavat.
 • Tomboy anime.
 • Montage jobs weltweit anlagenbau.
 • Eisbärchen lämpöpussi prisma.
 • Bavaria danderyd öppettider.
 • Vw passat b8 facelift.
 • Kissan kantokoppa kahdelle.
 • Hazar afghanistan.
 • Pizzeria maria jyväskylä.
 • Hällän kellari.
 • Huawei p10 dxomark.
 • Watch the shining online free.
 • Salon lakkitehdas.
 • Parturi kampaaja oppisopimus.
 • Juustoveitsen valinta.
 • Inhoan mieheni kosketusta.
 • Hitsaaja tes.
 • Lustosavikko.
 • Malaga gibraltar.
 • Bokföra kundfordringar.
 • Trollflöjten bergman.
 • Huvipuistot eurooppa.
 • Psoriasis oorzaak.
 • Dansschool capelle aan den ijssel.
 • Metsta hitsausmerkit.
 • Kannabis laajentuneet pupillit.
 • Uula into kalustemaali.
 • Naisten kasvojen sheivaus.
 • Avfl uterus.