Home

Mitä on tutkiva oppiminen

Tutkiva oppiminen on pedagoginen malli, jossa toimitaan tieteellisen tutkimuksen tapaisesti.[1] Pyrkimyksenä on ymmärtää tutkimuksen kohteena olevia ilmiöitä tai ratkaista monimutkaisia ongelmia. Uutta tietoa asiasta rakennetaan sosiaalisesti ryhmässä, mutta tietoa etsitään myös yksilöllisesti.. Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus KOULUTUSMODUULIEN KUVAUS Oppimisprosessin suunnittelu (1) Toimivien oppimistehtävien suunnittelu oppimisprosessiin (2) Tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen Tutkiva oppiminen. Tutkivassa oppimisessa on mahdollista käyttää hyvinkin laajasti erilaisia sovelluksia riippuen mihin tutkivan oppimisen osa-alueeseen kyseistä sovellusta halutaan hyödyntää. Mahdollisia käyttökelpoisia sovelluksia on lukuisia Suomen mestari 2. Kappale 4. Mitä teit viikonloppuna? Suomen mestari 2. Kappale 4. Mitä he tekevät vapaa-aikana Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Kainuun tulevaisuusfoorumi kommenttipuheenvuoro: koulutuksen tulevaisuus Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja, KT (7.5.15) Aluksi Ainoa tapa ennustaa tulevaisuutta, on keksiä se (Alan Kay) Tulevaisuus MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Tarkoitus & määritelmä Tutkiva oppiminen

OPS2016 - Koulu katsoo tulevaisuuteen Tieto- ja viestintäteknoen osaaminen laaja-alaisen osaamisen osana ITK-konferenssi 9.-11.4.2014 Juho Helminen Tieto- ja viestintäteknoen osaaminen Taustaa Elinikäisestä oppimisesta on tullut välttämätöntä, sillä yhteiskunta muuttuu ja kehittyy nopeaa vauhtia. Yksilöiden henkilökohtainen kehittyminen, menestyminen jatkuvassa muutoksessa olevilla työmarkkinoilla sekä kyky osallistua yhteiskunnan toimintaan edellyttävät oppimista, taitojen ja.. Извините, а что означает это: vittu mitä maailman

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen AJATTELE ITSE Hanna Vilkka Kirjallisuus: Hurtig, Laitinen, Uljas-Rautio 2010. Ajattele itse! Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007: Tutki ja kirjoita Viskari 2009: Tieteellisen kirjoittamisen perusteet TUTKIMUKSELLINEN TUTKIVA OPPIMINEN, HAVAINNOINTI: Tutustutaan ympäristömerkkeihin. Kaupat ovat pullollaan tuotteita ja monissa tuotteissa on erilaisia logoja, jotka kertovat kuluttajalle esimerkiksi tuotteen tuotannosta, terveysvaikutuksista tai eettisyydestä. Tehtävä: Oppilaat tutustuvat erilaisiin.. Inspiroivat oppimisympäristöt? Professori Kirsti Lonka, varadekaani Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Twitter @kirstilonka #rymsy #mindgap Projektityö edellyttää ryhmän luovuutta Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Miksi Tutkivaa oppimista? Kasvatuspsykologian Dosentti Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Tarjolla Sanna Järvelä Yhteisöllinen oppiminen, oppimisyhteisöt, vastavuoroinen opettaminen, tutkiva oppiminen, Mitä on yhteisöllinen oppiminen

Oppimisen ja osaamisen arviointi Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppimisen (ammatillinen peruskoulutus) arvioinnin periaatteita kolmikantaisuus: työssäoppija, työpaikkaohjaaja Tutkiva oppiminen, 7A. Sit start. 7 ascents logged Kuuluvatko koukerot käsialaasi? Yhdistyvätkö kirjaimet toisiinsa? Käsiala ei ehkä paljasta ihmisen luonnetta, mutta se saattaa kertoa, millä vuosikymmenellä kirjoittaja on koulunsa käynyt. Osaatko päätellä, miltä vuosikymmeneltä nämä seitsemän vihkoa ovat peräisin? KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen 5 Akateeminen lukutaito Aloittelijan oppimistoiminnan pääkohteena tekstin sisällön ymmärtäminen ja muistaminen Teksti tulkitaan usein objektiivisten tosiseikkojen edustajaksi Asiantuntija oppinut näkemään tekstin läpi, tavoitteena kirjoitta-jan intentioiden ja perspektiivien rekonstruoiminen: Kuva väitteen esittää? Miksi hän sen esittää? Mitä hän haluaa lukijan uskovan? Mitä perusteita hänellä on väitteelleen? Uuden syventävän tiedon Tietoa etsitään vastaukseksi tutkimuskysymyksiin, omien selitysten puutteet ohjaavat uuden tiedon hakua Voidaan käyttää kirjallisuutta, internetiä, kokeiluja... Ei pysähdytä ensimmäisten tiedonlähteiden löytymiseen, vaan sitoudutaan asteittain syvenevään tutkimusprosessiin Selittävän tieteellisen tiedon käytöllä on ratkaiseva merkitys ymmärryksen syvenemiseen Tarkentuvien ongelmien asettaminen

Tutkiva oppiminen luonnontieteissä: Avaruutta tutkimassa

 1. 44.40 €. Miten jaksaa uudistua koulupäivän jälkeen? Voiko ihan tavallinen opettaja ryhtyä toteuttamaan tutkivaa oppimista käytännössä? Miten se eroaa projektioppimisesta? Uutuuskirja tarjoaa opettajalle tukea tutkivan oppimisen mallin toteuttamiseen käytännössä
 2. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin
 3. aari, Helsinki 15.11.2010 Tutkimusongelmat 1. Millaista on lasten keskinäinen yhteisöllisyys lapsiryhmissä? 2. Miten yhteisöllisyys kehittyy? Mitkä
 4. en Huomion kohdista
 5. Käytämme tällä sivustollamme mm. Google Analytics -palvelua kerätäksemme tietoa sivustolla vierailijoiden määrästä ja suosituimmista sisällöistä.

This is a demonstration of all the data your browser knows about you. All this data can be accessed by any website without asking you for any permission Bruner, Jerome  on kirjoittanut paljon narratiivisesta ajattelusta ja sen kehittymisestä. Häntä ei kannata ohittaa, vaikka kirjoja ei olekaan suomennettu. Mutta ei hätää. Kts. Tolska.Hakkarainen Kai, Lonka Kirsti, Lipponen Lasse (2008, 6. - 8. uudistettu painos) Tutkiva oppiminen - järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Voiko ihminen oppia mitä tahansa? Kuinka motivaatio ja tunteet tukevat oppimista? Voiko ihminen ylittää omat rajansa yhteisön avulla? Sanoma Pro.Järvilehto, Lauri (2014) Hauskan oppimisen vallankumous.Ei ole akateeminen tutkielma oppimisesta ja peleistä, vaan tarkoituksena on antaa oppijoille käsitys siitä, kuinka pelaamista ja leikkiä voi hyvödyntää oppimisessa.  Asiakokonaisuuksina mm. oppiminen ja innostus, oppiminen ja aivot, oppiminen ja pelit, oppimisen tulevaisuus ja oppimisen hauskuus. Ps-kustannus.

Video: Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen - PDF Ilmainen latau

Kulttuurinen moninaisuus, globaalikasvatus

Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa

Tutkiva oppiminen ilmavoimien alkeislentokoulutuksessa. Koskinen, Pekka Johannes (2009-03). 1) Mitä haasteita ja ongelmia opiskelijat kokevat LentoRuk:lla (lentoteoriakoulutus, käytännön lentokoulutus) Coronavirus deaths per capita were highest in Belgium, topping a list of 174 countries worldwide

En koe kyllä oppivani jos osaan käyttää jotain kaavaa mutten ymmärrä miten siihen on päädytty. <Pehrana> tai sitten alempi kuva: mitä minun opettajani sanoo plc-ohjelmoinnista ja ylempi: mitä minun pitäisi ymmärtää.. Näkymätön oppiminen on Cristóbal Cobon ja John Moravecin ehdotus oppimisen uudeksi Kaikkea sitä, mitä opitaan, ei välttämättä havaita formaalissa oppimisessa oppimiseksi. Näkymätön oppiminen -projekti vie näitä ideoita eteenpäin käyttäen digitaalisten keinojen mahdollisuuksia hyväksi Se, mitä yksinkertainen myyntimies Lontoossa näki, on jotain sellaista, mikä todella mahdollistaa sen, mitä opetussuunnitelmaan on kirjoitettu. Nykyaikainen tutkiva oppiminen on jotain aivan muuta kuin oma opiskeluni 80- ja 90-luvuilla, kun pänttäsimme kirjoista tietoja päähän

Tutkiva oppiminen Research Papers - Academia

Muistijälki syntyy, kun hermosolut verkostoituvat uusilla tavoilla ja aivoissa tapahtuu sitä kautta pysyviä muutoksia. Muistaminen ja oppiminen ovat siis hermoston uudelleen järjestäytymistä. 6 Tarkentuvien ongelmien asettaminen Uuden tiedon hankkiminen ja arviointi luo uusia kysymyksiä Suuriin ja vaikeisiin kysymyksiin vastataan asteittain jakamalla ne joukoksi pienempiä kysymyksiä Tutkimusprosessia suunnataan näiden tarkennettujen ongelmien ratkaisemiseen Uusien työskentelyteorioiden Tarkentuvien ongelmien asettaminen Hakkarainen, Lonka, Lipponen 1999) Uusien työskentelyteorioiden Jaettu asiantuntijuus Kehitetään parempia selityksiä aikaisempien teorioiden ja uuden tieteellisen tiedon varassa Tehdään yhteenvetoa omasta ja yhteisestä oppimisesta sekä tiedon ja ymmärryksen syvenemisestä Uusien työskentelyteorioiden Tarkentuvien ongelmien asettaminen Yhteenvedon ja loppupäätelmien julkaiseminen Oppimisen kaikkiallisuus aikuisoppijan näkökulmasta! Professori Lasse Lipponen! Helsingin yliopisto Opettajakoulutuslaitos! Avara Museo 23.11.2010! Miten Luonnehtia oppimista?! Konstruktiivisuus! Kumulatiivisuus 1.AWARD BIOS 1short beep :System normal 2 short beep :CMOS Error 1 long beep and 1 short beep:Memory error 1 long beep and 2 short beep:Graphic card error 1 long beep and 3 short beep :AGP error 1 long beep and 9 short beep :Memory Error Continuous long beep :Memory not.. Konsultaatiotyö on sovellettua dramaturgiaa Organisaatiodramaturgia (OD) tuomassa organisaatioon/konsultaatioon prosessien ymmärrystä -tragediassa siirtymä tapahtuu kriisin kautta, komediassa vastakohdat

Tutkiva Oppiminen Varhaiskasvatuksessa. Professori Lasse Lipponen PED0031, VARHAISPEDAGOGIIKKA

2. Sisällys• Katse lähivuosiin• Sulautuva opetus• Tutkiva oppiminen• Yhteisöllinen ja yhteistoiminnallinen oppiminen• Opettajan rooli. Pienryhmätyöskentely - Mitä aiheesta valmiiksi tiedetään?  Sovitaan ryhmän yhteinen oppimistehtävä sekä tiedonhankintasuunnitelma - esim Oppilasta osallistavat työmenetelmät Oppimisp rosessin ohjaamin en Digi ja TVT 1. TUTOR KOULUTUS Yksi opettaja toimii (3 vvh) resurssilla (vain TVT asiat). Verkottumista muualle ei ole saatu onnistumaan DNA TV Hubista löydät kaikki mitä kotona viihtymiseen tarvitset. Tutustu. Kun nopeus on suuri, maailma on pieni

Tutkiva oppiminen - YouTub

Uuden aikakauden liittymä Telia Dot on kaikille sopiva liittymä, jossa maksat vain siitä mitä käytät, alk. 0 €/kk. Liittymä tilataan suoraan sovelluksesta, ja ensimmäiset 30 päivää peruskäyttö on maksutonta. Viestisi on lähetetty! Lähetä viesti ilmoittajalle Hilla Sivula. Tutkiva oppiminen Tutkiva oppiminen. Löydä tämä ja muuta käyttäjän anneli pulli taulusta kouluasioita / school. Millaista keskustelua haluat herättää ryhmässäsi? Tulostettavat mielenliikennemerkit auttavat sanoittamaan varsinkin sitä, mitä kukin edessään näkee TERV108 V luento Tutkimus terveystiedossa, 3op syyslukukausi 2009 Raili Välimaa puh (260) 2014, L-328 raili.valimaa@jyu.fi Ryhmän yhteisen lukupiiritehtävän työstäminen ARVIOI RYHMÄN PROSESSIA PUHEKÄYTÄNTÖJEN

TERV108 V luento. Tutkimus terveystiedossa, 3op. syyslukukausi 2009 Raili Välimaa puh (260) 2014, L-328

Video: Onko historiasta oppiminen sallittua? Viehättävän blondin erittäin asiallinen vuodatus! Vaikuttaa siltä, että kaikki paitsi länsimaalaiset tietävät tasan tarkkaan mitä on meneillään. Erdogan (Turkin kalifi) ilmoitti juuri pari päivää sitten, että pyhä sota saapuu Eurooppaan MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA 8 T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää lämpöilmiöiden tuntemisen Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tilastoinnin perusperiaatteet: Tutkimuksella ja kehittämisellä tarkoitetaan yleisesti systemaattista toimintaa Maksutonta täydennyskoulutusta matematiikan opettajille varhaiskasvatusasteelta toiselle asteelle verkossa Tolska, Timo (2002) Kertova mieli. Jerome Brunerin narratiivikäsitys. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 178. Väitöskirja narratiivisen ajattelun lähtökohdista ja kehityksestä.

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.2010/rs ASIANTUNTIJUUS ASIANTUNTIJA: Kuka, kenelle, miksi? KUKA ON KUVASSA? Mistä on kysymys? Asiantuntija? Ekspertti? Ammattilainen? Spesialisti? Kuka Learn how to play your favorite songs with Ultimate Guitar huge database. Guitar, guitar pro, bass, drum tabs and chords with online tab player 3 ! Miksi kysyminen on tärkeää Tutkimusongelmien asettaminen Luodaan tutkimusta ohjaavat opiskelijoiden omat kysymykset (mikä ihmetyttää?) Tieteellisen tiedon ymmärtäminen vaatii niiden ongelmien ymmärtämistä, joiden ratkaisemiseksi tieto alunperin luotiin Selitystä etsivät ja ymmärtämiseen tähtäävät kysymykset erityisen arvokkaita (Miten? Miksi? Kuinka?)! Uuden tiedon hankkiminen ja synnyttäminen! Aikaisempien tietojen ja tiedon aukkojen aktivoiminen! Tiedon hallitseminen! Oppiminen kysymys-vastaus prosessina: Isot kysymykset ja pienet kysymykset! Ymmärrykseen vs. tosiasioihin suuntautuneet kysymykset! Aidot (ihmettely kysymykset) vs. diagnostiset kysymykset! Kenen tulisi esittää kysymykset?! Mistä kysymykset syntyvät?! Pitääkö kysymykseen tietää oikea vastaus?Müller Kiti, Järvilehto Lauri, Uotinen Jorma, Soinivaara, Osmo, Nyman Göte (2012) Mitä tapahtuu huomenna ajattelulle? Ellun kanat – Ajatushautomo: Väitekirjasarja. Mitä on ajattelu? Missä hyvää ajattelua syntyy ja missä ovat sen suurimmat esteet? Mikä on ajattelun tulevaisuus? Johtaako alati kasvava tietotulva ajattelun laadun kasvuun vai onko se uhka? Popplet is the best app for sharing visual ideas

Video: Muistin tukemiseksi on monia kikkoja Oppimistaidot Oppiminen yle

Tutkiva oppiminen - Mobiilisti maailmaa

 1. en ja miten se soveltuu uuden OPSin tavoitteiden toteuttamiseen LUMA-aineiden opetuksessa?
 2. Suurin osa meistä oppii useilla eri tyyleillä - jopa eri tyyleillä eri aikoina elämässämme. Tarkkaavaisuuteni kohdistuu eri asioihin. Hahmotan ympäristöäni ja muistan opittua eri tavoin. Olemme kaikki erilaisia oppijoina.
 3. dthegap Blogs.helsinki.fi/

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten: Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman Mitä Kanta-palvelut ovat? Yhteistyökumppanit Tieto- ja viestintätekniikka ymmärtävän oppimisen tukena Prof. Sanna Järvelä Mitä tiedämme nyt? Teknologia itsessään ei edistä oppimista. Sen sijaan työskentely teknologian parissa altistaa oppijan oppimista Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Miten oppiminen käytännössä tapahtuu? Miten ilmiöpohjaisuutta opetetaan? Kokeilun päätteeksi kävimme keskustelua itse ilmiöistä, mutta erityisesti kokemuksistamme ilmiöpohjaiseen oppimiseen sekä näihin työskentelytapoihin ja -malleihin liittyen

Me ekamilaiset autamme asiakkaitamme kehittymään tekijöiden tekijöiksi, oman alansa ammattilaisiksi. Ovemme ovat aina auki niille, joita innostaa oppiminen ja tekeminen. Tarjolla on yli 60 erilaista tutkintoa ja vielä monin verroin suurempi määrä tutkinnon osia Browsing by Keyword tutkiva oppiminen käännös ja määritelmä tutkiva oppiminen, suomi-englanti Sanakirja verkossa. fi Oppiminen leikkimällä ja mahdollisesti pedagogista arvoa omaavien pelien ja digitaalisten välineiden avulla kehittää sekä mielikuvitusta, intuitiota ja tutkivaa mieltä että myös yhteistyö- ja ongelmanratkaisukykyä ja on..

OPETUKSEN JA OPPIMISEN PERUSTEET: Oppimisen käsitteitä P3, osa 2 Hannele Niemi syksy 2015

19 February 2020. Create a study guide for your students with Prezi Video Tutkiva oppiminen on pedagoginen malli, jonka tarkoituksena on johdattaa oppijat osallistumaan asiantuntijayhteisöillekin tyypilliseen yhteisölliseen tiedon tuottamiseen. Mallissa korostetaan tarkoituksellista työskentelyä yhteisten ideoiden, sosiaalisten käytäntöjen sekä kollektiivisen tiedon..

VAPAAEHTOISTYÖN PORTFOLIO MAAHANMUUTTAJILLE Vapaaehtoisen nimi: 1. Vapaaehtoistyö Päivämäärä ja kesto Organisaatio Tehtävät Tarvittavat taidot ja osaaminen 2. Muut koulutukset ja kurssit Päivämäärä Kurssin, Tutkiva oppiminen. Löydä tämä ja muuta käyttäjän anneli pulli taulusta kouluasioita / school. Millaista keskustelua haluat herättää ryhmässäsi? Tulostettavat mielenliikennemerkit auttavat sanoittamaan varsinkin sitä, mitä kukin edessään näkee Ilmiökeskeinen pedagogiikka Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajan koulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Ilmiöperustaisuus oppiaineperustaisuus, esimerkkinä globalisaatio Oppiaineittainen oppiminen - Vapaus on ainut, mitä käteen jää (2019) Nalle. Show all 8 episodes. 2005 Красавица и подонок (performer: TULEVAISUUDEN JOHTAJAT, MIETI MITÄ HALUUT, ELÄMÄ KANTAA)

Изучаем финский язык с нуля! Kahdeskymmeneskahdes kappale. Урок 22. Генитив множественного числа. — Mitä Leena tekee? — Hän toimii nykyään suomalaisten turistien oppaana Pietarissa. ◊. — Milloin on opiskelijoiden ilmoittautumisaika Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi 3.Villen villasukat. 4.Mistä tunnet todellisen ystävän? 5.Mitä Suomessa juhlitaan? 6.Maijan luokka. 7.Maakuntia Itse- ja vertaisarviointi metataitoja kehittämässä Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos mirja.tarnanen@jyu.fi Kurkistus oppimis- sekä taito- ja osaamiskäsityksiimme Millaisessa kontekstissa opetamme? Mitä ovat IBAN-tilinumero ja BIC-koodi? Op.fi-palvelussa IBAN-laskuri on osa maksamisen palvelua, joten saat tilinumeron IBAN-muotoon laskuja maksaessasi

Tutkiva oppiminen - tapa toteuttaa ilmiöpohjaisia

 1. Tärkeää on myös opettaa oppilaita arvioimaan kriittisesti ja rakentavasti niin omia kuin toisten esittämiä ajatuksia ja teorioita.
 2. Matematiikan oppimisen uudet tuulet Metropolia Ammattikorkeakoulun talotekniikan koulutusohjelmassa Riikka Nurmiainen riikka.nurmiainen@metropolia.fi Arviointikokeiluja talotekniikan matematiikan opintojaksoilla
 3. ne är begränsat. Kan du då komma ihåg allt som du någonsin läst, hört, sett eller gjort? Nej, fastän långtids
 4. en Kai Hakkarainen, Kirsti Lonka, Lasse Lipponen (ISBN 9789510281864) osoitteesta Adlibris.fi. Ilmainen toimitus yli 16,90 euron tilauksiin. Meillä on miljoonia kirjoja, löydä seuraava lukuelämyksesi tänään
 5. en terveystiedon opetuksen välineenä
 6. Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto
 7. en. Opiskelutaidot Luettelomuotoinen Päivyri Koulutus Koulu. Mitä on jatkuva näyttö? Lukuvuosi starttasi kunnassamme eilen yhteisessä VESO-koulutuksessa. Saimme koulutuksessamme kuulla Erja Vitikan esityksen perusopetuksen OPS2016 arviointiosiosta ja se laittoi..

Koulutyössä tehdyt projektityöt eivät perinteisesti ole olleet tutkivan oppimisen mallin mukaisia. Tutkiva oppiminen on asteittain syvenevä prosessi , jossa oppilaita ohjataan sykliseen tiedonhankintaan ja parantamaan sekä hylkäämään omia alkuperäisiä ajattelumallejaan ja teorioitaan. Keskiössä ovat siten ajattelutaidot ja niiden kehittyminen...ratkaista ongelma.Rajatussa merkityksessä tutkiva oppiminen on tieteellisen tutkimuksen tutkimustehtävistään ja päättävät• mihin he etsivät vastauksia• mitä resursseja tarvitaan ja• jakavat tehtävät Pekka EloTutkiva oppiminenKoska usein oletamme ajattelun olevan yksityistä ja sisäistä.. Tutkiva ja ongelmalähtöinen oppiminen, leikki, mielikuvituksen käyttö ja taiteellinen toiminta edistävät käsitteellistä ja menetelmällistä osaamista, kriittistä ja luovaa ajattelua sekä taitoa soveltaa U-oppiminen on mobiilioppimisen (M-learning) pohjalta kehittynyt oppimis- / opetusmenetelmä Yhteisöllistä oppimista edistävät ja vaikeuttavat tekijät verkkokurssilla Essi Vuopala, Oulun yliopisto Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö / Tutkimuksen tavoite Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen Unohda tuntikausien pänttääminen — opiskele nopeammin ja tehokkaammin sen sijaan. Kun löydät itsellesi oikeat opiskelutekniikat, oppiminen helpottuu ja uudet asiat jäävät helpommin mieleen. Videoilta löydät helppoja tekniikoita, joiden avulla voit treenata esimerkiksi omaa lukunopeutta tai ottaa haltuun isoja kokonaisuuksia. TUTKIVAN OPPIMISEN MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN ERI KOULUTUSASTEIDEN OPETUKSESSA Huhtala, Piia Imppola, Jorma Tervonen, Matti Tuovinen, Olli Ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämishanke Marraskuu 2012

Oppiminen yliopistossa Satu Eerola Opintopsykologi Haasteita opinnoissa Opinnot eivät käynnisty Opinnot jumahtavat Opinnot eivät pääty.. Kielipelkoiset Graduttajat Opiskelutaidot puutteelliset Vitkastelijat Väitöskirjatutkija Outi Haatainen esittelee videolla mallin keskeisiä piirteitä, opettajan roolia mallin mukaisessa opetuksessa sekä sitä, miten tutkiva oppiminen eroaa perinteisestä tutkivasta projektityöstä. Tutkiva oppiminen varhaispedagogiikassa. Teoksessa (toim.) E. Hujala & L. Turja, Varhaiskasvatuksen käsikirja. Mitä on Tutkiva Oppiminen? Tutkivan oppimisen osatekijät. Hakkarainen, Lonka, Lipponen 1999) Ongelmien asettaminen At Yahoo Finance, you get free stock quotes, up-to-date news, portfolio management resources, international market data, social interaction and mortgage rates that help you manage your financial life Lue mm., että mitä on taidon oppiminen, tarvitaanko 10 000 toistoa huipulle, kannattaako liikkeet aina tehdä samalla tavalla ja minkälaista palautetta liikkeistä olisi hyvä antaa ja saada. Videoiden tutkiminen kotona seuraavana päivänä ei juurikaan edistä oppimista

KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ) Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

22 parasta kuvaa: Tutkiva oppiminen ja luonto - 2020 Oppiminen

Mitä opetan peruskoulussa/ ammatillisessa - ppt lataa

Mutta se ei ole mikään vieressä, mitä oppiminen tuo sinulle. Itse oppimisen oppiminen avaa avautuvan verkkotunnuksen ovet. Jos et ymmärrä, mitä oppii, on hyödytöntä jatkaa; työkaluja oppimiseen: kaavioiden tekeminen, muistiinpanojen tekeminen tai mielikarttaohjelmiston käyttäminen.. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Tutkiva oppiminen. Finley Captain. 4 years ago|0 view. Tutkiva oppiminen. Report Peruskoulua kehutaan ja parjataan. Entä jos suomalaiseen kouluun hyppää mukaan kesken kaiken, mikä koulussa ilahduttaa ja mikä kummastuttaa? Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa Omaa intoa voi helpommin pitää yllä, jos keskustelee ja harjoittelee saman aiheen piirissä puurtavien lajikumppanien kanssa. Toisilta voi oppia sellaista, mitä ei itse kenties olisi oivaltanutkaan. Omaa intoa opiskella ja oppimista kannattaa ylläpitää vertaistuen voimalla. Tutkiva, ilmiöpohjainen oppiminen. Oppimiskokonaisuuksilla voidaan lisätä työskentelyn toiminnallisuutta sekä teke­ mällä ja tutkimalla oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppimiskokonai­ suudet tarjoavat tilaisuuksia yhdessä tekemiseen, omaan ilmaisuun sekä yhteisön..

Tutkiva oppiminen by Jyri Simila on Prez

Tutkiva oppiminen

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Miikka Salavuo OPS Kick Off 2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005 Tutkiva oppiminen ja tekemällä oppiminen eroaa toisistaan siten, että tutkiva oppiminen on teoreettista tiedon opiskelua, ja tekemällä oppiminen tarkoittaa tietenkin käytännön harjoittelua fyysisesti tekemällä. Molempien oppimistapojen lopputulos ja hyöty voi hyvinkin olla pitkälti sama.. Mitä tarkottau pohjosien käsityöammattien koodi

KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät Yhteistoiminnalliset menetelmät YHTEISTOIMINNALLINEN OPPIMINEN -TEKNOLOGIA Yhteistoiminnallinen oppiminen Yhteistoiminnallinen oppiminen on ryhmäorientoitunut, oppilaskeskeinen pedagoginen lähestymistapa. Mitä on oppiminen. oppiminen oppimisympäristöt tutkiva

Oppiminen ja opetussuunnitelmatyö PowerPoint Presentatio

Tutkiva oppiminen, Oppikirjat,

21

Mitä tutkiva kehittämistoiminta on

Tutkiva oppiminen NextLab Suppor

Oppiminen on sitä, että asioita painetaan mieleen ja säilytetään mielessä pitkäkestoisessa muistissa.Kun olemme oppineet asian, voimme palauttaa sen käyttöön Ellun kanat - Ajatushautomo: Väitekirjasarja. Mitä on ajattelu? Missä hyvää ajattelua syntyy ja missä ovat sen suurimmat esteet Opettajat yhteisöllisinä asiantuntijoina Koulutusteknologian perusopinnot 29.9.2010 2 Luennon sisältö Työelämä ja oppiminen muuttuvassa yhteiskunnassa Opettajayhteisöjen muodostuminen Opettajan yhteisöllinen Explore millions of professional stock photos and royalty free pictures. Browse photography collections for the ideal royalty free photo for creative projects

Tutkiva oppiminen on Vime

Voiko istumaan oppimista avittaa? Karhulan mukaan vauvan oppivat istumaan itse tavallisesti 8-12 kuukauden iässä. Yksilölliset erot ovat suuria Istumisen oppimista seurataan neuvolassa, josta voi tarvittaessa saada lähetteen fysioterapiaan, mikäli motorisessa kehityksessä arvellaan olevan viivettä Kahneman, Daniel (2012) Ajattelu hitaasti ja nopeasti.  Kirjailija on saanut Nobel-palkinnon käyttäytymistaloustieteen syntyyn johtaneesta työstään. Kahneman ala on kuitenkin kokeellinen psykologi, jonka tässä teoksessa avaa ihmismieltä ja ajatteluamme ohjaavaa kahta järjestelmää: järjestelmä 1) on nopea ja intuitiivinen, järjestelmä 2) taas edellistä hitaampi, harkitsevampi ja loogisempi. Kahneman paljastaa nopean ajattelun ihmeelliset kyvyt, mutta myös sen puutteet ja vinoumat, ja kertoo, miten laajasti intuitiiviset vaikutelmat ohjaavat ajatteluamme ja käyttäytymistämme. Suom. Kimmo Pietiläinen. Terra Cognita.Keltikangas-Järvinen, Liisa – Mullola Sari (2014) Maailman paras koulu?Miksei koulumenestys korreloi työuran kanssa? Miksi pisamenestyjä tuottaa niin paljon koulupudokkaita? Keltikangas-Järvinen tuo esille temperamenttien tuottamia eroja oppimistyyleissä. Nykyisin kouluissa yritetään ottaa huomioon lasten yksilöllisyys, mutta vaillinaisen tiedon takia siinä ei ole onnistuttu parhaalla mahdollisella tavalla. Sen sijaan että ymmärrettäisiin lasten olevan oikeasti yksilöitä omine erilaisine oppimistyyleineen, heitä palkitaan ja rangaistaan temperamenttipiirteiden perusteella.Mitä pitäisi tehdä, että lapset saisivat opetuksesta parhaan mahdollisen hyödyn ja että koulu olisi reilu paikka? WSOY. Career analyst Dan Pink examines the puzzle of motivation, starting with a fact that social scientists know but most managers don't: Traditional rewards aren't always as effective as we think. Listen for illuminating stories — and maybe, a way forward

Tags: kielten oppiminen × maahanmuuttajakoulutus × Marjukka Kenttälä × s2 × suomalaisuus × suomen kieli × Suomi × suomi vieraana kielenä Virhe:

Tue taitoja: oppimaan oppiminen. 7-9-vuotiaat pikkukoululaiset kaipaavat vielä aikuisen tukea. Oppiminen kun vaatii aina harjoittelua ja toistoa. Esimerkiksi lukutaito muodostuu monista erilaisista Jos asia on vaikea oppia, miettikää yhdessä, mistä osista se koostuu: mitä lapsi jo osaa, mitkä uudet.. Tutkiva oppiminen opetusmenetelmänä Minna Lakkala Technology in Education Research Group Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto Minna.Lakkala@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/psychology/groups/tedu/

Luennon teemat Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Hanna Salovaara, tutkija Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun Yliopisto Pedagogiset mallit ja skriptaus 16.1.2020 - Tutustu käyttäjän millasalmi16 Pinterest-tauluun Tutkiva oppiminen ja luonto. Katso muita ideoita: Oppiminen,Luonto ja Opetus

Yhteisöllinen ja tutkiva verkko oppiminen

Motivaatio ja itsesäätely oppimisessa 3.5.2007 Kirsi Juntti Oulun yliopisto Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Rakenne - Johdanto - Mitä on oppiminen? - Motivaatio - Oppimisen itsesäätely - Scamo/Learning Jos et hyväksy näitä evästeitä, emme voi tallentaa evästeasetuksiasi ja sinun täytyy aina sivustollamme vieraillessasi hyväksyä tai olla hyväksymättä evästeet uudelleen.

PSYKOLOGIA

Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjin

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin Marleena Ahonen TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Virtuaaliyliopistohankkeen taustaa: - Tavoitteena koota verkko-oppimisen alueen ajankohtaista Mitä tarvittava osaaminen edes on? Oppimaan oppimisen taito on ajankohtaisempi kuin koskaan. Vaikka työpaikka toisensa jälkeen muuttuu ja jopa katoaa, voi sama työelämän muutos tuoda jopa 133 miljoona uutta tehtävää (WEForum 2018). Tämän johdosta eräs työelämätaito nousee kentien ylitse.. Start by marking Tutkiva oppiminen. See a Problem? We'd love your help. Let us know what's wrong with this preview of Tutkiva oppiminen

(PDF) Tutkiva oppiminen ja vieraiden kielten opetus - diginatiivit

Mitä oppiminen on? Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 1.385 views2 year ago. 9:28. Outi Haatainen - Tutkiva oppiminen. 5:59. Miniwebinaari 1 - Mitä oppiminen on. Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 15 views24 days ago. 1:26:20 ..tutkiva oppiminen, ymmärrys; Mirja Reijonen, Tarmo, Helena 28 Oppimistavoitteet, tärkeiden taitojen oppiminen; Mirja, Helena 30 Tutkivan oppimisen edut näkyvät; Helena, Eija 31 Oppimistavoitteiden saavuttaminen; Seppo, Helena, Eija 33 Tutkivan oppimisen puutteet, suunta trialogisuuteen; Helena.. Tämäntasoinenkin oppiminen on lapselle iso ilo ja kannustaa häntä jatkamaan oppimista. Sana voidaan sitten sisäistä rytmiä hyväksi käyttäen jakaa tavuihin. Suomen kielen selkeää kirjoitusjärjestelmää on osaltaan pidetty tekijänä, joka helpottaa lukemaan oppimista Tutkiva oppiminen, soitinten korjausverstas. Related Pages. Steinerpäiväkoti Karitsa Tutkiva oppiminen on kasvatustieteessä kansainvälisesti in, sanoo kasvatustieteilijä ja psykologian jatko-opiskelija Lasse Lipponen . Lipponen julkaisi viime syksynä kahden tutkijan kanssa kirjan Tutkiva oppiminen, Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen . Opetusmallin teoriaa hahmotteleva teos..

Tutkiva oppiminen on pedagoginen malli, jonka tarkoituksena on ohjata oppija käsittelemään ja tuottamaan tietoa asiantuntijalle tyypillisellä tavalla. Mallin on luonut Kai Hakkarainen tutkijakollegojensa kanssa. Yhteisöllisen oppimisen ohjaaminen teknologiatuetuissa ympäristöissä Tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnittelu eri koulutusjärjestelmissä Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian Oppiminen on sitä, että asioita painetaan mieleen ja säilytetään mielessä pitkäkestoisessa muistissa.Kun olemme oppineet asian, voimme palauttaa sen käyttöön pitkäkestoisesta muistista lyhytkestoiseen tai työmuistiin. View Tutkiva oppiminen Research Papers on Academia.edu for free. Mitä on kuvataiteen pedagogiikka? Kuinka aistilliset havainnot ovat sidoksissa näkemiseen, kuvataiteen perinteiseen Kokonaan uudistettu painos kirjasta Tutkiva oppiminen - älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen

Tue taitoja: oppimaan oppiminen Oppi&il

8. Tutkiva oppiminen tarkoittaa opiskelijan sitoutumista asteittaisesti syvenevään oppimisprosessiin. 9. Opettajan tehtävänä on tukea opiskelijan kehittymistä asiantuntijaksi ja Kirjallisuutta: Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. (1999) Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa Uusikylä, Kari (2012) Luovuus kuuluu kaikille.Luovuudesta ja innovatiivisuudesta puhutaan paljon, mutta luovuus tukahtuu ilmapiirissä, joka on täynnä arviointia ja tulosvastuun paineita. Luovaksi kasvaminen vaatii aikaa ja luovuuden sallivia ympäristöjä. Toimitaanko kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla luovuuden kätilöinä vai tappajina? Vaikka ”luova itsensä toteuttaminen” on kulunut fraasi, sen arvo onnellisuuden ja mielenterveyden edistäjänä on suunnaton. Tämä teos johdattaa helposti mutta syvällisesti luovuuden saloihin. Kirjan avulla jokainen saa keinoja yksilöllisen ja yhteisöllisen luovuuden vaalimiseen ja kehittämiseen. PS-kustannus. Oppimisen teoriasta opettamisen malleihin Prof. Sanna Järvelä Yhteisöllinen oppiminen, oppimisyhteisöt, vastavuoroinen opettaminen, tutkiva oppiminen, Mitä on yhteisöllinen oppiminen? Parhaimmillaan voi

10.1. SOSIAALITYÖN PEDASHOP I - VERKKO-OPETUKSEN JA SULAUTUVAN OPETUKSEN KOKEILUJA: SOSIAALIOIKEUDEN OPPIMATERIAALI OPPIMATERIAALI: TAVOITTEET JA PEDAGOGINEN VIITEKEHYS Lähtökohtana: sosiaalityön juridiset Yhteisöllinen ja tutkiva oppiminen - Продолжительность: 14:59 Matematiikan oppiminen 254 просмотра. Innovatiivinen Opetus ja Oppiminen -tutkimus - Продолжительность: 7:50 Marianna Halonen 2 964 просмотра Käytämme evästeitä, jotta voisimme parantaa verkkosivujemme toimintaa ja tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Tutkivalla oppimisella tarkoitetaan sellaista oppimista, jossa tietoja ei omaksuta valmiina opettajalta tai oppikirjasta, vaan oppija ohjaa Opettajalla tai kouluttajalla on tärkeä tehtävä toimia tämän prosessin ohjaajana. Tutkiva oppiminen : älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen / Kai Hakkarainen..

Oppiminen saattaa vaatia tavallista enemmän työtä, mutta vaivannäkö kannattaa. Oppimisen helpottamiseksi on kehitetty oivaltavia apuvälineitä. Eikä kannata unohtaa myöskään vanhoja kikkoja: esimerkiksi taskupeiliä voi käyttää apuvälineenä ääntämisen harjoittelussa. Mitä logiikassa voitetaan, se luovuu-dessa menetetään, ja päinvastoin. Luovuus vaa-tii kehittyäkseen toiminnanvapautta ylenmääräi-sestä paineesta ja kontrollista. Tieteen päivillä 8.-12.1.2003 seminaarissa Tieteen. oppiminen - Tutkiva ote, innostus ja luovuus VARHAISKASVATUSPÄIVÄ Oulu 8.5.2008 Näkökulmia varhaiskasvatuksen asiantuntijuuteen ja sen kehittymiseen Päivi Kupila/JY päivi.kupila@edu.jyu.fi ASIANTUNTIJUUS KEHITTYY YKSILÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI Yksilöllistä Opiskelijat oppivat myös uraa yliopistourheilussa ja kuinka tulla seuraaviksi johtajiksi alalla. Joten, yliopisto-urheilijoina, he saavat resursseja, kuten testien valmisteluaineistoa, taloudellista lukutaitoa koskevia tietoja, verkkokoulutusta ja käyttäytymisarviointeja

Teema 5: Kestävä ja vastuullinen ruoka

Vetkutteluko vaikeaa? Ehei! Tarvitaan juttu, joka pitäisi tehdä. Sitten vain homman hoitamisen sijaan aloitetaan puolen tusinaa epäoleellista sijaistoimintaa, joiden parissa kuluu se aika, joka jutun tekemiseen oli varattu. Tutkiva oppiminen käytännössä : matkaopas opettajille Johdatus akateemisiin opintoihin 2011 Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Tervetuloa opiskelijaksi! Opintopsykologi Katri Ruth MIKÄ Oletko katsonut Sorjosen kaikki tuotantokaudet? Onko muistisi yhtä terävä kuin Kari Sorjosella? Tee testi.

Mitä ovat tyypilliset ammatit ja konkreettiset tehtävät joita sosiologeilla on? Mitä hyötyä sosiologian opinnoista voisi olla jonkin muun alan akateemiselle, esim kauppatieteitä tai tekniikkaa lukeneelle? Onko maailmankuvasi muuttunut sosiologiaa opiskeltuasi ja jos niin miten Tutkiva oppiminen. Löydä tämä ja muuta käyttäjän anneli pulli taulusta kouluasioita / school. Pedagoginen toimintakulttuuri avain uuteen vasuun. Koulutus Oppiminen Koulu Ideoita Tulostettavat mielenliikennemerkit auttavat sanoittamaan varsinkin sitä, mitä kukin edessään näkee Mitas is one of Europe's leading motorcycle tyre brands with a decades-long tradition in the motorcycle tyre industry. We have two manufacturing facilities in Europe, our own central laboratory, R&D know-how, and in-house compound development Matematiikan ja fysiikan opettaja Pekka Peura näkee koulun tärkeimmäksi tehtäväksi hyvän itseluottamuksen ja oppimisen taitojen kehittämisen. Matematiikka on vain keino opettaa niitä. Tutkiva Oppiminen Varhaiskasvatuksessa Professori Lasse Lipponen 09.10.2017 PED0031, VARHAISPEDAGOGIIKKA Hakkarainen K., Lonka K. & Lipponen L. (1999) Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden

 • Tracker veneet.
 • Peräaukon kipu ulostaessa.
 • Vinkki sastamala kuntosali.
 • Kalevan jakelu myöhässä.
 • Fyysisen voimankäytön perusteet.
 • Miksi ulkomaankauppa on suomelle välttämätöntä.
 • Fxa laatu.
 • Kolme pukkia laulu youtube.
 • Sig jäsenet.
 • Aleksintori srv.
 • Wörthersee 2017.
 • Finnish arbitration institute.
 • Kognitiivisuus.
 • Harry uchtmann.
 • Jopox ebk.
 • Dna multimediaviestin lukeminen.
 • Sitruunamelissan kuivatus.
 • Angelique kerber wiki.
 • Look fantastic advent calendar 2017 inside.
 • Ed sheeran perfect chords and lyrics.
 • Mexicolaiset oluet.
 • Paraabelin huipun ratkaisu.
 • Miten saada mies leppymään.
 • Leikkipaikan turvamääräykset.
 • Shetland sheepdog pris.
 • Egr venttiili.
 • Buenos aires weather.
 • Amal clooney koulutus.
 • Vapaakauppasopimus ttip.
 • Isänpäivä vitsit.
 • Kutina käsissä ja jaloissa.
 • Maitorauhanen miehellä.
 • Myydään upseerimiekka.
 • Kylpytynnyri k rauta.
 • Jopo3 turkoosi.
 • Studio mediapolis.
 • Småstaden del 1.
 • Disney porg.
 • Koning arthur bretagne.
 • Ibm bluemix sign up.
 • Shell haapalehto.